aktuality

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

Obchody Koženého a Vostrého před soudem a ve svědeckých výpovědích

(02. 04. 2008) Soudní projednávání obžaloby V. Koženého a B. Vostrého, pro podvody přesahující 16 miliard korun, už má za sebou čtyři stání a leckteré svědecké výpovědi jsou opravdu zajímavé a nesporně poučné. Jistě tedy není zbytečné obsah těch nejzajímavějších z nich zaznamenat a seznámit s nimi akcionáře HPH.

Svědek Maňák

(Od roku 1991 v harvardských firmách, v r. 2002 nepravomocně zvolen do představenstva HPH. Podle svých slov působil jako právník a advokát.)

 

Podepisoval jste smlouvy o převodech akcií?

Pravděpodobně, pokud šlo o podílové fondy.

 

Proč došlo ke sloučení Harvardských investičních fondů (HIF) do HPH a čí to byla iniciativa?

Kožený na Bahamách zjistil, že se investiční fondy mění na investiční společnosti.

 

HIF ale ještě před sloučením převáděly majetek na kyperské společnosti…

U toho jsem nebyl, řekl jsem Kralikovi, že to není naše starost. Jako firma to dělala Burzovní společnost a řídil to Kožený.

 

Zmocnil jste spolu s Kralikem Koženého k převodům akcií?

Bylo to nutné, mezi fondy probíhaly obchody a také bylo do fondů získáno víc, než povoloval zákon.

 

Co víte o převodech akcií z Daventree Ltd. na Daventree Resources Ltd. Kypr?

Když jsme byli zvoleni do orgánů HPH, tak trvalo vystoupení z likvidace. Valná hromada nám uložila zahájit výplatu a s Koženým vypořádat dluhy. Jednali jsme s ním na Bahamách s tím, že Kožený prodal podíl na Sidanku a inkasoval asi 150 miliónů dolarů. Bylo je nutno zajistit pro výplatu. Kožený s výplatou souhlasil s podmínkou, že z výplaty nebudou vyřazeny jeho kyperské firmy. S tím jsme nesouhlasili a tak jsme se vraceli s nepořízenou. Jinak o těch převodech nevím.

 

Co víte o kupní smlouvě?

Vím o ní, ale neviděl jsem ji, snad ani v ČR neexistuje. Vždy jsme pracovali s kopií, třeba jen s jednou ověřenou stránkou. Vím, že jsou tam dva stejné články, stejně označené.

 

Víte, proč Kožený neproplatil směnky?

V roce 2002 nás ubezpečoval, že je proplatí, jen co vyhraje soud v Ázerbájdžánu. Žaloba byla podaná, to vím, na 2,7 miliardy dolarů. Soud v New Yorku ji přijal, ale pak to bylo na zásah amerického ministra zastaveno. To jsem slyšel nebo četl. Nic nevím o převodech na Belize, ani na Daventree Resources Ltd. Kypr. Po roztržce v červenci 2002 na Bahamách my zjistili, že Kožený hledá lidi, kteří by nás nahradili v orgánech HPH. Před valnou hromadou právník, který zastupoval paní Chvatíkovou, matku Koženého, poslal fax, že chce udělat ty změny.  Valná hromada to odmítla jako nátlak, a tak právník nebyl puštěn k hlasování. Do té doby jsme nevěděli, které kyperské firmy Kožený ovládá, pak jsme zjistili, že vlastní 53% akcií HPH.

 

Ptal jsem se na převody z Daventree Ltd. na Daventree Resources Ltd. Kypr a vy, že nic nevíte. Byl jste přece členem dozorčí rady Daventree Resources Ltd. Kypr, tak proč říkáte, že o tom nic nevíte?

Já jen vím, že cílem bylo, aby se k tomu majetku nedostal Kožený.

 

Co víte o převodu akcií Sklo Unionu Teplice na Daventree Ltd.?

Daventree Ltd. měla dluh, a ten měla uhradit akciemi Sklo Unionu, VÚSU, Keraunionu a Unionu Lesní brána.

 

Od koho to víte?

Už nevím. Někdy v roce 2003 se objevila informace, že Daventree Ltd. dluží Daventree Resources Ltd. Kypr 40 miliónů dolarů. Kdyby ty teplické firmy byly převedeny na HPH, bylo by to pro nás výhodnější zaplatit část dluhu těmi firmami. To byl ten celý smysl.

