aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly jen dvě

(05. 05. 2015) V minulých dnech získala OSMA z kyperského rejstříku obchodních společností mimořádně zajímavou informaci pro akcionáře HPH. Ze třinácti Koženého kyperských společností, které na Kypru žalují trusty o výplatu podílů, bylo jedenáct zrušeno. Důvodem mělo být, že zrušené společnosti neměly déle než rok ředitele. Aktivní tak zůstaly jen společnosti Frabran Holdings a Husky Trading, do kterých byli tři dny před zrušením jmenováni noví ředitelé.
Informace o návrhu na výmaz Koženého společností se v kyperském tisku objevila týden před koncem minulého roku a vyřízení takového návrhu trvá na Kypru zhruba tři měsíce. Proč takový tvrdý zásah do struktury Koženého firem, o tom lze zatím jen spekulovat. Zvláště, když podle některých informací (dosud přesně neověřených) jsou Koženého společnosti údajně rozděleny mezi tři vlastníky – matku V. Koženého, nevlastního bratra Koženého a jistou švýcarskou právnickou firmu. Jedna úvaha by ovšem mohla být zřejmě pravděpodobná – udržovat tolik společností v aktivním stavu musí být značně nákladné. S tím by mohla souviset i údajná možnost platná na Kypru, že do pěti let lze vymazanou společnost případně opět v potřebný čas „oživit“. Zrušené Koženého společnosti drží dohromady 6,3 miliónu harvardských akcií a jejich možný další osud se pokouší OSMA zjistit.
 
Ovšem nelze v této situaci přehlédnout jednu skutečnost – v poslední době stále údernější a útočnější kroky likvidátora Častorála v jeho úsilí zrušit blokaci obchodování s harvardskými akciemi, o které soud rozhodl na základě návrhu na předběžné opatření, podaném v roce 2007 předsedou představenstva K. Staňkem. Toto své úderné a útočné úsilí ve své poslední Výroční zprávě za rok 2013 Častorál jen potvrzuje: „Rizikem není uvolňování převodů akcií dosud blokovaných předběžným opatřením K. Staňka. Domnívám se, že toto opatření zakazující převody akcií všem akcionářům dosud zneužívá K. Staněk k udržení se ve své funkci“. Něco takového se může zrodit samozřejmě jen v Častorálově rozvrácené mysli, v tom nemá konkurenci.
 
Přitom ovšem ve stejné Výroční zprávě současně vypočítal rizika pro svou tak skvěle vedenou likvidaci. Hned na prvním místě uvedl, že výrazným rizikem je „uvolnění obchodování s akciemi - jejich nekontrolovatelné přesuny“. To již nelze pokládat jen za pouhé primitivní lhaní, ale zřejmě za totální neschopnost Častorála vnímat, co vůbec říká. Což doplnil dalším pozoruhodným sdělením, opět ve stejné výroční zprávě a ve stejně osobitém stylu „uvolnění těchto převodů vytvoří nový reálný stav akcionářské struktury“ a že dnes „jsou efektivnější jiné cesty jak blokovat vybrané akcionáře bez omezování práv akcionářů“. Že by těmi efektivnějšími jinými cestami mohlo být zrušení Koženého společnosti?
 
Vzápětí se také po těch jiných cestách Častorál vydal, aby také úderně a útočně podpořil žalobu Koženého společnosti Harvard Group, požadující zrušení blokace převodů harvardských akcií. Což by znamenalo zrušení jediné ochrany akcionářů před možnou zvůlí Koženého, případně Vostrého, opět se společnosti HPH zmocnit. Samozřejmě, že likvidátor po té efektivní cestě kráčí jen a jen ve prospěch akcionářů HPH. Vždyť se přece rozhodl vybudovat nový reálný stav akcionářské struktury a ví, že akcionáři po ničem jiném netouží. Nový reálný stav akcionářské struktury – to přinese akcionářům to nejvyšší uspokojení, co je proti tomu vyplácení likvidačního zůstatku.
  
Samozřejmě, že s voláním po zrušení blokace akcií HPH přičinlivě přispěchal rovněž bohem povolaný a zapálený evangelizátor harvardské likvidace akcionář Kaňovský. Dokonce k tomu na Štědrý den (coby boží povolanec) vydal svůj osobní Pastýřský list, v němž vyzval představenstvo i dozorčí radu, aby podpořily zrušení blokace, neboť akcionáři by prý chtěli mít možnost výběru - zda harvardské akcie nakoupit, prodat, nebo si je ponechat. Zapomněl zřejmě přitom připomenout, aby se akcionáři ničeho neobávali, protože i tu efektivnější jinou cestu, po které Častorál vykročil, pochopitelně také dodatečně evangelizoval.
 
Je vskutku pozoruhodné, jak se ještě nedávno tvrdě antagonistické postoje Častorála vůči Koženému proměnily v tak dojemnou shodu. Dokonce natolik, že Kožený pojednou již není likvidátorem prezentován ani jako pravomocně odsouzený zločinec. Jak jinak by  Častorál mohl tak zcela nezištně Koženého žalobu na zrušení blokace svým vyjádřením pro soud osobně podpořit. Ovšem jde samozřejmě jen a jen o pouhou, ale opravdu jen pouhou, i když nebývalou náhodu. Přece by nikoho nemohlo napadnout, že by ukrajinský profesor Častorál snad chtěl provozovat likvidaci ve spolupráci s Koženým. O zrušení těchto společností byl likvidátor dozorčí radou a představenstvem informován již 17. 4. 2015. Nicméně o zrušení Koženého společností na Oficiální prezentaci likvidátora HPH se doposud neobjevila ani zmínka. Což je opět nutno pochopit, přece kdyby se to pravomocně odsouzení zločinci Kožený a Vostrý a jejich zaprodanci a přisluhovači dozvěděli, hned by takovou informaci zneužili.
 
Seznam Koženého zrušených společností z kyperského rejstříku obchodních společnosti, k čemuž mělo dojít dne 23. 3. 2015, je připojen (označení „dissolved“ znamená zrušený, rozpuštěný).