aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Řešení likvidace vidím v řádu měsíců – slibuje Častorál

(01. 11. 2013) Zpráva likvidátora Častorála na valné hromadě za rok 2011 akcionáře doslova ohromila, když slíbil, že za několik měsíců bude likvidace vyřešena. Snad jen intenzita jeho zcestného napadání a primitivně vymýšlených obvinění členů představenstva a dozorčí rady mohla ještě některé akcionáře podobně překvapit. Nicméně jeho zpráva rozhodně byla velice prospěšná nejen pro slib brzkého vyplácení, ale i pro poznání další vývojové etapy v myšlení a stále vzrůstající lhavosti likvidátora. A to i navzdory tomu, že předseda představenstva K. Staněk hned při zahájení jednání informoval, že z průběhu valné hromady je pořizován záznam.
Již jen při přípravě této valné hromady a evidování nutných nákladů na její uspořádání se projevila likvidátorova záměrná podlost. Celkové náklady na poslední valnou hromadu 2011 (řádnou v září i náhradní v říjnu) představují 272 000 Kč (včetně DPH). Ovšem ve svém vyjádření pro odvolací soud, ze dne 10. 12. 2012, likvidátor Častorál sděluje, že vinou předsedy představenstva K. Staňka musela být svolána mimořádná VH v prosinci 2011, „takže bylo zbytečně promrháno přes 400 000 Kč“. Přitom právě k této mimořádné VH likvidátor na svých internetových stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ zveřejnil vlastnoručně podepsanou smlouvu pro organizaci zmíněné mimořádné VH, která je prakticky identická se smlouvou, uzavřenou představenstvem pro VH 2011. Rozdíl v těchto valných hromadách je jediný – mimořádná VH byla o 2,5 hodiny delší a byl přítomen notář. Že by těch 150 minut a notář stály 130 tisíc korun?
 
Kam se tedy při srovnání celkových nákladů s VH 2011 podělo přes 100 000 Kč z likvidátorem uváděných nákladů na mimořádnou VH? Bez ohledu na to, že při konání mimořádné valné hromady byla ještě DPH 20%. Samozřejmě, že ve „Vyjádření sekretariátu likvidátora ke svolání VH“ (míněna VH 2011), zveřejněném rovněž na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“, nesměl likvidátorův sekretariát (vedený bývalým vnitrákem Malhockým) zůstat v prolhanosti pozadu, a tak musel poníženě a oddaně svého profesora trumfnout a sdělit, že „bylo zbytečně vynaloženo půl miliónu korun ke škodě společnosti“. Tak kolik tedy stála mimořádná VH a kam ty statisíce zmizely? Copak už se likvidátor se svým sekretariátem ani v tom svém permanentním lhaní nedokážou shodnout?
 
Jak se zdá pro tuto dvojici 100 nebo 200 tisíc korun nic neznamená (nejsou přece jejich), nicméně nelze se vyhnout dalšímu podezření, zda nejde třeba o zakrývání podivných machinací s finančními prostředky společnosti. Příležitost přece vždycky láká, zvláště když to lze na někoho svádět. Čímž by mohlo být vysvětleno i likvidátorovo přímo heroické úsilí zabránit svolání valné hromady za každou cenu. Jen aby skutečná cena za pořádání valné hromady zůstala nadále utajená. Nelze snad ani domyslet, co všechno likvidátorem už déle než dva roky skrývané účetnictví může obsahovat. Třeba se jednou objasní i záhada, proč najednou v roce 2008 nenávratně zmizel ze scény likvidátorem tolik vychvalovaný auditor Kouba (auditoval účetní závěrky HPH do roku 2007).
 
Různá podezření nesporně posiluje právě likvidátorovo ukrývání harvardského účetnictví, které teď po VH 2011 likvidátor dokonce umocnil odmítnutím předat svou zprávu za rok 2011 do dokumentů z říjnové náhradní valné hromady za rok 2011. S pozoruhodným písemným zdůvodněním: „Zveřejnil jsem celé své vystoupení na NVH 3. 10. 2011 na stránkách HPH už ve večerních hodinách téhož dne. Od toho dne je máte přístupné“. Samozřejmě, že text, který likvidátor zveřejnil, zdaleka není „celé jeho vystoupení“ (již v názvu jeho příspěvku je přece uvedeno „Z vystoupení…“, tedy se jistě nebude jednat o „vystoupení“ celé). Jak se zdá, kdosi pana likvidátora patrně upozornil, že mnohé z té záplavy nesmyslů a vylhaných tvrzení, které sděloval akcionářům na valné hromadě, nemůže spatřit světlo světa. Zvláště když je pronáší slovutný profesor, jmenovaný světově proslulou Měždunarodnoj kadrovoj akademii, snad odněkud z Ukrajiny. Že existuje zvukový záznam z celé valné hromady, tedy i z jeho zprávy, je patrně pod rozlišovací schopnost pana likvidátora.
 