 

Co víte o založení trustů?

O nich se mluvilo už při tom jednání na Bahamách, byl to nápad Koženého. Když Kožený chtěl obsadit představenstvo, tak jsme využili trusty a převedli do nich ty peníze. Trust je jen účet, to není právnická osoba.

 

Odkud ty peníze byly?

Ze Sidanka.

 

Koženému jste vystavili plnou moc…

Byla mu pak odňata. V závěru roku 1994 někteří lidé upozorňovali, že se neobchoduje korektně, to nás přimělo mu ji odebrat. Kožený se ale domáhal své role prezidenta HIF. Slíbil, že bude postupovat řádně a plná moc mu byla vrácena. Došlo k poklesu cen harvardských akcií, ale slíbil, že to zase zvýší.

 

Došlo k poškození harvardských společností?

Nedošlo.

 

Z výpovědi pana Maňáka se tedy dá soudit, že ke splacení dluhu 40 miliónů dolarů akciemi teplických firem nejspíš nedošlo.

 

Svědek Růžička

(Pokud šlo o Harvardské investiční fondy (HIF) – veškeré pravomoci měl předseda daného fondu, ten mohl nakládat s portfoliem, ostatní žádnou pravomoc neměli. Veškeré transakce šly přes HBS.)

 

Jaký vliv na činnost fondů měli Kožený a Vostrý?

Kožený byl mimo republiku, vše se dělo na základě manipulací HBS. Naším úkolem bylo vytvořit portfolio.

 

Co jste myslel tím, že Vostrý byl váš kolega?

HC&C začínala jako malá firma a s Vostrým jsme se občas setkávali, on tam pracoval. Myslím, že v době, kdy jsem tam pracoval, chtěl vybudovat silnou společnost.

 

Svědek Brýdl

(Byl v HC&C, ve fondech v letech 1992 - 1994 většinou v dozorčí radě, pracoval v HBS a třicet let ve Státní tiskárně cenin, kterou také z pověření  vedl.)

 

Byl jsem zaměstnancem HC&C, dělal jsem na privatizačních fondech, byl jsem do nich naimplantován. Měl jsem na starosti všechny knížky DIKů, k tomu sklady, evidenci a poštu. Na rozhodování jsem neměl vliv, dostával jsem jen audity. Když předvoláte každého, kdo ve fondech působil jako já, tak každý bude vypovídat stejně jako já. Vše zajišťoval Kožený sám. Co koupit, co prodat, o tom rozhodovala skupina lidí, jeho přátel v Bostonu. Do čeho investovat, to se rozhodovalo v Bostonu. Já jsem se dostal do fondů tak, že mně Vostrý přemluvil, abych v tiskárně dal výpověď a šel do HIF.

 

To tedy rozhodovali lidé v Bostonu?

To byla vzájemná spolupráce. Viktor měl taktiku – skoupit všechny finanční trhy a my měli vybudovat organizaci, která měla mít ve státu rozhodující slovo. Já jsem vyplácel všechny, kdo byli Harvardem vyplaceni, vše mně prošlo rukama a mou kasou. Viktor říkal – musíme dělat dva roky, pak si lehneme do písku a celá republika bude dělat na nás. Kdyby se toho držel, tak tady dnes nestojím. Kožený se staral jen o budoucnost a o negativní věci se nestaral.

 

V roce 1997 jsem dostal od Viktora poslední vzkaz, byl z Moskvy.  Měl jsem se připravit k odjezdu do Moskvy a Ázerbájdžánu během 14 dnů. Podle jeho pokynů jsem najal kamióny, naložil tiskařskými stroji, najal lidi. Den před odjezdem dostal Bednář fax, abychom pár dnů počkali. Čekal jsem tři dny, pak jsem vše zrušil. K tomu mi pak Viktor řekl – když se dělá něco velkého, musí jít malé věci stranou.

 

 

Co to bylo za akci, na kterou jste měli odjet?

To byla akce privatizace Ázerbájdžánu, bylo tam třeba dopravit balící stroje a tiskárny. Viktor skupoval privatizační knížky, a že získá ázerbájdžánský ropný průmysl. Oni pak naftový průmysl z privatizace vyndali. Tak ty knížky ztratily cenu.

