aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Koženého společnosti vymazány, zůstaly jen dvě

(05. 05. 2015) V minulých dnech získala OSMA z kyperského rejstříku obchodních společností mimořádně zajímavou informaci pro akcionáře HPH. Ze třinácti Koženého kyperských společností, které na Kypru žalují trusty o výplatu podílů, bylo jedenáct zrušeno. Důvodem mělo být, že zrušené společnosti neměly déle než rok ředitele. Aktivní tak zůstaly jen společnosti Frabran Holdings a Husky Trading, do kterých byli tři dny před zrušením jmenováni noví ředitelé.
Informace o návrhu na výmaz Koženého společností se v kyperském tisku objevila týden před koncem minulého roku a vyřízení takového návrhu trvá na Kypru zhruba tři měsíce. Proč takový tvrdý zásah do struktury Koženého firem, o tom lze zatím jen spekulovat. Zvláště, když podle některých informací (dosud přesně neověřených) jsou Koženého společnosti údajně rozděleny mezi tři vlastníky – matku V. Koženého, nevlastního bratra Koženého a jistou švýcarskou právnickou firmu. Jedna úvaha by ovšem mohla být zřejmě pravděpodobná – udržovat tolik společností v aktivním stavu musí být značně nákladné. S tím by mohla souviset i údajná možnost platná na Kypru, že do pěti let lze vymazanou společnost případně opět v potřebný čas „oživit“. Zrušené Koženého společnosti drží dohromady 6,3 miliónu harvardských akcií a jejich možný další osud se pokouší OSMA zjistit.
 
Ovšem nelze v této situaci přehlédnout jednu skutečnost – v poslední době stále údernější a útočnější kroky likvidátora Častorála v jeho úsilí zrušit blokaci obchodování s harvardskými akciemi, o které soud rozhodl na základě návrhu na předběžné opatření, podaném v roce 2007 předsedou představenstva K. Staňkem. Toto své úderné a útočné úsilí ve své poslední Výroční zprávě za rok 2013 Častorál jen potvrzuje: „Rizikem není uvolňování převodů akcií dosud blokovaných předběžným opatřením K. Staňka. Domnívám se, že toto opatření zakazující převody akcií všem akcionářům dosud zneužívá K. Staněk k udržení se ve své funkci“. Něco takového se může zrodit samozřejmě jen v Častorálově rozvrácené mysli, v tom nemá konkurenci.
 
Přitom ovšem ve stejné Výroční zprávě současně vypočítal rizika pro svou tak skvěle vedenou likvidaci. Hned na prvním místě uvedl, že výrazným rizikem je „uvolnění obchodování s akciemi - jejich nekontrolovatelné přesuny“. To již nelze pokládat jen za pouhé primitivní lhaní, ale zřejmě za totální neschopnost Častorála vnímat, co vůbec říká. Což doplnil dalším pozoruhodným sdělením, opět ve stejné výroční zprávě a ve stejně osobitém stylu „uvolnění těchto převodů vytvoří nový reálný stav akcionářské struktury“ a že dnes „jsou efektivnější jiné cesty jak blokovat vybrané akcionáře bez omezování práv akcionářů“. Že by těmi efektivnějšími jinými cestami mohlo být zrušení Koženého společnosti?
 
Vzápětí se také po těch jiných cestách Častorál vydal, aby také úderně a útočně podpořil žalobu Koženého společnosti Harvard Group, požadující zrušení blokace převodů harvardských akcií. Což by znamenalo zrušení jediné ochrany akcionářů před možnou zvůlí Koženého, případně Vostrého, opět se společnosti HPH zmocnit. Samozřejmě, že likvidátor po té efektivní cestě kráčí jen a jen ve prospěch akcionářů HPH. Vždyť se přece rozhodl vybudovat nový reálný stav akcionářské struktury a ví, že akcionáři po ničem jiném netouží. Nový reálný stav akcionářské struktury – to přinese akcionářům to nejvyšší uspokojení, co je proti tomu vyplácení likvidačního zůstatku.
  
Samozřejmě, že s voláním po zrušení blokace akcií HPH přičinlivě přispěchal rovněž bohem povolaný a zapálený evangelizátor harvardské likvidace akcionář Kaňovský. Dokonce k tomu na Štědrý den (coby boží povolanec) vydal svůj osobní Pastýřský list, v němž vyzval představenstvo i dozorčí radu, aby podpořily zrušení blokace, neboť akcionáři by prý chtěli mít možnost výběru - zda harvardské akcie nakoupit, prodat, nebo si je ponechat. Zapomněl zřejmě přitom připomenout, aby se akcionáři ničeho neobávali, protože i tu efektivnější jinou cestu, po které Častorál vykročil, pochopitelně také dodatečně evangelizoval.
 
Je vskutku pozoruhodné, jak se ještě nedávno tvrdě antagonistické postoje Častorála vůči Koženému proměnily v tak dojemnou shodu. Dokonce natolik, že Kožený pojednou již není likvidátorem prezentován ani jako pravomocně odsouzený zločinec. Jak jinak by  Častorál mohl tak zcela nezištně Koženého žalobu na zrušení blokace svým vyjádřením pro soud osobně podpořit. Ovšem jde samozřejmě jen a jen o pouhou, ale opravdu jen pouhou, i když nebývalou náhodu. Přece by nikoho nemohlo napadnout, že by ukrajinský profesor Častorál snad chtěl provozovat likvidaci ve spolupráci s Koženým. O zrušení těchto společností byl likvidátor dozorčí radou a představenstvem informován již 17. 4. 2015. Nicméně o zrušení Koženého společností na Oficiální prezentaci likvidátora HPH se doposud neobjevila ani zmínka. Což je opět nutno pochopit, přece kdyby se to pravomocně odsouzení zločinci Kožený a Vostrý a jejich zaprodanci a přisluhovači dozvěděli, hned by takovou informaci zneužili.
 
Seznam Koženého zrušených společností z kyperského rejstříku obchodních společnosti, k čemuž mělo dojít dne 23. 3. 2015, je připojen (označení „dissolved“ znamená zrušený, rozpuštěný).