aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Hlas akcionářů HPH podporuje Koženého!

(23. 01. 2015) Od chvíle, kdy na poslední VH likvidátor prohlásil, že je nutné zrušit platnost předběžného opatření zakazujícího převody, tedy obchodování s akciemi HPH, aktivity V. Koženého značně vzrostly.  Jak by ne - vidina, že by se s přispěním Častorála (jistě nechtěným) mohl opět zmocnit společnosti HPH, Koženého v jeho bahamském azylu doslova vyburcovaly.
Proto jeho společnost Harvard Group podala k soudu návrh, aby předběžné opatření bylo zrušeno. Nevyšlo to, třebaže likvidátor přispěchal Koženému na pomoc s úderným vyjádřením, že předseda Staněk je osoba neoprávněná. Harvard Group zopakoval svůj návrh i pro odvolací řízení. Ovšem s argumentací daleko razantnější - s vyjádřenou podporou harvardských akcionářů, která je v tomto odvolání uvedena!
 
O Štědrém dnu totiž Bohem vyvolený akcionář Kaňovský, jak sám o sobě prohlašuje, sepsal a poslal členům harvardských orgánů jakousi „encykliku“, jejíž podstata je vyslovena vlastně ve třech výzvách:
 
„Konejte s cílem přispět pokroku společnosti a výplatě likvidačního zůstatku“, žádá Kaňovský. Za druhé vyzývá – i když prý orgány bojují mezi sebou, zdali se to „nemůže dělat neveřejně s tím, že navenek budete vystupovat jednotně?“ A nad tou třetí výzvou samozřejmě srdce V. Koženého jen zaplesalo: „Učiňte kroky ke zrušení předběžného opatření, blokujícího převody HPH a jeho nahrazení opatřením blokujícím jen vybrané akcionáře“.
 
Ponechme zatím stranou první dva Kaňovského apely jeho štědrovečerního poselství (OSMA se k celému obsahu „encykliky“ vrátí) a podívejme se, co by přineslo Kaňovským prosazované zrušení zmiňovaného blokačního předběžka akcionářům, jejichž hlas Kaňovský tlumočí.
 
Koženého kyperské společnosti vlastní 48% harvardských akcií. Stačilo by, aby dvě, tři kyperky převedly, či prodaly své akcie jakési k tomu založené společnosti. Tím by se na novou Koženého firmu (s novým „majitelem“) nevztahovalo omezení hlasování na harvardských VH a Harvard je rázem v rukou Koženého. I s úžasnými 24,5 miliardami vlastního kapitálu, který likvidátor Častorál vykazuje ve svém účetnictví a odmítá tuto sumu akcionářům HPH formou likvidačního zůstatku vyplatit. A ještě s desítkami miliónů dolarů zablokovaných na různých účtech – Aspen, Budějovice, Lucembursko, Kajmanské ostrovy, trusty a kdo ví, kde ještě. To vše při velmi střízlivém odhadu, podle Častorálova účetnictví a výročních zpráv, představuje zhruba závratnou sumu 30 miliard korun, tedy celkem úžasných 1 800 korun na akcii. Právě polovinu majetku, který Kožený s Vostrým z HPH ukradli. Alespoň tak to již před deseti lety Častorál spočítal.
 
Těžko předpokládat, že by Kožený prahnul, jen aby takový likvidační zůstatek mohl akcionářům vyplatit. Proto se nelze ubránit podezření, že Bohem vyvolený akcionář Kaňovský vědomě usiluje, aby harvardští akcionáři zcela jednoznačně o vyplácení likvidačního zůstatku přišli, a stává se tak Koženého spojencem, obhajujícím jeho zájmy. Vskutku bohulibé úsilí. Co by proti tomu zmohl hlas lidu (hlas boží?) 50 akcionářů, které Kaňovský zastupuje? A vědí vůbec akcionáři o tom, jak prostřednictvím Kaňovského Koženého podporují?
 
Je zde i neodbytná otázka – proč s veřejnou výzvou zrušit blokační opatření přišel hlas akcionářů, tedy Kaňovský, až teď, až po prohlášení likvidátora na valné hromadě, že existuje jiný způsob, jak blokovat vyplácení likvidačního zůstatku Koženého společnostem, že toto předběžné opatření zneužívá K. Staněk jen k udržení své funkce a že se tak vybuduje nová akcionářská struktura akcionářů HPH. Že by Kaňovský uvěřil takové fantasmagorii likvidačního ukrajinského profesora? Pak by bohužel jeho uvažování bylo na úrovni božího prosťáčka, ale to jistě nepřichází v úvahu.
 
Pokud jde o existenci jiného způsobu blokace Koženého společností, vyhlašovaného Častorálem, pak jediná možná cesta by byla přes roky soudních řízení, končících u Ústavního soudu a zřejmě i Evropského soudu. I to akcionář Kaňovský zvážil, samozřejmě především s ohledem na stárnoucí akcionáře, které zastupuje a na které se odvolává? Nebo snad Bohem vyvolený akcionář Kaňovský věří ve „vizi“ našeho naprosto likvidačně nezpůsobilého likvidátora. Že by bylo možné pouhým Častorálovým rozhodnutím jen tak zrušit základní zákon akciového trhu – rovnost práv všech majitelů akcií?
 
Také vysvětlení jedné pozoruhodné záležitosti jistě bude harvardské akcionáře zajímat. Jak došlo k Božímu vyvolení akcionáře Kaňovského? Jak se o svém vyvolení vlastně dozvěděl, nebo jak vůbec ví, že byl Bohem vyvolen? Zjevil se mu sám Bůh? Rozmlouval s ním, či snad mu tuto milost zvěstoval sám archanděl Gabriel? Ten se docela rád občas zjevuje, i když podle mýtu to bylo naposledy v polovině prvního tisíciletí, když v horské jeskyni diktoval Mohamedovi korán. Nebo šlo snad jen o jakési vágní vnuknutí? Jen o Kaňovského osobní pocit, takže sám nabyl takového přesvědčení? Pokud by přicházelo v úvahu jen to pouhé osobní přesvědčení, pak by také mohlo jít o zcela běžnou záležitost a nebyl by Kaňovský sám. Kolik lidí na světě běhá, nebo je někde opatrováno, s utkvělou představou, že jsou Napoleonem, císařem pánem, nebo Einsteinem….
Taková drobnost k tomu. Akcionář Kaňovský je redemptorista, tedy členem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, což je katolická řeholní kongregace. O redemptoristech se toho příliš neví, ani není slyšet. Ovšem v Jiříkově na severu Čech se stali značně „populární“. V rámci vracení církevního majetku jim byl v Jiříkově vrácen domov důchodců. Domov provozuje místní obec již 45 let pro stovku důchodců a redemptoristé vrácení objektu pojali hezky tvrdě. Požadovali nájemné 200 tisíc měsíčně i vystěhování domova, čímž by o práci přišlo rázem 80 lidí. Zajímalo je pouze nájemné, řekl jirkovský starosta M. Maják. O financování oprav a rekonstrukci domova se nezajímali. Následně slevili na 112 tisíc měsíčně. Přitom podle starosty M. Majáka vyhláška připouští maximální nájem 60 tisíc měsíčně (viz Novinky.cz).
 
Ještě že v řadách redemptoristů je Bohem vyvolený Kaňovský, který jistě svým bratřím připomene redemptoristické poslání – kromě jiného hlásat slovo Boží chudým a nemocným a žít podle evangelijních rad v chudobě a pravdě… Připomenutí by samozřejmě mohlo být umocněno právě Kaňovského Božím vyvolením.