aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Koženého bahamská exhibice a konkursní hrátky s plnou mocí

(29. 05. 2008) Téměř pětitýdenní pauzu v projednávání žaloby na Koženého a Vostrého pro podvod ve výši 16,3 miliardy korun vyplnilo několik dalších „harvardských“ soudních sporů.

Nejzajímavější rozhodně byla žaloba na bývalého konkursního správce Cupku o vydání listin z doby jeho konkursního působení v HPH, které stále, tři roky po skončení konkursu, společnosti nepředal. K jednání se Cupka nedostavil, jeho právní zástupce Mgr. Melka pouhých několik hodin před jednáním soudu poslal fax se svým vyjádřením. Což vysvětlil tím, že zastupování Cupky převzal teprve předchozí den. (Melka je přitom pracovníkem Cupkovy kanceláře v době konkursu aktivně vystupujícím vůči HPH). V tomto vyjádření sděloval, že v květnu, kdy byl již konkurs zrušen, nemohl Cupka požadované doklady předat, neboť byl stále ještě konkursním správcem HPH a nemohl tedy listiny předat třetím osobám. Kupodivu, když likvidátor HPH zjistil, že Cupka převedl finanční hotovost HPH, zhruba 7 miliónů korun na svůj osobní soukromý účet, bez vyznačení, že tyto prostředky patří do konkursní podstaty, což náležitě vyděsilo ředitele příslušné bankovní pobočky, velice rychle tuto sumu zase na účet HPH vrátil. Bez ohledu, že je stále konkursním správcem a že tyto peníze předává třetí osobě.

 

K urgencím likvidátora z října a listopadu 2007 pak Melka soudu vysvětlil: Tyto urgence byly zaslány právním zástupcem žalobce „avšak nebyla v nich zaslána  plná moc k zastupování“. Byla sice přiložena od ledna 2008 k žalobě o vydání listin, ale to se dá zřejmě klidně přehlédnout. Nicméně podle Melkova podání byl Cupka přesto příkladně iniciativní, neboť „prostřednictvím pracovníků své advokátní kanceláře telefonicky kontaktoval žalobce, aby mu plnou moc doložil, nebo se k vyřešení daného problému dostavil osobně“. Kupodivu o výsledku tohoto kontaktování se Melka už ve svém sdělení nezmiňuje, ani kým byl žalobce, tedy likvidátor Častorál, osloven a kdy. Doc. Častorál však rozhodně odmítl, že by mu  někdy  z Cupkovy kanceláře v této věci kdokoliv telefonoval.

 

Když bychom ovšem na okamžik přistoupili na tvrzení Melky, pak je tu zajímavá otázka – jak by se pracovník Cupkovy kanceláře asi telefonicky prokazoval plnou mocí, že je pověřen v záležitosti o vydání požadovaných listin jednat? To patrně pánové Melka s Cupkou nějak  nedomysleli. Nebo že by zastávali názor, co a jak činíme  my, není dovoleno protistraně? Závěr Melkova sdělení je pak vskutku silný: „Žaloba je zcela zbytečný způsob řešení dané věci, která se jeví spíše jako neochota žalobce věc vyřešit smírně a za každou cenu vykázat svou  činnost nějakým soudním řízením…“

 

Odpudivá nízkost takového osočení se zřejmě jeví jako vlastní některým skupinám lidí; ani advokátnímu stavu se nevyhýbá. Škoda že tu touhu po smírném řešení nemohl Melka prokázat hned na místě u soudu. Když se totiž soud zeptal, zda Cupkův právní zástupce má ty listiny k předání sebou, Melka jen hlesl – nemám, jsou v trezoru. Nakonec k řešení zásluhou velkorysosti právního zástupce likvidátora HPH JUDr. Krutského došlo a bylo dohodnuto, že předání listin se uskuteční 29. 5. 2008 v Cupkově kanceláři.

 

V dalším soudním řízení byla projednávána žaloba HPH na HBS-poradenská o 7,4 miliónu korun. Soud byl odročen, aby žalovaná strana mohla prostudovat vyjádření žalobce a žalobce aby prokázal, jak byly žalované částky uhrazeny.

 

Další soudní jednání se odehrálo před Vrchním soudem, který řešil odvolání ve věci žaloby na ochranu osobnosti, kterou podal bývalý předseda představenstva HPH T. Ševčík na současného předsedu představenstva K. Staňka, pro jeho výrok „Ševčík spravuje majetek Vostrého“. První instance žalobu zamítla, Vrchní soud toto usnesení potvrdil.

