aktuality

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

Vostrý na Belize raději mlčí, jeho bílý kůň ztrácí soudnost

(25. 02. 2008) Jak se zdá, soud s Koženým a Vostrým, který začal v Praze 12. února a projedná- vá žalobu obou uprchlíků před zákonem z podvodu při 110 obchodech s majetkem harvardských investičních fondů, vyvolal patřičnou nervozitu na Belize a Bahamách.

Boris Vostrý, jako náležitě školený estébák, samozřejmě raději mlčí, zato Viktor Kožený halasně a nesmyslně vyzývá státního zástupce, aby zveřejnil žalobu (400 stran), čímž by se prý ukázalo, jak je falešná a jak státní zastupitelství tají důkazy o Koženého bezúhonnosti. Protestuje rovněž, že to, co s majetkem harvardských fondů prováděli, nebyly trestné činy, ale jen obchodní aktivity. Tak si ty „obchodní aktivity“ Koženého a Vostrého připomeňme.

 

Kupní smlouva při prodeji HPH Koženého firmě HCM(W) byla uzavřena podle švýcarského práva, nikoliv podle českého. Proč? Je to jednoduché – podle českého práva by musela být kupní smlouva schválena valnou hromadou a tomu se Kožený a Vostrý, coby bezúhonní „obchodní aktivisté“, chtěli zřejmě vyhnout. Kdo v té době věděl, zda švýcarské právo umožňuje prodej HPH bez požehnání valnou hromadou, či nikoliv? A kdo měl možnost to zjistit, při tak bleskovém výběrovém řízení, ještě k tomu o vánočním čase. Stejně tak si pak Vostrý se svými komplici počínal při převedení majetku HPH do Daventree Resources Kypr a pak dál na firmu HPH Cayman, kterou si  založil.

 

Přímo památné je vysvětlení tehdejšího předsedy představenstva T. Ševčíka – soustředění harvardského majetku do Daventree Resources Ltd., Kypr umožní lepší obhospodařování majetku HPH. Ten rozdíl a výhodnost mezi obhospodařováním majetku v HPH nebo v Daventree Kypr se pochopitelně akcionářům vysvětlit neobtěžoval.

 

Když došlo ke slučování harvardských fondů do HPH, byly tyto fondy prokazatelně zcela prázdné, takže jediným kupcem HPH musel být jen Kožený (jeho firma HCM(W)). Proto vyhlášení výběrového řízení nesmělo překročit hranice naší republiky, neboť nezasvěcený možný kupec by se zděsil a hned šel na policii.

 

Rychlost – to byla základní podmínka rozkradení harvardských fondů. Pražský soud začal posuzovat 110 obchodů, které Kožený s Vostrým provedli od 2. srpna 1995 do 10. června 1996. Názorný příklad systému, kterým Vostrý s Koženým připravovali akcionáře o majetek, byl na těchto stránkách zveřejněn nedávno. Celkem v těchto 110 obchodech, které proběhly během pouhých jedenácti měsíců,  harvardské fondy přišly o majetek ve výši 8,8 miliardy korun! Dnes obezřetně mlčící Vostrý také činorodě přiložil svou ruku k tomuto bohulibému dílu. Jen ve  dnech 30. a 31. 5. 1996 vedl devět obchodů s velice bonitními akciemi devíti českých podniků a tyto pouhé dva dny znamenaly pro harvardské akcionáře celkovou ztrátu přes půl miliardy korun.

 

Skutečně skvělá obchodní aktivita –  uzavřít 110 obchodů se ztrátou téměř devíti miliard korun! Jistě by bylo nadmíru zajímavé vysvětlení Koženého, proč se takovým dvěma finančním a ekonomickým hvězdám nepodařilo provést z těch 110 obchodů alespoň jediný se ziskem pro Harvard. Mít „ztrátovou úspěšnost“ v průměru 800 miliónu korun měsíčně za necelý rok, to už chce vskutku mimořádného finančního génia. Že by se takové prodávání a kupování akcií tehdy skutečně bonitních českých podniků dalo vydávat jen za pouhou obchodní aktivitu? To zřejmě může tvrdit jen Kožený. Nakonec bahamské podnebí a rok a půl v tamním  vězení může způsobit ledacos.

 

Je obtížné hájit něco tak průhledného, jako byly obchody řízené Vostrým a Koženým. Ukázalo se to při výpovědi pana Maňáka, neplatně zvoleného bývalého člena představenstva HPH.  Padl totiž argument, že  při slučování harvardských fondů do HPH zanikly i jejich závazky a pohledávky. Přitom stačí nahlédnout do obchodního rejstříku, kde je zaznamenáno, že veškeré závazky i pohledávky harvardských fondů přecházejí na nástupnickou organizaci. Těžko, ale velice těžko, se to harvardské loupení obhajuje. Proto samozřejmě Vostrý raději mlčí a to je ten rozdíl mezi vypěstovaným estébákem a jeho bílým koněm, jenž se ve své prostoduchosti téměř pod všechno podepisoval.

 

Nicméně Kožený zřejmě nehodlá své zpozdilé myšlení držet na uzdě a tak se ozval z Baham opět. Prý předloží audity harvardských fondů a společností, které založil  a ty dokáží jeho neposkvrněnou počestnost,  neboť za veškeré obchody bylo zaplaceno v hotovosti nebo započtením pohledávek.  Jinými slovy tvrdí a chce doložit, že  peníze z akciových obchodů nikam nezmizely, ale byly jimi hrazeny dluhy harvardských fondů. Jak jinak mohly být tyto fondy zcela prázdné, když se slučovaly? Dokonce tak prázdné, že se musely protiprávně slučovat do HPH na základě základního, nikoliv vlastního jmění.

 

Koženého tvrzení, že účty harvardských fondů a HPH jsou veřejné, protože jak fondy, tak i HPH vždy byly veřejnými společnostmi, ovšem již mimořádně přesahuje tolikrát  Koženým demonstrovanou zpozdilost – a to už je co říct. Dodnes soudům při projednávání žalob chybí většina základních harvardských dokumentů, akcionáři neměli nikdy možnost vidět audit firmy Daventree Ltd., ovládané Koženým (patrně ta nebyla veřejnou společností). Ovšem ve svém přesvědčovacím zápalu na sebe Kožený něco prozradil. Prohlašuje, že ty dokumenty, které určitě pražskému soudu pošle, jsou dokumenty veřejné, tak si je soud musí vyžádat, „i kdybych je nepředložil“. Čímž jen naprosto jednoznačně sdělil, že se zachová stejně, jako když před lety sliboval, jak přičinlivě bude s vyšetřovateli kauzy Harvard spolupracovat. Takže nepošle nic, ať se soud stará a vyžaduje si ty dokumenty, kde chce.  Třeba se domnívá, že pražský soud je bude vyžadovat právě po něm (když oznámil, že je všechny má v držení), takže se postará, aby celé řízení trvalo pěkně dlouho.