aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Začal soud o 5,4 miliardy Kč, přitom právní zástupce Koženého nemá žádné originály dokumentů

Nepochybně zajímavá zpráva pro akcionáře HPH – v pondělí 16. října začal Městský soud v Praze projednávat žalobu o proplacení Koženého směnky na 5,4 miliardy korun i s příslušenstvím. Rozhodně potěšující skutečností je, že jako hlavního a jediného zástupce žalobce, tedy Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci, soud uznal likvidátora doc. Zd. Častorála, jenž žaluje Koženého firmy HCM(W) a Husky Trading. (17. 10. 2006)
Soud konstatoval,  že nebyl vystaven platební rozkaz, neboť žalobce nepředložil originál směnky, který drží jiná osoba (Pacific Alliance), což ovšem soudu nebrání, aby touto listinou provedl důkaz. Zástupce žalovaných firem JUDr. Nipl argumentoval, že směnka byla proplacena realizací zástav, ale že nedošlo k jejich ocenění. Žalobce k tomu řekl, že v účetnictví HPH není nikde uvedeno, že by k převedení zástav došlo.
 
JUDr. Nipl pak uvedl, že k zaplacení za koupi HPH došlo, že zástavní smlouvy byly dvě, jedna podepsaná Daventree Ltd., druhá firmou Oily Rock. K druhé smlouvě pak JUDr. Nipl poznamenal, že o té druhé smlouvě vůbec nevěděl, dozvěděl se prý o ní před deseti dny. Přitom se o této zástavní smlouvě všeobecně ví již nejméně dva roky. Doplnil pak, že informace o realizaci zástav nedostal od svého klienta, ale že čerpal z podání žalobce v jiné věci. K tomu pak tvrdil, že dokonce realizací zástav bylo zaplaceno rozhodně víc, než činil směnečný dluh a opět trval na ocenění zástav  podle metodiky uvedené v kupní smlouvě.
 
Na otázku soudu, zda má důkazy o předání zástav pak JUDr. Nipl odpověděl, že důkazy má, ale ty prý nemají  přílišnou hodnotu, neboť jsou to jen kopie, nicméně prý sám žalobce realizaci zástav uznává.  Což právní zástupce HPH JUDr. Krutský jednoznačně odmítl s tím, že to je jen tvrzení lidí, kteří ještě v roce 2002 neoprávněně společnost ovládali, a zdůraznil, že v dokladech HPH není k nalezení jediný důkaz o převodu zástav do HPH.
 
Když soud po JUDr. Niplovi požadoval kupní smlouvu, ten sdělil, že ji sice má, ale opatřil si jen její kopii ze spisů na zdejším soudu a dodal, že pro projednávání této žaloby od klienta žádné originální dokumenty neobdržel a dodal, že dokumenty, týkající se projednávané věci, měly podepisovat osoby blízké HPH (!), čímž zřejmě mínil osoby neoprávněné.
 
JUDr. Nipl pak argumentoval dalším řízením o proplacení směnek, které vede firma Pacific Alliance, takže prý běží dva procesy se stejnými účastníky na základě jediného důkazu, což prý není možné. Žalobce toto tvrzení odmítl – nejde o stejné účastníky a navíc Pacific Alliance jedná jen z pověření mandátní smlouvou uzavřenou neoprávněnými osobami, které i sám právní zástupce žalovaných nazval osobami blízkými společnosti HPH. JUDr. Nipl dále  tvrdil, že Pacific Alliance ve sporu o proplacení druhé směnky jedná za HPH, nicméně mandátní smlouvu neviděl, neboť ji prý má M. Pacovský a ten ji odmítá vydat; nicméně uznal, že tato mandátní smlouva je neplatná, neboť ji podepsaly osoby neoprávněné. Soud pak konstatoval, že originál směnky na 5,4 miliardy Kč svědčí pro HPH, ručiteli jsou Husky a Daventree Ltd. a právní zástupci obou stran poznali, že doložku k jejímu inkasu podepsali M. Pacovský a A. Klimeš, tedy opět osoby neoprávněné. Soud k tomu oznámil, že při příštím jednání budou provedeny důkazy kupní smlouvou a smlouvou o zástavách a zárukách a že důkazní břemeno bude na žalovaných firmách, aby dokázaly, že vše bylo zaplaceno.
 
