aktuality

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

Jak Vostrý s Koženým rozkrádali harvardský majetek

(17. 02. 2008) Na první den projednávání obžaloby, která obviňuje bývalého prezidenta Harvardských fondů V. Koženého a bývalého předsedu představenstva Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci (dále jen HPH) B. Vostrého, reagoval Kožený elektronickým vyjádřením z Baham. Tvrdí, že se vůbec ničeho nedopustil, že žaloba je chybně postavena na neexistujících zákonech a předpisech a že se „cenné papíry obchodují za různé ceny za rozdílných tržních podmínek, protože klesají a stoupají, anebo že se vyrovnání závazků na prodejní cenu dělo započtením pohledávek“. Proto zdůrazňuje, že nebyl porušen žádný zákon.

Podle současného představenstva HPH a likvidátora doc. Z. Častorála je vyjádření V. Koženého pouhou účelovou lží, což dosvědčuje trestná činnost ve výši 16 miliard korun, z nichž je spolu s Vostrým obžalován. Tyto podvodné převody při obchodování s akciemi 53 bonitních českých podniků vypadaly kupříkladu následovně.

 

V roce 1995 všech šest harvardských investičních fondů nakoupilo během jednoho týdne přes půl miliónu akcií SPT Telecom od kyperské firmy Zenko Trading Ltd. První nakoupil 320 tisíc akcií Harvardský růstový fond po 2 700 Kč za akcii. Za tři dny stejný počet těchto akcií prodává zpět firmě Zenko Trading Ltd., ovšem po 2 200 Kč, tedy se ztrátou 500 Kč na akcii, což v takovém množství se zcela jistě muselo projevit snížením kurzovní hodnoty akcií SPT Telecomu. Dalších pět harvardských fondů učiní totéž a kupodivu snížení kurzu SPT Telecomu nevnímají: 5. dubna kupují a 7. dubna prodávají za stejné ceny, tedy opět se ztrátou 500 korun na akcii. Jen těchto dvanáct obchodů, podle názoru V. Koženého samozřejmě naprosto korektních (jinak by to Kožený s Vostrým přece ani neuměli), představovalo pro harvardské investiční fondy a jejich akcionáře ztrátu 255 miliónů korun. Přitom probíhající soud posuzuje 110 podobných obchodů. Když by se vzal v úvahu nesmyslný argument Koženého, že se ve snížené ceně zpětného nákupu projevilo vyrovnání závazků, nelze uvěřit, že u všech šesti harvardských fondů těm závazkům přesně odpovídalo snížení ceny jedné akcie o 500 Kč. Za harvardské fondy podepisoval smlouvy k tomuto „obchodování“ Kožený, za Zenko Trading Ltd. J. Široký, pravá ruka Koženého a Vostrého na Slovensku.

 

Dalším příkladem Koženého a Vostrého „korektního obchodování“ může být osud České námořní plavby. S penězi za prodané akcie nenávratně zmizely i všechny lodě a tehdejší vláda se za dvě lodě, zadržené v Británii, dokonce uvolila zaplatit výkupné zhruba půldruhé miliardy korun, samozřejmě z peněz daňových poplatníků. Kožený s Vostrým patrně na vykoupení, tehdy již soukromého majetku, zřejmě neměli chuť dát  jediný dolar; zato měli  v tehdejší vládě k dispozici velmi, ale velmi, nakloněné příznivce.

 

Škoda, že při svém jistě spravedlivém rozhořčení nad takovou falešností obžaloby z podvodů, Kožený zapomněl sdělit, kde vlastně skončily všechny ty milióny, které měly harvardské fondy obdržet alespoň z těch vysloveně rabovacích nákupů a prodejů. Někde  zmizely – mezi harvardskými fondy a kyperskými firmami, přes které se stejným stylem jako akcie SPT Telecom, převážně  prodávaly a kupovaly akcie i ostatních českých podniků. Část patrně zmizela i třeba formou provize pro Koženého firmu HBS, která v řadě těchto „korektních“ obchodů působila jako prostředník. Když se v roce 1996 harvardské fondy slučovaly do HPH, nebyl v nich už vůbec žádný majetek v akciích českých podniků ani finanční prostředky. Přitom je žaloba postavena na vyšetřování zločinné činnosti Koženého a Vostrého jen v letech 1995 – 97.