aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Veletrh prolhanosti a ignorance Častorálova sekretariátu

(04. 09. 2015) Svolání valné hromady HPH přimělo poslední subjekty, obhajující naprostou neschopnost likvidátora Častorála, k záplavě až neuvěřitelných pitomostí, prokládaných systematickou patologickou prolhaností. 
Leč stačilo na stránkách OSMA zveřejnit informaci, že finanční úřad oznámil kontrolu jen nepatrného dílu harvardského, tolik let ukrývaného účetnictví a na internetu zmrtvěla i jindy bující diskuze. A kdyby ještě akcionáři měli možnost nahlédnout do dokumentů, uvedených finančním úřadem…! Z té drobné části účetnictví HPH, zaznamenávající pouhé tři měsíce letošního roku, by zjistili za co, kolik a komu soudem jmenovaný likvidátor, kvaziprofesor Častorál platil takové částky.
 
Pokud jde o lhaní a stupidity, nedostižně vítězí Častorálův sekretariát, i když v tvrdé konkurenci, reprezentovaný vysloužilým bývalým bolševickým vnitrákem Malhockým. Stačí jen stručný výběr sekretariátních výlevů.
 
Pan Materna se dopustil neslýchaného - na své soukromé doméně zveřejňuje údaje, „které by měly být vyjádřením za HPH, avšak bez vědomí likvidátora“. Autor zřejmě podlehl představě, že Častorál je majorátním pánem společnosti HPH, což si doplnil představou pro něj blahých dob, kdy bez souhlasu komunistické věrchušky nesměl nikdo vyslovit svůj názor.
 
„Program VH a způsob financování nebyl projednán s likvidátorem“.  Pan Materna se samozřejmě s likvidátorem sešel k projednání programu a dotázat se, zda likvidátor je ochoten náklady VH proplatit. Projednávání však záhy Častorál přímo profesorsky ukončil: „valnou hromadu s takovým programem neproplatím“. Co všechno Častorál před svým sekretariátem dokáže zatajit! Přitom lze předpokládat, že Malhocký by měl být takovému projednávání přítomen. Jestliže byl, pak zřejmě pro jeho vnímání byl Častorál výjimečně příliš rychlý.  
 
Sekretariát si také požaloval, že „inzerát nevyšel v Hospodářských novinách“, proto jde nepochybně o zneužití soukromé domény a vůbec - svolání VH je tedy neplatné. Pro upřesnění: oznámení o svolání VH se uskutečnilo podle zákona o korporacích, tedy zveřejněním v Obchodním věstníku a na webu představenstva, což autor ve své těžké nevědomosti a ignoranci pokládá za zneužití soukromé domény. Ještě že o tom zveřejnění v OV sekretariát nic neví, jinak by byl pan Materna obviněn z dalšího hrdelního zločinu – zneužití veřejného sdělovacího prostředku.
 
„Svolavatelé VH, vydávající se za členy představenstva, se jimi prokazatelně nestali, představenstvo nebylo usnášeníschopné“.  Autorovi jistě neuniklo, že členové představenstva byli voleni na poslední VH a její usnesení jsou stále v platnosti. Zřejmě tak primitivní lhaní činí sekretariátu mimořádné potěšení. Ani za bolševiků by se nikdo s takovou tupostí nemohl stát vnitrákem, takže logicky jde o nízké, bohapusté lhaní.
 
Je pozoruhodné, že sekretariát HPH velice rád vydává své názory především o věcech, o kterých nic neví. A tak sděluje: „usnášeníschopná má být účelově již první VH“ a dovozuje, že proto má být uplatněno kvorum 3% a nikoliv, jak je určeno v předchozích stanovách, 30%. Skutečnost, že byl přijat již před půldruhým rokem zákon o korporacích, Častorál před svým sekretariátem utajuje stejně, jako harvardské účetnictví.
 
Pochopitelně, že sekretariát nemohl zapomenout na notorické Častorálovo tvrzení o nelegálních prostředcích. Proto sekretariát sděluje, že svolavatelé použili ke svolání VH nelegální prostředky, proto „zřejmě porušují opakovaně zákonné povinnosti, které mají k účetnictví HPH“. Zdá se, že rozvrácení mysli může být i nakažlivé - jak by asi mohli svolavatelé porušovat zákonné povinnosti k účetnictví HPH, když se – podle výše uvedeného tvrzení - nikdy členy představenstva nestali. Jaké mají svolavatelé vlastně zákonné povinnosti k harvardskému přísně utajovanému účetnictví, které léta nikdo neviděl? Neměli by snad být podrobně seznámeni s tím, k čemu mají zákonné povinnosti? Doby kdy se povinně podpisovala „Anticharta“, aniž byl znám obsah toho, proti čemu se muselo protestovat, jsou dávno pryč. Že by se to Častorálovu sekretariátu, Malhockému, nebo dokonce Častorálovi ještě nedoneslo, nebo se jim opět po těchto dobách zastesklo? Nicméně v příštích dnech se Častorálovu sekretariátu naskytne nebývalá možnost. Když svolavatelé hradí náklady z vlastních prostředků, škodí přece likvidaci. Při té daňové kontrole bude jistě příležitost udat neexistující představenstvo finančnímu úřadu, že používají k zaplacení nákladů na VH finančních prostředků, které nepocházejí z HPH, tedy prokazatelně nelegálních. A tak konečně dostat ty podvratné živly na kolena.
 
Své patologické lhaní sekretariát završil sděleními plnými jasnozřivé inteligence: „Pokud neusnášeníschopné představenstvo svolalo VH, nemá ji kdo zahájit, každé zahájení bude neplatné“. Takže už nebudeme mít jen neplatné VH, ale i jejich zahájení! Rozhodovat o platnosti zahájení bude Častorál, nebo sekretariát? Chybí jediné – aby byl zneplatněn i každý akcionář, který se zúčastní VH s neplatným zahájením, kterou vlastně nemůže nikdo zahájit, ani na ní přednést zprávu představenstva nebo dozorčí rady. Což vyvolává obavu, aby nám sekretariát, ve své zneplatňovací euforii, nedej bože, také nezneplatnil našeho likvidátora.
 
Ještě větší kalibr má další výlev: „VH se nekonala před zveřejněním účetní závěrky v červnu a auditor nebyl nikdy platně zvolen“. K čemuž sekretariát objevně sděluje „účetní závěrka popisuje hospodaření HPH a neobsahuje protiprávní kroky představenstva a dozorčí rady…“ Což má být patrně zdůvodnění, že účetní závěrka není pro VH potřebná, nicméně je to na Nobelovu cenu za pitomost. Zřejmě nelze vysvětlit vysloužilým vnitrákům, jak by se mohla VH konat v červnu, když přísně utajovaná účetní závěrka je založena do sbírky listin, tedy odtajněna až v červenci, a jak je Častorálovým oblíbeným zvykem - ještě k tomu bez auditu. K čemu by asi v červnu byla VH, když posouzení účetní závěrky je hlavním bodem programu každé valné hromady? Ještě že má náš zcela neschopný, soudem jmenovaný likvidátor, tak brilantní sekretariát. Lze se divit, že HPH vede v účetnictví téměř 26 miliard vlastního jmění a přitom je likvidace společnosti ve stavu totální beznaděje? Nicméně pane likvidátore, za takové bezuzdné lhaní a mimořádně skvělé, neotřelé sentence zaslouží sekretariát odměnu, vskutku tučnou odměnu. Svolavatelé VH se vřele přimlouvají, aby se příslušný obolus v harvardské kase ještě našel…