aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Rudý revolucionář Che Guevara na Koženého bahamských doutnících

(13. 09. 2008)

(13. 09. 2008) Výpověď ing. J. Valečka: Byl jsem předsedou představenstva společnosti Victoria Security Printing, to byla tiskárna, v jejímž v zárodku byl hlavní tisk cenin. V době, kdy byla zakládaná, tak zde byla taková úvaha v tom, že bude mnoho tiskovin, cenin, obligací, akcií, a že jenom jedna státní tiskárna cenin na to nebude stačit. Tak mne pan Kožený oslovil v roce 1999, jestli jsem ochoten vybudovat tiskárnu. Měla tisknout cenné papíry nejenom pro skupinu harvardských fondů, ale pro celou republiku, eventuálně i pro zahraničí. Stroje se koupily na úvěr, takže Koženého finance nebo harvardských fondů, v tom prakticky nebyly, vyjma koupě nemovitosti v Ohradní ulici, kdy jsme je v podstatě na úvěr koupili od harvardských fondů, nebo harvardské fondy pro nás koupily barák v Ohradní. V té době, kdy jsem byl předsedou představenstva té společnosti, zároveň ředitelem, tak svého času byla tiskárna dost dlouho ve ztrátě. Nikdo ztrátu nepokrýval, to se prostě uvedlo v účetní závěrce jako ztráta, a jelo se dál.

 

Victoria Publishing byla společnost, která v počátcích s námi úzce spolupracovala. Představa byla taková, že my budeme pro Victoria Publishing tisknout učebnice. Victoria Publishing usilovala o grant na tu výrobu. K tomu se také koupily stroje, z rozhodnutí pana Koženého, cenově jsem proti tomu protestoval, že tady je spousta kapacit v republice, které jsou lépe vybaveny na tisk knih, ovšem museli jsme stroje koupit. Ten strojový park jsme asi za rok prodali, protože neměl využití. Victoria Publishing ten grant na tisk učebnic nedostala, čili celý projekt šel k ledu, k vodě.

 

Pokud jde o společnost Harvard Capital & Consulting (HCC), tak ke své funkci člena dozorčí rady v této společnosti uvádím, že jsem se jen dozvěděl, že jsem byl do dozorčí rady jmenovaný. Tam se nikdo nescházel, žádná činnost se nevykonávala. Sešli jsme se jednou nebo dvakrát, ale to bylo jenom projednání nějakého auditu, a rozešli se během čtvrt hodiny. Dr. Pužejová nás seznámila s auditem, my jsme to podepsali, a to bylo v podstatě všechno.

 

Souhlasí, že jsem navštívil Koženého v zahraničí, jednak ve Švýcarsku a později i na Bahamách. Naposled to tuším bylo v roce 2001. Byly to všechno věci okolo tiskárny. Pan Kožený měl velikánské cíle a rozhodl, že budeme tisknout známky pro Bahamy a já dostal pokyn, abych zahájil tisk bahamských známek. Panu Koženému jsem samozřejmě musel vysvětlit, že tisk známek je zvláštní cenina, která podléhá nějakým zvyklostem a pravidlům. Tak tenkrát udělal nějakou večeři, pozval tam některého z bahamských představitelů a tam jsme si vyjasnili, že Bahamy zadávají tisk známek do Velké Británie. Tak bylo dohodnuto, že pro ně uděláme nějaký návrh. Udělali jsme tedy grafický návrh známky, jejich znak, toho plameňáka, a ten jsme odeslali na Bahamy, ale nepřišla žádná odpověď. Druhá věc, která  se tam  projednávala, byl tisk těch nákružků, ringů, pro doutníky.

 

Pan Kožený v té době měl představu, že bude vyrábět doutníky na Bahamách. On ještě vymýšlel motiv, co na tom ringu má být plasticky vyobrazeno a přišel s tím, aby to byl Che Guevara (pozn.: kubánský rudý revolucionář). Tak jsme udělali v té době několik sérií zkušebních ražeb Che Guevary „ve zlatě a ve stříbře", odeslalo se mu to na Bahamy, ale nepřišla žádná odpověď. Když jsem ho urgoval, protože ve vývoji toho ringu bylo mnoho práce, už jsem odpověď na to nedostal.

 

Pan Kožený stavěl na kuponové privatizaci, že se bude tisknout hodně akcií a  cenných  papírů. Ty pak byly jen v elektronické podobě. Kožený  se domníval, že  bude tisknout akcie pro harvardské  fondy,  že to  bude  velký, ohromný  byznys, na  kterém  prostě  se  vydělá.  Jenomže  žádné  velké zakázky nebyly, v tisku byly pouze podílové listy harvardských fondů, Kožený chtěl vydávat podílové listy svým klientům, ale to pak bylo zastaveno, už to nemělo asi smysl. O obchodní činnosti v letech 1995 – 1996,  nebo jako člen dozorčí rady HCC, firmy která byla správcem jednotlivých fondů, nevím vůbec nic.  Jednání dozorčí rady HCC, na kterých jsem byl přítomen se ani Kožený ani Vostrý, nezúčastnili.

(To je tedy jistě pozoruhodná ukázka podnikatelských schopností finančního génia Koženého v době, kdy mu bylo v Praze klepáno pochvalně na rameno a voláno – jen víc takových podnikatelů. Nakonec jistě je ještě v paměti poslední ohromující podnikatelský záměr Koženého, že bude péci letadla, upletená z uhlíkových vláken. Nutno přiznat, že dělat bílého koně při rabování harvardského majetku mu šlo rozhodně mnohem lépe. Asi proto se nyní vrhnul a studování etiky podnikání a tedy na zušlechťování své duše).