aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

V první instanci Kožený prohrál téměř 16 miliard

(14. 11. 2009) V minulých dnech došlo v kauze Harvard k několika událostem. Především Kožený se pokusil falešným započtením pohledávek zlikvidovat svou neproplacenou směnku na 9,8 miliardy korun. Oznámení o svém dalším stupidním pokusu o podvod, které poslal představenstvu HPH, je na stránkách OSMA.
 

Kožený v rozkrádání HPH stále pokračuje

(03. 09. 2009) V minulých dnech (19. 8. 2009) představenstvo HPH obdrželo od V. Koženého pozoruhodné sdělení – společnosti Daventree Ltd., Oily Rock Group Ltd. a HCM(W) uzavřely letos v červenci smlouvy o postoupení pohledávek.
 

Ozval se hlas zbabělosti a zloby

(08. 06. 2009) Jde o docela zajímavou shodu – prakticky se zahájením procesu v New Yorku, kde by před soudem měl stát i Viktor Kožený, se v internetové rubrice Kauza HPH na stránce „Názorů“ objeví výlev jakéhosi udatného anonymního zbabělce – kdo jím zřejmě je, není jistě zatěžko domyslet. Na povel svého podobně zbabělého šéfa bezostyšně nařkne likvidátora HPH prof. Častorála, že v letošním roce dorabuje v HPH pěkných pár miliónů a aby nebylo pochyb, připojil svůj jistě nanejvýš odborný odhad – bude to prý 15 miliónů.
 

Lukšíkovi nepomohl ani Pacovský

(07. 05. 2009) Ve středu 6. května 2009 projednával Vrchní soud v Praze odvolání akcionáře HPH Ing. Jiřího Lukšíka z Hradce Králové, proti usnesení, jímž první instance jeho žalobu na odvolání likvidátora HPH prof. Z. Častorála, zamítla.
 

Když státní zástupkyně uvádí v omyl i Vrchní soud

(17. 02. 2009) V nedávných dnech se v tisku objevily zprávy, jak si počínají některé z našich státních zástupkyň, jejichž profesní povinností je neúnavně dbát na dodržování práva a spravedlnosti v této zemi.
 

Jen česká závist vyhnala skvělého Koženého do exilu

(12. 02. 2009) Jeden mimořádně zajímavý kostlivec, starý přes jedenáct let, vypadl v minulých dnech z jedné ze skříní české politiky. Objevil se dopis z října 1997  Dr. Jiřího Weigla, tehdejšího šéf poradce premiéra V. Klause,  kterým odpovídal  na oficiální žádost ázerbájdžánského prezidenta Alijeva o poskytnutí referencí na Viktora Koženého.
 

Omega nechce žádné odškodnění a příkaz k blokaci majetku byl jen abstraktní

(09. 02. 2009) Euforie Koženého po londýnském soudu zřejmě neznala hranic, stejně jako jeho bájivá fantazie. Prý mimosoudní dohoda s Omegou dělá konec všem žalobám, které kdy byly podány na celém světě ohledně ázerbájdžánské investice.
 

Vostrý by zřejmě rád uzavřel nějakou dohodu…?

(08. 02. 2009) Zpráva z Londýna o náhlém ukončení soudního sporu americké investiční společnosti Omega Advisors Inc. s V. Koženým opět vyvolala obvyklý zájem českých médií; co tomu říkají dva největší aktéři rozkradení Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, tedy sám Kožený a jeho estébácký šéf B. Vostrý.
 

Znalci: přehlídka monstrózního rozkrádání

(03. 02. 2009) Experti ze Znaleckého ústavu Bohemia Expert s.r.o. vypovídali k otázkám, týkajícím se HIF, pak harvardských akciových společnosti a HPH. Druhým okruhem otázek byl Sklo Union a třetím majetek HPH.
 

Svědek Gromus: jednou čtyřicet, pak zase jen dvacet miliard

(02. 02. 2009) Dalšími ze svědků, které soud předvolal, byli Ing. Michal Donath z firmy Burson Marstellers a Ing. Pavel Gromus.
 

Za pouhý rok zmizelo z fondů čtyřicet miliard

(12. 09. 2008) Dalším pokračováním trestního řízení proti V. Koženému a B. Vostrému bylo 26. srpna čtení listinných důkazů.

 

Co sekretářka přinesla, to poslušně podepsal

(11. 09. 2008) Po letní přestávce pokračuje před Městským soudem  v Praze trestní řízení s nepřítomnými V. Koženým a B. Vostrým. Ještě před touto pauzou byly rozhodně zajímavé výpovědi M. Husníka, člena představenstva HPH a J. Bednáře, předsedy představenstva Harvardského růstového fondu a člena představenstva HPH.

 

Koženého bahamská exhibice a konkursní hrátky s plnou mocí

(29. 05. 2008) Téměř pětitýdenní pauzu v projednávání žaloby na Koženého a Vostrého pro podvod ve výši 16,3 miliardy korun vyplnilo několik dalších „harvardských“ soudních sporů.