Jedno však je nutné uznat, likvidátor přece jen po letech úzkostlivého utajování zcela odhalil průběh a zářivou perspektivu likvidace v jeho výjimečné režii.  Ve výroční zprávě za rok 2011, kterou uložil do Sbírky listin, akcionářům sděluje mimořádně povzbudivou informaci, že jeho činnost spočívá v dohledávání, zajišťování a zpeněžování majetku HPH. Což pro akcionáře musí být vskutku informace nanejvýš objevná, když za deset let nic nezajistil ani nezpeněžil. Potvrdil to nakonec svým sdělením, že „vzhledem ke složitosti vývoje je však obtížné stanovit nějaký časový horizont pro tuto činnost popř. výhled na příští období“.
 
Ve výroční zprávě za rok 2012, rovněž založené ve Sbírce listin, je uvedeno totéž v doslovném znění. Což se samozřejmě stává při bezduchém sestavování zprávy jen proto, že musí být napsaná a přitom není nic, co by se mělo, či spíše mohlo do té zprávy uvést.
 
V duplicitní zprávě likvidátora za rok 2011 přednesené na valné hromadě 2011 (3. 10. 2013) už profesor Častorál ve své zmatené mysli dospěl málem k cíli likvidace, když pln optimismu učinil obdivuhodný obrat a snažil se akcionářům namluvit: “Řešení na bázi návratu majetku do HPH pod kontrolu HPH a jeho rozdělování formou likvidačního zůstatku, může být velmi rychlé“. Má to ovšem jeden, pro pana likvidátora při jeho totální neschopnosti, zcela neřešitelný problém – kdo by mu mohl asi ten majetek HPH do společnosti velmi rychle navrátit.
 
Aby toho nebylo málo, tak pan likvidátor v průběhu valné hromady 3. října 2013 ještě přitvrdil, když prohlásil, že „řešení likvidace lze očekávat v řádu měsíců“. Takže akcionáři mají před sebou čtyři prohlášení likvidátora Častorála o perspektivě jeho desetiletých útočných, razantních a úderných kroků a mohou si vybrat. Také je přitom může napadnout otázka, co asi vedlo v roce 2000 soud k tomu, aby Častorála ustanovil likvidátorem HPH. Musely to být vskutku pozoruhodné důvody, když tento soudem jmenovaný likvidátor nikdy žádnou likvidaci do té doby nevykonal.
 
V jediné likvidaci, kterou prováděl ve společnosti ARC, jej musel soud po třináctileté nečinnosti z funkce likvidátora odvolat. Mezitím na Ukrajině velice pozoruhodně až záhadně obdržel titul „profesor ekonomie“. Před tím žádal o tento titul v Ostravě na Vysoké báňské, ovšem byl odmítnut s odůvodněním, že nemá ani středoškolské ekonomické vzdělání. Následovalo propuštění ze dvou vysokých škol, na nichž učil. Když si pak likvidátor Častorál na základě svých barvitě vylíčených „úspěchů“ v harvardské likvidaci s bezmeznou drzostí požádal o zvýšení své měsíční odměny na 102 tisíc korun měsíčně, soudy ty úspěchy dvakrát patřičně ocenily. Častorálovu totální neschopnost nejprve potvrdil svým usnesením Městský soud se zdůvodněním, že za svou dlouholetou likvidaci HPH nezískal pro společnost naprosto nic. Vrchní soud pak  likvidátorovo odvolání posoudil zcela shodným verdiktem.  Což je jistě „uznání“, kterým se může těžko pochlubit kdokoliv z českých likvidátorů. Bohužel likvidátorem HPH zůstává i nadále.
 
