aktuality

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

Obchody Koženého a Vostrého před soudem a ve svědeckých výpovědích – 2. pokračování

(06. 04. 2008) Dalším dnem projednávání obžaloby Koženého a Vostrého byla středa 2. dubna 2008 (pokračování).

Svědek D. Ziegler

(Byl ve správních orgánech společností mj. Sklárna Heřmanova Huť, Intesunion, Union Lesní Brána, Sklo Union Teplice a v představenstvu HPH v letech 1999 – 2003).

 

Při sloučení SU s HPH jste byl v dozorčí radě SU. Proč došlo ke sloučení s HPH a převodu majetku na kyperské společnosti?

Mohlo k tomu dojít pro zvýšení efektivnosti toho neformálního harvardského holdingu. Mohly k tomu být i další důvody, ale nevím.

 

Jak společnost Stratton získala SU?

Já se domnívám, že Stratton nebyl hlavním akcionářem SU. Že to byly některé HIF.

 

Jaké bylo akciové portfolio SU?

To si nevzpomínám.

 

Třeba akcie společnosti Harms, která se stala dcerou SU?

To jméno mi něco říká, ale nemohu všechno nosit v hlavě.

 

Akcie Husky?

Název mi něco říká, ale nevím.

 

Když jste byl v představenstvu HPH, jaká byla činnost představenstva? Jak se snažilo naložit s majetkem?

Nejvíc si vzpomínám na roky 2002 a 2003, kdy byl předsedou Ševčík. Představenstvo podalo žalobu na 10 miliard korun, protože došlo k pnutí mezi představenstvem a Koženým.

 

Představenstvo také podalo žalobu na zrušení funkce likvidátora Častorála, Proč?

HPH nevypadal, že musí být v likvidaci. Zákon to umožňoval.

 

Proč nemohl být v likvidaci? Kde byl majetek?

Majetek byl získán prodejem Sidanka a vůle akcionářů byla vystoupit z likvidace. Zákon to umožňoval.

 

Vy jste podepisoval nějaké doklady. Z jakého titulu?

Něco podepisoval předseda, něco jsem podepisoval s ním.

 

Co víte o trustech? Znáte pana Ševčíka?

Ano, trusty jsme projednávali na představenstvech, abychom se dostali z pasti, a zavázali jsme se, že akcionářům vyplatíme peníze. Část představenstva jela jednat s Koženým na Bahamy, ta schůzka nedopadla dobře. Kožený se nechtěl vzdát svých aktiv, aby pokryl alespoň částečně svůj dluh 10 miliard korun.

 

Byly trusty založeny, aby se k majetku nemohl dostat likvidátor Častorál?

Nevím, zda to byl také tento důvod, ale hlavně, aby se k majetku nedostal Kožený.

 

Jaký účel mělo vyplácení, když při případném uvolnění obchodování s harvardskými akciemi by akcionáři mohli své akcie prodávat a HPH by tak k nim ztratil přístup? Jakou jste měli jistotu, že nedojde ke zrušení tohoto zákazu a HPH o akcie nepřijde?

Každopádně by byly peníze mezi akcionáři a zamezovalo to vyplatit Koženému podíl.

 

S Vostrým jste se stýkal?

Ano, častěji. Já ho znal z Biocelu. Když utekl, tak jsem s ním mluvil telefonicky, naposledy na podzim minulého roku.

 

Ovlivňoval představenstvo?

Nevím o tom.

 

Jaká byla za vás struktura portfolia SU?

Glaverbel, Heřmanova huť, ULB, Intesunion, ale to byla servisní organizace, Visum hotely, peníze, pohledávky, akcie Skloexportu.

 

Co se s těmi firmami stalo?

Byly různě prodány. Heřmanova Huť nějaké německé skupině, Glaverbel Italům, něco je v TASS Holdingu, to je slovenská firma.

 

Byly při těchto transakcích partnerem i nějaké kyperské společnosti?

