aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Zoufalá snaha Častorála obviňovat ze svého totálního břídilství představenstvo

(22. 12. 2014) Sérii tří mimořádně pozoruhodných textů v těchto předvánočních dnech zveřejnil likvidátor Častorál na svých stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“. Jde o mimořádnou dávku naprosto zcestných tvrzení a vylhaných sdělení, které v posledním čase likvidátor Častorál ze sebe bez jakýchkoliv zábran přímo chrlí. Navíc přitom dokazuje, že naprosto ztratil orientaci v základních skutečnostech, týkajících se společnosti HPH a bohužel i samotné likvidace.
  
V prvním textu, nadepsaném „Snaha akcionáře K. Staňka o zrušení likvidace a zbavení akcionářů nároku na likvidační zůstatek“ hned v úvodní větě samozřejmě jen primitivně lže, když tvrdí, že K. Staněk podal k soudu „návrh na jmenování znalce k ocenění hodnoty obchodního jmění HPH, s cílem realizovat záměr některých akcionářů (dá se předpokládat kterých) na rozdělení odštěpením“. Ta likvidátorova posedlost Staňkem už vskutku nabírá patologických rozměrů a brání našemu údajnému ukrajinskému profesorovi vůbec vnímat i ta nejjednodušší fakta. Zmiňovaný návrh samozřejmě nepodal K. Staněk, byl podán představenstvem a musel být podán, neboť je to první krok k odštěpení, jehož záměr schválila valná hromada.  Proto mělo představenstvo zákonnou povinnost naplňovat usnesení valné hromady a v tomto smyslu konat. Což jsou patrně příliš složité skutečnosti nacházející se mimo rádius Častorálova chápání.
 
Podle likvidátora tento záměr lstivě předložilo valné hromadě ke schválení představenstvo, takže Častorál pochopitelně jasnozřivě odhalil, že šlo o další pokus, aby Koženému a Vostrému i jejich zaprodancům a přisluhovačům zůstal a byl zlegalizován ukradený majetek a akcionáři HPH tak byli zbaveni nároku na likvidační zůstatek. Stejně tak přece odhalil a úderně rozbil mezinárodní spiknutí u soudu v Nikósii, zorganizované proti jeho důvěryhodnosti. Pokud jde o tu důvěryhodnost, k tomu není ovšem potřeba žádného spiknutí, na to hravě stačí pan profesor sám. Zbývá jen dodat, že žádný záměr na odštěpení nepřekládalo valné hromadě představenstvo, ale o zařazení na program VH požádala kvalifikovaná minorita akcionářů, proto tento záměr musel být do programu VH zařazen. Že by na to náš ukrajinský profesor zapomněl? Ignorovat zákony v tom je náš beznadějný likvidátor vskutku mistrem.
 
Brilantní analýzou, jak je likvidátorovým notorickým zvykem, rovněž zjistil, že se K. Staněk vydává za zástupce HPH a za předsedu představenstva. Vydávání se za zástupce HPH si může vyfabulovat jen silně rozvrácená mysl, nebo přeludy posedlý lhář. Ovšem takovou odsouzeníhodnou proradnost likvidátor dokládá úderným sdělením, že „podle rozhodnutí soudu není platně zvoleným členem představenstva a zřejmě se jím nikdy platně nestal“. Soud první instance sice zneplatnil usnesení valné hromady za rok 2012, ovšem bylo podáno odvolání, takže jde o soudní rozhodnutí stále nepravomocné, tedy usnesení VH zůstávají v platnosti do rozhodnutí odvolacího soudu. Což by likvidátor měl vědět, ovšem vnímat realitu, s tím má čím dál tím větší potíže. Tedy i volba K. Staňka i J. Sedláčka je dosud platná.
 
Ovšem sdělení, že K. Staněk se zřejmě členem představenstva nikdy platně nestal, je nanejvýš pozoruhodné. Tady už Častorál totiž přímo profesorsky dovedl své blábolení přímo k dokonalosti, když popírá sám sebe i svoje lhaní – od roku 2006 dlouhá léta každou svou výroční zprávu totiž uvádí oznámením, že valnou hromadu „svolalo řádně zvolené představenstvo společnosti“. Přece by tolik let nemohl pan profesor s neplatným členem představenstva jednat a spolupracovat, požadovat jím za představenstvo podepsaná vyjádření pro soudy i pro Českou národní banku, vyjednávat schůzky s ministry, poslanci, nejen v ČR, ale i v zahraničí a osobním dopisem jej pověřovat zastupováním společnosti při jednání u soudu? Dokonce i za představenstvo HPH psát dopis ázerbájdžánskému prezidentovi! Co víc – ještě v roce 2011 K. Staňka likvidátor opakovaně jmenoval jedním z ředitelů společnosti Daventree Resources Kypr (dokonce osobně!). Jak je možné, že likvidátorova vševědoucí analytická mysl natolik fatálně selhala a Častorál konečně tak primitivní skutečnost pochopil až v roce 2014?
 
Jako ilustrace Častorálovy neschopností může sloužit jeho schůzka s tehdejším ministrem spravedlnosti. Zhruba po čtvrthodině Častorálova blábolení se pan ministr zvedl a řekl – vy tady po nás chcete, abychom dělali vaši práci za vás a s omluvou odešel. A bylo po jednání. Nakonec co chtít od likvidátora, který nespočítá, kdy uplyne pět let a tři měsíce? Ačkoliv je Finančním úřadem Praha 4 jmenován pověřencem HPH pro daňové věci, sedm let nepožádá o vrácení čtvrtmiliónového daňového přeplatku, který tak propadne? Nebo žaluje proplacení Koženého směnky na 5,4 miliardy, až se konečně v blažené nevědomosti dozví od protistrany, že výstavce směnky, společnost HCMW, dávno zanikl, takže HPH musí druhému žalovanému zaplatit 1,2 milionů soudních nákladů? A dokonce si nechá při své zpozdilosti dvakrát soudním usnesením potvrdit svou totální likvidátorskou neschopnost, na které se od té doby naprosto nic nezměnilo.
 
Není bez zajímavosti, že nejen v této předvánoční záplavě nejaktuálnějších harvardských informací, ale i v řadě předcházejících sdělení zveřejněných na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“, Častorál zatvrzele mlčí o tom nejdůležitějším, co akcionáře HPH jedině zajímá – proč už dávno neoznámil, kdy začne vyplácet likvidační zůstatek, když v účetnictví společnosti vede přes 24 miliard vlastního kapitálu. Tato suma představuje 1440 korun na akcii, tedy je o 150%, vyšší než původní likvidační zůstatek 600 korun na akcii. Přitom i systém vyplácení pro tisíce akcionářů je jistě již pečlivě připraven, jeho vypracováním likvidátor (jak sám oznámil) dávno pověřil bývalého vnitráka Malhockého, jenž údajně vede sekretariát likvidátora, ale není schopen už řadu týdnů jednoduše zařídit pro akcionáře ani náhradní telefonní spojení s kanceláří HPH. Proto otázka – pane likvidátore proč stále akcionáře nechcete vyplácet, když vlastní kapitál HPH, vedený v účetnictví HPH, je jistě k dispozici na likvidačním účtu a představuje sumu, o jaké se akcionářům HPH ani nesnilo?