aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Úder přichází z New Yorku - do insolvence za 15 miliónů?

(30. 07. 2015) Vzhledem k tomu, že likvidátor Častorál utajuje, co může, se OSMA snažila, získal aktuální informace ze soudního řízení v New Yorku, kde Častorál žaluje Koženého a společnost Landlocked o zisk 21 miliónů dolarů z prodeje chaty v Aspenu.

Bohužel aktuální informace není pro akcionáře HPH vůbec potěšující.  Vrchní soud státu New York vydal 23. 7. 2015 nařízení, aby Častorál do třiceti dnů zaplatil kauci ve výši 660 tisíc dolarů (v přepočtu 15 miliónů Kč), jinak bude řízení zastaveno a soudní náklady bude muset Častorál stejně zaplatit. Pokračování této zámořské kauzy bude jistě zajímavé, ale OSMA je přesvědčena, že Častorál po nebývale vyčerpávajících analýzách se na podobné rozhodnutí soudkyně E. Coin dokonale připravil a takový pakatel, když má společnost HPH 25 miliard korun vlastního kapitálu, jistě již bez problémů zaplatil.

  

Jinak si OSMA dovoluje našemu likvidačnímu kvaziprofesorovi připomenout, že za to zase mohou Staněk se Ševčíkem, opět hodili klacky Častorálovi pod nohy a Staněk zlovolně sáhl přes Atlantik na stůl soudkyně, aby jí sebral právě sepsané usnesení. Kdo ví, zda soudkyně E. Coin své rozhodnutí již vůbec stačila zveřejnit a dokázala doručit Častorálovým americkým právníkům? Jedna skutečně jen teoretická myšlenka může napadnout – co když těch 25 miliard vlastního kapitálu, vedených v účetnictví HPH, je pouze fiktivních a likvidátorovi zbývají dnes již možná opravdu jen necelé dva milióny korun. Je to samozřejmě jen teoretická úvaha, nic jiného, ovšem v likvidátorem vedených harvardských kauzách, je možné cokoliv. Pak by insolvence již neklepala na brány, otevřené dokořán k uspokojení akcionářů, ale Častorál by byl v insolvenci po krk.

 

Další soudní rozhodnutí také nepřináší akcionářům příliš radosti. Ve sporu o 8 miliónů korun, které po HPH vymáhá společnost First American, je nepravomocně rozhodnuto. HPH má zaplatit žalobci 1,5 miliónu korun. Obě strany se odvolaly. V předcházejícím řízení došlo k pozoruhodné, až neuvěřitelné scénce. First American ustoupil ze svých požadavků a Častorálovi nabídl značné snížení žalované částky. Což Častorál odmítl s tím, že nabídku nepřijímá, protože mu jde jen a jen o prospěch akcionářů.  Paní soudkyni to vyrazilo doslova dech a pak likvidátorovi sdělila, že odmítnout nemůže, když nabídnuté snížení je ve prospěch HPH. Nečekaná velkorysost Koženého společnosti se dá vykládat různě – třeba i jako revanšování se za Častorálovu přičinlivou podporu Koženého žaloby na zrušení předběžného opatření, jež zakazuje převody akcií.   

 

Nicméně Častorál takové bagatelní, i když poněkud nepříjemné, záležitosti bohatě vyvažuje svým úderným a útočným tažením proti orgánům společnosti. Soud pro Prahu 4 v první instanci zamítl druhý návrh představenstva na ustanovení znalce pro zjištění skutečného jmění HPH. Protože to se přece nesmí vůbec nikdo dozvědět, neboť přisluhovači a zaprodanci odsouzených zločinců Koženého a Vostrého by to mohli hned zneužít. Odvolací lhůta běží…

 

Druhým oblíbeným polem Častorálovy působnosti je zneplatňování usnesení valných hromad. Když v řízeních o neplatnosti valných hromad není v roli žalobce či původce osobně účasten, tak alespoň dělá všechno možné, aby VH byly zrušeny. Dalšího skvělého úspěchu v minulých dnech dosáhl, když pražský Městský soud zneplatnil usnesení VH 2008. Ve spisu sice již dlouho leží vyjádření likvidátora, zásadně odmítající žaloby společností Berio, Harms, Deneb, Intesunion a akcionářky Sainerové, loňského listopadu však přibylo další vyjádření.  V něm Častorál uvádí, že sdílí naprosto shodný názor se žalobci, že je VH 2008 neplatná. Přitom na valné hromadě za rok 2010 byl přímo šokován (jak sám prohlásil) tím, že společnosti, ovládané zločincem Vostrým, mohly na VH hlasovat. Teď ruku v ruce v dokonalé pohodě a v souladu oboustranných zájmů s nimi ruší další valnou hromadu. Žalobci přitom své žaloby postavili na skutečnosti, že na VH 2008 nebyli připuštěni. Dokonce požádal, aby soud rozhodl bez nařízení jednání. Takový je prostě bolševický policejní kantor Častorál – v roce 2011 je účastí žalobců na VH šokován, v roce 2014 dává za pravdu stejným subjektům, kterým nebyl na VH 2008 umožněn přístup.

 

A pak že likvidátor nic nedělá, nic nelikviduje. Akcionáři pochopitelně nemohou mít sebemenší představu, jakým ohromným přínosem tato likvidace valných hromad bude pro naplnění likvidačního zůstatku. Určitě hned zažádá soud, aby mu zvýšil zálohu na likvidátorskou odměnu, ale nikoliv na pouhých 102 tisíc měsíčně, ale při své vrozené skromností požádá rovnou o půl miliónu. Modleme se jen, aby se ten úder z New Yorku neproměnil v Častorálovo K. O. Ale to se v  likvidaci HPH, evangelizované Bohem povolaným akcionářem Kaňovským, rozhodně nemůže stát.