aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Na jediné možné řešení likvidace HPH je již zřejmě pozdě

(07. 02. 2015) Do již patnáctého roku častorálovské likvidační éry vstoupila společnost HPH A není to pro pokračování nekonečného břídilství soudem jmenovaného likvidátora a nanejvýš pochybného ukrajinského profesora Častorála, vstup právě nejpříznivější. Již konec uplynulého roku předznamenal pro Častorála doslova katastrofu, když ztrátou objektu Ohradní přišel o poslední příjem pro HPH. Takže insolvence už přestala klepat na harvardská vrata a doslova je neúprosně rozráží.
Počátek tohoto roku také Častorála nijak nešetřil, neboť Obvodní soud pro Prahu 4 vydal usnesení, kterým jmenoval znalce pro ocenění jmění Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci. Likvidátor Častorál se ovšem zachoval přesně podle očekávání (vždyť je to přece náš nedostižný likvidační hrdina), když prohlásil, že jde o další pokus o realizaci legalizace ukradeného majetku a že se bude soudně bránit. Jinak řečeno - účetnictví nikomu nevydá a nevydá, natož nějakému znalci, byť soudem jmenovanému, zvláště když by mělo sloužit (nedej bože) ke zjištění, co všechno se v účetnictví ukrývá a hlavně chybí a že společnost HPH přivedl na mizinu.
 
Že se Častorál s tou svou novou patálií se soudem jmenovaným znalcem na svých stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ dosud nepochlubil, je samozřejmé. Co kdyby se to dozvěděli zaprodanci a přisluhovači pravomocně odsouzeného zločince Vostrého… Přitom předtím velice pohotově informoval, že „28. 11. 2011 podal K. Staněk soudu návrh na jmenování znalce k ocenění hodnoty obchodního jmění HPH“. K čemuž hned přičinlivě dodal, že „K. Staněk u soudu neuspěl“. Tento samozřejmě odsouzeníhodný protiprávní čin předsedy představenstva, označil za „snahu akcionáře K. Staňka o zrušení likvidace…“ A hned věští, že se o to bude Staněk dál pokoušet, nepochybně „společně se spřízněnými osobami pravomocně odsouzeného zločince B. Vostrého“.
 
Že návrh podávalo představenstvo HPH, nikoliv akcionář Staněk, to už je příliš jemná nuance, aby ten rozdíl Častorál rozpoznal. Nicméně možná by stálo ze úvahu, kdyby se Častorál vzdal svého likvidátorování a začal vydávat „Častorálovy humoristické bláboly“. Za pozornost stojí, že z Častorálova repertoáru náhle zmizel odsouzený zločinec Kožený a předseda představenstva je už jen spřízněn se zločincem Vostrým. Má to logiku – když teď Častorál ruku v ruce s Koženým bojuje za zrušení blokace převodů akcií HPH, tak nemůže zase tolik bahamského partnera dehonestovat.
 
Ovšem likvidátorův nejoddanější podporovatel, Bohem vyvolený akcionář Kaňovský (jak sám o sobě prohlašuje), přispěchal tak těžce zkoušenému Častorálovi hbitě na pomoc. Právě na Štědrý den vydal Vánoční encykliku, přímo „Pacem in terris“, v níž vyzýval orgány HPH k zapomenutí sporů a k opětovnému navázání nejužší spolupráce s likvidátorem, přestože právě likvidátor jakoukoliv spolupráci jednostranně svým prohlášením přerušil. V polovině července 2012 oznámil, že žádné účetnictví k zákonem předepsané kontrole dozorčí radě nevydá, neboť jeden z členů tohoto orgánu je trestně stíhán. Samozřejmě je to obvyklé častorálovské lhaní, stíhán nikdo není. Nakonec, i kdyby byl stíhán, jsme snad civilizovanou zemí, kde do odsouzení platí presumpce neviny. O čemž zřejmě Častorál nikdy neslyšel. Jak by také mohl, vždyť býval přece jen pouhým bezvýznamným kantůrkem na bolševické Vysoké škole SNB.
 
