aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

T. Ševčík chodí do zaměstnání, aby neplýtval penězi akcionářů

(28. 04. 2008) Hlavní líčení s Koženým a Vostrým mělo v pátek 25. dubna pokračovat svědeckými výpověďmi T. Ševčíka a A. Klimeše, bývalými neoprávněně zvolenými členy představenstva HPH. Klimeš, jenž byl z představenstva odvolán na stejné valné hromadě, na které byl Ševčík do představenstva zvolen, se bez omluvy nedostavil.
 

Dva vítězové souboje se ztrátou paměti. Jeden svědek podepsal smlouvu, ačkoliv ji vůbec nikdy neviděl, druhý zapomněl, že dostal 140 tisíc. (První část.)

(28. 04. 2008) Dalším dnem (24. dubna) pokračovalo hlavní líčení s Koženým a Vostrým, obviněným z podvodu za 16,3 miliardy, výslechem svědků. Celkem jich bylo šestnáct a byla to v podstatě přehlídka figurek, které si většinou pamatovaly velice málo, ovšem v době svého působení ve správních orgánech  harvardských fondů a společností poslušně podepisujících vše, co jim bylo předloženo – bez jakékoliv vědomosti, o co v těch dokumentech a smlouvách vůbec jde.
 

Proč Kožený tají důkazy o své naprosté nevinnosti?

(21. 04. 2008) Na internetových stránkách finančního magazínu Finmag je zveřejněn rozhovor s Viktorem Koženým, údajným zakladatelem harvardských investičních fondů, posléze sloučených do HPH,  jenž je v současnosti  souzen se svým nejbližším spolupracovníkem B. Vostrým  pro podvod  ve výši 16,3  miliard korun.
 

Proč byl Harvard dlouhé roky udržován zcela bez finančních prostředků

(20. 04. 2008) Dalším jednáním pokračovala 17. dubna 2008 žaloba Koženého firmy First American na  HPH o zaplacení pohledávek zhruba za 10 miliónů korun, které na First American byly převedeny z HBS, VSP a Harvard Group. Kouzlem nechtěného toto jednání Městského soudu v Praze až neuvěřitelně „zapadlo“ do současně probíhajícího projednávání obžaloby V. Koženého a B. Vostrého.

 

J. Sainerová prohrála odvolání proti platnosti VH z října 2003

(06. 04. 2008) Dne 4. dubna 2008 projednával senát Vrchního soudu odvolání žalobkyně J. Sainerové proti usnesení, kterým první instance uznala platnost usnesení valné hromady HPH z 12. 10. 2003.

 

Obchody Koženého a Vostrého před soudem a ve svědeckých výpovědích – 2. pokračování

(06. 04. 2008) Dalším dnem projednávání obžaloby Koženého a Vostrého byla středa 2. dubna 2008 (pokračování).

 

Obchody Koženého a Vostrého před soudem a ve svědeckých výpovědích – 1. pokračování

(04. 04. 2008) Dalším dnem projednávání obžaloby Koženého a Vostrého byla středa 2. dubna 2008. Soud původně předvolal devět svědků, pak ale svědectví T. Ševčíka a A. Klimeše přeložil na 24. dubna 2008.

 

Obchody Koženého a Vostrého před soudem a ve svědeckých výpovědích

(02. 04. 2008) Soudní projednávání obžaloby V. Koženého a B. Vostrého, pro podvody přesahující 16 miliard korun, už má za sebou čtyři stání a leckteré svědecké výpovědi jsou opravdu zajímavé a nesporně poučné. Jistě tedy není zbytečné obsah těch nejzajímavějších z nich zaznamenat a seznámit s nimi akcionáře HPH.

 

Vostrý na Belize raději mlčí, jeho bílý kůň ztrácí soudnost

(25. 02. 2008) Jak se zdá, soud s Koženým a Vostrým, který začal v Praze 12. února a projedná- vá žalobu obou uprchlíků před zákonem z podvodu při 110 obchodech s majetkem harvardských investičních fondů, vyvolal patřičnou nervozitu na Belize a Bahamách.

 

Jak Vostrý s Koženým rozkrádali harvardský majetek

(17. 02. 2008) Na první den projednávání obžaloby, která obviňuje bývalého prezidenta Harvardských fondů V. Koženého a bývalého předsedu představenstva Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci (dále jen HPH) B. Vostrého, reagoval Kožený elektronickým vyjádřením z Baham. Tvrdí, že se vůbec ničeho nedopustil, že žaloba je chybně postavena na neexistujících zákonech a předpisech a že se „cenné papíry obchodují za různé ceny za rozdílných tržních podmínek, protože klesají a stoupají, anebo že se vyrovnání závazků na prodejní cenu dělo započtením pohledávek“. Proto zdůrazňuje, že nebyl porušen žádný zákon.

 

Harvard je dál v likvidaci a práva jeho akcionářů jsou tak zachována

(09.02.2008) Bývalý prezident Harvardského průmyslového holdingu (HPH) Viktor Kožený slíbil počátkem devadesátých let držitelům kupónových knížek desetinásobek vložené investice. Svoje kupónové knížky mu svěřilo údajně 800 tisíc osob. Přes kupónovou privatizaci takto získal akcie více než 50 státních podniků a z českého Fondu národního majetku v letech 1993 až 1995 přibližně 52 miliónů kusů akcii za více než 40 miliard korun. V roce 1997 však HPH skončil v likvidaci a Kožený, který je dnes jako irský občan na Bahamách, nechal po sobě téměř čtvrt miliónu poškozených akcionářů. Ti se již léta snaží, spolu s likvidátorem docentem Zdeňkem Častorálem a představenstvem, zvoleným v dubnu 2004, získat tento majetek zpět. Jak se to daří, o tom jsme hovořili s předsedou představenstva Harvardského průmyslového holdingu a Ochranného sdružení malých akcionářů, Karlem Staňkem.