aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

V čí prospěch jedná likvidátor Častorál?

(23. 12. 2014) V dalším dílu své vánoční série nazvaném „V čí prospěch jedná představenstvo HPH?“ likvidátor Častorál rozebírá svým výjimečně osobitým způsobem bezpříkladně rozvratnou, přímo kriminální činnost představenstva, které podle Častorála bylo vždycky neplatně zvolené, tedy již od roku 2004 vlastně neexistující.
Úderně a útočně sděluje: „Dalo by se předpokládat, že představenstvo a dozorčí rada bude soudem jmenovaného likvidátora v činnosti k vracení ukradených hodnot podporovat,“ a nekompromisním konstatováním pokračuje ve svém předpokládání, že „tyto statutární orgány se budou nadále vymezovat proti konkrétním osobám“.
 
Pokud se likvidátor domnívá, že by se „statutární orgány“ měly vymezovat způsobem, jakým se vymezuje on sám, pak takový způsob ve stylu pavlačové drbny je představenstvu naprosto cizí. K tomu je nutné dodat, že společnost HPH má jen jeden statutární orgán, což je již nějaký čas skutečnost, která se zřejmě značně vzdálila likvidátorovu chápání. Nebo podlehl představě, že čím víc protivníků si vyrobí, tím udatnějším bude likvidátorem?
 
Navíc podle Častorálových prohlášení vlastně HPH žádné představenstvo, tedy statutární orgán, nemůže mít. Neboť platně zvolené představenstvo podle likvidátorových, stále opakovaných tvrzení, společnost HPH nemá a ještě k tomu přece veškerá působnost představenstva přešla výhradně na jeho osobu. K tomu členové představenstva, i kdyby byli platně zvoleni, stejně nemohou působit vůči třetím osobám, jak likvidátor do omrzení omílá. Na místě je tedy samozřejmá otázka – pane likvidátore má společnost HPH představenstvo, nebo jeho existence závisí na tom, jak se vám to hodí, či jak se vyspíte?
 
S profesorským zadostiučiněním oznamuje, že v soudním spisu ve věci zablokovaných 21 miliónů dolarů v Budějovicích objevil na str. 655 zápis ze schůze představenstva HPH. Je jen škoda, že tak detailně neinformuje o výsledcích svého likvidátorského břídilství. Neotřesitelnou analýzou pak dospěl k závěru, že tento zápis dokumentuje negativní postoj představenstva i dozorčí rady k průběhu likvidace a „zároveň se tak z jejich strany potvrzuje vědomé nerespektování tuzemských zákonů, právních norem, zejména pak Obchodního zákoníku, který vymezuje postup likvidace a povinnosti, které jsou tímto zákonem uloženy orgánům společnosti“.
 
Ačkoliv OSMA pečlivě prošla Obchodní zákoník, nikde nenašla paragraf, který by neexistujícímu orgánu společnosti vymezoval jakékoliv povinnosti. Pan likvidátor bude jistě tak laskav a v nejbližším ze svých, jako vždy ohromujících pojednání na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“, tento paragraf Obchodního zákoníku určitě velice rád identifikuje. Jako vždy likvidátor i tady bystře odhalil, že zmiňovaný zápis „dokumentuje postoj a stanoviska statutárních orgánů (kolik jich vůbec HPH má?) k vyvedení majetku HPH“. Prý formou „legitimizace“ trustů na Kypru, legalizace Dohody z března 2011 apod.
 
Pokud jde o Dohodu, tu přece před soudem v Nikósii legalizoval Častorál osobně. Byl při tomto slyšení hlavním svědkem, a určitě byl také v soudní síni přítomen jednání, kdy byla Dohoda soudu předložena. Proč tedy hned na místě Častorál neprotestoval a soudu neoznámil, že nic takového neschválil, proto Dohodu nemůže soud přijmout a že kyperský právní zástupce zásadně porušil dispozice svého klienta? Proč začal Častorál tvrdit až po návratu do Prahy, že Dohodu v Nikósii neschválil s tím, že nebyl kyperským právníkem vůbec informován o průběhu posledního dne jednání. Vždyť tam přece osobně byl, tak snad byl schopen průběh jednání o Dohodě vnímat.
 