Nutno přitom uznat, že Kaňovského Vánoční encyklika je přímo prodchnuta velkým morálním étosem. Jistě to myslí zcela vážně, když vyzývá „když už bojujete mezi sebou, nemůžete to dělat neveřejně s tím, že navenek budete vystupovat jednotně?“ Za tak etický přístup by se nemusel stydět ani sám ukrajinský profesor. Jen k tomu chybí jeho obligátní dodatek – aby se to nedozvěděli odsouzení zločinci a jejich přisluhovači. Nebo snad opravdu Bohem vyvolený akcionář Kaňovský věří, že by takové pokrytectví mohlo po čtrnácti letech beznadějné likvidaci prospět? Nebo že by takové řešení mohlo ještě umocnit „evangelizaci“ harvardské likvidace, ke které pan Kaňovský přispěl, jak sděluje v jednom svém veřejném vystoupení, které nazval „Vztah víry a podnikání“.
 
Kaňovský také žádá orgány společnosti aby „zveřejnily dlouhodobou vizi, jak by měla likvidace pokračovat“. To již měl nejméně před deseti lety učinit velký likvidátor Častorál, dodnes se na to nezmohl a už nikdy nezmůže. Jak by nějakou odpovědnou vizi mohly za likvidátora zveřejňovat orgány společnosti, když dlouhé roky neznají tvrdě utajovaný stav společnosti a navíc jsou neplatné? Jak by se asi mohlo představenstvo zabývat takovou vizí, vždyť nesmí jednat s třetími osobami, jak na všechny strany rozhlašuje likvidátor? Jak by mohlo získávat k tomu potřebný právní servis, když nemůže jednat s právními kancelářemi (třetími osobami) a nemá k tomu potřebné finanční prostředky? To všechno samozřejmě akcionář Kaňovský ví. Žvanit, jen bohapustě žvanit, i tak se mnozí zviditelňují, když nejsou ničeho schopní. A k čemu by pak byl Častorál v HPH, když by za něj plány a realizaci likvidace měly vymýšlet orgány společnosti? Znamená to snad, že akcionář Kaňovský dospěl k nezvratnému názoru, že Častorál jakékoliv profesní činnosti likvidátora není vůbec schopen? To k takovému poznání dospěl Kaňovský tak záhy – už po deseti letech?
 
Kaňovský také dává k uvážení, zda by orgány HPH „neměly učinit kroky k tomu, aby akcionáři mohli zvážit perspektivy likvidace…“ To se již se přece stalo. Představenstvo ve spolupráci s dozorčí radou se koncem roku 2011 připojilo k žalobě na odvolání likvidátora, bohužel soud se podáním představenstva odmítl z procesních důvodů zabývat. Těmi procesními důvody byla skutečnost, že představenstvo do jednání na odvolání likvidátora přistoupilo až v odvolacím řízení a představenstvem předložené důkazy neprošly řízením první instance. Jedinou, snad ještě možnou perspektivou harvardské likvidace, je okamžitý odchod Častorála z funkce likvidátora. Bohužel mnohé nasvědčuje tomu, že i tak by bylo již patrně pozdě.
 
Své Štědrovečerní poselství pak akcionář Kaňovský končí jménem akcionářů další výzvou: „podávejte dostatek informací, které budou potřebovat (akcionáři) ke kvalifikovanému rozhodnutí, zda akcie nakoupit/prodat/ponechat a učiňte kroky ke zrušení předběžného opatření blokujícího převody HPH a jeho nahrazení opatřením blokujícím jen vybrané akcionáře“. Jak mohou orgány společnosti podávat dostatek informací, když na jakékoliv informace o likvidaci Častorál vyhlásil zásadní embargo? Nakonec to ví sám Kaňovský, když v poněkud jiné souvislosti a v jiném případě přiznává: „nic nenadělám, že likvidátor není schopen zveřejnit pro akcionáře srozumitelné informace, jak by měla likvidace pokračovat a k čemu směřuje“. Proč toto své zjištění nesdělí veřejně akcionářům, kteří mu tolik a bezvýhradně důvěřují? Takže i Bohem vyvolený Kaňovský snad dokonce pochopil, že jakékoliv jednání s likvidátorem je naprosto k ničemu. A zřejmě ani Bůh mu není schopen pomoci. Proč tedy ta falešná výzva ke spolupráci? Proč tolik farizejství?
 
Nakonec pro akcionáře Kaňovského několik otázek – jaké konkrétní kroky by měly učinit orgány společnosti po zrušení předběžného opatření, které blokuje převody akcií HPH? Znáte způsob jak zrušit zákonné ustanovení o rovnosti práv vlastníků akcií? Kdo by vybíral a určoval akcionáře, kteří by měli být novým opatřením blokováni?