aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Lukšíkovi nepomohl ani Pacovský

(07. 05. 2009) Ve středu 6. května 2009 projednával Vrchní soud v Praze odvolání akcionáře HPH Ing. Jiřího Lukšíka z Hradce Králové, proti usnesení, jímž první instance jeho žalobu na odvolání likvidátora HPH prof. Z. Častorála, zamítla.
Právním zástupcem žalobce Lukšíka, který se opět nedostavil, byl tentokrát M. Pacovský, jenž se svého času neoprávněně vydával za likvidátora HPH a byl jedním z navrhovatelů podvodného konkursu na HPH. Lukšík v odvolání poukazoval, že první instance nesprávně věc posoudila a dovolával se nepřezkoumatelnosti z toho důvodu, že při této žalobě jako akcionář musí dokazovat pochybení a nesprávné postupy likvidátora, přičemž nemůže mít dostatek informací a že právě likvidátor se musí plně obhájit. Uvedl také, že osmiletá likvidátorova nečinnost dokazuje oprávněnost jeho žaloby. Což žalobcův právní zástupce Pacovský náležitě rozvedl.
 
Žalující akcionář nemůže snášet důkazy o pochybění likvidátora, naopak je povinností likvidátora doložit co vše dělal. Čekal jsem inventuru všeho, co pan Častorál dělal, ale nic jsem ve spise nenašel. Od prosince roku 2000 je likvidátor Častorál   jedinou trvale zapsanou osobou v obchodním rejstříku, tak mohl konat. Ovšem likvidátor volil jen metodu sporů a trestních oznámení, přitom místo toho mohl volit jiný bezkonfliktní postup. Na mě bylo podáno 37 trestních oznámení a všechna byla odložena. Samozřejmě nezapomněl Z. Častorála soudnímu senátu vylíčit jako naprosto neschopného, zcela nezkušeného likvidátora, bez ekonomických znalostí, tedy jako likvidátora, který svou funkci za žádnou cenu nemůže zvládnout a proto musí být odvolán.
 
Tady ovšem M. Pacovský poněkud senát Vrchního soudu mystifikoval. Likvidátor HPH na něj rozhodně 37 trestních oznámení nepodal, ani nebyla všechna odložena, neboť výsledkem jednoho trestního oznámení, podaného opravdu likvidátorem bylo, že se M. Pacovský musel panu Častorálovi omluvit.
 
M. Pacovský pak na senát vytasil argument skutečně mimořádného kalibru. Žalující akcionář Lukšík prý sice mohl vystoupit na valné hromadě se svými dotazy, ovšem v tomto případě to prý nebylo možné, protože likvidátora jmenuje stát a ten musí na jeho práci dohlížet, zatímco při likvidátorovi zvoleném valnou hromadou to možné je. Což zřejmě mělo být krkolomným vysvětlením, proč žalobce Lukšík se od roku 2000 nezúčastnil jediné valné hromady HPH, třebaže není rozhodně drobným akcionářem HPH. Ovšem i tady M. Pacovský značně zkreslil skutečnost, nebo si jen ledabyle přečetl argumentaci žalobce Lukšíka, jenž uvedl, že se pro svou značnou chudobu nemohl valných hromad zúčastňovat, neboť to bylo pro něj příliš finančně náročné. Ta chudoba Ing. Lukšíka musí být vskutku mimořádná, neboť z výpisu živnostenského rejstříku v ARES vyplývá, že Ing. Lukšík je revizorem Nadačního fondu pro rozvoj endokrinologie od roku 2007 a také jednatelem softwarové firmy FISKo, s. r. o. od roku 2003. Dále je ekonomickým subjektem pro činnost účetního poradce i vedení účetnictví a také vedení daňové evidence, poradenství v oblasti hardware, účetní a auditorské činnosti a poradenství v oblasti podnikání a řízení. Přitom rozhodně není pouhým drobným akcionářem HPH, takže je přímo s podivem, že i vzdor jeho nuzné situaci není schopen za rok našetřit několik desítek korun na cestu autobusem na valnou hromadu.
JUDr. Krutský, právní zástupce žalovaného likvidátora Z. Častorála, byl stručný. Poukázal na skutečnost, že právě M. Pacovský byl autorem návrhu na konkurs HPH, který měl akcionáře společnosti připravit o jejich právo na výplatu likvidačního zůstatku a dodal, že Pacovský byl také autorem dovolání, když Vrchní soud podvodný konkurs na HPH zrušil. Upozornil také senát na skutečnost, že v Lukšíkově žalobě zcela chybí konkrétní argumentace i jakýkoliv náznak návodu na jiné možné postupy v záležitostech HPH. Především však zdůraznil, že právě zásluhou práce prof. Častorála probíhá již déle než rok před senátem Městského soudu v Praze trestní řízení s Koženým a Vostrým, kteří jsou žalováni z podvodu ve výši 16,3 miliardy korun.
 
Po krátké poradě pak senát Vrchního soudu vynesl své rozhodnutí – usnesení první instance se potvrzuje s tím, že likvidace takové společnosti a řešení osudu takového majetku je velmi náročné. Vše procházelo letitými spory a vyměnit likvidátora lze jen za závažné porušení povinností. Dovolání je možné podle příslušného paragrafu. Tím za 45 minut pokus akcionáře Lukšíka odstranit z HPH likvidátora Častorála skončil. I když akcionář Lukšík má ještě možnost dovolání. Ovšem jak by při své osudové chudobě mohl hradit další soudní náklady, když jen jednání první instance pro něj znamená možné náklady přes 13 tisíc korun, za což by mohl jezdit na valné hromady dvacet let. Je ovšem také možné, že si pro své výboje proti likvidátorovi může třeba získat i nějakého sponzora. Je na místě také dodat, že nejde o jediný pokus odstranit likvidátora Častorála. U Městského soudu v Praze leží další prakticky stejné žaloba, jejíž autorkou je bývalá předsedkyně dozorčí rady HPH J. Sainerová. A lze očekávat, že ani její pokus nebude jistě poslední…