aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Zneplatnění mandátní smlouvy a očekávané odvolání J. Sainerové

(22. 07. 2007) Další tři usnesení v minulých dnech vydal Městský soud v Praze.

V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze na návrh HPH byly vymazány osoby, které působily ve statutárních orgánech  společnosti v době, kdy docházelo k protiprávnímu převádění majetku do zahraniční. Z představenstva byl vymazán D. Ziegler, z dozorčí rady T. Ševčík, J. Podzimek a Sainerová, všichni v těchto funkcích měli působit od 26. srpna 1999. U  D. Zieglera i u ostatních  bylo zapsáno datum zániku  členství v představenstvu či v dozorčí radě  shodné se dnem jejich zvolení, tedy 26. srpen 1999. To znamená, že podle pravomocných usnesení soudu nikdy nebyli platnými členy představenstva a dozorčí rady HPH, ač se za ně vydávali. Do představenstva byli zapsání: P. Matějka, JUDr. T. Cabalka a L. Černý, do dozorčí rady J. Sedláček, P. Kaňovský a K. Staněk. Dnem vzniku jejich členství je 12. říjen 2003.

 

Jak bylo předem jisté, proti rozhodnutí  obchodního rejstříku se odvolala bývalá předsedkyně dozorčí rady J. Sainerová, která ve svém odvolání oznamuje, že  Městský soud postupoval a rozhodl nesprávně, neboť prý své usnesení řádně nezdůvodnil a nesprávně  věc právně posoudil. Proto je J. Sainerová přesvědčena, že usnesení je nepřezkoumatelné. Dokonce dovozuje, že soud vycházel z názoru, že usnesení valné hromady 12. 10. 2003 jsou platná. S čímž J. Sainerová samozřejmě nesouhlasí (nějak to připomíná okřídlené úsloví Pacovského „náš právní názor je jiný“) a proto poukazuje na skutečnost, že usnesení VH 12. 10. 2003 napadla žalobou a že řízení ještě pokračuje. Čímž zřejmě myslela, že soud prvního stupně její žalobu na neplatnost usnesení VH 12. 10. 2003 zamítl a že se tedy musela odvolat. Asi proto zcela bezostyšně ve svém odvolání tvrdí, že všechna usnesení VH 12. 10.2003 jsou neplatná, a proto by mělo být vymazání a zapsání osob do obchodního rejstříku Vrchním soudem zrušeno.

 

Dalším soudním řízením byla žaloba HPH na zneplatnění mandátní smlouvy, kterou HPH 13. 6. 2002 pověřil pozoruhodnou teplickou firmu Vepros, s.r.o., vymáháním Koženého dluhu, či spíše  tato firma byla pověřena dvěma výtečníky - Pacovským a Klimešem, kteří poskytli Veprosu plnou moc, přestože museli vědět, že něco takového může učinit jen soudem jmenovaný likvidátor společnosti doc. Častorál, nikoliv oni dva. Teplický soud samozřejmě pochopil účelovost jednání Pacovského a Klimeše (za šest dnů po uzavření mandátní smlouvy byli oba vyhozeni z představenstva HPH) a mandátní smlouvu, v níž byla sankce 15 miliónů, jestliže tato mandátní smlouvy bude vypovězena, svým usnesením zneplatnil. Zajímavostí tohoto jednání nesporně bylo, že se k němu jednatel Veprosu Zügler nedostavil. Nicméně je naprosto jisté, že se Vepros odvolá. Je to přece velice zatvrzelá firma. Vždyť hned měsíc po zrušení konkursu na HPH, k jehož návrhu z dílny Pacovského a Klimeše se hbitě připojila, podala další návrh na konkurs se zcela stejnými důvody, které jen vylepšila výpisem z bankovního účtu HPH (což vedení HPH předvídalo, proto tento účet ponechalo záměrně prázdný), k němuž se musela dostat zcela nezákonným, tedy zločinným způsobem.

 

Třetím soudním  řízením byla žaloba Koženého (a Matějkovy) firmy First American, a. s., kterou se původně domáhala 10 miliónů korun údajně za služby poskytované HPH (dohodnuté Pacovským a Novým v době, kdy to již měli soudně zakázané), pak byl požadavek P. Matějkou snížen na 9 miliónů, neboť se prý objevila jakási účetní chyba. Mohlo to být rozhodně velice zajímavé řízení, ovšem  nedošlo k ničemu, neboť firma First American doručila soudu osm stran doplnění své žaloby a svazek dalších údajných listinných důkazů tak, že si tyto doklady právník likvidátora HPH nemohl stačit analyzovat. Takže jednání bylo odročeno na říjen.