aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

V péči řádného hospodáře Častorála zmizelo čtvrt miliónu korun

(03. 04. 2014) Nepříliš potěšující zpráva pro harvardské akcionáře přišla z Brna.

Odvolací finanční ředitelství potvrdilo rozhodnutí Finančního úřadu Praha, že daňový přeplatek 246 497 Kč společnosti HPH, vzniklý k 17. lednu 2005, propadl a byl převeden do rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně. Proti tomuto rozhodnutí brněnského odvolacího finančního úřadu se již nelze odvolat.
 
Čtvrtmiliónový přeplatek vznikl a byl trestuhodně promarněn způsobem, který také ilustruje, s jak mimořádnou péčí řádného a odpovědného hospodáře likvidátor Častorál nakládá s majetkem harvardských akcionářů.
 
HPH zaplatil zálohy přes půl miliónu korun na daň z příjmu právnických osob za rok 2004. Při vypořádání záloh pak daňový úřad zjistil vratitelný přeplatek 246 497 Kč ke dni 17. 1. 2005. O vrácení přeplatku mohl HPH požádat v průběhu následujících šesti let. Likvidátor Častorál tak bohužel neučinil, takže lhůta pro vrácení uplynula 2. 1. 2012. Až 10. 5. 2013 likvidátor Častorál žádá o vrácení přeplatku (jeden rok a 4 měsíce po uplynutí šestileté lhůty!), žádost byla zamítnuta.
 
14. 10. 2013 se Častorál proti tomuto zamítnutí odvolává. Dokonce se snaží odvolací úřad obměkčit oznámením, že jako likvidátor vymáhá majetek ve prospěch 142 000 poškozených akcionářů. Je jich sice o sto tisíc víc (ty počty pane profesore, ty počty), ale ani to by na odvolací úřad neudělalo dojem, neboť likvidátorovi sdělil – správce daně nemůže přihlížet k tomu, že se likvidátor snaží vymáhat majetek pro akcionáře a už vůbec nemůže přihlížet k jejich počtu.
 
Pan likvidátor také ve svém odvolání naznačil, jak vůbec došlo k jeho žádosti o vrácení přeplatku. Prý při inventarizaci účetnictví se dotázal správce daně na nedoplatky nebo přeplatky daně a tak se o přeplatku 9. 5. 2013 dozvěděl. Proto požadoval přeplatek vrátit. Ovšem jak odvolací úřad ve svém rozhodnutí sdělil, to už žádný přeplatek neexistoval, neboť byl po uplynutí šestileté lhůty převeden do rozpočtu správce daně. K tomu odvolací úřad dodal, že jestliže úřední osoba správce daně neformálně sdělila 9. 5. 2013 odvolateli, tedy Častorálovi, že vznikl přeplatek, jedná se o pochybení úřední osoby, ale ani pro toto pochybení nelze porušit povinnost správce daně.
 
Nezbývá než dodat, že tady se likvidátorovi Častorálovi náležitě vymstila jeho protiprávní svévolnost, s jakou již několik let odmítá předložit účetnictví společnosti k povinnému auditu nezávislým auditorem a k zákonem předepsané kontrole dozorčí radou. Na tak primitivní nedbalost by musela každá kontrolující dozorčí rada samozřejmě záhy přijít. A jistá úřední osoba by zřejmě nemusela mít problémy v zaměstnání.
 
Nicméně pan likvidátor, jenž tolik dbá na svou pověst a příkladně obětavou prací a úderným i útočným postupem údajně naplňuje likvidační účty, jistě nedopustí, aby akcionáři dopláceli na jeho mimořádnou nedbalost. Proto obratem a z vlastních prostředků zmizelý přeplatek nepochybně uhradí. Nebo že by snad žalobou napadl rozhodnutí brněnského Odvolacího finančního ředitelství?