aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Ozval se hlas zbabělosti a zloby

(08. 06. 2009) Jde o docela zajímavou shodu – prakticky se zahájením procesu v New Yorku, kde by před soudem měl stát i Viktor Kožený, se v internetové rubrice Kauza HPH na stránce „Názorů“ objeví výlev jakéhosi udatného anonymního zbabělce – kdo jím zřejmě je, není jistě zatěžko domyslet. Na povel svého podobně zbabělého šéfa bezostyšně nařkne likvidátora HPH prof. Častorála, že v letošním roce dorabuje v HPH pěkných pár miliónů a aby nebylo pochyb, připojil svůj jistě nanejvýš odborný odhad – bude to prý 15 miliónů.
Není zvykem na těchto stránkách reagovat na zlobné zoufalství Koženého a Vostrého spolupachatelů harvardského loupení a zabývat se podobnou nechutností, jaká jen může vzejít ze záští bývalých estébáků a jejich oddaných kompliců. Tady však stačí jen pouhá strohá řeč jednoznačných čísel.
 
V roce 2001 vedení HPH, řízené Pacovským a pod „dohledem“ Sainerové a její dozorčí rady, mělo 13 miliónů výdajů, z nichž jen 7 miliónů zaplatilo Koženého firmám Harvard Group a HBS, za 2,6 miliónu byl pořízen audit, finanční poradenství a jakési těžko definované distribuční a PR služby přišly na 1,5 miliónu.
 
V roce 2000 a 2001 stály mobily Pacovského a Vostrého pakatel – pouhého půl miliónu. V roce 2002, kdy se řízení HPH ujal Ševčík, služby HG a HBS citelně podražily a stály 11 miliónů, zahraniční cesty přišly zhruba na milión, právní služby na tři milióny a celkem výdaje vzrostly na 17 miliónů. Ty tři milióny za právní služby zřejmě představuje měsíční paušál jedné nepříliš známé pražské advokátní kanceláře, který činil 315 tisíc korun, prakticky za naprosté nicnedělání. Kde byl v té době náš udatný zbabělec, aby se s podobnou vervou pustil do tehdejšího skutečného rabování společnosti? Nutno však při této otázce vzít v úvahu, jak přetěžko se zvedá „hlas spravedlivého“ když takové rabování představuje vlastní tučný profit.
 
Pro srovnání náklady za uplynulé dva roky, kdy se již likvidátor Častorál mohl plně ujmout své funkce. V roce 2007 činily výdaje 7,3 miliónu, z čehož dva milióny představovaly tuzemské právní služby. Není bez zajímavosti, že bývalá předsedkyně dozorčí rady HPH J. Sainerová ve svém návrhu na odvolání likvidátora, osočuje prof. Častorála právě z neúměrných nákladů na právníky. Jejich měsíční paušál 315 tisíc ji však nechával kupodivu netečnou. Rozsah právních služeb v roce 2007 jistě jednoznačně dokumentuje skutečnost, že za soudní poplatky bylo nutno zaplatit 3,4 miliónu korun. A na tomto rozsahu je patřičným dílem zúčastněna právě J. Sainerová, která spolu se Ševčíkem žaluje každou valnou hromadu společnosti od chvíle, kdy byli odvoláni z funkcí. Přitom kupodivu Sainerové nevadí, že po odvolaném představenstvu Ševčíka, a tedy i po ní, zůstaly tučné dluhy, které likvidátor Častorál musel zaplatit – třeba 560 tisíc pro Středisko cenných papírů a jeden milión za podvodnou valnou hromadu, kterou Ševčík uspořádal v únoru 2004 už po svém odvolání. Současné představenstvo pořádá valné hromady za zhruba 200 tisíc korun. Proč Ševčíkova VH musela být pětkrát dražší, to ví samozřejmě jen on sám. V roce 2008 největším výdajem bylo 5 miliónu za právní služby v zahraničí, což byla nutnost při krocích směřujících k navrácení částí ukradeného harvardského majetku a pro zahájení soudního projednání ve věci kyperských trustů. Ostatní náklady zůstaly prakticky na úrovni roku 2007.
 
„Hlas spravedlivého“ z internetových Názorů ve svém nadirigovaném rozhořčení kupodivu zapomněl na jednu skutečnost. Na účtu jihočeského advokáta Bayera je stále uloženo a naštěstí zablokováno 20 miliónů dolarů. Z této sumy bývalý vyšetřovatel Láska povolil Bayerovi inkasovat úroky. Pouhé jedno procento z této sumy při současném kurzu představuje 4 milióny korun, za roky, po které je tato částka v Č. Budějovicích uložena (včetně roku letošního) to jedno procento znamená 28 miliónů korun a úrok je rozhodně vyšší. Kampak asi ty milióny putují?
 
Obviňovat bez důkazů a dokonce pronásledovat jen za vykonstruovaný úmysl cokoliv spáchat, to byly přece náležitě podlé, ale všeobecně oblíbené estébácké praktiky, které přinášely uznání a samozřejmě odměny. Po letech systematického lhaní, rozkrádání a podvodů nakonec těžko od harvardského gangu čekat cokoliv jiného.