aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

V první instanci Kožený prohrál téměř 16 miliard

(14. 11. 2009) V minulých dnech došlo v kauze Harvard k několika událostem. Především Kožený se pokusil falešným započtením pohledávek zlikvidovat svou neproplacenou směnku na 9,8 miliardy korun. Oznámení o svém dalším stupidním pokusu o podvod, které poslal představenstvu HPH, je na stránkách OSMA.
Počátkem listopadu (5. 11. 2009) Městský soud v Praze (první instance) rozhodl žalobu na plnění ze směnky na 9,8 miliardy Kč. Žalovanou stranou byla Koženého společnost Oily Rock, žalobcem jakási společnost Pacific Alliance (sídlící údajně v USA), kterou bývalý lžilikvidátor Pacovský pověřil vymáháním této směnečné pohledávky. Právní zástupce Oily Rock, tedy Koženého, se snažil soud přesvědčit, že je nutno doplnit ocenění zástav, že u HPH vzniklo bezdůvodné obohacení a že vlastně neexistuje nic, aby vydaný směnečný platební rozkaz dál trval, neboť započtením pohledávek přestala existovat povinnost Koženého zaplatit 9,8 miliardy korun za koupi HPH. Přičemž zdůrazňoval, že pohledávky se setkaly ještě před vydáním platebního rozkazu. Nakonec, když už bylo zřejmé, že svými námitkami soud příliš nepřesvědčil, žádal alespoň žalovanou sumu snížit o 3,7 miliardy Kč, prý částku, kterou HPH přiznal, že ji přijal.
 
Usnesení soudu pak znělo – směnečný platební rozkaz se ponechává v platnosti, byl vydán po právu a vznesená námitka nebyla uvedena v zákonné lhůtě. Proto také nelze platební rozkaz zrušit ani částečně. Rozhodnutí první instance tedy znamená, že Kožený je povinen zaplatit 9,8 miliardy korun a k tomu 6 % úrok od roku 2000 a soudní náklady. Jen tento úrok do konce letošního roku, tedy za devět let, představuje sumu zhruba 6 miliard. Soud také neuznal tvrzení Koženého právního zástupce, že směnka vystavená Oily Rock měla jen zajišťující charakter, a zamítl i návrh na ocenění zástav s tím, že by to nebylo hospodárné. Stanovisko soudu k argumentaci, že započtení pohledávek „smazalo“ Koženého dluh 9,8 miliardy bylo následující – o zápočtu se v tomto řízení dosud nehovořilo, soud se touto námitkou nebude zabývat, neboť tato námitka se měla objevit do tří dnů po vydání platebního rozkazu. K započítání pohledávek však došlo až několik let po vydání platebního rozkazu. A to se soud nezabýval otázkou, zda žalovaná společnost Oily Rock ještě vůbec existuje.
 
Zdá se tedy, že Kožený ve své prostoduchosti značně podcenil český soud a zřejmě se ve svém nuceném exilu na Bahamách dostává i poněkud mimo realitu a hlavně do jisté tísně. Možná o to větší, když jeho případné odvolání proti usnesení první instance bude dost nákladné. Zvláště, jestliže přestává být tajemstvím, že pražská skupina, pracující pro Koženého, začíná být v dost povážlivé finanční tísni.
 
Z dalších soudních jednání bylo důležité usnesení odvolacího soudu (5. 7. 2009), který zrušil smír před soudem rozhodčím. Tento smír na počátku roku 2001 přijal Pacovský, jenž protiprávně přitom zastupoval HPH. Šlo o vydání 46 Koženého společností (Oily Rock + 45 firem), které měly představovat propadlé zástavy. Dvanáct z těchto společností nemělo žádný majetek, ale dluhy. Všech zbývajících 33 společností, které držely ázerbájdžánské vouchery, převedl Pacovský za 1 dolar na Kypr a poté putovaly na Belize. Zadlužené společnosti ponechal v HPH. Městský soud přitom konstatoval, že při tehdejším jednání o smíru nebyl přítomen žádný zástupce, legitimně pověřený jednat za strany. Přesto Pacovský jednal, třebaže jediným kdo tehdy mohl o majetku HPH rozhodovat, byl soudem jmenovaný likvidátor Z. Častorál. Pacovským tzv. převzaté zástavy také záhy zcela zmizely a v účetnictví po nich nikdy nezůstala ani stopa.
 
Pokud jde o trestní řízení proti Koženému a Vostrému před Městským soudem v Praze, senát si vyžádal právní pomoc od kyperských orgánů a pražský soud by měl mít výsledek této pomoci k dispozici koncem října. Další soudní řízení – na Kypru o trusty č. 1 a č. 2 nikam nepokročilo. Bylo sice zahájeno 1. června a od té doby se nic neděje.
 
Takový je zatím stav některých právních kroků (jediných možných), jejichž cílem je návrat ukradeného harvardského majetku pod kontrolu společnosti. Možná, že jako jisté „rozptýlení“ po závažných soudních jednáních stojí za pozornost tato skutečnost:
 
Firma Keraunion, a. s., se sídlem Dubí 3, Novosedlická 125, která patří mezi zástavy za Koženého neproplacené směnky, se na základě smlouvy o prodeji podniku mezi Keraunionem a firmou Unifrax,     s. r. o., (sídlí na stejné adrese), sama sebe Unifraxu v červnu 2007 prodala. V čase tohoto prodeje byl předsedou dozorčí rady Maňák, členem Ziegler. Předsedou představenstva byl Gromus a členkou Sainerová. Záhy po prodeji se Keraunion přejmenoval na Union IPR, a. s. se stejným IČ jako Keraunion a samozřejmě i se stejnou adresou. V současné době Union IPR, a. s. nemá představenstvo, jediným členem tohoto orgánu podle výpisu z OR (k 7. 10. 2009) je Gromus. Dozorčí rada také nemá předsedu, jen v ní sedí Maňák, Ziegler a chybět nemůže Sainerová. Jak je vidět, dobří harvardští holubi už zase mají své tučné hnízdo a nevadí, že jde o ukradený majetek. Jistě ho spravují v dobré víře, možná i podle jejich „jiného právního názoru“, ovšem nepochybně s péčí vzorného hospodáře (jak také jinak). Přinejmenším tak, jak hospodařili v HPH.
 
Jak již bylo oznámeno v médiích (11. 11. 2009), svolává představenstvo HPH řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat 17. prosince 2009 v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4 – Nusle od 9.00 hod. Případnou náhradní valnou hromadu pak představenstvo svolá v zákonném termínu.