aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Když státní zástupkyně uvádí v omyl i Vrchní soud

(17. 02. 2009) V nedávných dnech se v tisku objevily zprávy, jak si počínají některé z našich státních zástupkyň, jejichž profesní povinností je neúnavně dbát na dodržování práva a spravedlnosti v této zemi.
 

Jen česká závist vyhnala skvělého Koženého do exilu

(12. 02. 2009) Jeden mimořádně zajímavý kostlivec, starý přes jedenáct let, vypadl v minulých dnech z jedné ze skříní české politiky. Objevil se dopis z října 1997  Dr. Jiřího Weigla, tehdejšího šéf poradce premiéra V. Klause,  kterým odpovídal  na oficiální žádost ázerbájdžánského prezidenta Alijeva o poskytnutí referencí na Viktora Koženého.
 

Omega nechce žádné odškodnění a příkaz k blokaci majetku byl jen abstraktní

(09. 02. 2009) Euforie Koženého po londýnském soudu zřejmě neznala hranic, stejně jako jeho bájivá fantazie. Prý mimosoudní dohoda s Omegou dělá konec všem žalobám, které kdy byly podány na celém světě ohledně ázerbájdžánské investice.
 

Vostrý by zřejmě rád uzavřel nějakou dohodu…?

(08. 02. 2009) Zpráva z Londýna o náhlém ukončení soudního sporu americké investiční společnosti Omega Advisors Inc. s V. Koženým opět vyvolala obvyklý zájem českých médií; co tomu říkají dva největší aktéři rozkradení Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, tedy sám Kožený a jeho estébácký šéf B. Vostrý.
 

Znalci: přehlídka monstrózního rozkrádání

(03. 02. 2009) Experti ze Znaleckého ústavu Bohemia Expert s.r.o. vypovídali k otázkám, týkajícím se HIF, pak harvardských akciových společnosti a HPH. Druhým okruhem otázek byl Sklo Union a třetím majetek HPH.
 

Svědek Gromus: jednou čtyřicet, pak zase jen dvacet miliard

(02. 02. 2009) Dalšími ze svědků, které soud předvolal, byli Ing. Michal Donath z firmy Burson Marstellers a Ing. Pavel Gromus.
 

Za pouhý rok zmizelo z fondů čtyřicet miliard

(12. 09. 2008) Dalším pokračováním trestního řízení proti V. Koženému a B. Vostrému bylo 26. srpna čtení listinných důkazů.

 

Co sekretářka přinesla, to poslušně podepsal

(11. 09. 2008) Po letní přestávce pokračuje před Městským soudem  v Praze trestní řízení s nepřítomnými V. Koženým a B. Vostrým. Ještě před touto pauzou byly rozhodně zajímavé výpovědi M. Husníka, člena představenstva HPH a J. Bednáře, předsedy představenstva Harvardského růstového fondu a člena představenstva HPH.

 

Koženého bahamská exhibice a konkursní hrátky s plnou mocí

(29. 05. 2008) Téměř pětitýdenní pauzu v projednávání žaloby na Koženého a Vostrého pro podvod ve výši 16,3 miliardy korun vyplnilo několik dalších „harvardských“ soudních sporů.

 

T. Ševčík chodí do zaměstnání, aby neplýtval penězi akcionářů

(28. 04. 2008) Hlavní líčení s Koženým a Vostrým mělo v pátek 25. dubna pokračovat svědeckými výpověďmi T. Ševčíka a A. Klimeše, bývalými neoprávněně zvolenými členy představenstva HPH. Klimeš, jenž byl z představenstva odvolán na stejné valné hromadě, na které byl Ševčík do představenstva zvolen, se bez omluvy nedostavil.
 

Dva vítězové souboje se ztrátou paměti. Jeden svědek podepsal smlouvu, ačkoliv ji vůbec nikdy neviděl, druhý zapomněl, že dostal 140 tisíc. (První část.)

(28. 04. 2008) Dalším dnem (24. dubna) pokračovalo hlavní líčení s Koženým a Vostrým, obviněným z podvodu za 16,3 miliardy, výslechem svědků. Celkem jich bylo šestnáct a byla to v podstatě přehlídka figurek, které si většinou pamatovaly velice málo, ovšem v době svého působení ve správních orgánech  harvardských fondů a společností poslušně podepisujících vše, co jim bylo předloženo – bez jakékoliv vědomosti, o co v těch dokumentech a smlouvách vůbec jde.
 

Proč Kožený tají důkazy o své naprosté nevinnosti?

(21. 04. 2008) Na internetových stránkách finančního magazínu Finmag je zveřejněn rozhovor s Viktorem Koženým, údajným zakladatelem harvardských investičních fondů, posléze sloučených do HPH,  jenž je v současnosti  souzen se svým nejbližším spolupracovníkem B. Vostrým  pro podvod  ve výši 16,3  miliard korun.