aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Soudy na Kypru a závažná porucha v sekretariátu HPH

(17. 12. 2014) Před kyperským soudem v Nikósii se uskutečnila slyšení, o jejichž termínech OSMA informovala. Bohužel opět nedošlo k usnesením, která akcionáři HPH očekávají.
V žalobě Koženého kyperských společností, které požadují výplatu podílů z trustu č. 1, se stále čeká na vyřízení a na další soudní pokyny, související s vyjádřeními, která podávají ředitelé společnosti HPH Cayman, pánové Oliva a Marek.  Společnost HPH Cayman není zúčastněnou stranou, ale požaduje, aby do tohoto soudního řízení mohla vstoupit. Daventree Trustees proti tomu podala odpor.  Soud rozhodl, že další soudní pokyny budou vydány 9. února 2015. Zde je třeba připomenout, že na poslední valné hromadě likvidátor Častorál sdělil, že tento spor se HPH a jeho akcionářů vůbec netýká, takže k tomu nemá žádné informace.
 
Ve věci odvolání nuceného správce D. Ioannidese z trustů podal nucený správce, jmenovaný na žádost Koženého společností, odpor proti svému odvolání. Soud vydá další pokyny rovněž 9. února 2015. V dalším řízení HPH Cayman podal žádost v souvislosti se správou a řízením trustu č. 1, tedy o ovládnutí tohoto trustu. Projednání stanovil soud na 28. ledna 2015. Stejně tak v jiném řízení HPH Cayman usiluje o ovládnutí trustu č. 2, slyšení soud stanovil na 3. března 2015.
 
Zdá se, že likvidátor Častorál profesorsky přímo zásadně přehodnotil stav věcí na Kypru. Od března roku 2011 prohlašoval, že kyperské trusty jsou neplatné, podvodně založené a že je neuznává. Náhle je všechno jinak, přímo vehementně se dobývá prostřednictvím HPH Cayman do sporu Koženého kyperských společností proti trustu č. 1 a usiluje o správu obou trustů. Což znamená jediné – pojednou platnost trustů uznává. K čemuž lze jen dodat, že to všechno měl v ruce již v březnu 2011, když souhlasil, aby dojednaná „Dohoda“ byla soudu v Nikósii předložena. Po návratu do Prahy se ovšem v jeho pozoruhodné mysli zrodila představa o mezinárodním spiknutí všech na Kypru přítomných právníků, dokonce za účasti samotného soudce kyperského soudu v Nikósii. Ale pan profesor všechno bystře odhalil a tak toto podlé spiknutí totálně znemožnil.
 
Přitom všechno mohlo již dávno být mnohem jasnější, akcionáři i likvidátor mohli přinejmenším znát, jaký majetek v trustech skutečně je. Bez tří let zbytečných právních kroků, bez nemalých nákladů na právní služby kyperských i českých právníků, na překlady, notářská ověření a vše, co s údernými právními kroky likvidátora na Kypru souvisí. Prostě vzorně pečlivý hospodář na svém místě.
 
Pokud jde o dění na Kypru, nebude od věci také připomenout sdělení profesora Častorála, že v kyperských záležitostech významně působí i další člen expertního likvidátorova týmu Malhocký (další zbytečné náklady, kolikrát asi musel do Nikósie osobně cestovat a zřejmě v doprovodu tlumočníka, protože dotyčný hovoří pouze moravským dialektem?). Pokud jde ovšem o odhad, kdy by tyto soudní spory na Kypru mohly skončit, je jistě nejvýstižnější parafráze vyjádření likvidátora Častorála z jeho výročních zpráv, kterými již dlouhé roky sděluje akcionářům perspektivy jím prováděné likvidace: „Vzhledem ke složitosti vývoje těchto soudních řízení je obtížné stanovit časový horizont pro uspokojení akcionářů“.
 
Mnohé totiž nasvědčuje tomu, že společnost HPH se zřejmě dostala na pokraj insolvence, jak před tímto stavem už před dvěma roky varoval předseda představenstva K. Staněk. Nasvědčuje tomu i taková „drobnost“, že se nelze do kanceláře HPH na Smíchově dovolat. Prý jde o jakousi mimořádně závažnou poruchu, která ovšem trvá již déle než dva měsíce a podle informace z kanceláře likvidátora se stále opravuje a opravuje. Jak dlouho se ještě opravovat bude? To už likvidátorova kancelář nemá ani na telefon? Zdali se také nelze dovolat do další likvidátorovy kanceláře (stále utajované) v Komořanech, která podle Častorálova prohlášení má být údajně archivem HPH? Přitom je zcela jednoduché telefonní kontakt s kanceláři HPH okamžitě obnovit, což je ovšem nad schopnosti mimořádně dobře placeného likvidátorova sekretáře Malhockého. Nakonec alespoň akcionáři nemohou otravovat svými dotazy, kdy začne vyplácení likvidačního zůstatku, když HPH má vlastní jmění přes 24 miliard korun.
 
Není od věci podezření, že likvidace se dostala do naprosto beznadějného stavu. Jak asi likvidátor vyplácí faktury společnosti Vaberg, která podle květnového oznámení Častorála přece skončila s přebíráním a zpeněžováním harvardského majetku na Slovensku. Na který účet vlastně ty desítky milionů z toho letitého zpeněžování vůbec zmizely? Jak likvidátor hned dodal, Vaberg vzápětí začal na Slovensku významně pomáhat s exekucemi (že by zadarmo?), které se ovšem nějak zatím vytratily do ztracena.
 
Z dalších harvardských aktualit je třeba zmínit také soudní řízení, které proběhlo v minulých dnech, v němž First American žaluje HPH o zhruba 8 milionů. Zajímavý nebyl ani tak samotný průběh tohoto slyšení, jako jistá mimořádně kuriózní chvíle, po které soud přerušil řízení. Ale o tom až po Novém roce.