aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Kdo vlastně řídí likvidaci HPH?

(03. 12. 2013) Když likvidátor Častorál na valné hromadě 3. 10. 2013 prohlásil, že řešení rozdělování majetku HPH „formou likvidačního zůstatku může být velmi rychlé“, vzbudil v akcionářích společnosti nepochybně značné naděje. Zvláště když své prohlášení ještě utvrdil sdělením, že „řešení likvidace očekávám v řádu měsíců“.
Jenže od té chvíle, tedy již dva měsíce, profesor Častorál, jak je jeho notorickým zvykem, zatvrzele mlčí. Je pochopitelné, že mnozí akcionáři se obracejí i na OSMU, dožadují se informací, přičemž se netají svým nepříliš příznivým názorem na likvidátora a průběh likvidace. Jak je vidět, naděje vždycky umírá naposledy, dokonce i v případě nekonečné likvidace, vedené slovutným profesorem ekonomie, kterému tento titul odmítla ostravská VŠ logicky udělit, pro absenci středoškolského ekonomického vzdělání.
 
Základní informace o průběhu, nebo dokonce o naplňování likvidace, se od poslední valné hromady nezměnila – na likvidačním kontě je stále nula. Ani představenstvo s dozorčí radou nemají o Častorálově přísně utajované likvidátorské činnosti sebemenší informace. Kromě jeho klaunských prohlášení, že členové orgánů společnosti nejsou řádně zvoleni a tedy v obchodním rejstříku jsou neplatně zapsáni. K tomu přímo na poslední valné hromadě likvidátor Častorál navíc podal naprosto jasný důkaz o své nedůvěryhodnosti, když si v návalu naprosté ztráty soudnosti uzurpoval právo určit osobně auditora účetní závěrky, neboť jak prohlašoval - nikdo jiný není k tomu oprávněn, ani valná hromada.
 
Dokonale tak usvědčil sám sebe, když ve svém odvolání proti rozhodnutí Městského soudu, které podal letos 9. září, tedy necelý měsíc přede VH, Vrchnímu soudu sděluje: „Zákon sice uvádí, že valná hromada určí auditora, nicméně není možné, aby toto usnesení obsahovalo toliko jméno + příjmení + číslo licence, tedy pouze jeho identifikaci. Dle názoru navrhovatele (pozn. Častorála) musí usnesení obsahovat aspoň základní náležitosti budoucího smluvního vztahu (smlouvy o auditu) – tedy rozsah auditu a jeho cenu“. K čemuž dodal, že bez těchto údajů takové „usnesení je vadné pro rozpor se zákonem a tedy usnesení je nicotné“.
 
Likvidátor na valné hromadě nějak na své vyjádření pro soud, s drzostí hodnou jeho charakteru, „zapomněl“ a neodbytně na zmíněné VH požadoval uznání auditora účetní závěrky za rok 2011, jehož si osobně vybral. Ovšem přitom nebyl schopen „svého“ auditora ani identifikovat. Navíc se domáhal, aby tímto osobním auditorem vyhotovený audit valná hromada přijala, samozřejmě aniž audit kdokoliv viděl. O nějakých základních náležitostech, tedy o smlouvě i rozsahu auditu, jak je požaduje ve svém vyjádření pro soud, nebyl likvidátor schopen sdělit jedinou informaci. Jen oznámil, že za ten audit údajně zaplatil 60 tisíc korun. Čímž ovšem dal najevo, jak naprosto ignoruje zákon, který dobře zná i „Dohled nad auditem“, který jej písemně varoval, že jen audit vyhotovený auditorem, schváleným valnou hromadou, je platný. Což chtěl Častorál prostoduše vyřešit dodatečným schvalováním. Ty bolševické manýry…
 
Od roku 2004 se doposud nikdy nestalo, aby valná hromada HPH při schvalování auditora zároveň schvalovala smlouvu, rozsah auditu a také cenu. Jak by asi auditor mohl určit rozsah auditu a tedy i jeho cenu, když ještě nebyl schválen valnou hromadou a tedy neviděl jediný doklad z účetnictví? Častorálova zcestná argumentace na poslední VH tak jen dokazuje proradnost, s jakou jednal s akcionáři a zároveň ilustruje, co pro něj akcionáři společnosti znamenají. Ovšem když Častorál potřebuje, aby se nikdo nedostal k úzkostlivě skrývanému účetnictví, zákony nezákony, všechno musí jít stranou. Kolik těch kostlivců se asi v účetnictví HPH může skrývat?
 
Je však nutno zaznamenat poslední informaci o činnosti likvidátora, kterou OSMA získala v nedávných dnech.  Zanedlouho po říjnové VH podal 29. 10. majitel patrně ukrajinského profesorského atestátu Častorál na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality trestní oznámení pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a podvodu. Muselo to být trestní oznámení nesporně brilantně vypracované, jistě doložené nevyvratitelnými důkazy a skvělými expertními analýzami. Jinak přece Častorál nepracuje, což dokládají jeho úžas vzbuzující likvidační výsledky.
 
