aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Na co všechno likvidátor Častorál záměrně "zapomněl"

(09. 05. 2012) V minulých dnech likvidátor HPH Z. Častorál zveřejnil na svých internetových stránkách svůj přímo brilantní analytický rozbor, nazvaný „OSMA jako účelové nátlakové sdružení…“. Jak je u likvidátora v poslední době zcela obvyklé, jde o směs zcestných fabulací, záludného osočování a vylhaných tvrzení, nahrazujících naprostý nedostatek jakýchkoliv průkazných skutečností a prostých faktů.
Polemizovat s tak primitivní a podlou argumentací by znamenalo snížit se na likvidátorovu úroveň, nebýt ovšem jedné zásadní skutečnosti – likvidátorovy přímo nevídané „zapomnětlivosti“. Proto jen stručné připomenutí - pan likvidátor si pochopitelně nechce pamatovat, že v roce 2002 stránky OSMA, tehdy na adrese www.osmaxf.cz, vznikly na jeho žádost, které OSMA vyhověla, a že správcem těchto stránek byl RNDr. P. Kaňovský a že se na těchto stránkách zveřejňovaly texty na objednávku likvidátora Častorála, pochopitelně OSMOU redigované. Od října 2006 dostaly stránky novou podobu na www.osma1997.cz.  Nutno dodat, že při jednání o zavedení stránek www.osmaxf.cz byly panu Častorálovi předloženy stanovy OSMA platné od března 1999, se kterými se chtěl samozřejmě seznámit a proti kterým tehdy nevyslovil jedinou výhradu. Dohodnutý způsob zveřejňování informací i na nové podobě stránek zůstal nadále stejný, jen zveřejňováním svých textů pověřil likvidátor svého tehdejšího (loni v srpnu propuštěného) asistenta. Likvidátorovy písemné pokyny určené tehdejšímu asistentovi, týkající se zveřejnění jeho textů, jsou v archivu OSMA. Tedy šlo a nadále jde o tytéž stanovy, o nichž nyní likvidátor Častorál tvrdí, že „jasně osvětlují pravý charakter a účel tohoto sdružení a jeho zřejmě lobbistické zaměření prezentované jedinou osobou, kterou je osoba Karla Staňka“. Pan likvidátor pojednou po deseti letech při svém obdivuhodném analytickém hloubání prohlédl (před deseti lety toho nebyl schopen?) a zcela jasně a nevyvratitelně ten pravý charakter a účel činnosti OSMA nejen vskutku brilantně demaskoval, ale i dospěl k níže uvedeným, rozhodně mimořádně závažným odhalením (citováno):
 
1.        Likvidátor registruje stále zvyšující se nepodložený tlak na svou osobu odpůrci stávajícího vývoje likvidace HPH a osob zodpovědných za odliv (přesun) majetku, spadajícího do likvidačního zůstatku
2.        Zřejmou hlásnou troubou všech těchto aktivistů a iniciativ se od března 2011 staly internetové stránky OSMA. Přístup k zveřejňování příspěvků na tyto stránky má jen její představitel a současně stávající předseda představenstva HPH p. Karel Staněk
3.        Jsme svědky toho, že OSMA je využívána panem Staňkem jako nátlakový prostředek k tomu, aby likvidátor HPH byl na stránkách OSMY prezentován jako osoba profesně a morálně nezpůsobilá k výkonu funkce likvidátora HPH. Bezdůvodně je urážen nepravdivými informacemi…
4.        Nutno prověřit jak se toto sdružení nebo jeho osoby podílí na šíření pomluv a dezinformací v rámci HPH
5.        Agresivita a averze p. Staňka vůči stávajícímu likvidátorovi i některým dalším akcionářům (např. vůči p. Kaňovskému) i ostatním napadaným účastníkům se stále stupňuje. Jeho zde prezentované informace překračují rámec i zákona, mají charakter závažných pomluv, osočování akcionářů a jejich nepravdivého napadání za věcné a osobní názory
6.        To vše s jediným cílem, aby likvidátor byl ze vzniklé situace a tohoto tlaku znechucen a byl posléze nahrazen novým likvidátorem K. Staňkem, který se sám do této funkce navrhl  
     
Likvidátor Častorál tak dospěl k jednoznačnému závěru, neboť zjistil, že OSMA „vykonává svou činnost mimo působnost vymezenou zákonem č. 83/1999 Sb. a registrovaných stanov“. Proto sděluje „že podává podnět MV ČR, aby důkladně prověřilo činnost tohoto sdružení“.
 
