aktuality

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

Obchody Koženého a Vostrého před soudem a ve svědeckých výpovědích – 1. pokračování

(04. 04. 2008) Dalším dnem projednávání obžaloby Koženého a Vostrého byla středa 2. dubna 2008. Soud původně předvolal devět svědků, pak ale svědectví T. Ševčíka a A. Klimeše přeložil na 24. dubna 2008.

Svědek J. Nový

(Od srpna 2001 do února 2003 generální ředitel, člen představenstva a předseda představenstva HPH.)

 

Jak jste se dostal do funkce generální ředitele?

Navrhlo to představenstvo, protože se zabývám krizovým řízením.

 

Zaráží mne funkce generálního ředitele…

Byla zřízena proto, aby HPH mohl vystupovat vůči dlužníkům lepší formou

 

Jaký byl majetek HPH v té době?

Jedním z úkolů bylo – vyplácet akcionáře. Nešlo akcie vykupovat, tak bylo rozhodnuto vyplácet zálohu. Nejdřív ten majetek HPH šel na Daventree Resources Ltd. Kypr, byly to peníze z prodeje podílu na Sidanku a my z nich vypláceli.

 

Ovlivňovali vás při vaší činnosti Kožený nebo Vostrý?

Neřekl bych, že ovlivňovali. Byl jsem dvakrát na Bahamách, protože jsem potřeboval vědět, jak to bylo v Ázerbájdžánu. O transakcích z let 1995 – 1996 nic nevím, nemám ani žádné informace o veřejné soutěži.

 

Kam se ten harvardský majetek poděl?

Co jsem já řešil, tak to bylo v tom, že ázerbájdžánský prezident Aliev vyňal některé podniky z privatizace.

 

Znal jste Vostrého?

Vostrý byl v té době ředitelem Daventree Resources Ltd. Kypr a já z té společnosti čerpal peníze na výplatu akcionářů, tak jsme byli ve styku.

 

8. dubna 2002 byla udělena Vostrému plná moc a došlo k jeho prohlášení, kterým zrušil některé závazky k HPH…

My z toho byli překvapeni, že něco takového existuje.

 

Vy sám jste tu plnou moc viděl, nebo vystavil?

Je to už dlouhý čas, jestliže jsem ji vystavil, tak k tomu byly důvody. Už se nepamatuji, ta doba byla hektická.

 

V té době platila předběžná opatření, vydaná soudem…

Mně se to zprvu netýkalo, pak bylo vydáno na mě také. Byl to právní spor se dvěma právními názory.

 

Jaký důvod měla žaloba na odvolání likvidátora Častorála?

Takovou žalobu jsme podepisovali a radili se o tom s právníky. Teprve po roce od vystoupení z likvidace se objevil zákon, že nelze z likvidace vystoupit. Přitom řada akcionářů na valných hromadách chtěla vystoupit z likvidace

 

S kterými právníky jste se radili?

Moc si to už nepamatuji… Třeba s Pohlem nebo Pacovským.

 

Tedy odvolávání likvidátora Častorála bylo z vůle malých akcionářů?

Asi to bylo nejdemokratičtější.

 

Nebo to chtěl Kožený?

Kožený není můj kamarád, nemám ho rád. Tak to bylo nastaveno, takový byl zákon. Já dostal informaci, kde jsou peníze ze Sidanka a z nich byli akcionáři vypláceni.

 

O jakou sumu šlo?

Na ten účet (pozn.: míněn účet advokáta Bayera v Č. Budějovicích) přišlo 40 miliónů dolarů a tuším, že 20 miliónů jsem vyplatil.

 

Proč ty milióny nepřišly na účet HPH?

Byla tady taková situace – byl nebo nebyl doc. Častorál  likvidátorem? Hledali jsme cestu jak vyplácet a aby peníze nebyly zablokované. Což se stejně stalo.

 Od ledna 2002 jste byl předsedou představenstva?

Ano.

 

Vy jste vystavil plnou moc Vostrému?

Já se toho nezříkám, ale nepamatuji se. Já to řeknu tak – od odchodu z HPH jsem postavil na nohy další dvě firmy, už to nemám v hlavě.

(Pozn.: J. Nový se zřejmě domnívá, že před těmi dalšími dvěma firmami postavil na nohy i HPH.)

 

Co víte o Daventree Resources Ltd. Kypr a jejím majetku?

Tam byly jedině peníze, o které se hrálo, tedy aby byly rozděleny mezi akcionáře.

 

Co víte o Daventree Resources Ltd. Belize a jejím založení?

Proč společnost byla založena a jak to fungovalo, to nevím.

