aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Kožený má prodloužený termín

(12. 04. 2016) U newyorského soudu Supreme Court došlo ve věci Aspen mezi žalovaným V. Koženým a žalující společností HPH k dohodě o prodloužení termínu pro V. Koženého. Původně měl V. Kožený doručit soudu svůj návrh do 6. dubna. Lhůta však touto dohodou byla prodloužena do 25. dubna. Společnost HPH doručila soudu své vyjádření 24. března 2016 a Koženého reakce by měla být zpracována k 22. dubnu 2016. Dohodu podepsali právní zástupci obou stran pánové S. Sorenson a M. Carey.
 

Jak Častorál za půl roku rozházel 40 milionů

(11. 04. 2016) Soudní řízení o jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH skončilo účastnickým výslechem likvidátora Častorála, při kterém musel osobně odpovídat na otázky kladené soudem a právním zástupcem navrhovatele.
 

Zákaz převodu akcií HPH zrušen

(08. 04. 2016) Podle zatím neověřených informací, které má OSMA k dispozici, pražský soud zrušil předběžné opatření, které blokovalo převody akcií HPH. Nyní tedy může likvidátor dokázat pravdivost svého tvrzení, že zná jiné prostředky, jak převody akcií blokovat.
 

Co všechno likvidátor Častorál o likvidaci vůbec neví

(31. 03. 2016) Rovněž další část likvidátorova vyjádření pro soud v řízení o jmenování dalších likvidátorů do HPH vyjevila Častorálovy kvality a přímo neotřesitelnou likvidátorskou způsobilost. Jeho tvrzení však kupodivu na soud neučinila sebemenší dojem. Spíš soud přesvědčila o naléhavosti další likvidátory do společnosti HPH jmenovat.
 

Dva zázraky v harvardské likvidaci

(30. 03. 2016) V rušném dění kolem harvardské likvidace také poněkud zanikla elektronická aukce na právo za 20 milionů se soudit o zablokovaných 100 milionů korun, kterou nesmyslně vyhlásil Častorál. OSMA poukázala na závažné pochybení a nejasnosti ve zveřejněné smlouvě, kterou měl nabyvatel, tedy vítěz aukce, uzavřít s prodávajícím HPH.
 

Velikonoční nadílka Častorálových právníků

(29. 03. 2016) V předvelikonočních dnech obdržel newyorský Supreme Court ve věci Aspen skutečně požehnanou velikonoční nadílku. Celkem 10 podání, vše od Častorálových právníků. Jde o různá vyjádření, potvrzení, včetně memoranda amerického právního zástupce HPH S. Sorensona a přísežného prohlášení českého právního zástupce HPH A. Bělohlávka. Což vše dohromady představuje více než 160 stran textů.
 

Co všechno končí v harvardské „černé díře“?

(29. 03. 2016) V předcházející části citací, v níž OSMA uvedla vyjádření Častorálova právního zástupce zaznamenaná v usnesení o jmenování dvou dalších likvidátorů, končil text právníkovým výrokem, že ani společnost HPH ani sám Častorál nezaznamenali žádné tlaky na likvidátorovo odvolání.
 

Kdo zastaví Častorálovo likvidační perpetuum?

(25. 03. 2016) Podání návrhu na insolvenční řízení, ale hlavně soudní projednávání této věci, potvrdilo v plném rozsahu důvody, které vedou představenstvo a dozorčí radu k odvolání likvidátora Častorála. Vlastně je především potvrdili v průběhu jednání právní zástupce likvidátora a hlavně osobně sám Častorál.
 

Soud dal zapravdu představenstvu a dozorčí radě

(24. 03. 2016) Ve vzrušení kolem návrhu na insolvenci HPH, málem zaniklo prakticky souběžně probíhající řízení na jmenování dalších likvidátorů do HPH, především znění prvoinstančního rozhodnutí, soudem vydaného 9. února 2016.
 

Ave, Kaňovský, spasiteli harvardské likvidace!

(22. 03. 2016) Další své posvátné evangelium ze sebe vydal Bohem vyvolený akcionář Kaňovský. V internetové diskuzi sepsul všechny diskutéry, že se ukrývají pod anonymními nicky a označil je za zbabělce. Dokonce je vyzval, aby odhodili svou zbabělost a čelili pod vlastními jmény různým negativním důsledkům, včetně výsměchu na různých anonymních stránkách.
 

Vyhlásí Častorál novou rekonstrukci účetnictví?

(19. 03. 2016) S příchodem Velikonoc přichází pro akcionáře společnosti HPH další radostná zpráva o dvou likvidačních úspěších likvidátorského velmistra Častorála. Soud zneplatnil další valné hromady HPH a tím se opět významně přiblížila chvíle vyplácení přebohatého likvidačního zůstatku z 26 miliard vlastního kapitálu.
 

V New Yorku došlo k dohodě o odložení

(17. 03. 2016) Newyorskému Supreme Court doručil Častorálův americký právní zástupce S. Sorensen čtyřbodové „Ujednání o odročení“, datované 16. 3. 2016, na kterém se dohodli s M. Careyem, právním zástupcem Koženého.
 

Proč nebyl o aukci na 100 milionů žádný zájem?

(16. 03. 2016) Je až neuvěřitelné, když o tak lukrativní nabídku, kterou likvidátor Častorál nabídl investorům, nikdo neprojeví sebemenší zájem. Je vůbec možné, aby nabídka jen za pouhých 20 milionů získat právo soudit se řadu let s nejistým výsledkem o 100 milionů, byla zcela ignorována? Leč stalo se a OSMA se zřejmě podařilo odhalit pravý důvod trapného fiaska této aukce.
 

Když neodpovídá Častorál, odpoví OSMA

(11. 03. 2016) Uplynulo již čtvrt roku, kdy se krátce před Vánocemi akcionář Kaňovský, pověřen akcionáři, jež zastupuje, písemně dotázal likvidátora Častorála na stav harvardské likvidace. K tomu slíbil, že s vyžádanými informacemi harvardské akcionáře seznámí. Vzhledem k tomu, že se akcionáři těchto informací (podle očekávání) nedočkali (přece se otázkami nějakých akcionářů Častorál nebude obtěžovat), pokusí se OSMA na položené otázky odpovědět.
 

Koženého argumenty a pár otázek k tomu

(09. 03. 2016) Vzhledem k zájmu, který zpráva o záměrech Koženého v soudním řízení ve věci Aspen na stránkách OSMA vyvolala, jistě nebude na škodu doplnění o další informaci. Mezi dokumenty, doručenými soudu Koženého právníkem M. Careyem, je i vyjádření Koženého.