aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Jak se stala zpráva o kauci poplašnou zprávou

(02. 08. 2015) Po zveřejnění informace, že soud v New Yorku požaduje po společnosti HPH složení kauce 660 tisíc dolarů ve věci Aspen, aby mohlo řízení pokračovat, obdrželo představenstvo od akcionáře Kaňovského jakýsi přípis „Podněty k HPH“.

Když je prý HPH v insolvenci, má představenstvo podat návrh na její prohlášení, když není, tak „nešiřte poplašné zprávy…“ Zdá se, že zděšení akcionáře Kaňovského z povinnosti HPH zaplatit 660 tisíc dolarů je takového rozměru, že není schopen rozlišit prostou informaci od šíření poplašné zprávy. Kdo informoval, že Harvard je v insolvenci? Představenstvo, dozorčí rada ani sám Častorál přece nic takového neoznámili. Že by se Častorál svému oddanému spolupracovníkovi Kaňovskému o této kauci nezmínil? Nechce se věřit, že se Kaňovský musí všechny informace dozvědět jen a jen na stránkách OSMA. Vždyť Častorál informace o „realizaci likvidace“ doslova chrlí na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“. Copak likvidátorovu „prezentaci“ Kaňovský soustavně a pečlivě nesleduje? Nebo těm likvidátorovým výlevům snad dokonce nevěří?

 

K tomu šíření poplašné zprávy ještě tolik – OSMA jen oznámila, že soud v New Yorku rozhodl o složení kauce 660 tisíc dolarů. K tomu bylo připojeno přesvědčení, že likvidátor Častorál je na takovou eventualitu naprosto připraven a kauci bez problémů zaplatí. Pouhá teoretická úvaha, co by se mohlo stát, kdyby společnost neměla vlastní kapitál ve výši 25 miliard, je zdůrazněním Častorálova mimořádně úspěšného hospodaření a prozíravého vedení likvidace. Tak kde se vzalo Kaňovského podezření, že se šíří poplašné zprávy?

 

Hned také udílí představenstvu knížecí radu – jestliže je HPH v insolvenci, tak „podejte návrh na její prohlášení“. Akcionář Kaňovský zřejmě neví, že  podání insolvenčního návrhu musí být náležitě doloženo. Jak ale doložit, když účetnictví společnosti je přece přísně utajováno před dozorčí radou i před auditorem, schváleným valnou hromadou. Takže představenstvo může vycházet jen z účetní závěrky za rok 2014, kde je vlastní kapitál veden v ohromující sumě 25 miliard korun, proti čemuž je 660 tisíc dolarů jen bagatelním poplatkem.

 

Že by P. Kaňovský snad došel k naprosto mylnému přesvědčení, že ty miliardy jsou pouze fiktivní a na účtech HPH nejsou k nalezení? To snad ne! Kde by pak byla oddaná důvěra Kaňovského v Častorálovu  likvidaci a jeho účetní závěrky? Častorál by přece nikdy, ale opravdu nikdy akcionáře primitivně neklamal nějakými účetnickými triky. Navíc Vrchní soud přece rozhodl, že představenstvo nemůže jednat s třetími stranami, tedy ani se soudy. Představenstvo by takový návrh podávalo zcela zbytečně, soud by se tím nemohl zabývat a respektoval by usnesení Vrchního soudu. Nějak Kaňovskému uniká, že podat návrh na prohlášení insolvence je jednoznačně zákonnou povinností likvidátora. To všechno by Bohem vyvolený akcionář Kaňovský měl vědět. Tak proč žádá, aby případný insolvenční návrh podávalo představenstvo?

