aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Předání „Zápisu společnosti“ čtvrt roku po valné hromadě

(26. 04. 2007) Devadesát pět dnů trvalo, než představenstvo Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci mohlo uzavřít náležitosti, týkající se náhradní valné hromady HPH, konané dne 19. 1. 2007, tedy aby mohlo protokolárně převzít „Zápis o náhradní valné hromadě společnosti“. Celé toto prodlení, na které zcela oprávněně reagovala řada akcionářů, bylo způsobeno nepřijatelným přístupem firmy SOKATO – poradenská, s.r.o. (dále Sokato), pověřené organizací této náhradní valné hromady (dále NVH).
Po upozornění představenstvem HPH, že při hlasování k bodu 11 programu NVH došlo zřejmě k chybnému sečtení hlasů a vyhlášení chybného výsledku hlasování, Sokato poslalo po vlastní kontrole přepočítané výsledky, potvrzující zjištění představenstva HPH, téměř měsíc po konání NVH a další zdržení způsobilo Sokato svým  zatvrzelým odmítáním, aby představenstvo mohlo upravit text „Zápisu“ tak, aby byla popsána všechna pochybení, k nimž při organizaci a řízení této NVH došlo.
 
Vrcholem jednání Sokata pak je skutečnost, že originály dokladů k NVH z 19. 1. 2007 jsou datovány dnem 6. března 2007, přičemž byly představenstvu HPH předány až 24. dubna 2007 a kopie tohoto dokumentu 2. 4. 2007. Při předávání pak představitel Sokata argumentoval tím, že „Zápis“ byl podepsán oprávněně již 6. 3. 2007 a to v den, kdy Sokato mělo připravené konečné znění. Přitom ještě 5. března 2007 představenstvo HPH   poslalo návrhy úprav „Zápisu“, na což Sokato reagovalo 18. 3. 2007 sdělením, že předsedkyně valné hromady, zapisovatel a ověřovatel (všichni pracovníci Sokata) s těmito úpravami „Zápis“ nepodepíší. Na argument, jak by asi představenstvo HPH zdůvodňovalo akcionářům skutečnost, že jim posílá „Zápis“ s více jak měsíčním zpožděním, neměl předávající ze Sokata prakticky odpověď. Sokato se také z nějakých důvodů patrně chtělo vyhnout protokolárnímu předání listin představenstvu, týkajících se konání NVH 19. 1. 2007. Jednatelka Sokata dokonce bez jakékoliv dohody a ohlášení požadovala převzetí těchto listin po pracovnici kanceláře likvidátora HPH a posléze se pokusila doručit vše  poštou, což samozřejmě kancelář likvidátora nepřevzala, neboť k tomu nebyla pověřena.
 
Představenstvo HPH také po firmě Sokato požadovalo vysvětlení k některým skutečnostem, které se udály na náhradní valné hromadě a také v průběhu jednání o znění Zápisu a dodání listin k této NVH. Sokato tento požadavek ignorovalo a k celkové změně postoje této firmy došlo, až když se celé záležitosti za Sokato ujal Mgr. Antonín Továrek. Tato vysvětlení byla 24. 4. 2007 přece jen představenstvu předána, jsou součástí předávacího protokolu, ovšem představenstvo je posoudilo jako zcela nedostatečná. K celé situaci a jednání s firmou Sokato o znění „Zápisu“, který nepodepsal druhý ověřovatel, Ing. Jan Kašpar, neboť nesouhlasí s jeho textem, představenstvo HPH zveřejňuje své stanovisko a výhrady k organizaci a průběhu NVH konané dne 19. 1. 2007.
  
