aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Kožený v rozkrádání HPH stále pokračuje

(03. 09. 2009) V minulých dnech (19. 8. 2009) představenstvo HPH obdrželo od V. Koženého pozoruhodné sdělení – společnosti Daventree Ltd., Oily Rock Group Ltd. a HCM(W) uzavřely letos v červenci smlouvy o postoupení pohledávek.
Daventree Ltd. a Oily Rock jsou ručiteli Koženého směnek, jimiž jeho firma HCM(W) 30. 12. 1997 „zaplatila“ koupi HPH. Tyto tři firmy (rozuměj Kožený) došly pojednou k názoru, že údajným převzetím zástav, které v roce přičinlivě zorganizoval M. Pacovský, jež samozřejmě nejsou nikde k nalezení ani v tehdejším účetnictví, se HPH neoprávněně obohatil. Kožený argumentuje, že HPH jako náhradu za směnky na 9,8 miliardy korun převzal akcie Daventree Ltd., Unionu Lesní brána, Intesunionu a VÚSU a tak si vykonstruoval mezi svými třemi firmami převzetí pohledávek s tím, že započtením těchto pohledávek proti HPH zcela zlikviduje své směnky, splatné poslední den roku 1999, spolu se směnkou zajišťovací, a to i s úroky z prodlení, které dnes již představují vyšší sumu, než za kterou Kožený HPH koupil.
Poslal k tomu pochopitelně příslušné doklady o tomto fiktivním přebírání pohledávek, které kupodivu nemají potřebné náležitosti, dokonce jsou nanejvýš oprávněné pochybnosti, zda ještě vůbec společnost Oily Rock existuje, když byla již před časem vymazána z obchodního rejstříku. Pro ilustraci je připojen český překlad Koženého dopisu, který plně objasňuje záměr české akcionáře definitivně okrást. V podstatě jde již o třetí pokus zbavit se bez zaplacení všech vystavených směnek – tím prvním bylo opakované vystupování z likvidace, druhým prohlášení konkursu a teď přichází na řadu neoprávněné obohacení. Po právním posouzení celé záležitosti a opatření likvidátora zveřejní představenstvo HPH své stanovisko.
Dopis Viktora Koženého adresovaný předsedovi představenstva HPH:
 
Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci
pan Karel Staněk
předseda představenstva
Ohradní 65
140 00 Praha 4
 
Nassau, 15. července 2009
Pane předsedo,
dovoluji si Vám oznámit postoupení pohledávek uvedených ve smyslu článku 3.2 Dohody o poskytnutí vedlejšího zajištění (zajištění cennými papíry), záruk a jistot ze dne 8. září 1998, uzavřené mezi společností Daventree Ltd., se sídlem 36, Vyronos Avenue, Nikósie, Kypr (jako „Ručitel“ nebo „Zástavce“) a společností Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci (jako „Věřitel“ nebo „Věřitel se zástavním právem“), a to akcií následujících obchodních společností:
A.    akcie na držitele společnosti Daventree Resources Limited, představující 100 % emitovaných akcií uvedené firmy (v listinné /dokumentární/ podobě); a
B.    9.995 kusů listinných akcií na jméno společnosti Union Lesní Brána, a. s. o nominální hodnotě 10.000, – Kč jedna akcie; a
C.    7.707 kusů listinných akcií na jméno společnosti VÚSU, a. s. o nominální hodnotě 10.000, – Kč jedna akcie; a
D.    9.151 kusů listinných akcií na jméno společnosti Intesunion, a. s. o nominální hodnotě 10.000, – Kč jedna akcie,
 
z titulu Smlouvy o postoupení ze dne 10. července 2009 uzavřené společností a mezi společnostmi DAVENTREE Ltd. (jako „Postupitel“) a společností HARVARD CAPITAL MANAGEMENT (WORLDWIDE) COMPANY LIMITED, se sídlem E. P. Taylor Drive, Lyford Cay, Nassau, Bahamy (jako „Nabyvatel“). Zároveň bylo tímto také postoupeno veškeré příslušenství, výnosy a přírůstky v souvislosti s uvedenými pohledávkami.
 
Prosím, abyste akceptoval toto oficiální oznámení mající zákonný účinek podle § 526 odst. 1 Obč. zák. České republiky.
 
S úctou,
 
Viktor Kožený
ředitel společnosti
DAVENTREE Ltd.