JUDr. Nipl k tomu navrhl další řadu důkazů, které jsou však v držení žalobce, ale podle jeho názoru to bude zřejmě vyžadovat určitou diskusi. K tomu navrhl i důkaz konzultační smlouvou, v níž je uvedeno vyvázání dlužníka z placení a Vostrého „usnesením za HPH“, že vše bylo zaplaceno převzetím akcií Daventree Ltd. Možná by v této souvislosti neškodilo jako důkaz megalomanské prohlášení Vostrého, kterým zaručuje všem, kdož cokoliv v HPH spáchali, beztrestnost ve všech jurisdikcích světa. Jako důkaz, pod co všechno je Vostrý schopen se podepsat. Alespoň pro pobavení soudního auditoria. Soud pak odročil jednání na konec listopadu.
 
Ve vyjádření  JUDr. Nipla k podání žalobce (HPH jednající likvidátorem doc. Zd. Častorálem) pak žalovaní uvádějí řadu zmatečných i odporujících si argumentů: „Likvidátor není podepsán na žalobě, podané v r. 2002, čímž vyjádřil, že žalobu nepovažuje za svůj úkon a tím měl jednoznačně projevit svou vůli nebýt účastníkem podané žaloby“. Likvidátor nemohl žalobu podepsat, neměl k dispozici originál směnky, neměl potřebné dokumenty ani nutné finanční prostředky (jeden milión korun). Od chvíle svého jmenování soudem žalobu však připravoval, o čemž svědčí, že na jeho návrh soud vydal předběžné opatření (vykonatelné od 27. 12. 2000) nařizující představenstvu  vydat likvidátorovi všechny doklady společnosti. Což samozřejmě Vostrého představenstvo zcela ignorovalo a naopak podporovalo snahu Koženého zbavit se závazků vůči HPH.
 
Žalovaní také uvádějí: „faktem tedy je, že se žalobce (HPH) domáhá zaplacení kupní ceny, která byla již dříve uhrazena v několika řízeních“ a argumentují, že kupní smlouvu za HCM(W) podepsal Kožený a za HPH tehdejší likvidátor Vostrý.
 
V žádném řízení, dokonce v několika, nebyla uhrazena ani sebemenší část kupní ceny. Celková částka, kterou HPH vymáhá, přesahuje i s úroky z prodlení 20 miliard Kč a dále se zvyšuje. K tomu je všeobecně známo, že v září podal státní zástupce soudu obžalobu na Koženého a Vostrého pro podvody ve výši 16 miliard Kč. Žalovaní zcela zamlčují skutečnost, že právě pro kroky spojené s kupní smlouvou byl Vostrý z funkce likvidátora soudem odvolán a rovněž se zamlčuje, že Koženého firmy se podílely na prohlášení podvodného konkursu na HPH, jenž byl posléze Vrchním soudem zrušen.
 
Určitě pozoruhodné je tvrzení žalovaných stran, že žalobce „se v rámci řady soudních řízení domáhá zaplacení vícenásobku kupní ceny, která mu byla již zjevně právě realizací smlouvy o poskytnutí záruk a zástav uhrazena“, což neopomněl jejich právní zástupce opět  před soudem dvakrát zdůraznit.
 
Pokud jde o žalobu, kterou v roce 2002 podalo představenstvo zvolené na valné hromadě 19. 6. 2002, považuje ji likvidátor za platnou.  Po pravomocném zneplatnění všech valných hromad, na nichž se Koženého a Vostrého kyperské firmy pokoušely o vystoupení HPH z likvidace, a tak zbavit akcionáře práva na likvidační zůstatek, likvidátor opravil název žalující společnosti připsáním dovětku „v likvidaci“ a z pozice vedlejšího účastníka se stal hlavním účastníkem. Vůle likvidátora podat žalobu na proplacení směnek ve prospěch HPH byla od jeho jmenování soudem v r. 2000 vždy zcela zřejmá, proto také podával návrhy na předběžná opatření, aby mu byly předány nezbytné dokumenty, což samozřejmě i zásluhou našich justičních a policejních poměrů mohli Koženého a Vostrého výkonní pěšáci naprosto ignorovat.  Takže likvidátor musí dodnes likvidovat následky veškerých destrukčních  snah bývalých údajných představenstev, jejichž jednoznačným cílem bylo – podle instrukcí Koženého a Vostrého – zcela znemožnit činnost likvidátora a připravit akcionáře o plnohodnotný likvidační zůstatek. (17. 10. 2006)