Stanovisko představenstva Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci k organizaci a průběhu náhradní valné hromady, konané 19. ledna 2007 v Praze
 
V průběhu náhradní valné hromady Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci (dále jen HPH), došlo k několika závažným pochybením, způsobeným najatou brněnskou organizační firmou SOKATO – poradenská s.r.o.  Představenstvo společnosti mělo zájem, aby tato pochybení byla patřičně podrobně popsána v „Zápisu o mimořádné valné hromadě společnosti“ (dále „ Zápis“). V tom směru se však setkalo s odmítavým postojem předsedkyně valné hromady Mgr. Ing. Hany Továrkové, včetně toho, že v případě začlenění úplného popisu pochybení v Zápisu nepodepíše tento dokument ani ona, ani zapisovatel s ověřovatelem zápisu (oba rovněž z firmy SOKATO-poradenská s.r.o., jejímž úkolem bylo též provést Zápis). Odpor osob z organizátorské firmy v této věci, setrvávající přes mnohá jednání, neúnosně protahoval dobu, kdy Zápis nebyl dokončen a nebyl tak k dispozici akcionářům. Představenstvo HPH, k tomu, aby Zápis byl již konečně vyhotoven, přistoupilo k tomu, že dává pro potřeby akcionářů  takové jeho znění, které byly výše uvedené osoby z organizační firmy „ochotny“ podepsat. Situaci, která při vyhotovení Zápisu ve smyslu výše uvedeném nastala, považuje  představenstvo HPH za zcela nepřijatelný postup uvedené firmy. Proto také k tomuto „Zápisu“ připojuje své stanovisko a výhrady k nejzávažnějším skutečnostem, které  ohrozily výsledky jednání náhradní valné hromady:  
 
           Dvouhodinové zpoždění začátku valné hromady
           Hlasování o protinávrhu akcionáře J. Punara, po přijetí návrhu představenstva
           Chybné spočítání výsledků hlasování k bodu 11 programu valné hromady
 
Představenstvo se s firmou SOKATO-poradenská s.r.o. dohodlo, že pro zajištění hladké přípravy registrace akcionářů pracovníci registračního a informačního střediska se dostaví do místa konání valné hromady v 7.30 hod. Dostavili se v 7.55 hod., takže nebyl zdaleka dodržen inzerátem oznámený začátek registrace v 8.00 hod. Další  zdržení nastalo podle vysvětlení pracovníků SOKATO-poradenská s.r.o. údajnou mimořádnou pracností s přeregistrováním sedmnácti plných mocí, takže valná hromada nebyla zahájena v oznámených 9.00 hod, ale s více jak dvouhodinovým zpožděním v 11.10 hod. Podle názoru představenstva bylo příčinou především zcela nedostatečné technické vybavení registračního střediska.
 
Při projednávání bodu 10 programu valné hromady akcionář J. Punar vznesl protinávrh (str. 29 Zápisu) k němuž předsedkyně valné hromady Mgr. Ing. Továrková  uvedla, že o tomto protinávrhu bude hlasováno v případě, že návrh představenstva nebude přijat. Pak však vzdor jednoznačně odmítavému stanovisku představenstva  oznámila valné hromadě, že podle jejího názoru jde o dva samostatné návrhy a bude se proto samostatně hlasovat o obou (str. 30 zápisu), bez ohledu, že takové hlasování je v rozporu s Obchodním zákoníkem i stanovami HPH. Takto nadbytečně se pak hlasovalo, třebaže valná hromada již přijala návrh představenstva. Předsedkyně valné hromady tedy nechala hlasovat o návrhu, který byl v přímém rozporu s Obchodním zákoníkem, stanovami společnosti a právním postavením společnosti v likvidaci. Zúčastnění akcionáři ovšem byli natolik uvážliví, že protinávrh akcionáře J. Punara zcela přesvědčivě odmítli.
 
