aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Profesor Častorál a jeho likvidace HPH (část druhá)

(15. 06. 2015) Přímo iluzionistický kousek se podařil Častorálovi v roce 2009, kterým by se pyšnil i sám mág David Copperfield.
Jednou přišel, tajemně se usmívajíc a pochlubil se čtvrtkou lesklého, barevného papíru, popsaného azbukou. Text sděloval, že je to Atestát o rozhodnutí akademického výboru Mezinárodní kádrové akademie, kterým se přiděluje Častorálovi Zdeňkovi titul profesor na katedře ekonomie. Tedy profesura tzv. funkční, bez působnosti mimo kádrovou akademii. Není také známo, že by Častorál na kádrovou akademii létal přednášet, ještě k tomu v ruském jazyce. Navíc v Atestátu není k nalezení ani adresa sídla akademie, jenž jmenování provedla. Údajně by mělo jít o jakýsi subjekt, snad kdesi na Ukrajině, možná dokonce někde v Kyjevě. Také není známá ani Častorálova habilitační „profesorská“ práce. Nicméně od té chvíle se náš kvaziprofesor bez „profesora“ ani nepodepíše.
 
Ten zázračný likvidátorův kousek ovšem spočívá v něčem jiném. Před přidělením profesury Mezinárodní kádrovou akademií se pokoušel získat titul profesora ekonomie na jedné vysoké škole v Ostravě. Byl jednoznačně odmítnut s odůvodněním - nelze jmenovat profesorem ekonomie osobu, která nemá ani základní ekonomické vzdělání. V azbukové oblasti, patrně na Ukrajině, se ovšem na nutné vzdělání zřejmě příliš nehledí. Stačí, když je důvod (jaký asi?) proč a za co titul přidělit.
 
V druhé polovině roku 2010 přichází nabídka k jednání, aby společnost HPH převzala oba kyperské trusty, které harvardské akcionáře v letech 2003 a 2004 vyplácely jako své podílníky. Likvidátor Častorál se však zanedlouho místo jednání rozhodl opět pro své oblíbené úderné a útočně kroky. Další jednání totiž kategoricky podmínil – akcionářka Sainerová (bývalá předsedkyně dozorčí rady HPH) musí stáhnout svou žalobu na jeho odvolání! Jinak žádné další jednání nebude. Paní Sainerová odmítla s tím, že s trusty nemá nic společného. Častorál zase úderně odmítl dál jednat a tím byla ztracena možnost alespoň zjistit, jaký majetek v trustech vlastně je.
   
Tím ovšem „kauza trusty“ pro likvidátora zdaleka neskončila. Kyperský soud jej vyzval, aby v březnu 2011 vypovídal v Nikósii jako hlavní svědek při soudním řízení o neplatnosti kyperských trustů. Svou výpověď proměnil v trapné fiasko, když vypovídal tak zmateně, že soudce po několika napomenutích přerušil jednání a právníkům žalobce HPH i žalovaných trustů dal možnost uzavřít mimosoudní dohodu. Záznam Častorálovy výpovědi má OSMA k dispozici. Likvidátor Dohodu schválil, byla předložena soudu, ten ji přijal, zaregistroval a řízení ukončil. Takže není pravda, že tehdejší kyperský právník P. Neocleous o své vůli žalobu na trusty stáhnul a tak měl údajně Častorála podvést, jak do omrzení opakuje.
 
„Dohoda o vyřízení žaloby č. 11217/04“ totiž obsahuje hned v úvodu stručné a jasné ustanovení „uvedená žaloba byla stažena a je považována za vyřízenou na základě následujícího“ a dál následuje devět dohodnutých bodů. Obsahem šestého bodu je pak ustanovení, že veškerá řízení související s trusty jsou považována za vyřízená a že ve věci trustů žádná ze stran dohody nepovede jakákoliv další řízení, ani proti zástupcům a spolupracovníkům druhé strany.  Ovšem po návratu do Prahy likvidátor začal prohlašovat, že dohodu neuznává, trusty jsou podvodné a že v Nikósii došlo k mezinárodnímu spiknutí právníků obou stran i za účasti soudce, s cílem aby předlistopadový podplukovník Častorál byl degradován na nevěrohodného svědka.
 
