aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Jaký likvidátor, takový jeho sekretariát

(09. 05. 2014) Na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se po nesmyslech, kterými prof. Ing. Z. Častorál, DrSc. „komentoval“ soudní zrušení všech usnesení VH 2004, objevilo další vyjádření. Tentokrát jde o „Vyjádření sekretariátu likvidátora“ ke svolání valné hromady. Jak se zdá kdosi, třeba nějaký řídící orgán HPH, zřejmě ztratil již trpělivost a Častorálovi zakázal další vyrábění tak zmatených a ostudných nesmyslů,  demonstrujících rozsah likvidátorovy proradnosti.  Tu nakonec u soudu brilantně předvedl při svém groteskním vysvětlování, proč poskytl i neposkytl jednomu ze žalobců vyjádření, aby VH 2004 byla klidně zrušena. Tak musel přijít na řadu likvidátorův sekretariát, jehož vyjádření ke svolání valné hromady jako by vypadlo z legislativní dílny „profesora“ Častorála.

 Co všechno tedy Častorálův sekretariát dokázal vyplodit v zavilé snaze svolání valné hromady zabránit za každou cenu (zvýrazněny jsou repliky OSMA):

 

·          Inzeráty, týkající se svolání řádné i náhradní valné hromady neuvádějí, za jaké období jsou valné hromady svolány a za jaké období má být zpracována zpráva likvidátora, představenstva i dozorčí rady.  Na což byl svolavatel J. Materna likvidátorem opakovaně upozorňován.

 

Inzeráty to uvádějí, jen stačí vzít na vědomí jednotlivé body programu. Ani třeba v inzerátu na VH 2010, v bodu programu „Zpráva likvidátora o aktuálním stavu společnosti“ nebyl uveden rok, kterého se měla likvidátorova zpráva týkat. Tehdy ovšem likvidátor ani jeho sekretariát neviděli žádné pochybení. A náhle taková ztráta orientace. Když likvidátor, jak sekretariát prostoduše přiznává, na toto „pochybení“ J. Maternu opakovaně upozorňoval, tak rozhodně musel vědět, za který rok je VH svolávána.

 

·          Valná hromada HPH je svolána za HPH bez účasti a součinnosti likvidátora.

 

Valná hromada 2012 byla J. Maternou svolána za prokazatelné účasti likvidátora. Vždyť sám sekretariát v tomto svém  prolhaném pamfletu uvádí, že likvidátor „J. Maternu opakovaně upozorňoval…“, že „dle vyjádření J. Materny…“,  atd., což jen dosvědčuje, že s J. Maternou likvidátor o svolání VH 2012 jednal.  K tomu také Častorál jednal i s Centrálním depozitářem cenných papírů o skutečnostech kolem vydání výpisu emitenta a CDCP likvidátorovi „tyto skutečnosti potvrdil“. Pokud ovšem likvidátor představenstvu odmítl součinnost, pak je to jen jeho rozhodnutí a důkazem jak zoufale se snaží konání valné hromady zabránit. Pochopitelně, vždyť na valné hromadě musí přijít řeč i na likvidátorovo zarputilé a protiprávní ukrývání účetnictví jak před dozorčí radou, tak i před auditorem (toho se bojí jak čert kříže), pokud si ovšem auditora nevybere sám. Což již dvakrát učinil, nicméně oba neplatné audity skrývá stejně zoufale, jako účetnictví; ani ve sbírce listin nejsou založeny. Protože dobře ví, že zákonný audit, který neprovede auditor schválený valnou hromadou, je auditem neplatným. Sdělila mu to písemně Rada pro dohled nad auditem v reakci na jeho stížnost na auditora Ing. Ryneše, kterého schválila valná hromada.

 

·          Dle vyjádření J. Materny je valná hromada financována z neidentifikovatelných „soukromých prostředků“. Zřejmě pro zdůraznění protiprávnosti jednání představenstva sekretariát uvádí, že náklady na VH přesáhnou půl miliónu korun.