 

Odkud se vzaly milióny, které přišly na účet Bayera?

Šly z Daventree Resources Ltd. Kypr a nakládat s nimi jsem mohl já a představenstvo.

 

Víte něco o činnosti Vostrého, která by poškozovala HPH?

Jen to, co se povídá ve sdělovacích prostředcích.  Myslím, že byl členem Daventree Resources Ltd. Kypr, nebo Daventree Resources Ltd. Belize.

 

Myslíte, že se dělalo něco nezákonného?

Nemyslím, že by v tom bylo něco špatného.

 

Snažil se Kožený poškodit v letech 1995 – 1996 fondy?

Ne.

 

Víte něco o majetku Daventree Resources Ltd. Kypr?

Ne.

 

Svědek P. Matějka

(Působil v HBS, HG, VSP, First Američan, atd., dále v dozorčí radě HPH a v r. 2003 – 2004 jako předseda představenstva HPH. Také spolu s J. Punarem je zakladatelem Koženého politické strany.)

 

Měl jste něco společného s fondy?

Ne.

 

Získal jste dokumenty nebo poznatky, jak bylo nakládáno s majetkem HPH?

Nezískal, vše zabavila policie.

 

Kdo vám nabídl funkci v HPH?

Byl jsem zvolen valnou hromadou, představenstvo se zabývalo spoluprací s likvidátorem Častorálem.

 

Patřil jste do skupiny, která chtěla odvolat likvidátora  Častorála?

Ne.

 

Vy jste tedy nastoupil do představenstva, které spolupracovalo s likvidátorem?

Ano.

 

Je ve společnosti nějaký majetek pro malé akcionáře?

Já měl informaci, že je v trustech, ale že v ČR nic není.

 

Proč jste nepokračovali ve vyplácení?

My byli názoru, že společnost je v likvidaci.

 

Co víte o společnostech Daventree Resources Ltd. Kypr, Sidanco a Kantupan?

Že existují.

 

V přípravném řízení jste vypovídal daleko  podrobněji…

Já tady tu svou výpověď nemám.

 

Soud tedy četl výpověď P. Matějky v přípravném řízení. Matějka pak řekl, že z harvardských listin má kopii zástavní smlouvy.

 

Byl jste členem dozorčí rady HPH?

Ano, od 9. 1. 2002 do 12. 10. 2003.

 

Svědek J. Podzimek

(V harvardských společnostech HG, VÚSU, Heřmanova Huť a také jako právník v Daventree Resources Ltd. Kypr,  byl od roku 1991.)

 

Jak jste se do harvardských společností dostal?

Po seznámení se s Vostrým jsem se stal zaměstnancem.

 

Co víte o převodech z HIF a Sklo Union Teplice na kyperské společnosti a o veřejné soutěži na HPH?

V té době já byl řadový zaměstnanec, takže nevím nic.

 

Co jste jako právník vykonával?

To bylo až později.

 

Co víte jako právník Daventree Resources Kypr o čerpání peněz z této firmy?

Jen to, co se řeklo, nic víc.

 

Co víte o penězích z Kantupanu?

Vím, že měly přijít, ale o tom jsem nejednal.

 

Byl jste v bližším styku s Koženým a Vostrým?

Běžně jsem  se s nimi stýkal pracovně, pak už ne.

 

Jaké bylo faktické postavení Koženého?

To bylo v době, kdy já byl řadový zaměstnanec.

 

Byla Daventree Resources Ltd. Kypr dcerou Daventree Ltd.?

To nevím.

 

Měl Kožený vliv na Daventree Resources Ltd. Kypr?

Do těch vztahů jsem neviděl a ani se o to nezajímal.

 

(V té chvíli se již soud nezdržel a poznamenal – když slyším devadesát procent odpovědí nevím, nepamatuji se, tak myslím, že to  není k ničemu).

 

Na základě čeho obdržela Daventree Resources Ltd. Kypr peníze ze Sidanka? Sdělte přesný právní titul…

Nevím.

 

Jaký vztah byl mezi Daventree Resources Ltd. Kypr a HPH?

Dlouho mlčení a pakNevím.

 

Jak HPH získal akcie Daventree Ltd.?

Nevím

 

Víte něco o hodnotě akcií Daventree Ltd.? Měla ta společnost nějaký majetek?

To nevím.

 

Tento den vypovídali před soudem ještě D. Ziegler, J. Sainerová a překvapivě i M. Pacovský, který v přípravném řízení v r. 2004 vypovídat odmítl s tím, že se obával, aby to nebylo zneužito proti němu. Jeho svědectví bylo rozhodně víc než zajímavé. Tyto další výpovědi budou uvedeny příště.