aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Znalci: přehlídka monstrózního rozkrádání

(03. 02. 2009) Experti ze Znaleckého ústavu Bohemia Expert s.r.o. vypovídali k otázkám, týkajícím se HIF, pak harvardských akciových společnosti a HPH. Druhým okruhem otázek byl Sklo Union a třetím majetek HPH.
Znalcům především chyběly bankovní výpisy z banky Skala. Podle jejich zjištění v portfoliu Harvardských investičních fondů v letech 1993 – 1994 bylo množství různých cenných papírů. V letech 1994 – 1995 docházelo k masivním převodům českých lukrativních akcií. Převody akcií Telecomu na firmu Zenko, kterou ovládal J. Široký, označili znalci za drancování majetku HIF. V letech 1995 – 1996 nastává kompletní výprodej akcií a zůstávají jen akcie Strattonu, VSP a HCC. Jen jeden z prodejů akcií SEPAPu představoval ztrátu 101 miliónů a profitovala z toho HBS. Koupě a následný prodej akcií Plzeňských pivovarů 6. 9. 1995 znamenaly  pro harvardské akcionáře škodu 211 miliónů korun, u akcií Biocelu to byla škoda 117 miliónů a toto drancování končilo k 14. 6. 1996, kdy se HIF přeměnily na akciovky. Znalci to označili za „přehlídku monstrózního rozkrádání, v němž akcionáři každým obchodem přicházeli o desítky až stovky miliónů korun“. Prodejem akcií Sklo Unionu pak byly převedeny akcie nejlukrativnějších českých podniků na firmu Harms.
 
Znalecký posudek eviduje totální výprodeje akcií v té době nejlukrativnějších českých podniků a  potvrzuje, že HIF při slučování do HPH měly majetek jen v podobě bezcenných akcií, tedy byly totálně vykradené. Prakticky se neobjevil jediný obchod, na kterém by některý z HIF, byť jediný, vydělal. Systém byl zcela primitivní, stejný jako u obchodů, které s akciemi Telecomu provozovaly HIF se Širokého firmou Zenko. HIF jen nakupovaly akcie a pak je prodávaly především Strattonu, Husky a Zenku za nesmyslně nízké ceny. Profitovaly z toho zejména kyperské společnosti, HBS a Ras al Khaimah, stejně jako HCC, Husky a Stratton Investment.
 
Pokud měli znalci stanovit tržní hodnotu cenných papírů v HIF ke 14. 6. 1996, pak došli k následujícím zjištěním. V portfoliu bylo 90% akcií HCC. U ostatních  byla jejich tržní cena vedena rozdílně, než byl kurz. Některá vyúčtování nebyla vůbec nalezena, naprostá většina prodejů zůstala bez úhrady, nebyly přeceněny závazky. Daventree Ltd. dávala jako protihodnotu jen své akcie. To vše se podílelo na ohromných ztrátách a navíc hodnota veřejně neobchodovatelných akcií Daventree Ltd. se bez podkladů z této společnosti nedala určit. Nedostatečné informace o hospodaření Harmsu a Daventree zabránily jejich ocenění. Lze jen říci, že jejich tržní hodnota je velmi hluboko pod jejich nominální hodnotou – jinými slovy jsou bezcenné. Při nákupech a prodejích byl porušován zákon 248/92 Sb. Znalci také stáli před problémem, co je – nebo vlastně byla – firma Stratton Paper Ltd., neboť cenné papíry této firmy nebyly nalezeny (což může i vzbuzovat oprávněné podezření, zda to nebyly akcie falešné).
       
O těchto nákupech a prodejích, podle zjištění znalců, svými podpisy rozhodovali především Kožený, Vostrý, Bednář, Kralik a Ševčík. U některých podpisujících znalci nezjistili, jakým právem obchodní smlouvy tyto osoby podepisovaly. Po sloučení  do HPH měl HPH v majetku akcie Daventree Ltd. (170 miliónů kusů), Konstruktivy (11 tisíc), Tonaku (12 tisíc), firmy Nafta (39 tisíc) a Slovnaftu (150 tisíc). K 31. 12. 1996 ovšem Daventree Ltd. uváděla svůj majetek v hodnotě 36 miliard, auditorská firma si ovšem nevšimla značně nadhodnocených slovenských akcií a ani nepostřehla, že u dalších akcií nejsou uvedeny tržní ceny. V letech 1994 – 1997 řada smluv je za prodávajícího nepodepsaná a na těchto mimořádně ztrátových obchodech se podíleli především Vostrý, a pánové Sýkora a Resch.
 