 

Co jste myslel tím, že kdyby se toho držel, pak nejsme tady?

Všichni lidi by dostali desetinásobek.

 

V letech 1995 – 1996 musel někdo zprostředkovávat styk s Koženým?

Byl ve styku s Bednářem a s právníky Pužejovou, Maňákem, Pužejem a ochrankou.

 

Jakou roli v tom všem hrál Vostrý?

On je speciální osobou, já ho znal, je inteligentní chlap, já spolupracoval s jeho předchůdcem (míněno na VI. správě), pak jsem spolupracoval s Vostrým a po revoluci byla StB prohlášena za zločinnou. Kluci z StB den ze dne museli zůstat doma, Vostrý ztratil práci, přestože byl jeden z nejzkušenějších, já si ho velice vážím. V této kauze se vám Vostrý může postavit s klidem, klidně otevře své účetnictví, nic mu nezůstalo pod palcem. Když mně přemluvil, tak byl viceprezident v HC&C.

 

Co víte o Sklo Unionu Teplice?

O Sklo Unionu nic nevím, nebyl nikdy ztotožněn s HIF. My o Sklo Unionu nic nevěděli, až když se HIF spojily, tak se Sklo Union objevil.

 

Podílel se Vostrý na obchodech Sklo Unionu?

To nebyla iniciativa Vostrého. Já byl přítomen, když Kožený sjel Vostrého pro malichernost tak, že to hraničilo s lidskou důstojností. Nevím, že by Vostrý měl korunu z toho, co dělal.

 

Už tady před soudem bylo řečeno, že Harvard byl řízen StB, víte něco o tom?

Nechci říci, že byl Harvard řízen z USA a že Vostrý byl hlavou. Kožený sem přišel a uměl to, co my neuměli. Nevím, zda sem Kožený přišel a byl už nasměrovaný. Vostrý ale nic nemá a žije z úroků. Kožený nikdy nechtěl být za Harvard odpovědný, vždycky si na to někoho našel. Viktor nezodpovídal konkrétně, často byl odpovědný Vostrý a bude jeden z těch, kdo je právně odpovědný za investice. K zahraničním investicím má přístup Vostrý, to vím ze šumů, které přicházejí z HPH.

 

Zmínil jste Boston – o jakou skupinu šlo a ti lidé řídili Koženého?

To si úzkostlivě Kožený držel pro sebe.  Když přišla první kuponová vlna, okamžitě odletěl do Bostonu. Když měl udělat nějaký rozhodující krok, odletěl do Bostonu. O té skupině hovořil jako o kamarádech, se kterými studoval. Rozhodně se radil v USA, ne u nás.

 

Zmínil jste také Kypr…

Na valných hromadách HIF vždycky zastupoval fond jeden člověk, nic nevěděl, jen co je třeba odhlasovat. To rozhodoval Kypr.

 

Co jste věděl o struktuře HIF?

Byla to doba, kdy se to měnilo rychle a bylo nutné, aby se to měnilo. Byly převisy, muselo se prodávat.

 

Kdo vás informoval, co prodávat?

Nejsem schopen říci. Co koupit, prodat, převést o tom rozhodoval Kožený.

 

Co jste mínil tím, že Vostrý žije z úroků, jakých?

(nedokázal kloudně odpovědět)

 

Máte důkaz, že Vostrý něco odcizil?

Možná obhospodařuje nějaký majetek a z úroků si za to bere odměnu. Vím, že založil cestovku a z toho žije.

 

Víte, že Kožený dával pokyny k prodeji?

Ne.

 

Dával pokyny, aby se zmenšila hodnota HPH?

Ne. Vina za to, co se stalo, leží spíše na nedostatečnosti českého právního řádu, než na Viktorovi.

 

(Svědkyně Pužejová a svědek Bednář se omluvili, svědkyni Povejšilové nebylo doručeno).

 

Ve výpovědi svědka Brýdla jistě stojí za pozornost jeho dvě odpovědi v závěru: nejprve tvrdí, že o tom, co koupit, prodat, převést rozhodoval Kožený a pak záporná odpověď na otázku, zda ví, že Kožený dával pokyny k prodeji. Samozřejmě kromě pozoruhodné informace, že se Kožený o všem co činil, létal radit do amerického Bostonu.