Představenstvo i dozorčí rada pochopitelně odmítly uvěřit báchorce o spiknutí v Nikósii a zanedlouho likvidátor svou prolhanost sám osobně potvrdil. V září posílá nové kyperské právní první kanceláři AK Tsangarides své urgentní písemné instrukce pro separátní dohodu s právním zástupcem trustů Ioannidesem. Podle likvidátorových instrukcí musí obě strany, tedy zástupci trustů a HPH souhlasit, že Dohoda z 31. 3. 2011 zůstává v platnosti a jsou touto smlouvou vázány. Pojednou není Dohoda podvodná, ani dílem spiklenců, ale na Kypru ji Častorál bez problémů uznává. Samozřejmě nebyl by to Častorál, který když řekne, že něco platí, tak hned musí své tvrzení naprosto zpochybnit. Přidal totiž k té trvající platnosti Dohody klasickou častorálovskou výjimku – druhý ředitel Daventree Trustees P. Neocleous musí být do sedmi dnů odvolán a nahrazen advokátem P. Tsangaridesem. Že Daventree Trustees má dvaředitele, kteří mohou rozhodovat jen v naprosté vzájemné shodě, to už je drobnost, zcela mimo Častorálovu rozlišovací schopnost. K tomu připojil dalších pět nebo šest změn Dohody. Není také známo, zda s tak stupidním návrhem skutečně P. Tsangarides za ředitelem Ioannidesem přišel, nebo se nehodlal zesměšnit. Častorál dokonce nějak přehlédl, že ředitel P. Ioannides byl jedním ze zlotřilých spiklenců, který chtěl u nikósijského soudu prý udělat z Častorála nevěrohodného svědka.
 
Jen pro ilustraci jak vypadal závěr Častorálovy svědecké výpovědi, když vysvětloval soudu, co míní pojmem konkurs a přitom už snad ani nevěděl, o čem mluví.
 
Soud se ptal – byl to konkurs na jmenování likvidátora? Nerozumím tomu, když říkáte konkurs. Co tím míníte?
Častorál odpovídá – účelem konkursu je ulehčit zástupcům akcionářů společnosti, která je v likvidaci. Především aby se pomohlo akcionářům (!).
 
Soud – tedy oni udělali konkurs a řekli akcionářům, že každý z vás, který uspokojí akcionáře, obdrží odměnu?
Častorál – je obtížné uspokojit akcionáře, problém je v tom, že ten kdo dluží, musí být schopen svoje dluhy platit a také když má společnost víc akcionářů, pak pouze soud může prohlásit konkurs.
Tady už soudu došla trpělivost, vyhlásil přestávku. Zvláště když Častorál mimo jiné při svém osobitém pojednání o tom, co je konkurs, vysvětloval soudu – podle českých zákonů výraz „společnost v konkursu“ znamená, že společnost musí být téměř v úpadku a musí být určen likvidátor (!).
 
Po přestávce soud poskytl právním zástupcům obou stran následující den k uzavření mimosoudní dohody, kterou pak 31. 3. 2011 přijal.
 
Výrok soudu – Dohoda důkaz A se považuje za Dohodu uzavřenou před soudem. Písemná Dohoda se zakládá. Strany uzavřely dohodu a z toho důvodu soud řízení zastavil. Nároky žalobce vůči žalovaným 3,6,10 a 11 zůstávají zachovány.
 
Taková je historie Častorálova svědeckého vystoupení v březnu 2011 před soudem v Nikósii, kterou útočně a úderně proměnil v osobní ostudné fiasko. Nicméně po návratu do Prahy vše svou prolhaností prezentoval jako hrdinský postoj likvidátora Častorála bez bázně a hany a vyšperkoval osobní bystrostí a pohotovostí, s jakou mezinárodní spiknutí kyperských padouchů dokázal odhalit a doslova rozmetat svými odpověďmi. Zřejmě Častorálovi nikdo neprozradil, že výpovědi u soudu se protokolují.