K zásadnímu   pochybení pracovníků firmy SOKATO-poradenská s.r.o. došlo při hlasování k bodu 11 programu valné hromady. Podle výsledků sčítání hlasů provedeného  pracovníky organizační firmy návrh představenstva nebyl přijat, zato byl odhlasován protinávrh akcionáře P. Kaňovského, který v porovnání  s návrhem více jak zdvojnásobil odměny za rok 2005 členům představenstva a dozorčí rady. Při následné kontrole po skončení valné hromady (na samotné VH k tomu nebyla možnost) představenstvo HPH zjistilo, že došlo k nesprávnému sečtení hlasů při hlasování o návrhu představenstva a tedy k nesprávnému vyhlášení výsledků hlasování. Přes výzvu představenstva HPH však nebyli pracovníci SOKATO-poradenská s.r.o. schopni do 15. 2. 2007 provést oficiální kontrolu a potvrdit či vyvrátit jeho pochybnosti.  Až 28. 2. 2007 pak mohlo dojít k osobnímu jednání, na němž Mgr. Ing. Továrková se snažila vysvětlit, že prý jeden platný hlasovací lístek (představoval 64 701 hlasů) měl mít poškozený čtecí kód, takže byl čtecím zařízením zařazen do neplatných hlasů, což způsobilo nepříjetí návrhu představenstva. Plně  však přiznala zavinění její firmy, a přijala rozhodnutí představenstva citelně zkrátit firmě SOKATO-poradenská s.r.o. smluvní odměnu, neboť představenstvo došlo k názoru, že byla porušena smlouva o organizačním zajištění valné hromady (zvláště to ujednání, že SOKATO-poradenská s.r.o. bude pracovat s vynaložením náležité péče v rozsahu a způsobem stanoveným v platných právních předpisech). Přestože organizační společnost odmítala  do „Zápisu“ uvést výhrady představenstva s tím, že žádné názory nebo úvahy do Zápisu nepatří, Mgr. Ing. Továrková však sama tuto zásadu zcela ignorovala, když v Zápisu uvádí úvahu o chybném oznámení výsledku hlasování  k  bodu 11, takže „návrh představenstva byl ve skutečnosti schválen s ohledem na ustanovení čl. 13 odst. 5 stanov společnosti…“ a že protinávrh P. Kaňovského nemohl být schválen (str. 35 zápisu). Přitom přehlédla dvě skutečnosti – článek 13 stanov společnosti je v části o rezervním fondu, nikoliv o hlasování a schvalování či neschvalování návrhů. Za druhé – co je valnou hromadou schváleno, ať již jakýmkoliv způsobem, platí a tuto platnost může zrušit jen soud, nikoliv jakákoliv úvaha.
 
Dalším dokladem „vynaložené péče“ je skutečnost, že pracovníci SOKATO-poradenská s.r.o. odvezli do Brna originály plných mocí, převzaté k registraci a v Zápisu jsou i další chyby. Je třeba zaznamenáno, jak bývalý předseda představenstva HPH T. Ševčík klade dotaz následujícího znění – jaké kroky podniklo představenstvo vedené T. Ševčíkem proti návrhu na konkurs…. (str. 17 zápisu). Na tento nesmysl bylo SOKATO-poradenská, s.r.o. upozorněno, nikdo se zřejmě nenamáhal s opravou. Ve své podstatě jde   o ukázku naprosté nedbalosti, s jakou byl tento Zápis pracovníky SOKATO – poradenská s.r.o. sestaven.
 
Zásadní výhradu má představenstvo ke skutečnosti, že kopii podepsaného Zápisu, vzdor několika urgencím, obdrželo  až 2. dubna 2007, tedy 72 dnů od konání valné hromady (první verze poslána 20. 2.),  což pokládá za naprosto nepřijatelnou obstrukci. Vrcholem je ovšem datování Zápisu – 6. března! To nelze chápat jinak, než jako obyčejné antidatování dokumentu. Přitom Sokato-poradenská, s.r.o.  později informovalo představenstvo, že až     26. března 2007 oznámí, zda Zápis jeho pracovníci podepíší, či nikoliv.  Ve slíbený den však nebylo oznámeno nic, takže 28. 3. 2007 následovala další urgence představenstva s požadavkem o protokolární předání všech dokumentů k této valné hromadě. Dosud k žádnému předání nedošlo.
 
Představenstvo HPH na základě těchto skutečností došlo k závěru, že firma SOKATO – poradenská s.r.o. se již nebude podílet na organizaci valných hromad HPH a že je patrně nevyhnutelným krokem podat vlastní žalobu na neplatnost usnesení o odměnách představenstva a dozorčí rady za rok 2005, vadně schváleného na náhradní  valné hromadě 19. 1. 2007 k bodu 11 programu.
 
 
V Praze, dne 5. 4. 2007
                                                                                          
 
Karel Staněk,
za představenstvo
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci