aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (1. část)

(14. 10. 2014) Stále víc akcionářů se obrací na OSMU s dotazy, co se vlastně s likvidací společnosti HPH děje, zda vůbec nějakým smysluplným způsobem pokračuje a vyslovují své rozhořčení, že na jejich dotazy a žádosti o informace likvidátor nereaguje. 
OSMA k průběhu likvidace v posledních letech může poskytnout následující informace:
 
Pokud jde o samotnou likvidaci, zůstává její stav setrvalý – na účtu likvidačního zůstatku je stále nula. Likvidátor Častorál se proto rozhodl svou totální likvidátorskou neschopnost kompenzovat dobýváním ukradeného majetku exekucemi. V České republice nechal prohlásit exekuce na majetky Koženého a Vostrého a u Vostrého došlo k pokusu o exekuční řízení na Slovensku. Exekuce u Koženého skončila výzvou exekutora, aby likvidátor identifikoval majetek Koženého a kde je majetek k nalezení. Což se zřejmě nepodařilo, neboť Kožený v Čechách žádný majetek nemá. Na Moravě byly v exekuci prodány dva byty Vostrého z jednoho objektu, s výnosem necelého půldruhého milionu korun. Na Slovensku exekuci na majetek Vostrého zastavil soud. Důvody nikdo nezná, likvidátor je samozřejmě podle svého oblíbeného zvyku přísně utajuje.
 
Když tedy nevycházejí ani exekuce, které podle Častorálova halasného vyhlášení měly být otevřenou bránou k uspokojení harvardských akcionářů, pustil se Častorál ve svém vyhlášeném útočném a úderném stylu ukrajinského profesora do systematické likvidace valných hromad společnosti. Vydatně podpořil svým osobně podepsaným písemným prohlášením zrušení valné hromady z 29. 4. 2004 (je založeno ve spise). Nicméně při projednávání před soudem tento dokument s obdivuhodnou trapností popřel s tím, že on nikdy nikomu své prohlášení nepředal, aby bylo použito a že přece byl vždycky proti zneplatnění této VH. Proč tedy své vyjádření vůbec sepisoval a podepsal, s přesnou identifikací komu je určeno? Ztrapňoval se marně - o zneplatnění VH z roku 2004 se naprosto bezpečně postaral jeho věrný soudruh Kaňovský.
 
Na poslední valné hromadě pak vyšlo najevo, o co vlastně Častorálovi šlo. Bylo mu naprosto jedno, že bude zrušeno omezení hlasovacího práva jen do výše 0,1% základního kapitálu HPH, přijaté na VH v roce 2004. Tedy spolehlivé pojistky pro téměř čtvrt milionů harvardských akcionářů proti možné zvůli kyperských společností. Za to, že bude podpořen skupinou akcionářů proti žalobě na jeho odvolání, poskytl Častorál jednomu z nich prohlášení, ať se VH klidně zruší. Za což požadoval protislužbu – zlikvidovat předsedu představenstva K. Staňka tím, že nebude na valné hromadě při volbě do představenstva zvolen. Samozřejmě, že likvidátor vydával své prohlášení výhradně v zájmu akcionářů HPH a pochopitelně i ku prospěchu naprosto břídilsky vedené likvidace.
 
Ani VH 2010 z listopadu 2011 nedala Častorálovi spát, zvláště pak usnesení, kterým valná hromada pověřila nezávislého auditora Ing. Ryneše, aby provedl audit účetnictví za rok 2011. Zmateně (ohleduplně řečeno) k tomu argumentoval, že navržení auditora s ním nebylo konzultováno, že navrhovat auditora může jen on sám, že návrh na auditora nebyl schválen Komorou auditorů, na výběr auditora nebylo provedeno výběrové řízení a že představenstvo nemůže auditora navrhovat, jen likvidátor má takové právo, protože k tomu je potřeba pečlivý výběr a náležitá příprava. Proto se razantně rozhodl a podal žalobu pro nicotnost na zrušení usnesení valné hromady určující auditora účetnictví 2011. Žalobu podal více jak rok po konání této valné hromady, tedy dávno po žalobní lhůtě. S argumentem, že když jde o tak závažnou záležitost, lze podat žalobu pro nicotnost (!) kdykoliv.
 
