aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Likvidátor Častorál prohrál valnou hromadu 2004

(26. 04. 2014) V pátek 25. 4. 2014 pražský Vrchní soud v odvolacím řízení projednal žaloby společnosti Harvard Group, P. Matějky, akcionáře M. Behra a akcionářky J. Sainerové na zneplatnění všech usnesení valné hromady HPH, která se konala 29. 4. 2004. Odvolací senát zrušil rozhodnutí Městského soudu a rozhodl, že všechna usnesení této valné hromady jsou neplatná.
Jednání se zúčastnil sám likvidátor Častorál, doprovázený jednatelem dražební firmy Vaberg Olivou. Jakousi předehrou tohoto řízení bylo rozhodování senátu, zda společnost HPH v tomto řízení může zastupovat představenstvo, které zastupovalo HPH před Městským soudem, jenž žalobu na neplatnost usnesení VH 2004 zamítl. Odvolací senát však rozhodl, že zastupovat HPH může jen likvidátor Častorál, protože zákonodárce preferuje stabilitu společnosti. Nicméně předseda odvolacího senátu JUDr. Holejšovský sdělil, že jde o statusovou věc, která sice na likvidaci přímo nedopadá, přesto se významným způsobem může dotknout likvidovaného majetku. Což se týká výše znalečného, odměn za právní služby, poplatků a případných odvolacích řízení. Odvolací soud musí dbát na jednotu zastupování, tedy aby společnost jednala jednotně. Vyslovil proto rozhodnutí senátu, tj. - náš názor tedy je, že oprávněn zastupovat společnost je likvidátor - a odkázal představenstvo do prostoru pro veřejnost.
 
Přitom ve spisu je založeno vyjádření likvidátora Častorála, které poskytl jednomu ze žalobců a kterým potvrzuje, že:
 
„HPH, a. s. – v likvidaci jejímž jménem jedná prof. Ing. Zdeněk Častorál DrSc. na základě vyžádání žalobce žaloby 32 Cm 5/2004 potvrzuje, že na základě usnesení schválených náhradní valnou hromadou společnosti HPH dne 29. 4. 2004 (pozn. následuje výčet usnesení) nezískala a ani získat nemohla žádná třetí osoba v dobré víře žádné právo, neboť v průběhu likvidace, trvající nepřetržitě od 20. 8. 1997 působnost představenstva jako statutárního orgánu jednat jménem společnosti (mimo jiné ve vztahu k třetím osobám) vykonává likvidátor, v současném případě vykonává tuto funkci na základě soudního rozhodnutí, které nabylo právní moci 27. 11. 2000 se zápisem v obchodním rejstříku dnem 15. 12. 2000 nepřetržitě do současné doby a že tedy případným zrušením shora uvedených usnesení soudem by podle skutečností, kterými disponuje likvidátor, nedošlo a ani by nemohlo dojít k zásahu do práv třetích osob a to ani nepodstatným způsobem.“
 
Nelze než dodat, že mezi takto jednoznačně deklarovaným postojem likvidátora proti zájmům společnosti HPH a logickým stanoviskem představenstva obhájit platnost usnesení valné hromady 2004, těžko hledat jednotu názoru a jednotu zastupování, na což podle odvolacího senátu je nutno dbát.
 
Zřejmě i proto předseda senátu JUDr. Holejšovský konstatoval, že HPH podpořil názor odvolatelů (žalobců) a tím prohlášení odvolatelů mohou být relevantní. K tomu právní zástupce HPH prohlásil, že „potvrzení“, které likvidátor Častorál udělil jednomu ze žalobců, není procesním stanoviskem a že tento dokument byl dementován a byl zneužit. Škoda, že se soud nezajímal, jak vlastně mohlo dojít ke zneužití tohoto dokumentu, když v něm likvidátor sděluje, že dokument na vyžádání žalobce poskytl on sám. Předseda senátu sdělil, že odvolací senát preferuje stabilitu společnosti. K tomu likvidátor Častorál prohlásil, že rozhodnutí první instance (pozn. kdy společnost zastupovalo představenstvo) považuje za správné.
 
Právní zástupce HPH pak argumentoval vypočítáváním podílu žalobců na majetku HPH: jeden ze žalobců má 0,46 % akcií z celkového počtu vydaných akcií, jiný zase 0,81 % akcií, což je podle názoru právního zástupce nepodstatný podíl. Zřejmě harvardští právníci jsou placení přímo královsky, když pro akcionáře s 0,81 % by vyplacení likvidačního zůstatku pouhých 100 Kč na akcii znamenalo „zanedbatelnou“ sumu 13,5 miliónu a původně předpokládaný zůstatek 600 Kč na akcii by představoval 80,5 miliónů. Právní zástupce HPH přitom zdůraznil, že VH 2004 se zúčastnilo 20% majetku a všechna usnesení tato valná hromada přijala.
 
V závěru jednání se všichni účastníci odvolali na svá písemná podání, jen právní zástupce JUDr. Doležal protestoval proti procesnímu rozhodnutí senátu, neboť nesouhlasí s argumentem, že řízení při zastupování společnosti představenstvem může mít dopad na majetek HPH.
 
Následovala více než půlhodinová porada senátu a vynesení rozsudku. Ve stručném odůvodnění předseda senátu sdělil:
 
·          nelze svolat valnou hromadu v rozporu s předběžným opatřením;
·          práva v dobré víře nelze zviklat, což dokládal rozsudky z řízení, týkajících se vytěsňovaných akcionářů;
·          senát silně zvažoval argumenty orgánů společnosti vzhledem k časovému odstupu;
·          likvidátor je osoba, která není statutárním orgánem, ale přecházejí na něj práva představenstva, kterému zůstalo jen právo svolávat valné hromady a část funkce uvnitř společnosti;
·          dopady na akcionáře žádné nejsou.
Odvolací senát však cosi přehlédl při určení, že představenstvu zůstalo jen právo svolávat valné hromady a část funkce uvnitř společnosti. Jaká část vysloveno nebylo a i kdyby bylo, tak naprosto marně, neboť likvidátor Častorál s orgány společnosti nekomunikuje, takže žádné „uvnitř“ HPH neexistuje. I do kanceláře HPH, placené z prostředků společnosti, členy orgánů odmítá již několik let vůbec pustit. Ovšem to podstatnější opomenutí spočívá v určení, že představenstvo může svolávat valné hromady. Podle názoru odvolacího soudu by zastupování společnosti při soudních řízeních představenstvem, mohlo významným způsobem způsobit újmu likvidovanému majetku. Při svolávání valné hromady nikoliv?   Vždyť je přitom nutné zajistit organizační společnost, zajistit prostory pro jednání VH, postarat se o bezpečnostní službu, zajistit notáře, objednat nahrávací zařízení, zveřejnit oznámení a objednat i vyzvednout výpis emitenta. To vše dokonce dvakrát, neboť řádná valná hromada HPH tradičně není usnášení schopná. Tedy mnohem víc možností jak „zasáhnout“ do likvidovaného majetku, než při zastupování před soudem. Jen škoda, že nebyla možnost odvolacímu senátu sdělit, že představenstvo HPH jen při jednání o smlouvě s organizační společností pro poslední VH, sjednalo cenu za služby o 20 tisíc nižší, než sjednával likvidátor. Což při jednání zmíněné VH zástupce této společnosti sám zmínil.
 
Tak skončilo řízení, ve kterém odvolací soud po deseti letech zneplatnil usnesení valné hromady 2004.