aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Vostrý by zřejmě rád uzavřel nějakou dohodu…?

(08. 02. 2009) Zpráva z Londýna o náhlém ukončení soudního sporu americké investiční společnosti Omega Advisors Inc. s V. Koženým opět vyvolala obvyklý zájem českých médií; co tomu říkají dva největší aktéři rozkradení Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, tedy sám Kožený a jeho estébácký šéf B. Vostrý.
Ze záznamu jednání před londýnským soudem vyplývá, jak právní zástupci společnosti Omega a Koženého usilovně jednali ještě den před soudním jednáním. Slowe, právní zástupce Koženého pak soudci Clarkovi předal znění dohody, což doprovodil poznámkou, že doufá, že to soudce neshledává nevhodným. Což zřejmě soudce Clarka pobavilo a tak odvětil, že ho fascinuje, když dostává instrukce ohledně práva. Slowe současně předal soudci návrh znění soudního příkazu, na kterém se obě strany shodly, a přesvědčoval soudce, že po vydání tohoto příkazu budou všechny příkazy, dokonce i celosvětové příkazy na zablokování Koženého majetku, ihned zrušeny proti odškodnění, k němuž se Kožený zavázal. K tomu Slowe dodal, že žalobce, tedy Omega, chce dostat své odškodnění zpět dřív, než bude celé řízení zastaveno a požádal, aby toto bylo uvedeno v zápisu. S tím soud souhlasil a Slowe pak dodal, že podobné kroky se činí ve všech jiných jurisdikcích.
 
Soudce Clarke na závěr sdělil svůj názor - není vhodné, aby se k tomu vyjadřoval,  jde o případ mimořádného zájmu, ovšem pochválil kvalitu písemných podání, která mohou být nepochybně užitečná pro disertační práce. Čímž prokázal, že příslovečný britský humor není cizí ani londýnskému soudu. To vše trvalo pouhé tři minuty
 
B. Vostrý se pak v rozhovoru o londýnském jednání hned chopil příležitosti a začal jako obvykle lhát. Sdělil, že trusty, do kterých byl údajně převeden harvardský majetek, nechal zablokovat likvidátor doc. Zdeněk Častorál, takže čeští akcionáři HPH nemohou být vypláceni. Pravda je ovšem taková, že trusty nechal zablokovat jeho bílý kůň Kožený a  dosazený správce pak v trustech nenašel jediný dolar. A v tomto, zřejmě svém oblíbeném stylu pokračoval, když prohlásil o trestním řízení proti němu a Koženému, které probíhá v Praze, že se diví, jak tak důkazně slabá kauza se mohla vůbec dostat před soud. Zvláště, když znalci nebyli schopni určit výši škody a zda byla vůbec způsobena. Patrně je svým právním zástupcem z Prahy nedostatečně informován – znalci před soudem označili nakládání s harvardským majetkem za monstrózní rozkrádání a specifikovali škody v jednotlivých létech.
 
Na otázku proč prodal majetek HPH Koženému a místo zaplacení od něj přijal směnky, se Vostrý ve svém nasazeném tempu nezastavil. Prý protože to byla jediná nabídka. Nějak zapomněl, že v tom pozoruhodném předvánočním „výběrovém řízení“ byl ještě jeden zájemce, a to firma dalšího spolupachatele rozkrádání HPH, Dingmana. Vostrého nevědomost  je vskutku kolosální, dokonce ani neví, že Kožený o něm před čtvrt rokem řekl, že právě Vostrý stojí za rozkradením většiny harvardského majetku.
 
Ovšem jedno Vostrého vyjádření rozhodně nelze přehlédnout. Celý rozhovor uvedl názorem – zdravý rozum vede k dohodám. Dohoda je vždy možná a bývá nejlepším řešením. Již nějaký čas lze z jistých reakcí Vostrého rozpoznat, jak je asi tristní mít v rukou majetek (i když ukradený) a žít jen v Belize. Tedy prakticky pouze o něco větším vězení, než by mu slušelo. Má ovšem rozhodně pravdu – dohodnout se lze vždycky. V případě Vostrého podle jediné zásady – vrať veškerý majetek, který tvou zásluhou z Harvardu zmizel.