aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Soud konstatoval, že směnka na 9,8 miliardy patří Harvardu

(03. 11. 2006)
Dvě soudní jednání proběhla v minulých dnech u pražského Městského soudu. V prvním řízení 26. října 2006 šlo o žalobu jakési pokoutní americké firmy Pacific Alliance Bancorp na firmu Oily Rock, kterou se domáhá proplacení zajišťovací směnky na 9,8 miliardy korun, kterou vystavil V. Kožený.
Soud zrekapituloval dosavadní průběh řízení – byl vydán směnečný rozkaz, podáno odvolání s námitkami, že prokura indosament je neplatným úkonem, neboť byl vystaven neoprávněnými osobami, navíc v době platnosti předběžného opatření, jež zakazovalo bývalému představenstvu v čele s M. Pacovským jakékoliv nakládání s majetkem společnosti. Další námitkou žalovaného, tedy Oily Rock bylo, že směnka byla proplacena a kauza tedy zanikla.
 
Soud pak sdělil, že dlužník podle názoru Vrchního soudu musí zaplatit a že je vázán názorem Vrchního soudu, že prokura indosament je platným úkonem a určil, že toto jednání se bude týkat jen toho, zda bylo zaplaceno, či nebylo. Soud oběma stranám pak oznámil, že nehodlá v tomto stání rozhodnout, neboť věc ještě nenazrála a směnka že patří společnosti HPH.
 
Právní zástupce firmy Pacifik (JUDr. Vališ) prohlásil, že k žádnému proplacení nedošlo, ani k nějakému ocenění údajného majetku, kterým podle Oily Rock měla být směnka zajištěna. Podle JUDr. Vališe je stav věci jasný – někdo koupil majetek, vydal směnky a pak zajišťovací směnku, ale nezaplatil. Není doklad o tom, že by obě strany došly k ocenění a řekly – tady je majetek v takové hodnotě. A HPH nemůže tvrdit nic jiného, než že nebylo plněno.
 
Právní zástupce Oily Rock JUDr. Nipl přiznal, že oceňovací proces nenastal, ale to neznamená, že nebyl majetek do HPH převeden. Byl to prý majetek nemalé hodnoty a odvolával se na dokumenty, které údajně má HPH. K tomu nutno poznamenat, že HPH žádné takové dokumenty nemá. JUDr. Nipl také soudu oznámil, že poslal likvidátorovi HPH výzvu, aby byl oceňovací proces nastartován a tvrdil, že druhá strana, tedy HPH uznává, že plněno, tedy zaplaceno bylo. Možná že to tvrdí gang, který v minulých letech HPH ovládal, ovšem jediný doklad o splacení jakékoliv směnky v dokladech, které HPH má, není k nalezení.
Soud se také pozastavil nad existencí firmy Pacific Alliance Bancorp a sdělil, že česká policie dodala soudu zprávu, že tato firma zanikla. JUDr. Vališ však tvrdil, že existuje, jen prý změnila sídlo a přejmenovala se. Dodal však, že potvrzení žádné nemá, ale že doklad o její existenci soudu pošle, neboť prý má originál výpisu z amerického registru ve svém trezoru. Což ovšem soudu netvrdil poprvé, nicméně soud stále tento výpis nemá.
 
Soud pak konstatoval, že dokumenty, které předložil JUDr. Nipl, jsou jen v angličtině, takže žalovaný musí opatřit překlad, navíc nejsou v originálech a chybí podpisy. K tomu JUDr. Nipl sdělil, že žádné originály nemá a že v jiném řízení (na plnění ze směnky na 5,4 mld.) žádá HPH o předložení dokumentů. K tomu pak JUDr. Vališ poznamenal, že to udělá tak, že doklady a listiny, které předá JUDr. Nipl, vezme a pošle právnímu zástupci likvidátora HPH k posouzení, zda odpovídají.
 
Soud pak oznámil, že se nebrání toto řízení přerušit, jestliže bude probíhat oceňování.
JUDr. Vališ trval na svém – ve chvíli, kdy byla tato žaloba podána, oceňování nebylo zahájeno a informace, že kolega Nipl žádá o zahájení oceňování, jen dokládá, že nebylo zahájeno dodnes. Dodal k tomu – já se spojím s Pacific Alliance, ta se musí spojit s likvidátorem HPH a s ním se dohodnout jak dál postupovat.
 
JUDr. Nipl také trval na svém – bylo zaplaceno již v roce 2001 a souhlasil, že přerušení by bylo na místě, ale oceňování prý může být komplikované, neboť majetek je v zahraničí. Soud pak řízení po 45 minutách odročil.
 
Toto jednání rozhodně přineslo jeden pozoruhodný poznatek – právní zástupce Oily Rock, tedy Koženého, sice tvrdil, že směnka na 9,8 miliardy byla proplacena, ale současně přiznal, že žádné ocenění  majetku, jímž bylo zaplaceno, neexistuje. Ve srovnání s nedávným jednáním o proplacení Koženého směnky na 5,4 miliardy je to pokrok.  Tento právní zástupce totiž podobně tvrdil, že byla proplacena, ovšem s tím, že toto plnění dokonce bylo vyšší než samotný dluh. Přičemž ani v tomto případě k žádnému oceňování rovněž nedošlo. Zřejmě nechtěně svým sdělením, že oceňování bude obtížné, neboť ten majetek je v zahraničí, rovněž Koženého právní zástupce potvrdil, že vlastně k žádnému proplacení směnek nedošlo. A bude zajímavé, jak se asi to z Koženého strany tolik vyžadované oceňování  vůbec uskuteční, když majetek je mimo kontrolu HPH kdesi v zahraničí. Že by ho oceňovala stejná tlupa největších harvardských zlodějů, která třeba svévolně oceňovala ázerbájdžánské kupony?
 
V druhém soudním jednání 31. října 2006 šlo o žalobu bývalé předsedkyně dozorčí rady HPH J. Sainerové na neplatnost usnesení valné hromady HPH, konané 12. 10. 2003. V podstatě se jednalo o svědcích, které obě strany navrhují. J. Sainerová trvá na vyslechnutí T. Ševčíka, J. Podzimka a akcionáře Jiříka. Původně navrhovala také bývalého člena představenstva HPH J.Punara, na dotaz soudce  však řekla, že ho nikdy jako svědka nevyžadovala. Když byla usvědčena protokolem z minulého jednání, tak  prohlásila „ne, toho už nechci“, což pak zdůvodnila poznámkou, že přelétá z jedné strany na druhou.
 
Také právní zástupce HPH potvrdil „své“ svědky a bylo mu uloženo dodat soudu doklady, týkající se záležitosti kolem výpisu emitenta z SCP. Řízení bylo odročeno.