K tomu je nutno dodat jednu nikoliv zanedbatelnou skutečnost. Likvidátor Častorál si tyto stránky OSMA na výše uvedených adresách objednal a také jejich provoz (nutné internetové poplatky) pochopitelně financoval, a to nepochybně z prostředků HPH. Toto financování likvidátor ukončil v roce 2011 bez jediného slova vysvětlení. Jednoduše tak, že prostě nezaplatil, k čemu se zavázal, což rovněž praktikuje i vůči dozorčí radě a představenstvu. Čímž také bez jakéhokoliv uzavření pochopitelně skončilo sjednané zveřejňování likvidátorových textů na stránkách OSMA. Takže pokud nyní pan Častorál podává podnět ministerstvu vnitra a tvrdí, že stanovy z roku 1999 jasně osvětlují pravý charakter a účel OSMA, pak zřejmě bude muset příslušnému orgánu ministerstva vnitra vysvětlit, proč se téměř celé desetiletí na takové, podle jeho názoru podezřelé až možná zločinné činnosti, osobně podílel, dokonce finančně z prostředků HPH,      a jaký z toho měla prospěch společnost HPH, případně i on sám.
 
K výše uvedeným odhalením, k nimž likvidátor bez jakýchkoliv důkazů dospěl, je nutné uvést následující:
 
1.     Tlak na likvidátora se zvyšuje již několik posledních let, nikoliv však od osob odpovědných za rozkradení HPH. Ty jsou při likvidátorových schopnostech v klidu (kromě Koženého a Vostrého), ale od stále nespokojenějších akcionářů, kterým likvidátor jen slibuje a neustále líčí, jak už přebírá ukradený majetek, co všechno dalšího koná, ovšem bez jakéhokoliv výsledku. Na což má dokonce úřední potvrzení, tedy soudem vydané usnesení, kterým Městský soud v Praze zamítl likvidátorovu žádost o zvýšení zálohy na odměnu, jejíž výši si likvidátor za své likvidátorské „úspěchy“ navrhl sám a to 102 000 korun měsíčně. Soud své nedávné zamítnutí nemohl odůvodnit výstižněji. Sdělil panu likvidátorovi, že „z předložených dokumentů nevyplývá, že by kroky navrhovatele vedly k nějakému významnému majetkovému přínosu, resp. přínos není patrný žádný“. K tomu je nutno jen připojit prostou otázku – jaký je vlastně vývoj likvidace, na který se likvidátor odvolává? Zatím vše nasvědčuje, že likvidátor vede společnost HPH úspěšně do insolvence, či případného konkurzu.
 