 

Ve stejném stylu je Kaňovského výzva, aby představenstvo učinilo společné kroky k urychlení soudních řízení o neplatnosti valných hromad. Zřejmě míní „společné kroky“ s likvidátorem. Přitom sám velmi důvěrně oznamuje, a to již počátkem tohoto roku, jednomu z akcionářů, jak je průběhem likvidace znechucen, protože s likvidátorem není možné vůbec rozumně jednat. Dokonce přiznává, že ani on sám není schopen přimět Častorála, aby zveřejnil „pro akcionáře srozumitelné informace, jak by měla likvidace pokračovat a k čemu směřuje“. To ovšem požaduje příliš, osobně se přece přesvědčil, že něčeho tak komplikovaného není Častorál schopen. Proč nemá Kaňovský odvahu svůj despekt k likvidátorovi oznámit veřejně na svých stránkách? Proč tedy vyzývá představenstvo ke společným krokům s tak nebývale „disponovanou“ osobou? Takovému jednání se přece říká proradnost…

 

Nelze přehlédnout, jak si Kaňovský velice přičinlivě osvojil ty nejzáludnější praktiky bolševických vnitráků a estébáků. Osočovat, dehonestovat a záludně napadat „třídního nepřítele“, bez jakéhokoliv doložení. V té souvislosti je ilustrující sdělení, které před časem akcionář Kaňovský zveřejnil na svých stránkách, k návrhu předsedy představenstva HPH K. Staňka na předběžné opatření, k němuž bylo nutné složit kauci 100 tisíc korun. Opět neopomenul pochlubit se, co od harvardských vnitráků, zvláště od Častorála pochytil, a proto oznámil: „Pokud se jedná o původ finančních prostředků, které pan Staněk použil pro zaplacení kauce, tak podám dotaz na likvidátora společnosti a případnou odpověď zveřejním“. Proč se jednoduše nezeptal předsedy představenstva? Nejen vyvolávat úskočná podezření, ale pilně je šířit, to přece byl za bolševiků běžný vnitrácko-estébácký obyčej.

 

Proč ovšem nesplnil slib, že odpověď zveřejní? Zřejmě chtěl být papežštější, než Častorál a patrně chtěl dokázat, že ten Staněk už v roce 2007 mohl být podporován (především finančně!) zaprodanci a přisluhovači Koženého a Vostrého. Nebo dokonce samotnými odsouzenými zločinci? Co Kaňovský asi chtěl, tedy odpověď, že Staněk platil kauci ze svých prostředků, zřejmě nedostal. Nemohl, neboť na složení kauce jsou jednoznačné doklady. Opravdu škoda, že reakci Častorála na svůj dotaz nezveřejnil. Nebo snad neměl ani odvahu se zeptat?

 

Nicméně Kaňovského nesmyslné „Podněty k HPH“ jsou přece jen k něčemu dobré. Tím posledním podnětem vyzývá představenstvo, zda nechce „opravdu učinit kroky k uvolnění obchodování s akciemi HPH, při souběžném blokování akcií kyperských společností jiným způsobem“. Jakým jiným způsobem? O jiných „efektivních cestách“, jak vybraným akcionářům zrušit jejich akcionářská práva, vykládal na posledních valných hromadách Častorál. O zrušení tohoto opatření velice usiluje i sám odsouzený zločinec Kožený a podal také žalobu na zrušení, kterou Častorál svým vyjádřením podpořil. K tomu Kožený ke své žalobě s nadšením připojil i Kaňovského štědrovečerní svatou výzvu, v níž vylíčil, jak akcionáři čekají, až budou moci své harvardské akcie prodat. Tak proč již nejsou „jiné cesty“ akcionářům dávno otevřeny, když jsou dva roky známé? Vždyť akcionáři, alespoň ti, které Kaňovský zastupuje, přímo touží, aby harvardské akcie mohli konečně zpeněžit. To se nám ta Kaňovským evangelizovaná likvidace HPH hezky vyvíjí. Alespoň víme kdo s kým a co všechno taková evangelizovaná likvidace může akcionářům přinést.

 

Jen tak napadá - co kdyby P. Kaňovský obešel všechny společnosti v likvidaci a z pozice Bohem vyvoleného jejich likvidační procesy evangelizoval jako v Harvardu. Akcionáři by mu jistě v hojných zástupech s radostným, až posvátným pohnutím všude omývali nohy slzami nadšení a vděku, podle starobylého biblického zvyku.