Bylo by totiž neuvěřitelné, ale naprosto neuvěřitelné, kdyby se právě tohoto jednání nezúčastnil, tak nezodpovědně by rozhodně žádný likvidátor nemohl jednat. Vždyť přece dva dny před tím útočně odhalil a úderně rozbil mezinárodní spiknutí právních zástupců, namířené proti jeho důvěryhodnosti, jehož účastníkem byl dokonce sám kyperský soudce. Zvláště proto musel předpokládat, že ti spiklenečtí zlotřilci mohou ve svých piklích pokračovat. Nebo že by v tak kritickou chvíli likvidátora opustila jeho záviděníhodná analytičnost? Či snad jej opustila schopnost vůbec vnímat, o čem se při slyšení 31. března 2011 u soudu v Nikósii vůbec jedná?
 
K zápisu představenstva jen tolik. Obsahem zápisu představenstva je projednávání situace, kdy orgány HPH vůbec neznají finanční situaci společnosti a k předkládaným závěrkám utajovaného účetnictví nemají přílišnou důvěru. Zvláště když likvidátor odmítá auditora, schváleného valnou hromadou a údajně audity nechává vyhotovit jen auditorem, jehož si sám vybere. Tedy utrácí harvardské peníze za audity naprosto neplatné. Což je zřejmě důvod, proč poslední audity raději ani nezakládá do sbírky listin. Proto představenstvo projednávalo možnosti jakým způsobem tento stav změnit.
 
Dalším projednávaným bodem byla příprava valné hromady za rok 2014. S tím, že v tomto případě je největším problémem likvidátor sám, když jejímu svolání protiprávně brání odmítáním nutné náklady hradit, jak to učinil v případě svolání valných hromad za roky 2011 a 2012. Také byla projednávána celková situace ve společnosti, průběh likvidace i možnosti vrácení ukradeného majetku do společnosti. V té souvislosti se představenstvo zabývalo i možnostmi získat zablokované finanční prostředky z kyperských trustů a také zda Dohoda, uzavřená v Nikósii v březnu 2011 je platná či nikoliv. Představenstvo dospělo k názoru, že tato Dohoda byla soudem akceptovaná, je tedy platná, dokud nebude soudním rozhodnutím zrušena. Ovšem zjistit z tohoto zápisu, že představenstvo vědomě nerespektuje české zákony, to umí jen Častorál, nakonec jistě nebyl zbytečně kantorem na bolševické Vysoké škole SNB.
 
Značně nepochopitelné jsou neustálé Častorálovy stížnosti, že představenstvo nepodporuje jeho úderné likvidační kroky, místo aby s ním spolupracovalo. Vždyť je naprosto nemyslitelné, aby tak počestný likvidátor mohl spolupracovat s orgánem, který neexistuje a jeho členové jsou zaprodanci a přisluhovači odsouzených zločinců. Perou pro ně špinavé peníze, vyvádějí harvardský majetek přímo likvidátorovi pod rukou, ničí jeho úsilí při vracení ukradených hodnot, snaží se legalizovat kyperskou Dohodu a uznávají platnost trustů, dokud soud nerozhodne jinak.
 
Dokonce na úhradu nákladů posledních dvou valných hromad, které Častorál odmítl zaplatit, mělo neexistující představenstvo použít neznámé finanční zdroje, což vyvolává důvodné podezření, že jde o další snahu legalizovat výnosy z trestné činnosti. Navíc uvedlo v trestuhodný omyl i samotný CDCP. Jak jen může Častorál při tom všem ještě stále vymáhat na představenstvu podporu svého desetiletého likvidačního břídilství, když se tento orgán HPH připojil k žalobě na jeho odvolání a dokonce vůbec nevěří té vymyšlené pitomosti o mezinárodním spiknutí u soudu v Nikósii? Ani přihlouplé historce se soudkyní Coinovou v New Yorku, která prý měla být původně likvidátorovi příznivě nakloněna. Ovšem jen do chvíle, než přes Atlantik všemocně zasáhl předseda představenstva Staněk, dokonce tak, že paní soudkyně zcela obrátila a vynesla pro HPH nepříznivý rozsudek. Vždyť takové žebrání o jakoukoliv spolupráci, s natolik zlotřilým a ještě k tomu neexistujícím představenstvem a hlavně jeho předsedou, by bylo pod úroveň, ale naprosto pod úroveň likvidátorovy neposkvrněné ctihodnosti a hlavně mimořádné úspěšnosti.