Jaké však muselo být Častorálovo překvapení, či spíše mimořádné rozhořčení, když za pouhý měsíc obdržel od policie vyrozumění, že jeho oznámení bylo uloženo bez dalších opatření, protože nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin s tím, že odvolání není možné. Běžně vyřízení trestního oznámení trvá rok i déle. Z vyrozumění není sice zřejmé, na koho Častorál trestní oznámení podal, ale lze si zaspekulovat. Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ Častorál, nebo jeho sekretariát často sdělují jak silné je podezření, že předseda představenstva K. Staněk a předseda DR J. Sedláček těžce blokují likvidátora v jeho útočných a úderných krocích při naplňování likvidace a že na oba předsedy padá rovněž podezření z praní špinavých peněz, z podvodu a vyvádění majetku z HPH. Žádný majetek sice v HPH není, ale přesto tomu vyvádění Častorál kupodivu nedokáže zabránit.
 
Ovšem na tom praní špinavých peněz něco může být. Už delší dobu jdou Prahou zvěsti, že za temných nocí se od Vltavy u Karlova mostu ozývají charakteristické zvuky, které vydávají valchy na prádlo a ráno prý popeláři nestačí uklízet hory plastových lahví od čistícího přípravku Savo. Zdá se, že tuto tak zjevnou skutečnost Častorál mezi důkazy svého trestního oznámení opomenul zařadit a patrně se k příslušnému vyšetřovateli nedoneslo, že když Častorál něco tvrdí, tak to tak i bez důkazů musí být a neexistuje jiná možnost.
 
Takže nic nového v HPH, letitý nepříliš nadějný stav trvá, přestože je advent, který právě naději symbolizuje. Spíše však akcionářům HPH přináší jen další skutečnosti, dokládající likvidátorovu naprostou nezpůsobilost a stále prohlubující se zmatenost, která mu umožňuje snad už jen bezcharakterní obviňování a podávání nesmyslných trestních oznámení a žalob. Nakonec co chtít od likvidátora, který u soudu žaluje určitou skutečnost a za necelý měsíc pak požaduje od valné hromady totéž, co svou žalobou u soudu napadá. Ještě k tomu si údajně nechá udělat audit od auditora, kterého není schopen ani identifikovat. Dokonce nedokáže při podání na obchodní rejstřík spočítat, kdy uplyne pět let a tři měsíce (zmýlí se jen o tři roky), navrhuje vymazat z rejstříku jednoho člena orgánu jako dvě osoby a předsedu dozorčí rady osobním dopisem zbaví jeho funkce i členství v DR. Aby toho nebylo málo, tak není schopen šest let vyžádat čtvrtmiliónový přeplatek z daně z příjmu, takže tato suma propadne ve prospěch finančního úřadu, místo aby se vrátila na účet HPH.
 
Při své nebetyčné ignoranci požádá dokonce soud, aby za své totální likvidátorské břídilství dostával odměnu 102 tisíc korun měsíčně. Takže byl dvakrát soudem ujištěn, že jeho obdivuhodná neschopnost za deset let nepřinesla HPH a akcionářům zhola nic. Nicméně je to jistě mimořádně významné ocenění, takový likvidátorský Oskar za deset let úctyhodné neschopnosti. Něčím takovým se patrně nemůže pochlubit žádný jiný likvidátor v ČR, natož v celé Evropské unii.
 
Což jsou ovšem skutečnosti vyvolávající otázku – kdo dnes vlastně vede likvidaci HPH a aktivity k jejímu naplnění. Častorál ve stavu natolik rozvrácené mysli takovým „šéfem“ těžko již může být. Kdo třeba rozhoduje o záležitostech na Kypru, na Kajmanech, v New Yorku, o problémech se zamrzlými exekucemi, nebo s vyhlašováním dražeb na nemovitost v Ohradní? Snad ne vysloužilí vnitráci Malhocký nebo Károly? Nebo Častorálova družka, coby draze placený speciální expert na rekonstrukce účetnictví? Že by bývalý příslušník StB Oliva, jednatel dražební společnosti Vaberg, které Častorál vyplácel statisícové faktury?  Nejdřív za přebírání a zpeněžování harvardského majetku na Slovensku, ovšem ty skvělé výnosy, posuzováno podle faktur proplácených Vabergu, nejsou v účetnictví HPH nikde k nalezení. Jsou dvě možnosti – buď je Častorál lhář, nebo výnosy zmizely na účty, které společnosti HPH patrně nepatří. Ovšem zpeněžování majetku HPH ze Slovenska už prý skončilo, jak Častorál oznámil na valné hromadě. Neboť teď zase údajně Vaberg, podle tvrzení likvidátora, pomáhá s exekucemi (kolik asi taková pomoc HPH stojí?).
 
Zdá se nevěřitelné, že by taková „individualita“, jakou je likvidátor profesor Častorál, mohla pro akcionáře vrátit alespoň část ukradeného harvardského majetku, která by stála za vyplácení likvidačního zůstatku. Ovšem v zemi, která má dva policejní prezidenty, může dělat likvidátora společnosti (dokonce soudem jmenovaného), která v účetnictví eviduje vlastní kapitál přes 24 miliard korun, kdokoliv. I když se svou naprostou nezpůsobilosti vůbec netají.