To bylo přes několik vlastníků, přes tři, čtyři třeba až na Belize a pak na TASS Holding, pak TASS Invest.

 

Co bylo při těchto transakcích protihodnotou?

Nevím, já dostal jen sdělení, že byl udělán převod. Představenstvo o tom nerozhodovalo.

 

Která dcera HPH měla 25% Sidanka?

Myslím, že Daventree Resources Ltd. Kypr. Ale je to s otazníkem.

 

Kdo rozhodoval o obchodu s akciemi SU?

Představenstvo.

 

Kdo rozhodoval o převodu Daventree Resources Ltd. Kypr na trusty?

O tom  jsme jednali.

 

Rozhodlo o tom představenstvo?

Ano.

 

Je vám něco známo o hodnotě Daventree Resources Ltd. Kypr?

Nevím nic.

 

Jste schopen odhadnout alespoň hodnotu těch sklářských firem, o kterých jste hovořil?

Já bych řekl, že to bylo v řádu desítek miliónů korun.

 

Svědek J. Sainerová

(Působila v HCIF, SU a v letech 1999 až 2003 v dozorčí radě HPH).

 

V letech 1995 až 1996 jste byla předsedkyní představenstva HCIF. Jaké měl ten fond  portfolio?

Akcionáři byli spokojeni.

 

Byl před sloučením proveden audit?

Samozřejmě, u nás se všechno dělalo pečlivě a poctivě. Audity dělaly známé auditorské firmy.

 

Při sloučení HIF do HPH byl ale HCIF zcela prázdný. Došlo k prodeji akcií kyperských firmám?

Na poslední valné hromadě byl předložen audit a v něm nebylo nic o prodeji. O prodeji nic nevím, to dělala HBS.

 

Vy si tedy o prodeji nic nepamatujete?

Ne.

 

Zasahoval Kožený do obchodů?

Nevím jak dalece zasahoval.

 

Dávalo představenstvo HCIF plnou moc Koženému nebo Vostrému?

Nepamatuji se na to.

 

Podle některých svědků byly HIF při sloučení zcela prázdné. Znáte jména kyperských společností?

Je to šest let, já si je nepamatuji

 

Co víte o veřejné soutěži na prodej HPH?

Pečlivě se připravovala. Vzorem byla Česká spořitelna.

 

Kdo stál za založením trustů?

To určitě schválilo tehdejší představenstvo. Předsedou byl Ševčík.

 

V tu chvíli výpověď J. Sainerové zhodnotil soud jednoznačně:  svědkyně vypovídá jako ostatní – vyhýbavě.

 

Jak často se scházelo představenstvo HCIF?

Informace předávala paní Wendelová. Schůze byly jednou do roka.

 

Co víte o Sidanku?

Že existuje. To byla součást nějaké společnosti, z níž jsme dostali peníze. Docela velké peníze a z nich se vypláceli akcionáři. Pan Častorál, aniž byl likvidátorem, dělal kroky proti HPH, že společnost na žádost likvidátora musí vstoupit do likvidace. To nebylo ve prospěch akcionářů.

 

Jaká byla role Kralika?

Byl členem HC&C. Byly s ním konzultovány konkrétní smlouvy.

 

Dával Kožený pokyny k prodeji nebo k nákupu akcií?

Ne.

 

Víte něco o hodnotě akcií, nebo majetku kyperských společností?

Nevím.

 

Svědkyně JUDr. Sainerová si jako vždy nemohla odpustit, aby se neblýskla svou mimořádnou a již proslulou právnickou erudicí, když suverénně anulovala funkci likvidátora jmenovaného soudem a označila ho za nepřítele harvardských akcionářů. Jinak si samozřejmě prakticky nic nepamatovala.

 

Svědek M. Pacovský

(Člen představenstva a neoprávněně vydávající se za likvidátora HPH).

