aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Jak likvidátor Častorál profesorsky zlikvidoval orgány HPH

(21. 11. 2013) V minulých dnech se profesor Častorál odhodlal k nebývalé otevřenosti a na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ neohroženě oznámil, že okruh těch, kteří ničí jeho útočné, úderné a razantní likvidační kroky, se rozmnožil o „některé akcionáře“. Se statečností a otevřeností sobě vlastní neváhal tuto mimořádnou skutečnost veřejně sdělit, dokonce snad zapomněl, že tak horkou informaci určitě Kožený s Vostrým a jejich přisluhovači okamžitě zneužijí.

Přitom se ukázalo, že od chvíle, kdy profesor Častorál nedokázal pro obchodní rejstřík spočítat, kdy uplyne pět let a tři měsíce (spletl se o pouhé tři roky), jeho rozlišovací schopnosti ještě více ochably. Sděluje totiž, že „někteří akcionáři“, zastupovaní Ing. Jiříkem a J. Punarem, podali k soudu návrh, aby soud „zmocnil konkrétně uvedené subjekty (J. Maternu, údajného člena představenstva HPH) svoláním mimořádné valné hromady HPH“. Kam se mu asi ztratil minimálně druhý, nebo i další konkrétně uvedený subjekt? To počítání pane profesore, to počítání, to je problém, že.

 

Zřejmě spravedlivé rozhořčení nad počínáním „některých akcionářů“ přivodilo panu likvidátorovi dvojí vidění a ještě těžkou újmu ve vnímání reality, když J. Maternu označil jedním dechem za „uvedené subjekty“ i za „údajného člena představenstva“. Proč by měl být J. Materna „údajným členem představenstva“, když byl řádně zvolen valnou hromadou 19. 12. 2011, se už náš likvidátorský profesor dle svého oblíbeného zbabělého zvyku neobtěžoval objasnit.

 

Nicméně v nadpisu svého expertního sdělení ozřejmil jednoznačně, o co jde, když v nadpisu položil investigativně brilantní otázku – v čí prospěch jednají nepravomocně zvolené orgány HPH a někteří akcionáři? Nejde o nic jiného, než o chronické až fatální opotřebování paměti likvidátora Častorála, pyšnícího se pouťově pestrobarevným profesorským atestátem, na němž není uvedeno ani sídlo instituce, která „titul“ udělila. Nakonec zapomínání je ale profesorům vlastní, takže profesor Častorál si už ani nepamatuje, že HPH už vůbec žádné orgány nemá, neboť je nějaký čas přece opakovaně zneplatnil.

 

K. Staňkovi už zrušil funkci i členství v představenstvu několikrát, teď přišel na řadu J. Materna a J. Kašpar přece nemohl být vůbec zvolen, když Častorál prohlásil valnou hromadu za pouhé „shromáždění akcionářů“. Tím má definitivně vyřízené představenstvo a dozorčí rada ho už také nemůže obtěžovat nějakým neoprávněným domáháním se kontroly účetnictví, kterou požaduje zákon. Častorál dobře ví, co je zákon, přece je profesorem. Když mu zákon nevyhovuje, hbitě si vymyslí svůj vlastní, což skvěle předváděl na říjnové valné hromadě. Proto osobně suspendoval předsedu DR J. Sedláčka na pouhého akcionáře, T. Ševčíka prohlásil za trestně stíhaného, samozřejmě bez jakéhokoliv důkazu, protože když Častorál řekne, tak je, je na něj krátký i Ústavní soud. J. Punar už to má také spočítané, neboť taková opovážlivost jako soudní podání, se kterým Častorál nesouhlasí, musí být okamžitě a exemplárně ztrestána.

 

Ovšem, v závěru pan profesor ve své rozjařenosti možná poněkud ujel, když svůj elaborát zakončil sdělením, že na legalizaci ukradeného majetku se podílejí „některé osoby kooptované či nelegálně zvolené do představenstva a dozorčí rady HPH“. Škoda, že tady pana profesora jeho příslovečné hrdinství opustilo a ty zločinné „některé osoby“ nejmenoval. Nicméně to už je vskutku velice závažné tvrzení, k čemuž si bude muset představenstvo i dozorčí rada vyžádat od pana likvidátora veškeré důkazy. Jistě je rád a ochotně poskytne, vždyť tím jen posílí své stanovisko o neplatnosti a tedy neexistenci orgánů HPH a jistě již také na ty „některé osoby“ podal trestní oznámení nebo i žalobu. Je to nakonec jeho zákonná povinnost, vždyť jde o zločinné konání. Jinak by totiž byl jen sprostým nactiutrhačem a záludně podlým šiřitelem pomluv. A takovým profesor Častorál jistě není, vždyť vyučoval za bolševiků na policejní Vysoké škole SNB.

 

Z další činnosti profesora Častorála stojí za zaznamenání, že s auditorskou společností Euro-Trend, kterou valná hromada pověřila provedením auditu a poslala mu návrh smlouvy na vyhotovení auditu účetní závěrky za rok 2012, vůbec nekomunikuje. Dalším důkazem likvidátorovy přímo skalní zásadovosti je pak dopis představenstvu, v němž oznamuje, že náklady na VH 2011 nezaplatí. Prostě – korunka ke korunce, tak se dělá likvidace orgánů HPH, kterou přece nemůže komplikovat a tedy zdržovat nějaké získávání ukradeného majetku v zahraničí pro akcionáře.