aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Jak Kožený nikoho neokradl a proč se Častorál „nevymezil“

(17. 01. 2015) Když na ekonomické konferenci k 25 letům svobodného podnikání bývalý prezident V. Klaus veřejně prohlásil „Kožený v Česku nikoho neokradl“, dalo se s jistotou očekávat, že se proti jeho výroku „vymezí“ (jeho oblíbený termín) harvardský likvidátor Častorál. Očekávání zcela logické, vždyť on sám neustále vyzývá a útočně bouří, proč se představenstvo a dozorčí rada (i když jejich členové prý nebyli nikdy platně zvolení, jak Častorál tvrdí) „nevymezují“ proti všem zaprodancům, přisluhovačům a přeběhlíkům, kteří usilují o legalizaci majetku, ukradeného Koženým a Vostrým.
Pojednou je tady V. Klaus, jeden z otců kuponové privatizace, který prohlásí, že Kožený nikoho v této zemi neokradl. Leč ukrajinský profesor Častorál mlčí, nereaguje, v zájmu čtvrt miliónu harvardských akcionářů se proti V. Klausovi vůbec „nevymezuje“. Veřejně vystoupit a odmítnout scestný názor exprezidenta jej ani nenapadne. Druhý otec privatizace - D. Tříska, o pár dnů později, aby nezůstal pozadu, v rozhovoru pro Peníze.cz prakticky prohlásí to samé, když o Koženém řekl: „Podle mě v Česku, alespoň kam dohlédnu, nikoho neokradl“. Mezi námi harvardskými akcionáři – pan Tříska je patrně poloslepý. Ovšem ani proti D. Třískovi se Častorál profesorsky „nevymezil“.
 
Ovšem ani to nepohne arogancí likvidátora Častorála a dál tvrdě (nebo natvrdle?) mlčí. Místo aby útočně a úderně veřejně prohlásil - privatizační otcové zřejmě nevědí, o čem mluví, neboť já, soudem jmenovaný likvidátor, s ukrajinskou, nanejvýš podezřelou "profesúrou", jsem spočítal, že v HPH byli harvardští akcionáři Koženým, Vostrým a jejich komplici okradeni o 60 miliard. Tak co to tady vykládáte! Očekávat, že by si Častorál alespoň uvědomil svou morální povinnost vůči harvardským akcionářům, které zatím obelhává jen stupidními sliby, to by bylo na policajtského kantůrka příliš.
 
Patrně o odpovědnosti a morálních zásadách mezi svými vnitráckými soudruhy v bolševických dobách nikdy nic neslyšel. Takže dál zatvrzele mlčí a raději na svých stránkách likvidátora HPH smolí a blábolí o tom, kdo jedná za Daventree Trustees a v čí prospěch jedná představenstvo, třebaže podle Častorála společnost HPH žádné představenstvo nemá. Neopomene široce pojednat o snaze K. Staňka zrušit likvidaci (i takovou pitomost se lze dočíst na likvidátorových stránkách) a ozřejmuje změnu postojů přeběhlíků K. Staňka a J. Sedláčka.
 
Akcionáři jsou mu naprosto lhostejní. Samozřejmě, s podlou záludností ostouzet a pomlouvat členy harvardských orgánů jako pavlačová drbna, v tom je ukrajinský profesor Častorál přímo mistr. Jenže postavit se veřejně proti exprezidentovi Klausovi a bývalému plukovníkovi StB Třískovi, na to samozřejmě Častorál zdaleka nemá. A ještě k tomu vystoupit s tím, že oba pánové zřejmě nemají ujasněno, co všechno Kožený po sobě v HPH zanechal. Že za ním zůstalo čtvrt miliónu okradených akcionářů a že škodu, kterou způsobil, vyčíslil trestní senát na 10 miliard, což potvrdil i Nejvyšší soud. K tomu je potřeba poněkud víc než pusté žvanění na valných hromadách. Především charakter a odpovědnost, vyplývající z likvidátorské funkce, zvláště když je přisouzena soudním jmenováním. Což je ovšem příliš vysoko nad Častorálovými rozlišovacími schopnostmi.
 
Nicméně jedno musí být nyní pro Častorála naprosto jasné - svými výroky V. Klaus a D. Tříska nepochybně vstoupili do klubu přisluhovačů a zaprodanců odsouzených zločinců Koženého a Vostrého. Vždyť svými výroky se nepokrytě snaží legalizovat ukradený majetek, prát špinavé peníze, zrušit likvidaci a bránit exekucím na Slovensku.
 
Tak kdy se, hrdinný likvidátore Častorále, na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ dočteme o V. Klausovi a D. Třískovi jako o zaprodancích a přisluhovačích? Kdy je poženete k odpovědnosti za snahu zrušit vaši beznadějnou likvidaci? Kdy na oba podáte trestní oznámení? Ovšem pokud tyto své oblíbené útočné kroky neučiníte, pak pochopitelně nemůžete dál už ani dehonestovat členy orgánů HPH a proti nim se „vymezovat“. Jinak byste si totiž sám vypálil cejch „nevymezeného“ zbabělce. Sbírat odvahu k „vymezování se“ proti oběma otcům privatizace už nemusíte, předseda představenstva samozřejmě pánům Klausovi a Třískovi jednoznačně na webu Peníze.cz odpověděl, jak Kožený nikoho v Česku neokradl a co po něm zůstalo.