 

Aby toho nebylo málo, přičinlivě se ze zámoří přihlásil Kožený. V pondělí 26. 5. 2008 napadl pražský soud, že před jeho právním zástupcem Korbařem utajuje „několik set smluv“, které se týkají Koženého  procesu (přitom soud projednává pouhých 110 obchodů, které se uskutečnily v letech 1995 – 1997). Tyto dokumenty jsou prý zamčené na soudě, což má Kožený potvrzeno  dokonce z několika zdrojů. Navíc požadoval, aby byli znovu vyslechnuti svědci, kteří „harvardské“ smlouvy podepisovali a schvalovali a aby každá smlouva byla přezkoumána. Škoda, že Kožený také soudu neporadil, jak probudit paměť svědků, kteří si při svých výpovědích prakticky nic nepamatovali.

 

Své rozhorlení Kožený ještě vystupňoval, když prohlásil, že soud musí začít od samého začátku, neboť není možné obžalovat někoho, kdo smlouvu ani nepodepsal, obžalováni musí být všichni, zvláště pak ti, co to podepsali. Možná, že  právě v tom by se mohl nalézt způsob, jak povzbudit paměť svědků. Obava z případných následků velmi často paměť až zázračně oživuje.

 

Takže zpočátku Kožený napadl státního zástupce Jindřicha, že zatajuje důkazy ve prospěch Koženého, opakovaně před soudem lže a dopustil se zneužití pravomoci veřejného činitele. Teď tedy přišel na řadu soud, který ještě obviňuje, že jeho právní zástupce  nedostal „zřejmě  žádnou evidenci, ani důkazy, na nichž se obžaloba  zakládá“.

 

Koženému patrně kdosi prozradil, že tahle jeho „munice“ je už příliš opotřebovaná, takže se hned následující den rozhodl přitvrdit. Takže nesmyslně přikazuje svému obhájci Korbařovi, aby požádal soud o odložení výslechu  likvidátora HPH doc. Častorála a dalších jednání, a to do doby, než  obhajoba bude mít možnost se připravit. Korbař také má vyzvednout od soudu těch několik set zatajovaných smluv a zveřejnit je na internetu. Ovšem jak je má vyzvednout, když je před ním přece soud záměrně tají a zamyká, to Kožený nějak zapomněl Korbařovi poradit. Navíc Kožený trvá na výslechu svého bývalého slovenského partnera Juraje Širokého, stejně jako amerického komplice Dingmana a nebo Kypřana Sarrise, jenž býval jeho pravou rukou, než přešel k Vostrému.

 

K tomu všemu požaduje, aby jeho obhájce Korbař za ním přiletěl na Bahamy, neboť je to jeho povinnost. Což má zajímavý aspekt – Korbař je Koženého obhájcem ex offo, takže by jeho bahamské cestování musel hradit stát. A protože je to Kožený, nemohla se jeho úterní zámořská exhibice obejít bez dalšího napadání – cílem byl tentokrát likvidátor Častorál. Kožený totiž vyzval svého obhájce, aby soud upozornil, že doc. Častorál  má osobní prospěch z funkce likvidátora a dokonce podivuhodně vypočítal, že ten prospěch představuje jednu miliardu korun (inu finanční génius), kterou chce likvidátor vzít akcionářům z jejich majetku. Kdy už někdo konečně Koženému vysvětlí, že on je ten přímo povolaný, aby  někoho osočoval, že chce akcionáře připravit o majetek. Dokonce se zdá, že  pod tím karibským sluncem není už ani plně schopen pochopit, že souzen je on s Vostrým a nikdo jiný.

 

Je pochopitelné, že soud Koženého zbabělým obstrukčním  pokusům nemohl vyhovět, ani kdyby chtěl, navíc při dalším hlavním líčení ve středu 28. 5. 2008 se Korbař pokusil Koženého útoky na soud vysvětlit jakýmsi nedorozuměním. Soudce D. Paška jednoznačně odmítl Koženého tvrzení o „zamčených dokumentech“ a jeho obhájci řekl, že kdykoliv může celý soudní spis studovat. Podle Pašky je Korbař o všem informován a ještě dodal, že spis má 134 svazků, které budou u soudu přečteny a pokud má Kožený  jakékoliv další dokumenty, rád je mezi důkazy zařadí.

   

Při sledování „harvardských procesů“, třeba jen zběžném, nemůže uniknout, jak podivuhodně dochází ke kouzlu nechtěného, dokonce přes půl zeměkoule v jediném týdnu. V Praze 21. 5. 2008 sdělí právní zástupce Cupky, že žaloba na bývalého konkursního správce HPH se jeví jako neochota žalobce (doc. Častorála) a jako jeho snaha za každou cenu vykázat vlastní činnost nějakým soudním řízením. Za týden z Baham žádá zase Kožený, aby jeho obhájce upozornil soud, že likvidátor Častorál  chce akcionáře obrat o miliardu korun. Není ten harvardský svět neuvěřitelně malý? Nebo naléhavá potřeba očerňovat  harvardského likvidátora tak velká?