 

V přípravném řízení jste odmítl vypovídat, přestože jste byl představenstvem HPH zbaven mlčenlivosti. Budete vypovídat dnes?

Tehdy jsem řekl, že pokud to zproštění nedostanu do ruky, tak to neberu. Nevypovídal jsem, protože by to mohlo být zneužito proti mně. Já nevím, o jakém skutku se jedná dnes. Vypovídat budu.

 

Kdo vás navrhnul na zvolení do funkce likvidátora a jaká byla vaše činnost?

Na čí návrh to bylo, to nevím. Na té valné hromadě, na které jsem byl zvolen, jsem nebyl, měl být zvolen někdo jiný. Byl jsem jen navržen, aby bylo víc kandidátů. Na tu valnou hromadu jsem se dostavil, potom,  když jsem byl zvolen.

 

Nesnažte se nám namluvit, že to s vámi nebylo projednáno a odpovídat vyhýbavě.

Odmítám, že odpovídám vyhýbavě. Já tam měl být jen do počtu, mně o tom řekl jeden advokát.

 

Předal vám Vostrý doklady HPH?

To předání bylo formální. Dva týdny  trvalo, než jsem ho donutil, aby mně předal základní listiny. Předmětem předání byly i směnky na 10 miliard korun, splatné  31. 12. 1999 a stál jsem před úkolem protestovat jednu v Praze a druhou na Bahamách. Já neřešil nejdřív detailní předání listin, ale jak se dostat na Bahamy a ty směnky protestovat. Neměl jsem vízum, neměl jsem letenky. Předložil jsem směnky Koženému, ale ani ne po hodině mi řekl, že neví, proč by se mnou měl jednat, že dostal fax od jednoho z bojovníků  proti němu, že nejsem oprávněn s ním jednat.

 

A když vám pak Vostrý předal doklady…

V těch dokladech byla nejsložitější kupní smlouva a smlouva o zajištění pohledávek a směnky.

 

Pátral jste po majetku HPH?

Pátral, majetek byl rozdělen do dvou skupin. První skupinu ovládala společnost Daventree Resources Ltd. Kypr a tou byl čtvrtinový podíl v Kantupanu. Druhou částí byly ázerbájdžánské kupony a opce, ale jejich hodnota byla s otazníkem.

 

Směnky jste za majetek HPH nepovažoval?

Samozřejmě považoval, já mluvím o majetku, který byl možný zpeněžit. Snažil jsem se tlačit na dlužníka, já jsem názoru, že je lepší dohoda, než soud. Snažil jsem se hledat spojence, HPH neměl žádný majetek, žádné hotové peníze a režie byla obrovská.

 

Z čeho byly náklady společnosti hrazeny?  

To byla moje starost, proto byl uvažován i návrh na konkurs. Pak jsme převzali dvě společnosti a jejich výnos byl používán  a tím odpadla hrozba konkursu, v té době velmi aktuální. Daventree Resources Ltd. Kypr byla převedena do  100 % vlastnictví HPH a jednal jsem s ázerbájdžánským prezidentem Alievem a výsledkem byla prodloužená platnost kuponů. Nechci se tady tím chlubit. Tenkrát z kuponů mohlo připlout 20 miliónů dolarů do HPH. Pak se podařilo prodat  podíl v Sidanku a zisk se rozdělil. Peníze ze Sidanka měly přijít v několika tranžích, my usilovali, aby ta první  přišla do ČR. Podařilo se a přišlo 25 miliónů dolarů. Zbytek do 150 miliónů dolarů měl přijít do Daventree Resources Ltd. Kypr, ale  nepodařilo se to uhlídat, v ten samý den těch 125 miliónů dolarů přišlo na Belize. Když nám ty peníze utekly, tak jsem hned rezignoval, situace byla bezvýchodná. Pak jsem byl zvolen do představenstva a to představenstvo nikdy nemělo předsedu a já to dělat nechtěl.

 

Jako likvidátor jste byl zapsán po panu Častorálovi, jak to mezi vámi probíhalo?