Je jen otázkou, proč a komu vlastně záleží na tom, aby „profesor“ Častorál nadále udržoval kauzu „Harvard“ v naprosto beznadějném stavu, do kterého dovedl společnost svou bezmeznou neschopností, doprovázenou stále vzrůstající zmateností. V posledních letech k tomu ještě přidal úzkou spolupráci se dvěma předlistopadovými vnitráky a jedním bývalým estébákem, i neustálé předstírání úspěšných aktivit, ovšem bez jakéhokoliv výsledku. Což pro akcionáře HPH by bohužel mohlo znamenat jediné - ztrátu jakékoliv vyhlídky na výplatu likvidačního zůstatku.
 
Noví likvidátorovi spolupracovníci jsou samozřejmě velice dobře placeni – JUDr. Malhockému mandátní smlouva pro rok 2012 zaručuje měsíční odměnu 39 000 korun měsíčně. Jeho úkolem je spolupráce při dohledávání majetku, přestože likvidátor Častorál má tento majetek dávno zmapovaný, alespoň to před časem ohlašoval. Další povinností JUDr. Malhockého je pracovat jako asistent likvidátora. Přitom v polovině roku 2011 Častorál zrušil funkci asistenta likvidátora jako nadbytečnou a z toho důvodu také dal výpověď svému bývalému asistentovi. A hle hned potom začala být funkce asistenta opět naléhavě potřebná.
 
Další činností Malhockého (kromě jiného) je spolupráce při vymáhání pohledávek v zahraničí, tedy zřejmě být mezinárodním exekutorem, jmenovaným profesorem Častorálem. Nakonec mandátní smlouva ukládá Malhockému to nejpozoruhodnější – organizovat výplaty podle schváleného návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Tedy jednoduše řečeno, být placen za naprosté nicnedělání. Jaké asi smlouvy uzavírá likvidátor Častorál s právníky, v těchto záležitostech naprosto zběhlými? K tomu malé doplnění. Na mandátní smlouvu expert JUDr. Malhocký pracoval v HPH již od ledna 2011, tedy ještě před rozkolem s orgány HPH, který likvidátor Častorál vyvolal. Samozřejmě v přísném utajení (i před členy orgánů společnosti), aby nedošlo ke „zneužití“ této skutečnosti.
 
Druhý expert - JUDr. Károly - přes svou firmu A.U.Z. s. r. o. (poradenské služby) za jakési nejasné poradenství pobíral na základě mandátní smlouvy 30 000 Kč. Poslední jeho faktura za rok 2011 je dost kuriózní. Je vystavena 30. 12. 2011 a splatná téhož dne. Konec roku prostě bývá někdy dost nákladný. Následující den je uzavřena nová mandátní smlouva, která mimo jiné ukládala Károlymu „konzultační činnost ve věcech předcházejících úspěšné likvidaci“. Tedy další vyplácení za fiktivní práci? Ještě tentýž den byla však tato smlouva ukončena. Kdosi reálně uvažující patrně zasáhl, nicméně takové smlouvy vskutku může uzavírat jen likvidátor Častorál. Určitě právě pro výjimečné kvality JUDr. Károlyho jej akcionář Kaňovský navrhoval na minulé VH do představenstva HPH. Tento člen likvidátorova expertního týmu na otázku, čeho chce jako člen představenstva dosáhnout, sdělil svůj jednoznačný cíl – když budu do představenstva zvolen, tak zaručuji, že do roka a do dne skončí všechny soudní spory kolem HPH.
Když se k tomu připočte téměř 7,5 miliónu, vyplacených dražební firmě Vaberg do poloviny roku 2011 (kolik to asi představuje do dnešních dnů?), jejíž činnost likvidátor Častorál úzkostlivě utajuje a střeží ve skrývaném účetnictví, je nový Častorálův expertní tým vskutku mimořádně úspěšný. Dokonce tak úspěšný, že Vaberg se už ani neobtěžuje organizováním dalších dražeb objektu Ohradní. Zřejmě z jednoduchého důvodu – na pokraji insolvence už není z čeho brát. O tom, co stojí HPH řada Častorálových právníků doma, v New Yorku a na Kypru ani nemluvě.
 
Takový je tedy stav likvidace, vedené profesorem Častorálem již deset let. Ovšem doslova ozářený závazným slibem, osobně likvidátorem Častorálem na říjnové náhradní valné hromadě 2011 vysloveným - „řešení likvidace vidím v řádu měsíců“. Že by ta insolvence byla natolik aktuální?