 

O neidentifikovatelných prostředcích rozhodně J. Materna nemohl nic sdělovat, neboť bylo jasně řečeno, že jde finanční prostředky, které si představenstvo půjčilo, aby vůbec mohla být valná hromada svolána, neboť pořádání valné hromady, stejně jako té minulé, likvidátor odmítá uhradit. Takže jsou to legální prostředky představenstva. Škoda, že sekretariát stejně horlivě nesdělil, jak likvidátor marně dobýval před časem půl miliónu z bývalého auditora Ing. Kouby, když ten musel nedobrovolně skončit s auditem závěrek HPH. Šlo o sumu za jakousi činnost, která nesplnila Častorálovo očekávání, ovšem auditor Kouba byl neoblomný.

 

·          Změna stanov musí navazovat na platné stanovy. Stanovy v podobě předložené VH jsou v důsledku usnesení Vrchního soudu o neplatnosti VH z 29. 4. 2004 jiné. Není možné měnit stanovy, které nezahrnují nové usnesení Vrchního soudu.

 

Tady již jde o mimořádný argumentační kalibr, který jako by formuloval sám „profesor“ Častorál. Těžko totiž předpokládat, že takové tvrzení by se mohlo objevit na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“ bez jeho vědomí. Jinak by si sekretariát dělal co chtěl a likvidátora ignoroval. K navrhované změně stanov samozřejmě došlo v návaznosti na platné stanovy. Ovšem krajně omezený přehled, či spíše tristní nevědomost o společnosti HPH, zabránily sekretariátu i likvidátorovi dané skutečnosti si vůbec uvědomit a pochopit. „Nové usnesení Vrchního soudu“, které  tak vítězoslavně likvidátor na svých stránkách oznámil, se totiž týká stanov přijatých na VH 2004, tedy stanov dávno neplatných. Již několik let má totiž společnost HPH zcela jiné stanovy, přijaté dokonce valnou hromadou, na níž byl Častorál osobně přítomen. A těchto stanov se pochopitelně rozhodnutí soudu vůbec netýká. Celá tato argumentace likvidátorova sekretariátu vyvolává vzpomínku na - svého času populární - lékařský seriál, kde doktor Štrosmajer, představovaný panem Kopeckým, sdělil jedné z nemocničních sester – kdyby hloupost nadnášela, létala byste tady jako holubička. K tomu jedna prostá rada – když o něčem nic nevím, nebo tomu nerozumím, tak o tom nepíšu, nebo se někoho chytřejšího zeptám.

 

·          Jak bylo mnohokráte judikováno, za společnost v likvidaci může navenek jednat pouze likvidátor HPH. Proto snaha údajného představenstva vytvářet vlastní www stránky je v rozporu s jeho působností, vymezené zákonem.

 

Že bylo mnohokrát judikováno, že navenek může za společnost jednat jen likvidátor je pustá lež a lze dospět i k podezření, že jde o tvrzení záměrné, snad i zrozené z jakéhosi deformovaného vnímání reality. Nakonec Vrchní soud, jehož se sekretariát dovolává, byl jiného názoru. Žádný takový judikát zatím neexistuje, dokonce o takovém judikátu nic neví ani Nejvyšší soud, což by takový excelentní znalec práva jako „profesor“ Častorál i úplně stejně excelentní sekretariát likvidátora, vedený dalším kovaným právníkem, měli rozhodně vědět. Zvláště když je k dispozici písemné sdělení Nejvyššího soudu. Pokud jde o vytvoření vlastních www stránek představenstva údajně v rozporu se zákonem, pak už nelze ani věřit takovému rozsahu ignorance. Od počátku letošního roku totiž novelizovaný občanský zákoník právě ukládá představenstvu společností tyto stránky založit a na nich informovat své akcionáře. Jsou to zřejmě skutečnosti, které leží hluboko pod hranicí vnímání vysloužilých komunistických vnitráků.

 

·          Zprávu o činnosti představenstva a dozorčí rady nemá kdo předložit. Není zřejmé, za jaké období budou předloženy.

 

Zprávu o činnosti představenstva i dozorčí rady má kdo předložit, neboť v roce 2012 byly oba orgány v kompletním složení. Navíc členové orgánů jsou stále zapsáni v obchodním rejstříku. A pokud jde o období, které není sekretariát a zřejmě ani likvidátor schopen rozpoznat, je již vysvětleno výše. Dokonce i likvidátor nemůže než přiznat, že vzdor svým scestným tvrzením, je nadále dozorčí rada v usnášeníschopném složení, a to je ten strašák, který Častorálovi nedá spát.