2.     Likvidátor se zmiňuje o jakýchsi aktivistech, jejichž hlásnou troubou se staly stránky OSMA, a to od března 2011. Těmi aktivisty zřejmě mínil představenstvo HPH, neboť o stylu, jakým likvidátor nakládá s majetkem HPH v té době nikdo jiný nevěděl. Ovšem není to tak dávno, co za takový mezník likvidátor zase označil čas, kdy došlo k odvolání Koženého a Vostrého proti rozsudku první instance. K tomu ovšem došlo hned po vynesení rozsudku, tedy 9. července 2010. Ani březen 2011 není právě přesným časovým vymezením vzniku „hlásné trouby“ OSMA (přesnost a fakta jsou nesporně pro likvidátora Častorála nepřekonatelným úskalím, tak si je raději libovolně vymýšlí). Ještě 12. července 2011 předseda představenstva K. Staněk od likvidátora požadoval zfalšovaný zápis z valné hromady společnosti Daventree Resources Limited, Kypr, který vyrobila kyperská AK Tsangarides a který likvidátor bez váhání podepsal. Na pokyn pana Častorála mu byl tento dokument likvidátorovou asistentkou obratem poslán. O několik dnů dříve likvidátor „váženého pana předsedu představenstva“ žádá písemně o „samostatné stanovisko“ k odvolání VSP ve sporu s HPH o objekt v Ohradní. Se zdůrazněním, že „zvláště významné může být stanovisko p. Sedláčka (v souladu s jeho svědeckou výpovědí u soudu), že právní zástupce VSP dr. Sládek je spojen s dřívější nelegální činností“. Žádné takové „samostatné stanovisko“ představenstvo ani dozorčí rada nevytvořily. Zřejmě proto zanedlouho likvidátor výpověď předsedy dozorčí rady pana Sedláčka na svých stránkách zneužil, aby pana Sedláčka rovněž zákeřně označil za pachatele nelegální činnosti. Dne 25. června 2011 likvidátor posílá K. Staňkovi svou důvěrnou korespondenci s ředitelem odboru ČNB K. Gabrhelem, opět se žádostí o vyjádření atd. Jak je tedy možné, že tak skvělému analytikovi trvalo čtvrt roku, než zjistil, že stránky OSMA jsou „hlásnou troubou“ zlotřilých aktivistů a jejich útoky vedené K. Staňkem celý ten čas od března bez odporu a tak trpělivě snášel?
 
3.     Vskutku pozoruhodné je zjištění pana Častorála, že OSMA je využívána k tomu, aby byl prezentován jako osoba profesně a morálně nezpůsobilá k výkonu funkce likvidátora a je tak bezdůvodně urážen. OSMA se vůbec nemusí obtěžovat jakýmkoliv urážením likvidátora Častorála, natož bezdůvodně. Likvidátor se profesně a morálně deklasuje sám, stačí jen vypočítat jeho zcela průkazné skutky a tvrzení.
 
Znemožnil a dál znemožňuje dozorčí radě kontrolu účetnictví. Už třetím rokem rozhlašuje, že činí kroky k převzetí rozkradeného majetku HPH, tu na Slovensku, tam na Kypru, pak zase jinde ve světě a když už to trvá příliš dlouho, tak prohlásí, že v tom přebírání mu svou činností brání p. Staněk, který ovšem nemá sebemenší možnost do průběhu likvidace jakkoliv zasahovat. Vyplácí horentní zálohy firmě Vaberg, což odůvodňuje tím, že Vaberg přebírá a zpeněžuje majetek HPH na Slovensku, kde HPH prokazatelně žádný majetek nemá. K tomu vyplácí Vaberg za činnosti, k nimž tato firma není oprávněná. Nakupuje svoje knihy z prostředků HPH, aby je prý mohl rozdávat jako prezentaci HPH a coby informaci o dění v HPH. Jakoukoliv informaci o dění v HPH, kromě převzatých novinových článků ovšem v těchto knihách nelze najít. Jako soukromá osoba Z. Častorál smluvně půjčuje svůj osobní vůz likvidátorovi Častorálovi ke služebním účelům, třebaže HPH má svůj firemní automobil. Na víkendy s rodinou pak jezdí zřejmě soukromá osoba Častorál nanejvýš obětavě autobusem nebo vlakem, jen aby měl likvidátor Častorál své tolik potřebné služební pohodlí k nekonečné realizaci likvidace.
 
Odmítá jednat s Ing. Rynešem, valnou hromadou schváleným auditorem účetnictví HPH za rok 2011 s argumentem, že s ním nebyla projednána smlouva o auditu, kterou mu Ing. Ryneš prostřednictvím předsedy představenstva poslal už před půl rokem. Má nesporný podíl na skutečnosti, že auditorka Ing. Hřibová při auditu účetnictví HPH za rok 2010 vydala natolik podezřelý výrok „bez výhrad“, že s ní Komora auditorů vede kárné řízení.  Proč se pan Častorál  vlastně tolik brání, aby auditor nebo dozorčí rada měli možnost účetnictví HPH zkontrolovat?
 
Rok zatajoval nájem druhé kanceláře v Komořanech a nadále její nájem platí z prostředků HPH, třebaže další kancelář má HPH v Praze na Smíchově. Zcela bezdůvodně obvinil ze společného spiknutí a korupce kyperského právního zástupce HPH P. Neocleouse, právního zástupce protistrany Ioannidise i soudce Okresního soudu v Nikósii a k těmto zrádcům ještě přidal i dlouholetého právního zástupce HPH pana Krutského. Tomu následně dal výpověď přímo z obdivuhodného důvodu – prý se vydával za právního poradce společnosti HPH. Odmítá představenstvu a dozorčí radě umožnit užívání kanceláře společnosti na Smíchově, třebaže její nájem je hrazen z prostředků HPH. V souvislosti s rekonstrukcí účetnictví, která nebyla dodnes dokončena, bylo představenstvo nuceno podat své další vyjádření k soudu a je připraveno trestní oznámení.
Po více než sedmi letech práce bez sebemenší kritické připomínky dal svému asistentovi výpověď se zdůvodněním, že jeho místo musí zrušit pro nadbytečnost. Bylo tak nadbytečné, že zanedlouho se jistý pan Malhocký začal podepisovat jako asistent likvidátora HPH. Rovněž dal výpověď dlouholeté účetní firmě, což zdůvodnil unikáním informací z HPH (bez jakéhokoliv důkazu) a tedy nutností takového zásadního manažerského rozhodnutí. Třebaže tato firma měla smluvně zajištěnou roční výpovědní lhůtu, likvidátor natolik se svým manažerským rozhodnutím spěchal, takže raději vyplatil firmě celou roční náhradu, jen aby výpověď byla přijata okamžitě a mohl najmout novou účetní firmu. Těžko říci, že by toto manažerské rozhodnutí bylo v souladu s péčí řádného hospodáře, jakým má likvidátor podle zákona být.
 
K tomu má OSMA informace i o dalších „úspěších“ pana likvidátora Častorála. Původně tyto informace OSMA nechtěla z určitých společenských ohledů publikovat, nicméně vzhledem k míře podlosti, umocněné likvidátorovým osočováním a napadáním OSMY, musela jít jakákoliv ohleduplnost stranou. Pan Častorál působil v pražské společnosti ARC jako likvidátor. Počátkem minulého roku byl soudem z této funkce odvolán pro naprostou nečinnost. Působil také na Vysoké škole finanční a správní, která s ním rozvázala pracovní poměr (rozuměj, byl vyhozen). Stejný osud jej potkal i na další soukromé Vysoké škole MIE, což pan profesor Častorál doprovodil nikoliv právě přijatelným konfliktem.
    
4.     Vskutku mimořádně pozoruhodná je výzva k vypátrání jak se OSMA podílí na šíření dezinformací v HPH. Přitom se pan likvidátor ve své zpravodajsky mimořádně vypracované analýze ničím jiným nezabývá a všechno přece zjistil, proto podává podnět ministerstvu vnitra! Nechybí ani jeho příznačná policejní pečlivost, se kterou zásadně neuvádí ke svým zjištěním a tvrzením jediný důkaz, a předkládá jen své smyšlenky a lži jako mimořádně objektivní a nanejvýš průkazné. Co k tomu dodat víc.
 
5.      Likvidátor zjistil, že agresivita a averze p. Staňka vůči některým akcionářům i ostatním napadaným účastníkům se stupňuje. Neobtěžoval se samozřejmě uvést, kdy a kteří akcionáři s ostatními účastníky byli touto agresivitou napadeni. Sděluje jen, že v této souvislosti „jeho (míněn p. Staněk) zde prezentované informace překračují rámec i zákona…“, což znamená, že zmiňovaní akcionáři i ostatní účastníci jsou napadáni na těchto stránkách OSMA. Pokud autor není zbabělcem, pak jistě rád sdělí jména těch obětí nezákonné averze a označí texty, v nichž na stránkách OSMA k tomu došlo. Jediným, koho autor jmenuje, je akcionář Kaňovský, jemuž se na těchto stránkách dostalo poučení, že lhát se nemá, natož tak systematicky a prostoduše. A pokud vysloveně záměrné lhaní autor považuje za věcné a osobní názory, pak pomáhej Bůh harvardským akcionářům. Snad jediným dalším akcionářem, jenž byl zmíněn na těchto stránkách, je J. Punar, s nímž si vyřizoval účty sám likvidátor, což bylo v lednu 2007, v textu nazvaném „Když Kožený nebo Vostrý zavelí, akcionář Punar dělá divy“.
 
