aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Po deseti letech - ve jménu právní jistoty a stability

(27. 06. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ likvidátor Častorál zveřejnil jakýsi výtah z usnesení Vrchního soudu, kterým byla zrušena usnesení náhradní valné hromady konané 29. 4. 2004, který představuje 3 stránky z dvanácti stran rozhodnutí odvolacího soudu. Likvidátorem zveřejněný text se pak týká prakticky jen zdůvodňování, proč nemůže představenstvo v žádném případu zastupovat společnost při soudních řízeních. Protože řada akcionářů požaduje plné znění usnesení Vrchního soudu, OSMA se rozhodla je zveřejnit.
 
Navíc se projednávání žaloby na neplatnost valného hromady ze dne 29. 4. 2004 stalo vskutku pozoruhodným příkladem, co všechno je v české justici možné. Tato žaloba se projednávala plných deset let s velice pozoruhodnými zvraty. Pražský Městský soud svým rozsudkem všechna usnesení této valné hromady zneplatnil. Následně odvolací soud zrušil verdikt Městského soudu a vrátil věc první instanci k novému projednání. Městský soud v opakovaném řízení konstatoval, že „došlo k podstatnému zásahu do práv získaných v dobré víře třetími osobami a právní jistota je v tomto případu akcentována před případnou nápravou porušení práva“. K tomu přidal citaci Vrchního soudu, že „zákonná úprava institutu neplatnosti usnesení valné hromady dává přednost právní jistotě před případnou nápravou porušení práva. Soud respektuje i názor Ústavního soudu, ze dne 21. 3. 2011, který preferuje objektivní princip právní jistoty“.
 
Městský soud proto žalobu na neplatnost VH 29. 4. 2004 zamítl a usnesení schválená valnou hromadou potvrdil. V  odůvodnění uvedl, že „vyjádření podaných odvolání nejsou důvodná“ a poukázal na „účel zákona, jímž bylo preferovat stabilitu akciové společnosti“. Došlo k dalšímu odvolání a Vrchní soud po provedeném jednání dospěl k závěru, že „odvolání jsou důvodná“. Což již při samotném řízení akcentoval předseda odvolacího senátu JUDr. Holejšovský, když řekl: „sama společnost HPH podpořila názor odvolatelů, proto prohlášení odvolatelů mohou být relevantní“. Podpora čtyř akcionářů, kteří navrhovali zneplatnění všech usnesení této VH spočívala ve vyjádření likvidátora Častorála, které pro toto soudní řízení poskytl jednomu z navrhovatelů.  V písemné formě a s vlastnoručním podpisem v něm likvidátor uvedl, že všechna usnesení mnohou být zneplatněna, neboť prakticky nic neznamenají. Při soudním řízení pak z toho vznikla groteskně absurdní chvíle, kdy likvidátorův právník JUDr. Chlost musel tvrdit, že likvidátorovo vyjádření není procesním stanoviskem, že tento dokument byl zneužit a byl také dementován. Což spočívalo v likvidátorově prohlášení, že žádnému žalobci nic nepředal, ani nedal souhlas k použití tohoto dokumentu a ten byl proto zneužit, když byl protiprávně použit a založen do spisu. Proč tedy takové vyjádření sepisoval a předával, ví jen likvidátor.
 
Při odvolacím řízení předseda senátu několikrát zdůraznil, že senát preferuje jednotné jednání za právnickou osobu, tedy aby za ní jednala jen jedna osoba. Přitom v předchozích jednáních společnost HPH zastupovalo představenstvo. A tak dospěl k rozhodnutí všechna usnesení VH ze dne 29. 4. 2004 po deseti letech zneplatnit. Přitom i sami soudci jsou názoru, že prý by měla být soudní rozhodnutí předvídatelná. Jistě přitom odvolací senát také upřednostňoval právní jistotu a stabilitu společnosti HPH. Nelze se ubránit podezření, že se tak stalo k velkému potěšení likvidátora Častorála, proč by jinak poskytoval jednomu ze žalobců svou neskrývanou podporu. Nakonec likvidátorovo potěšení čiší i ze zlomku usnesení, který zveřejnil. Proč jen pouhý zlomek, lze se jen dohadovat. Patrně nechtěl upozorňovat na Kaňovského trestuhodné ignorování předběžného opatření, zakazující svolání VH a zřejmě ani na jeho svévolné rozhodování kdo mohl a nemohl na té VH hlasovat.
 
Ale to už je letitý zvyk „profesora“ Častorála. Co se mu hodí, tak to oznámí, co nikoliv tak utajuje, aby Kožený s Vostrým nemohli nic zneužít. Nakonec velice průkazně to předvádí i na svých stránkách zveřejněním malé části usnesení Vrchního soudu. Zveřejnil jen první výrok z usnesení odvolacího soudu, ten druhý zatajil, jinak by to ani nebyl „profesor“ Častorál. V druhém výroku totiž soud vypočetl, kolik musí likvidátor zaplatit na náhradu nákladů všem čtyřem žalobcům - dohromady 85 848 Kč. Nakonec co na tom, o jeho tisíce nejde, zaplatí se to přece z peněz akcionářů. Ovšem přičinlivě se chlubí, co spolu s Kaňovským dokázali – na prvním místě je samozřejmě neplatné zvolení Staňka. Chlubí se dokonce i zneplatněním omezení hlasování hranicí 0,1% a to již je na pováženou. Znamená to, že usnesení všech následujících valných hromad mohou být, a zřejmě také budou zneplatněna. Takže nakonec jedinou platnou valnou hromadou v celé 18 let zatím trvající historii HPH zůstane VH, konaná v říjnu 2003. Těžko předpokládat, že by pan likvidátor Častorál byl takový hlupák, aby si toto - pro akcionáře HPH tak nebezpečné - riziko neuvědomoval. Každopádně může očekávat blahopřání a díky od odsouzených zločinců Koženého a Vostrého. Nic lepšího si rozhodně nemohli přát. A až padne i blokace obchodování s akciemi HPH, což likvidátor Častorál jako svůj záměr už na poslední VH avizoval, vypuknou za Atlantikem bouřlivé oslavy a bude po akcionářském snu o likvidačním zůstatku.
 
Celé znění usnesení Vrchního soudu je připojeno.