aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Proč Častorál podporuje zájmy Koženého?

(06. 01. 2015) V závěru uplynulého roku rozhodoval pražský Městský soud o návrhu na zrušení předběžného opatření, kterým jsou blokovány převody akcií Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, s výjimkou dědických řízení. Návrh podala společnost Harvard Group 10. října 2014 a již za dva měsíce (12. prosince 2014) soud návrh zamítl.
Zamítavý soudní verdikt rozhodně likvidátora Častorála patrně ani trochu nepotěšil, třebaže právě toto předběžné opatření je hlavní ochranou harvardských akcionářů před reálnou hrozbou, že by se Kožený opět mohl zmocnit společnosti HPH. Ovšem již na poslední valné hromadě likvidátor neohroženě oznámil, že zrušení tohoto předběžného opatření je přímo jeho osobním cílem, když prohlásil, že „rizikem není uvolnění převodu akcií, blokovaných předběžným opatřením K. Staňka. Domnívám se, že toto opatření, zakazující převody akcií, dosud zneužívá K. Staněk k udržení se ve funkci“.
 
Je to samozřejmě jen další naprosto stupidní blábol Častorála, který ještě přímo objevně korunoval sdělením, že uvolnění těchto převodů „vytvoří nový reálný stav akcionářské struktury, podporující zájmy akcionářů jako vlastníků“. Že návrh na předběžné opatření podalo v roce 2007 představenstvo HPH, nikoliv sám K. Staněk, je zcela zbytečné opět našemu likvidačnímu ukrajinskému profesorovi připomínat. Návrh představenstva byl podán dokonce s jeho naprostým, ba přímo nadšeným souhlasem, který vyjádřil tím, že za společnost HPH okamžitě složil kauci 100 tisíc Kč, jako zákonnou podmínku pro nařízení takového předběžného opatření. Představa, jak asi K. Staněk předběžné opatření zneužívá k udržení se ve funkci, ovšem zůstává patrně nedobytně uvězněna v likvidátorově zmatené mysli, stále ji ještě akcionářům úderně a útočně nevyjevil.
 
Častorálova posedlost osobou K. Staňka nabývá zřejmě patologických rozměrů, což se ovšem může přihodit nejen břidilskému likvidátorovi. Vždyť už ve starém Římě mstivostí posedlý a zlostný senátor Cato po každém svém projevu vykřikoval – ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno! Nicméně v návrhu na zrušení předběžka ucítil Častorál svou šanci a rozhodl se přičinlivě podpořit Harvard Group svou poctivou likvidátorskou hřivnou, tedy svým vyjádřením, aby předběžné opatření už definitivně nemohl předseda představenstva zneužívat a pochopitelně, aby i likvidátor sám měl prostor k vytvoření nového reálného stavu akcionářské struktury.
 
A tak se lze v doplnění návrhu společnosti Harvard Group na zrušení předběžka s datem 17. 10.2014 dočíst „bylo nám doručeno vyjádření společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci ve sporu 32 Cm 5/2004. Z tohoto vyjádření je patrné, že předmětné dovolání nebylo podáno oprávněnou osobou“. OSMA plné znění tohoto vyjádření likvidátora, tedy vyjádření za společnost HPH, zatím nezná, ovšem zmíněné dovolání se týká zneplatnění valné hromady HPH ze dne 29. 4. 2004, které podalo představenstvo HPH. Tedy nikoliv neoprávněná osoba, kterou je zřejmě míněn opět předseda představenstva. Ta posedlost pane likvidátore, ta neutuchající chorobná posedlost. Ovšem, jak ukazuje zamítnutí návrhu společnosti Harvard Group, ani toto likvidátorovo úderné vyjádření soud nepřesvědčilo. To si tedy soud dovolil příliš a tak lze rozhodně očekávat Častorálovo odvolání.
 
Bude zajímavé, zda Častorál opět použije svůj oblíbený trapný trik a profesorsky popře, že by takové vyjádření vůbec sepsal, dokonce někomu dal a že bylo použito přes jeho zákaz, jako to učinil při soudním řízení o zneplatnění valné hromady z 29. 4. 2004. Tehdy sice pro jednoho ze žalobců sepsal a podepsal své stanovisko, aby tato valná hromada byla klidně zrušena, neboť on má informace, které zrušení všech usnesení vyžadují. Čímž náš ukrajinský profesor Častorál zřejmě mínil, že tehdejší předseda dozorčí rady HPH Kaňovský svolal valnou hromadu společnosti, třebaže bylo vydáno předběžné opatření, svolání valné hromady znemožňující. A jistě i sám sebe, když s takovým protiprávním svoláním souhlasil. Při projednávání žaloby na VH v roce 2004 pak Častorál před soudem podle svého zvyku zmateně prohlásil, že nikomu nic nepředal a že jeho stanovisko bylo založeno do spisu bez jeho svolení a že on byl vždycky proti zrušení usnesení této valné hromady. Popřít co sám napíše a podepíše, to vskutku dokáže jen náš roztomilý profesor Častorál.
 
Nicméně nelze se ubránit podezření, zda likvidátorovo vyjádření, podporující záměr společnosti Harvard Group zrušit pro akcionáře nanejvýš důležité předběžné opatření, nemůže být určitou formou spolupráce likvidátora s V. Koženým. Co by si mohl Kožený přát víc, než volné obchodování s akciemi HPH, které by mu otevřelo cestu k opětnému ovládnutí HPH. Že by si právě takovým způsobem likvidátor Častorál představoval profesorské vytváření nového reálného stavu akcionářské struktury? Nakonec už jednu údajně slibnou cestu k uspokojení akcionářů otvíral, ovšem ta je zatím jen plná nevydařených exekucí.
 
Kupodivu informace o zamítnutí návrhu společnosti Harvard Group na zrušení předběžného opatření se vůbec neobjevila na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“. Jistě na takovou povážlivou informační nedostatečnost pohotově zareaguje akcionář Kaňovský, Bohem vyvolený (jak sám o sobě prohlašuje), tedy spasitel harvardského a vůbec všeho českého akcionářstva. Určitě veřejně pokárá a vyzve likvidátora Častorála, aby na svých stránkách, kromě blábolů o zaprodancích, také akcionáře informoval o průběhu likvidace a skutečnostech s tím souvisejících, tedy i o výsledcích všech soudních procesů. Zdali pak k tomu bude mít Bohem vyvolený Kaňovský dostatek kuráže?