aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Ta opovážlivost – ministerstvo odmítlo Častorálovi vyhovět

(18. 06. 2014) Ve svém mimořádně silném a samozřejmě spravedlivém rozhořčení nad poslední náhradní hromadou za rok 2012 (23. 5. 2014) se likvidátor Častorál pustil do svých stále oblíbenějších mystifikací, doplňovaných i záludným lhaním, což se patrně stává jeho koníčkem. Tentokrát na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se likvidátor rozhodl exemplárně ztrestat opovážlivost člena představenstva J. Materny, jenž si dovolil neslýchané. Proti vůli soudem jmenovaného likvidátora, ukrajinského „profesora“ a držitele dvojnásobného soudního atestátu, potvrzujícího Častorálovu totální neschopnost, svolal valnou hromadu.

V analytickém rozboru likvidátor úderně uvádí: „Potvrdila se manipulace na NVH 23. 5. 2014 organizovaná J. Maternou. Především šlo o připuštění k hlasování a opakované zneužívání plných mocí zemřelých akcionářů, tj. využívání plných mocí K. Staňka s mrtvými dušemi…“
 
Čím a jak se ta manipulace potvrdila, to už si náš pan „profesor“ nechává s vrozenou skromností výhradně pro sebe. Co kdyby se to Vostrý s Koženým dozvěděli a se svými přisluhovači a zaprodanci to proti likvidátorovi zneužili. Dřív si v takových nechutných pomluvách libovaly domovnice, proto se jim říkalo pouliční drbny, pan likvidátor zřejmě toto jejich „umění“ nehodlá nechat vymizet do ztracena. Aby to J. Maternovi jen tak neprošlo, tak oznámil, že na mimořádné VH v prosinci 2011 byl členem představenstva zvolen hlasy kyperských společností Vostrého, což bylo bezprecedentní připuštění těchto společností (Harms, Berio, Deneb) k hlasování „a vliv Vostrého se tak dostává opět do orgánů HPH“.
Tady už je třeba likvidátorovi cosi připomenout. Na společnosti Berio, Harms, Deneb a Harvard Group v letech 2006 až 2008 podal určovací žaloby o vlastnictví k akciím HPH. Tyto probíhající žaloby byly také důvodem, proč na valných hromadách HPH do vyřešení nemohly hlasovat. Likvidátor tak chtěl dosáhnout soudního rozhodnutí, že akcie HPH platně nezískaly. Tehdejší právníci HPH likvidátorovi nedoporučovali tyto žaloby podávat, neboť likvidátor neměl k dispozici dostatek relevantních důkazů, opravňujících takovou určovací žalobu podat. Likvidátor však trval na svém a měl k tomu vskutku neotřesitelný důkaz „je to tak, já to vím“ a tak žaloby podal.
 
Ukázalo se, že právníci HPH měli pravdu. Hned při projednávání první žaloby (na Harvard Group) soud vůbec nebral likvidátorův neotřesitelný právní názor v úvahu, a tak došlo koncem roku 2009 k rychlému stažení žaloby a likvidátor konečně pochopil, že bez skutečných důkazů to nepůjde a že je nutné stáhnout i ty ostatní. Což ve všech případech potvrzoval až do roku 2011 Vrchní soud, neboť se řízení protahovala likvidátorovým pošetilým handrkováním o náhrady nemalých soudních nákladů. Tím ovšem padl i důvod pro blokování těchto společností při hlasování na valných hromadách HPH. Jistě stojí za zaznamenání, že likvidátor se neobtěžoval o stažení žalob informovat orgány HPH, představenstvo se to dozvědělo až z písemných sdělení právních zástupců žalovaných společností. Nicméně podle svého zvyku za svou neschopnost obviňuje své okolí.
 
S další lží samozřejmě likvidátor neváhal a tak rozhořčeně sdělil: „ V programu NVH J. Materna navrhoval rozdělení společnosti odštěpením, které by bylo spojené se zrušením likvidace a zbavením 240 000 akcionářů právního nároku na likvidační zůstatek a na soudem stanovenou náhradu škody odsouzenými V. Koženým a B. Vostrým“. Především J. Materna žádné rozdělení společnosti nenavrhoval, tento bod musel být do programu VH zařazen na žádost kvalifikované minority akcionářů a jasné sdělení o tom obsahovalo oznámení o svolání VH. Šlo snad o Častorálův záměr mystifikovat akcionáře? Nebo o výron patologického záští ke každému, kdo s ním nesouhlasí, čímž se stává jeho nepřítelem? Další možností je i podezření, zda se likvidátor při své neschopnosti spočítat, kdy uplyne pět let a tři měsíce, nedostává také do stavu naprosté dezorientace i nad zcela jednoduchým psaným textem? Pokud jde o zbavení nároku na likvidační zůstatek a ztrátu náhrady škody, kterou způsobili Kožený a Vostrý, je to opět jen ukázka likvidátorovy právní erudice. Když začal tvrdit, že rozdělení HPH je protiprávním krokem, byl požádán o právní analýzu. Samozřejmě, že nic nedodal, vždycky se lépe žvaní, než cokoliv učiní. Nakonec podle toho také likvidace HPH vypadá.
 
Je třeba se vrátit ještě k těm likvidátorem oblíbeným mrtvým duším. Podal v té záležitosti na předsedu představenstva trestní oznámení. Bylo odloženo. Asi proto chtěl zopakovat svou žádost na evidenci obyvatel, aby mu byl na „základě povinného poskytování součinnosti“ poslán seznam zemřelých akcionářů. Ovšem patrně jen těch, kteří dali OSMA své plné moci a mohl tak nadále předsedu představenstva i J. Maternu, dehonestovat. 5. června t. r. dostal z ministerstva vnitra odpověď, v níž mu bylo jednoznačně sděleno: „Součinnost poskytovaná insolventnímu správci se týká výlučně majetkových záležitostí dlužníka a nezahrnuje poskytování osobních údajů. Tomu odpovídá i výčet povinných subjektů. Vymáhání této povinnosti nelze suplovat vyžadováním údajů z evidence obyvatel, to právní řád ČR nepodporuje“. Nelze tak vyloučit, že likvidátor to tak nenechá a ministerstvo zažaluje.
 
Nicméně něco takového nemohlo likvidátora zastavit, a když nedostal kýženou odpověď od ministerstva vnitra, tak si to opakované zneužívání plných mocí potvrdil sám. Přece je ukrajinský „profesor“ a soudem jmenovaný likvidátor, který když ví, že to tak je, tak to tak musí být. Svůj jediný správný právní názor ještě umocnil oznámením, že „s obdobným zneužíváním plných mocí se nikde po roce 1990 v ČR nesetkáváme a není známo ani ze zahraničí“. Proto je nutné likvidátorovi Častorálovi prozradit tajemství, kterému snad porozumí. Představenstvo na valné hromadě neprovádí evidenci přítomných akcionářů, to je úkolem najaté organizační společnosti. Ani představenstvu žádný zákon neukládá zkoumat, zda akcionáři stále žijí, nebo zda někteří zemřeli. K tomu slouží výpis emitenta, jehož povinné pořízení stojí společnost HPH 50 tisíc korun. Výpis pak má k dispozici pro evidenci přítomných akcionářů právě organizační společnost. K tomu nezbývá než dodat, že s takovým likvidátorem, jakým je „profesor“ Častorál soudem jmenovaný, se nikdo nikdy po roce 1990 nemohl setkat, podobný případ není znám ani ze zahraničí. Proto zůstává neřešitelnou záhadou, jak tak totálně neschopný bývalý bolševický policejní quasi kantor mohl být soudem jmenován likvidátorem v případě největší organizované loupeže v České republice.