 

Svědek Bastl

(Byl členem dozorčí rady HDIF v letech 1992 - 1997 a skončil po sloučení fondů do HPH.)

Jak často se dozorčí rada scházela a měla k dispozici vždy všechny potřebné dokumenty?

Scházela se jednou do roka, jednou to bylo dvakrát do roka. Byly předkládány audity a tzv. zpráva. To byly schůze dozorčích rad z více fondů a jediné, co se schvalovalo, byly odměny.

 

Byla vaše dozorčí rada informována o slučování fondů a byly vám k tomu předloženy příslušné materiály?

Ne, bylo nám to jen oznámeno.

 

Setkal jste se s Vostrým nebo Koženým?

S Vostrým jsme seděli vedle sebe na valné hromadě HDIF a pak ještě jednou v Paláci kultury. Koženého jsem nikdy neviděl a myslím, že tím hlavním byl Vostrý.

 

Bylo vám známo funkční postavení Koženého a Vostrého?

Kožený byl zakladatel a Vostrý statutár fondu.

 

Z jakého důvodu soudíte na hlavní pozici Vostrého?

Vostrý řídil ty schůze dozorčích rad a Kožený na nich nikdy nebyl.

Svědek Dopita

(Zemřel v loňském roce a soud četl jeho výpověď před policejním vyšetřovatelem.)

 

Podle tohoto svědectví, které se týkalo především Sklo Unionu Teplice (SU), nejprve do této společnosti přišli Vostrý s Pužejem a pak nastoupil zástupce Dingmanova Strattonu, jakýsi Arbes. Vše se pak muselo dělat na jeho příkaz, bylo odvoláno představenstvo, v novém pak zůstali Vostrý a Pužej. O obchodech s cennými papíry se nikdy nejednalo ani nehovořilo od chvíle, kdy se stal Stratton hlavním akcionářem SU. Jak se tím hlavním akcionářem stal, nebylo svědkovi známo. Navržení Pužeje Vostrého do představenstva bylo zřejmě na pokyn z HBS. Svědek působil také v Unionu Lesní brána, tu funkci mu nabídl Ševčík. O převodu akcií SU na Stratton svědek nic nevěděl. S Koženým se stýkal pracovně i mimopracovně, i na Bahamách. Na otázku, kdo zpracovával účetnictví HPH odpověděl: „S účetnictvím HPH jsme jako členové představenstva nebyli seznamováni.“ Jinak už nic nevěděl.

 

Svědek Pužej

(Soud přečetl seznam firem, v nichž Pužej působil, a podivil se, jak to jeden člověk mohl vůbec stihnout.)

 

Kdo vás navrhnul do představenstva SU?

Majoritní akcionář – fondy, nebo advokát Arbes ze Strattonu.

 

Řídil vás Arbes?

Ano, nevím, kdo řídil Arbese. Některé pohyby byly mimo představenstvo. Za představenstvo jednal Vostrý jako předseda a ten mohl jednat a jednal bez představenstva. Arbes byl z právní kanceláře White & Cash, je to londýnská kancelář.

 

Co jste věděl o harvardských obchodech, když jste byl předsedou představenstva HBS?

Klienty byly harvardské fondy.

 

Svědci ale tvrdí, že příkazy dávala HBS…

Existuje plná moc, kterou fondy daly Koženému.

Zprostředkoval jste na základě té plné moci obchody?

Ano.

 

Kdo rozhodoval o těch obchodech?

Kožený.

 

Jiné jméno?

Ne, pokud jde o fondy. Pokud šlo o SU, tak to mohl být Vostrý.

 

Kdo řídil kyperské společnosti?

Myslím, že Kožený, ale je to spekulace. Když bylo něco třeba, tak jsme se obraceli na právníky.

 

HBS kupovala na svůj účet za tři miliardy akcie Stratton Paper…

Na konkrétní obchody si nepamatuji, jen že jsem je podepisoval. Chtěl bych něco říci, ale ne někomu ublížit. Nikdo z mých spolupracovníků nevěděl, jaký to bude mít směr.

 

Smlouvy o prodejích přišly odkud?

Nevíme, kdo rozhodoval a jestli Kožený jednal na nějaký příkaz.

 

Kdo mohl Koženého úkolovat?

