aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Jak Častorál na valné hromadě sám sebe usvědčil

(16. 10. 2013) Na náhradní valné hromadě HPH za rok 2011, konané 3. 10. 2013, likvidátor Častorál v úvodu své zprávy informoval o odsouzeníhodné záludnosti představenstva HPH.
Sdělil, že cíleně zařadilo do programu valné hromady za rok 2011 bod „Zpráva likvidátora za rok 2011“! Prý aby likvidátorovi bylo zabráněno v informování přítomných akcionářů o významných a podstatných skutečnostech, ke kterým došlo a o které se zasloužil v letech 2012 a 2013. Prohlásil, že „ podle představenstva bych nemohl podle zveřejněného programu sdělovat informace za rok 2012 a 2013“.
 
Samozřejmě, jak už bývá u pana likvidátora zvykem, jen potvrdil svou dezorientaci v posloupnosti času a ztrátu soudnosti s jakou prosazoval, aby na VH 2011 likvidátor přednášel svou zprávu za rok 2012, či dokonce i za rok 2013. Ovšem hned toto vylhané tvrzení ve své stále rostoucí zmatenosti vyvrátil (aniž si to zřejmě uvědomoval), když pokračoval podrobnou informací o odsouzení B. Vostrého a V. Koženého, ke kterému došlo 17. října 2012. V pokračování své zprávy pak se značnou nechutí musel informoval o pro HPH prohrané blokaci zisku z prodeje chaty v Aspenu z roku 2013, vydání dokumentů ze soudní úschovy v roce 2012, o soudním usnesení o nemovitosti v Ohradní v r. 2012, žalobě na VSP (r. 2012), o soudním řízení na své odvolání (duben 2013), kontrole inspektorátu práce (20. září 2013), vydání zatýkacího rozkazu na Koženého a Vostrého (r. 2013) a také jak osobně zahájil exekuční řízení na majetek Koženého a Vostrého (r. 2012) a další. Pokud toto byly slibované významné a podstatné skutečnosti z let 2012 a 2013, pak bude nanejvýš zajímavé, co bude zpráva likvidátora obsahovat na následujících dvou valných hromadách.
 
Nikdo panu likvidátorovi přitom ve sdělování jeho informací nebránil, ovšem i nadále v průběhu valné hromady setrvával ve svém velmi rozvráceném vnímání reality. K tomu možná jen tolik - pokud se někdo dopustí omylu (míněn průměrně společensky disponovaný člověk), nebo dokonce naprosto nepodloženého nařčení, lze očekávat alespoň omluvu za tak nestoudné a podlé osočení. Ovšem představenstvo po zkušenostech s chováním a při znalosti jednání likvidátora Častorála ani nenapadlo, že by byť stručnou omluvu vyslovil.   
 
Na závěr své zprávy pak profesor Častorál oznámil akcionářům, že řešení likvidace lze očekávat v řádu měsíců, tedy že vyplácení likvidačního zůstatku je po deseti letech jeho neschopnosti pojednou přímo zázračně na obzoru. Což zřejmě akcionáře natolik ohromilo, že se asi proto nikdo z nich k té úžasné zprávě nedokázal na cokoliv zeptat.
 
Nicméně nelze se nad touto zářivou vidinou řešení likvidace nepozastavit a neporovnat toto likvidátorovo přímo ohromující sdělení z 3. 10. 2013 s Výroční zprávou likvidátora za rok 2012, dodanou soudu 28. 6. 2013 a zveřejněnou ve Sbírce listin. Výroční zpráva likvidátora za rok 2012 (ve Sbírce) samozřejmě nemohla uniknout častorálovskému bloudění časem. Soudu byla dodána 28. června 2013, nicméně je likvidátorem podepsána o dva dny později 30. června 2013. I takové divy s časem profesor Častorál dokáže. Pro akcionáře však je v této jeho zprávě jistě nejdůležitější sdělení označené jako: „Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím období“.Sděluje, že kromě toho, že likvidace je řízena soudem jmenovaným likvidátorem, který dohledává a zpeněžuje majetek HPH, také že „vzhledem ke složitosti vývoje je však obtížné stanovit nějaký časový horizont pro tuto činnost, popř. výhled pro příští období“.
 
Takže 30. 6.2013, kdy na dálku podepisuje svou zprávu pro Sbírku listin, žádný časový horizont pro realizaci likvidace, ani výhled na příští období nemůže likvidátor stanovit. Ovšem 3. 10.2013, tedy za pouhé tři měsíce, už ví, že řešení likvidace je jen v řádu několika měsíců. K čemu asi tak mohlo dojít v průběhu těch tří měsíců (nebo snad v likvidátorových představách) od založení zprávy likvidátora za rok 2012 do Sbírky listin a další zprávy za rok 2011, kterou přednesl 3. října na valné hromadě? Proč tu převratnou skutečnost (nebo skutečnosti) akcionářům neoznámil, když nerušeně informoval o všem, co se v letech 2012 a 2013 událo? Dokonce i o kontrole inspektorátu práce, ke které došlo pouhé dva týdny před konáním náhradní valné hromady. Jak se sám přitom přesvědčil, nikdo jej ani při jeho osobním prezentování řady naprostých nesmyslů, v nejmenším nezastavil. Takže se profesorovi Častorálovi hravě podařilo proměnit valnou hromadu v téměř kabaret. Dokonce i jeho věrný druh, akcionář Kaňovský, v slušivém atletickém oblečku, nebo snad cyklistickém dresu, se nezdržel a při likvidátorově blábolivém přívalu argumentů, jimiž hájil své vymyšlené výhradní právo na výběr auditora, se nepokrytě a od srdce smál. Až jej předseda představenstva Staněk musel napomenout, aby vážnost profesora a soudem jmenovaného likvidátora Častorála na valné hromadě neutrpěla úhonu.