Není bez zajímavosti, že do konce roku 2011 pro určení auditorů Kouby a Hřibové nepožadoval Častorál schválení Komorou auditorů, nemuseli projít výběrovým řízením, ani je neschvalovala valná hromada. Tehdy je po „pečlivém výběru a náležité přípravě“ totiž určil sám. Šťastnou ruku rozhodně neměl – oba dopadli dost špatně. Ale nepoučil se, dál odmítá nezávislého auditora, opět si osobně, tedy protiprávně vybral dalšího, přestože dobře ví, že audity výroční účetní závěrky, provedené auditorem neschváleným valnou hromadou, jsou neplatné a že tedy jde jen o zbytečně vyhozené peníze. Nicméně na další valné hromadě požadoval, aby tyto jeho „soukromé“ audity valná hromada zpětně schválila i s auditorem, bez jakýchkoliv podmínek. Ani výběrové řízení, ani schválení Komorou auditorů k tomu kupodivu nepožadoval. Nikdo také audity za roky 2011 a 2012 neviděl, neboť je podle svého oblíbeného zvyku utajuje, samozřejmě aby nebyly zneužity a proto je ani nezakládá do Sbírky listin.
 
V pokoutním utajení také proběhlo projednávání žaloby akcionáře Kaňovského na zrušení usnesení VH za rok 2011, konané 3. 10. 2013. Zrušení této valné hromady pro změnu ze všech sil zase úderně a útočně podpořil na oplátku Častorál, který za společnost vydal soudu prohlášení, že společnost HPH souhlasí, aby tuto VH soud zrušil. Což soud učinil, ovšem verdikt byl Častorálem držen v přísné tajnosti, dokud nenabyl právní moci. Samozřejmě výhradně v zájmu harvardských akcionářů, aby Koženého a Vostrého zaprodanci a přisluhovači nemohli nic zneužít. Tedy nikoliv proto, aby se představenstvo nemohlo odvolat, jak tvrdí zlí jazykové.
 
Zní to sice jako braková groteska, ovšem svými důsledky přináší riziko rozvratu celé společnosti HPH. Zneplatněním všech usnesení VH z 29. 4. 2004 zaniklo i omezení hlasování na VH na 0,1% ze základního kapitálu společnosti. Tím jsou uvedena v pochybnost všechna hlasování na následujících valných hromadách, čímž hrozí reálné nebezpečí, že společnost HPH se dostane do kuriózní situace – nebude mít jedinou valnou hromadou schválenou účetní závěrku ani audit. Nelze přehlédnout, že viníkem tohoto krajně problematického stavu, do kterého se společnost dostala, je jednoznačně akcionář Kaňovský. Tehdy ovšem byl předsedou dozorčí rady HPH, který valnou hromadu svolal, přestože mu to zakazovalo soudem vydané předběžné opatření. Že Kaňovskému v tom ignorování soudního předběžného opatření ovšem likvidátor nehodlal tehdy zabránit, je vskutku na pováženou. Dokonce je tím zneplatněno schválení likvidátorovy první zrekonstruované účetní závěrka i s auditem za rok 2003, na kterou se odvolávají následující audity. Což znamená, že zrušením usnesení VH z roku 2004 se celé harvardské účetnictví stalo naprosto nevěrohodné. Ovšem pro likvidátora žádný problém - účetnictví HPH je nevěrohodné již řadu let i bez zneplatnění usnesení VH z roku 2004. Ale i s tím si likvidátor Častorál umí hravě poradit – prostě svoje „auditované“ účetnictví nikomu neukáže, ani nepředloží valné hromadě, ale pro audity si pořídí svého soukromého auditora, jehož audity také nikdo dosud neviděl a zřejmě ani neuvidí.
(V následujících dnech dokončení)