 

·          Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2011 není možné projednávat, v inzerátu nebyly zveřejněny základní údaje účetní závěrky za r. 2011.  V případě účetní závěrky 2012 je zdůrazněno, že auditor nebyl vybrán ve výběrovém řízení.

 

Tady má sekretariát výjimečně pravdu, třebaže jde o hlavní údaje účetní závěrky, nikoliv základní. Nebyly zveřejněny, neboť přes několikeré výzvy je likvidátor představenstvu nepředal a dodnes utajuje účetní firmu, která vede účetnictví HPH, takže ani u této firmy si představenstvo údaje nemohlo vyzvednout. Stejná situace se opakovala i při vyžádání hlavních údajů účetní závěrky za rok 2012. Nelze se nezastavit u „výtky“, že auditor nebyl vybrán ve výběrovém řízení. Pokud byl auditorem Ing. Kouba, na kterého likvidátor nedal dopustit (tento auditor profesně skončil velmi neblaze) a po něm auditorkou Ing. Hřibová (která byla nucena také předčasně ukončit svoje působení u HPH), o žádném výběrovém řízení se likvidátor ani nezmínil. Ani žádné výběrové řízení se na tyto dva auditory nikdy nekonalo. Když Častorál svévolně, tedy protiprávně, nechal vypracovat neplatné audity za rok 2011 a 2012, rovněž k žádnému výběrovému řízení nedošlo. Naopak na valné hromadě přiznal, že si auditora vybral osobně, dokonce ani nebyl schopen jej přesně identifikovat, nebo sdělit cenu auditorových služeb. Sekretariát „profesora“ Častorála je zřejmě vyznavačem osvědčeného pravidla starých Římanů „quod  licet bovi non licet Iovi“.

 

·          o odměně členům představenstva za rok 2010 rozhodovala VH konaná 4. 11. 2011. Odměnu neschválila. Usnesení je platné. Nelze proto o této odměně opětovně rozhodovat. Navrhované odměny odvolaným členům orgánů HPH, odvolaným v r. 2011, není možné navrhovat. Noví členové od svého zvolení 19. 12. 2011 byli ve funkci pouze 11 dní včetně Silvestra. Nevykonali žádnou činnost, proto jim odměna nepřísluší.

 

Tak především – pro členy orgánů, kteří byli zvoleni 19. 12. 2011, nebyly navrhovány žádné odměny. Jde opět o projev tuposti, která v tomto vyjádření sekretariátu jen kvete. Snad ani za zmínku nestojí, že slovutný likvidátorův sekretariát není schopen spočítat, kolik dnů „včetně Silvestra“ uplyne do konce měsíce, jestliže ke zvolení na VH došlo 19. prosince. Ale co chtít od sekretariátu „profesora“ Častorála, když on sám není schopen spočítat, kdy uplyne pět let a tři měsíce.  Pokud jde o neschválení odměn – žádné usnesení k tomu nebylo formulováno, ani není zaneseno v zápisu společnosti, jak ukládá zákon. Takže neexistuje a tedy nemůže být platné.

 

·          Schválením záměru realizace přeměny společnosti se odsouzeným B. Vostrému a V. Koženému díky návrhu J. Materny zlegalizují ukradené finanční prostředky.

 

Opět nízká lež, neboť J. Materna v žádném případě nenavrhl do programu valné hromady „záměr realizace přeměny společnosti“. Sekretariát, jak je zjevné, není ani schopen přečíst si, co je uvedeno v oznámení o svolání valné hromady, natož tomu vůbec porozumět. Alespoň naznačit jak by se ukradené prostředky tou realizací zlegalizovaly, to už je zřejmě mimo sféru morální úrovně Častorálova sekretariátu. Nakonec nepodložené obviňování a lhaní se stalo pro vnitrácké soudruhy v HPH zcela běžnou rutinou.

 

(K dalším tvrzením Častorálova sekretariátu se OSMA ještě vrátí.)