Já jsem toho názoru, že zákon neupravuje, kolik mám mít společnost likvidátorů a že se mají dohodnout. Proč by nemohli působit dva? A když se nedohodou, ať rozhodne soud.

 

Tady si M. Pacovský, nemohl odpustit jeden ze svých proslulých „jiných právních názorů“, kterými akcionářům odpovídal na valných hromadách, když nebyl schopen odpovědět, nebo nechtěl odpovědět na položenou otázku.

 

Podílel jste se na žalobách na zrušení likvidace?

Nekoncipoval jsem je, ale četl. Mně to vystupování z likvidace pomohlo v Ázerbájdžánu, jinak se jednalo za investiční společnost než za společnost s přídavkem – v likvidaci. I když jsem jako předseda představenstva nikdy nevystupoval, ale odpovědnosti se nezříkám.

 

Je to pozoruhodná schizofrenie – nechal se zvolit likvidátorem, likvidace mu přitom v jeho činnosti značně překážela, takže zřejmě skutečnost, že je HPH v likvidaci neuznával, protože kdyby ji uznával, tak jako právník musel vědět, že jeho volba na valné hromadě do funkce likvidátora je neplatná, jestliže do této funkce před jeho zvolením jmenoval  likvidátora HPH soud.

 

Svědci vás prezentují jako blízkého spolupracovníka Vostrého…

Já se před svým zvolením s lidmi kolem HPH nestýkal.

 

O trustech nic nevíte?

Ne.

 

Po svém odchodu z HPH  už jste se společností nic neměl?

Ne. Ale stal jsem se vděčným objektem trestních oznámení a byl jsem dehonestován nasazováním psí hlavy a po dnešku se to stane znovu.

 

Pokud by šlo o psí hlavu, po této výpovědi před soudem ji nikdo nemusí M. Pacovskému nasazovat – nasadil si ji sám. Naprosto lživě vypověděl, že s HPH  pak již neměl nic společného a zcela patrně zapomněl, že ještě půl roku po svém odvolání z představenstva se za člena představenstva HPH  podvodně vydával v návrhu na konkurs  na HPH.

 

HPH vlastnil Daventree Resources Ltd. Kypr a tedy čtvrtinu z Kantupanu. Jak vám ty peníze unikly?

My nebyli schopni dosáhnout změny v zápisu na Kypru. Tam se hrálo ještě o zhruba 125 miliónů dolarů.

 

HPH dal pokyn ty peníze deponovat tady… (pozn.: míněno na účtu Bayera v Č. Budějovicích)

Ano.

 

Tak proč se měly ty peníze krátce nato vrátit na Kypr?

Mělo se jednat o technickou operaci, ale byla to operace nešťastná.

 

Byly to peníze HPH, proč tedy měly jít zpátky na Kypr?

Nevím, pokud se pamatuji, nikdy nebyl dokončen audit Daventree Resources Ltd. Kypr, ale nevím.

 

Jaké dokumenty jste převzal od Vostrého?

Byla to smlouva o zárukách a zástavách, smlouva o prodeji, ta byla velmi nešťastná, nebyla také zajištěna.

 

Disponoval HPH majetkem, který mohl vložit do trustů?

V době, kdy my rozhodovali, tak to bylo 25 miliónů dolarů.

 

Z čeho mělo být vypláceno, když těch 25 miliónů bylo zablokováno?

Mělo přijít ještě těch 125 miliónů.

 

Řekl jste – chtěli jsme mít peníze, na které by druhá strana nedosáhla. Koho jste tou druhou stranou myslel?

Dlužníka.

 

Koho?

HCM(W).

 

Koženého?

Já nechci jmenovat.

 

Ovládal v té době Kožený společnost Daventree Resources Ltd. Kypr?

Ne.

 

Dalším svědkem měla být M. Šancová, ale ta se bez omluvy nedostavila.