6.     Pokud se likvidátor domnívá, že se p. Staněk navrhl za likvidátora sám, pak vědomě lže, neboť přece ví, že byl navržen představenstvem se souhlasem dozorčí rady. Likvidátor se při vymýšlení tohoto tvrzení zřejmě zhlédl sám v sobě, když si bezostyšně navrhl 102 tisíc korun měsíční odměny za své léta trvající likvidátorské fiasko. K tomu lze připojit i poznámku k likvidátorově výtce o sídle OSMY. Ptá se, zda neměla být provedena přeregistrace jejího sídla. Nutno se tedy ptát, zda likvidátor neměl už dávno provést přeregistraci sídla HPH u orgánů státní správy, když tam od roku 2004 společnost nesídlí?
 
Tady je nezbytné poskytnout nezištně panu likvidátorovi jednu dobrou radu. Před každým nařčením nebo obviňováním, je nutné podívat se pod svůj koberec, co tam je všechno zameteno (když už nejsem schopen si pamatovat, co všechno potřebuji „zapomenout“). Takže pro připomenutí:
 
V seznamu aktivních občanských sdružení, vedeném MV ČR, je registrováno toto sdružení: Česká komora správců majetku, občanské sdružení, vznik 2. 3. 1999, IČO 69059802, adresa Praha 4 – Komořany, K Nouzovu 2090/6 (k ověření na internetu). Prezidentem tohoto sdružení je jistý Zdeněk Častorál (viz tento odkaz: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/zdenek-castoral-32161).  Podle informací, které se OSMA podařilo získat, se toto sdružení v naprosté tichosti vytratilo a uchýlilo se zřejmě do ilegality, neboť o sobě už třetím rokem nedává vědět. Přitom Častorálova komora pracovala s údajným ročním rozpočtem řádově ve stovkách tisíc korun, vybíraných od svých členů. Po tak nenadálém zmizení vedení této komory údajně neuznalo ani za vhodné, aby svým přispívajícím členům sdělilo, jak bylo s jejich penězi naloženo. Jen tak přitom napadá – na stejné adrese K Nouzovu 2090/6 je i tak dlouho utajovaná a z prostředků HPH placená druhá kancelář HPH. Patří vůbec společnosti HPH, nebo České komoře správců majetku v ilegalitě?   
 
Jak se zdá, soudem jmenovaný likvidátor ctihodný profesor Častorál se zřejmě pokládá za natolik výjimečného, takže se na něj nevztahuje nic z toho, co se s mimořádnou arogancí snaží diktovat svému okolí.
 
Nicméně jednu věc na sebe pan likvidátor prostoduše prozrazuje, což rozhodně neměl v úmyslu. Že se totiž on, s výraznou pomocí svého nově sestaveného špičkového týmu, nezabývá v posledních měsících ničím jiným, než jen fabrikováním pomluv, lží, ostouzejících pamfletů, nesmyslných stížností, což doplňuje rozesíláním různých žádostí, z nichž ta o 102 tisíc korun zálohy na odměnu likvidátora měsíčně, je skutečně nevyvratitelným dokladem jeho chápání likvidace HPH. Což přičinlivě vyvěšuje na své internetové stránky (oznámit tu žádost o 102 tisíc jistě nemínil ani v nejmenším utajit, jen prostě zase „zapomněl“), v přesvědčení, že se pod tím schová skutečnost, jak za léta při své mimořádné likvidační činnosti nezískal pro akcionáře ani dolar.