V této republice nikdo.

 

Co víte o postavení Vostrého a zda rozhodoval o obchodech?

Pozice Vostrého byla poněkud záhadná. Dodnes je to pro nás osoba nečitelná.

 

Byli v SU poradci a byla jedním z nich Patria Finance?

Něco tam dělala a externí poradci tam byli. Pokud šlo o obchody, tak poradci přišli, že to tak bude, ale nějaká vize na čtyři měsíce, to nebyla. A představenstvo to odsouhlasilo. V letech 1995 – 1999 byl v SU názor, že Kožený je mimo hru a v určité době nikdo nevěděl, kdo rozhoduje. Dojem, že Kožený o dění v ČR nerozhoduje, ale je to Arbes – ten pocit jsme měli.

 

Jestli byl Kožený pod vlivem někoho jiného...?

Nabyl jste dojmu, že Kožený poškodil harvardské firmy?

Nenabyl, ale podle mne si s tím mohl dělat, co chtěl.

 

Svědek Bubeníček

(Působil v představenstvu SU, ULB, Sepap, atd.)

 

Byli jste jako představenstvo SU informování při slučování SU?

Byly doloženy závěrky, a že jde o výhodné investice v zahraničí.

 

Kdo SU řídil?

Rozhodující slovo měla valná hromada.

 

Byli jste informování o nějakých obchodech?

Nejsem si jistý, já to uviděl až na policii.

 

Znáte Arbese? Je pravda, že jste se řídili jeho pokyny?

Znám a brali jsme na jeho názory zřetel.

 

Kdo prezentoval představu o obchodech v zahraničí?

Podle Koženého se mělo investovat v Rusku a Ázerbájdžánu, to byl strategický záměr. Týkalo se to SU a HPH, proto byly sloučeny, ale u realizace jsem nebyl.

 

Měl SU nějaké poradce?

Nejsem si jistý, ale ostatní firmy měly několik poradců z amerických nebo západoevropských firem.

 

Na několik posledních otázek svědek prakticky neodpověděl, takže soud se zeptal – proč se po tolika letech vyhýbáte odpovědi a dodal – to nemá cenu.

 

Svědek Resch

(V orgánech HPH, HBS, VSP, Intesunion atd. a jako právník.)

 

Kdo inicioval výměnu představenstva SU koncem roku 1995?

Nevím, kdo to navrhnul, snad Patria Finance.

 

Co Stratton?

Nevím, já akcionářskou strukturu neznal. Já jsem jednou řekl Koženému, že bych měl zájem v SU dělat i zadarmo, abych si zvýšil kvalifikaci.

 

Existoval nějaký vztah mezi vámi a Vostrým?

Já ho neznal, on se vyskytoval zřídka, většinou byl v zahraničí.

 

Měl nějaké pravomoci?

Jako v každé společnosti. Významné věci se rozhodovaly na schůzích představenstva. Byl plán činnosti, každý člen představenstva dostal část, pak se o tom jednalo a byli přitom poradci. Ti vytvářeli strategii.

 

Když se SU slučoval, který akcionář o tom rozhodl?

Existovala strategie, kterou akcionáři odhlasovali.

 

Které osoby to rozhodly?

Nevím.

 

Víte o tom, že Kožený nebo Dingman dávali příkazy, jak o tom mluvil svědek Pužej?

Já neměl takové postavení jako Pužej. Kožený rozhodoval v rámci plných mocí, ale já jsem od něj žádný pokyn nedostal.

 

Měl jste plnou moc od Vostrého?

Nejedná se o generální plnou moc. Někdo mi ji vzal tehdy z psacího stolu. Nikde není uvedeno, že jsem ji přijal.

