aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Odvolací senát nevěděl a Nejvyšší soud neporadil

(27. 06. 2014) Před zahájením řízení Vrchního soudu o zneplatnění usnesení náhradní valné hromady HPH konané 29. 4. 2004 musel odvolací senát řešit jeden závažný problém. Dokonce se musel posléze obrátit s žádostí o pomoc na Nejvyšší soud.

Šlo o otázku, kdo je oprávněn jednat jménem společnosti v likvidaci při řízení o neplatnosti usnesení valné hromady. Odvolací senát stál bezradně nad otázkou, zda to má být statutární orgán, tedy představenstvo společnosti, nebo likvidátor. Proto předseda senátu JUDr. Holejšovský poslal Nejvyššímu soudu žádost o přijetí stanoviska s tím, že „není nám známo žádné rozhodnutí Nejvyššího soudu“.
K tomu JUDr. Holejšovský uvedl i názor senátu: „když jde o neplatnost valné hromady, je to třeba považovat za statusovou věc. Podle § 70 obch. zák. přechází působnost statutárního orgánu na likvidátora jen v rozsahu definovaném § 72 obch. zák., lze dospět k závěru, že likvidátor není oprávněn jednat před soudem v řízení o neplatnost usnesení valné hromady“. K čemuž předseda senátu připojil dodatek, že takové řízení se může týkat majetkové sféry společnosti. Svou žádost pak zakončil sdělením, že „bez vyřešení této teoretické právní otázky nelze nařídit jednání“.
 
Odpověď Nejvyššího soudu byla stručná. Obsahovala sdělení, že ani Nejvyššímu soudu není známo takové rozhodnutí. K tomu Nejvyšší soud dodal, že takový podnět pokládá za předčasný a že řešení této otázky „lze očekávat nejdříve při výkonu rozhodovací činnosti soudů a po vyhodnocení jejich rozhodnutí“.
Výsledek je znám – při samotném jednání senát ještě sděloval, že představenstvo ve společnosti v likvidaci může „jednat jen dovnitř“ společnosti a dokonce že může svolávat valné hromady. Ovšem v písemném vyhotovení rozsudku ani takovou činnost senát představenstvu neposkytl, zřejmě pro obtíže s přesným určením toho „jednání dovnitř“. Pokud jde o svolávání VH, tak rovněž ani zmínka, zřejmě kvůli možnosti vyvozovat, že když představenstvo může svolávat VH, navrhovat její program a rozhodovat o zařazení návrhů akcionářů do programu VH, pak by bylo logické, aby při žalobách na neplatnost usnesení VH společnost zastupovalo. Zvláště když nejde o úkon směřující k likvidaci.
 
Bylo by rozhodně zajímavě vědět, jak senát ze svého názoru, že likvidátor není oprávněn zastupovat HPH při žalobě na neplatnost usnesení VH a stanoviska, že bez vyřešení této otázky nelze zahájit řízení, zahájil řízení a dospěl nakonec ke kategorickému verdiktu „likvidátor jedná za společnost ve všech civilních řízeních, tedy i v řízeních o neplatnost usnesení VH“. Což dokládá následovně: „výklad senátu koresponduje s judikaturou usnesení Nejvyššího soudu“. O tomto usnesení kupodivu Nejvyšší soud zřejmě doposud nic nevěděl, jak vyplývá z odpovědi na žádost JUDr. Holejšovského. Stejně jako o judikatuře, když senátu sděluje, že ji lze teprve očekávat. Bez zajímavosti není, že senát cituje § 72, jenž uvádí „likvidátor není statutárním orgánem, činí však jménem společnosti úkony směřující k likvidaci“. O zastupování před soudy ani slovo. Zcela logicky vyvstává otázka, kdo bude zastupovat společnost v případu, kdy bude podán návrh na odvolání likvidátora. Podle verdiktu odvolacího senátu lze usuzovat, že likvidátor bude zastupovat sebe i společnost, která přitom v takové věci je zákonitě druhým žalovaným účastníkem. Zdá se, že senát z tohoto problému se zastupováním byl značně vyveden z míry.