Při prodeji HPH byla stanovena cena 10,119 miliardy, pak byla snížena na 9,8 miliardy, ovšem pro neexistenci dokladů nebylo možno stanovit skutečnou tržní cenu HPH.
 
JUDr. Krutský, za poškozený HPH: Z jakých prostředků HIF financovaly nákup akcií HCC?
Podklady byly neúplné, byly k tomu smlouvy, ale zda se týkaly HCC…?
 
Krutský: Mohly se prodávat akcie, aby se to neprojevilo  v účetnictví?
Všechny obchody měly být v účetnictví zainteresovaných společností. Nenašli jsme řadu obchodů, nebyly v účetnictví.
 
Krutský: V majetku HIF nebyly akcie Stratton Paper nalezeny. Je možné, že by je HIF držely, aniž byly v evidenci?
Pokud by je držely, musela by být v účetních podkladech o nich zmínka. V dokladech, které jsme měli k dispozici, nic takového nebylo.
 
Monsport: měli jste relativní podklady k ohodnocení akcií Daventree Ltd.? A jak se neveřejné akcie oceňují?
 
Soud: Co byste potřebovali pro bližší specifikování majetku a jaké účetní přílohy?
Tržní hodnota bez účasti emitentů se nedá určit.
 
Soud: K jakým akciím se to vztahuje?
K akciím Daventree Ltd. Měli jsme k dispozici jedinou výsledovku.
 
Soud: Které podkladové materiály jste měli od policie? Měli jste výslech hlavního svědka pana Častorála? Seznam podkladových materiálů jsme uvedli. Jestliže není uveden, pak jsme ho neměli.
 
Soud: K účetní závěrce Daventree Ltd. za rok 1996 je audit od auditorské firmy Thornton a HZ Praha. Můžete potvrdit nebo vyvrátit uvedené údaje, že v roce 1996 měla Daventree Ltd. majetek ve výši 39 miliard, zatímco žaloba uvádí nulu?
Pokud jde o audit Thorntonu, tak to je zpráva její rakouské pobočky a je to audit bez výroku.
 
Korbař: V jakém rozsahu jste měli k dispozici doklady z účetnictví?
Já to řeknu obráceně. Co jsme měli je obsaženo v našem posudku. Co tam není, to jsme neměli.
 
Soud: Chtěli jste od policie další doklady?
Ano, co bylo dohledáno, to nám policie dodala. Čtyři pracovníci to zpracovávali téměř rok.
 
Korbař: Vaše pochybnosti o auditech vycházejí z podkladů, které jste měli k dispozici?
Ano.
 
Korbař: Zjistili jste, že Kožený uzavíral smlouvy bez pověření?
Nebylo to v naší kompetenci.
 
Soud: Dohledávali jste plné moci?
Žádné plné moci jsme neviděli.
 
Korbař: Zjistili jste, zda by někdo informoval orgány společnosti nepravdivě?
Na nesrovnalosti jsme upozornili.
 
Soud: Je možné, aby se neveřejné akcie neveřejně obchodovaly a jak se stanoví přitom jejich cena?
Nic tomu nebrání. Cena závisí na dohodě. Ovšem investiční fondy nesměly mít podle zákona v portfoliu neveřejné akcie.
 
Soud: Ale harvardské fondy přijímaly při těch obchodech neveřejné akcie. Je to obvyklé?
Ne, není to obvyklé.
 
Po skončení svědectví znalců soud četl omluvu J. Širokého. Je mimo Slovensko a požaduje výslech před soudem v Bratislavě. Soud pak konstatoval, že jeho výpověď před vyšetřovatelem je značně vyhýbavá a že by se tím ničeho nedosáhlo.
 
Následovalo čtení výpovědi paní Zlatice Široké před vyšetřovatelem.
 
Neví, jaké měl manžel  aktivity ve Druhé strategické. S Vostrým neměla nic společného, Kožený jí byl představen manželem. Nepamatuje se, zda byla v představenstvu nějaké harvardské firmy. S Vostrým se setkávala společensky i na Bahamách.  Nějaké finance do Druhé strategické přišly z Kypru, o převodu z trustu nic neví, nepamatuje si. Věděla jen, že šlo o několik desítek miliónů dolarů. Byly to prostředky na navýšení majetku Druhé strategické na dvě miliardy slovenských korun. Může jen sdělit, že se k tomu neumí vyjádřit a nic víc si nepamatuje. Pokud jde o původ peněz z Kypru, pak byla ubezpečena, že je vše čisté a prověřené. Tak ji informoval předseda představenstva Holý.
 
V dalších dnech pokračovalo a stále pokračuje trestní řízení proti Koženému a Vostrému čtením listinných důkazů a na poslední únorový týden mají být předvoláni svědci z Kypru.