 

Pak se soud zeptal, zda svědek trvá na své výpovědi před vyšetřovatelem a svědek potvrdil, že trvá. Soud věděl, proč raději výpověď četl, neboť z ní vyplynulo, že svědek si na většinu dění v Harvardu nevzpomínal, nepamatoval, nemohl se vyjádřit. Že Stratton dlužil HIF 1,5 miliardy si nevzpomínal, připustil, že na té smlouvě podpisy vypadají jako podpisy Vostrého a Dingmana. Proč jsou i další smlouvy bez data, nevěděl, nepamatoval si prodej 50 akcií Stratton Paper za 800 miliónů, neboť stomiliónových obchodů bylo mnoho. Nevyloučil však, že ledacos věděl, ale že některé právní předpisy vytěsnil z mysli jako nepoužívané a připustil, že převod akcií České námořní plavby z HBS na Daventree Resources Ltd. dokonce patrně podepsal. O veřejné soutěží na prodej HPH nic nevěděl, možná ale viděl smlouvu a řekl, že vše bylo záležitostí Vostrého, jako likvidátora HPH. Za ocitování stojí ovšem ještě dvě otázky a odpovědi:

 

Pokud jde o akcie Biocelu, Naftových dolů a Spolany – nejdřív si je opatřil Stratton, převedl je na SU a ten pak na Harms. Jak se to zrodilo, na představenstvu? Nebo kdo s tím přišel?

Kdo vytvořil strategii, to říci nemohu. My jako představenstvo dostali rozhodnutí a zda zapadalo nebo nezapadalo...? Kdo koho přesvědčil, nevím.

 

Je firma Daventree Ltd. prázdná a co bylo v jejím majetku?  Zrekapitulujte, co o tom víte.

Já mám jen náhodou povědomost, co tam bylo. Jsem přesvědčen, že to bylo vše, co mělo v HPH hodnotu.

 

Za povšimnutí jistě stojí líčení svědka, jak vše rozhodovalo představenstvo, každý člen měl dokonce ve své péči část plánu činnosti (k otázce na pravomoci Vostrého). A pojednou, když šlo o akcie Biocelu, Naftových dolů a Spolany, tedy akcie velice bonitní, tak představenstvo jen od kohosi dostalo rozhodnutí a zřejmě bylo lhostejné, zda to bylo ku prospěchu nebo škodě společnosti.

 

Svědkyně Petráňová

(V roce 1994 v představenstvu SU z pověření Spořitelní investiční společnosti.)

 

Jak probíhaly obchody s HIF?

O přesunech akcií jsem nevěděla nic. Hlídala jsem, aby hodnota SU neklesala. SU měla řadu dcer a ty byly v o hrožení, ztratily vývoz. My jim půjčili peníze a hlídali, aby je vrátily. Pak došlo k výměně v představenstvu a byl vyměněn i pan Kellner, ten dnešní miliardář. Ale nijak ho to nezasáhlo. O obchodech se jednalo o patro výš, já viděla akcionářskou strukturu až na valné hromadě. Naše společnost z toho rychle vycouvala.

 

Vy jste vystavila jako předsedkyně představenstva Vostrému plnou moc 19. prosince 1995, ale byla jste odvolaná z funkce dřív, 5. prosince 1995. To nějak nejde dohromady.

Ten podpis vypadá jako můj, ale já si to nepamatuji. K tomu by musel být zápis představenstva, nechápu co je to za dokument a před tím představenstvo Vostrého nikdy nezmocnilo.

 

Jak se projevil vstup Strattonu?

Velmi výrazně, to už byl v představenstvu Vostrý a pamatuji si i Pužeje. Nejsem si ale jistá, zda zastupovali Stratton.

 

Svědek Zuna

(Prokurista a šéf právního odboru SU, působil v dcerách SU.)

 

Vy jste dělal zápis z valné hromady SU v prosinci 1995…

Na tu valnou hromadu byli svoláni členové statutárních orgánů všech firem SU a během hodiny byli všichni odvoláni.

 

Máte nějaké poznatky o převodech akcií na HPH nebo na kyperské společnosti?

Nic o tom nevím. Jako svědek jsem nepoužitelný, já se snažil na všechno zapomenout.

 

Z čeho čerpáte, že SU Kožený koupil?

Běžně se to říkalo, my byli jako zaměstnanci od všeho distancováni.

 

Jaká byla situace SU před Strattonem?

Před rokem 1995 velice dobrá, byli jsme velice schopná a zajištěná společnost. Našli jsme zahraniční partnery a kapitál.

 

Svědkyně před vámi řekla, že v dcerách SU byla napjatá situace.

SU měla největší dcery ve velice dobrých podmínkách a chtěli jsme investovat. Měli jsme Glaverbel – největší evropskou firmu na ploché sklo. Měli jsme prostředky, a kdybychom koupili Skloexport…