aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Proč není možné jednání s protistranou

(28. 03. 2011) V srpnu minulého roku se na vedení Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci obrátil Spolek pro ochranu kapitálu - SPOK s jakýmsi „indikativním návrhem“ k jednání o definitivním vyřešení sporů o ukradený harvardský majetek. Tento nejen naprosto nepřijatelný, ale zcela nesmyslný „návrh“ byl na těchto stránkách ve stručné, ale vystihující podobě popsán především pro objasnění, jak by se podle některých akcionářů, kteří údajně tvoří navrhující spolek (zatím ze své anonymity, kromě předsedy J. Punara, nevystoupili), mělo s tímto ukradeným majetkem naložit.
 

Co všechno zamlčuje a kryje sdělení údajného správce trustů T. Ševčíka

(31. 01. 2011) V průběhu nedávné náhradní valné hromady HPH došlo bez ohledu na stanovený program jednání k opakovaným žádostem akcionáře J. Punara a bývalého předsedy představenstva T. Ševčíka, aby T. Ševčík dostal potřebný prostor pro vysvětlení stavu, v němž se nacházejí trusty na Kypru, o nichž se představenstvo domnívá, že jsou podvodné a jen prostředkem k legalizování protiprávně vyvedeného majetku ze společnosti HPH.
 

Protokol z jednání ve věci 46 T 17/2006 ze dne 9. července 2010

(13. 01. 2011) Den 9. července 2010 byl závěrečným dnem jednání Městského soudu v Praze ve věci 46 T 17/2006 (obžaloba Viktora Koženého a Borise Vostrého), kdy soudce JUDr. Paška vyhlásil rozsudek. 

 

Sainerová u soudu prohrála, tlak na odvolání likvidátora sílí

(23. 11. 2010) V minulých dnech skončilo po dvou letech u Městského soudu v Praze projednávání žaloby J. Sainerové na odvolání likvidátora HPH prof. Z. Častorála. Soud žalobu jednoznačně zamítl a v ústním odůvodnění pak uvedl, že se nezabýval většinou důvodů, které J. Sainerová v žalobě uváděla, neboť dospěl k závěru, že tři čtvrtiny uváděných důvodů neměly vůbec s porušováním povinností likvidátora co do činění.

 

Jak se rozkrádaly harvardské fondy: Kožený byl pilný, Vostrý zase rychlý, u Sainerové se nemuselo platit a Široký je přímo rekordmanem

(08. 11. 2010) V minulých dnech rozeslal trestní senát Městského soudu v Praze zúčastněným stranám protokol (má 36 stran) z posledního dne trestního řízení proti Koženému a Vostrému, kdy byl vynesen rozsudek.

 

Když konkursní správce zapomene kontrolovat i sám sebe

(15. 10. 2010) Třebaže podvodný konkurs na HPH byl zrušen již před více než pěti lety, stále ještě JUDr. Cupka nepředal společnosti všechny listiny, jež tehdy jako konkursní správce protokolárně převzal a které proto vedení HPH musí z Cupky dobývat soudní cestou. Rozhodnutí soudu první instance, že tyto doklady je povinen bezodkladně vrátit, napadl odvoláním k Vrchnímu soudu, dokonce dvěma podáními. V každém petitu těchto podání navrhuje odvolacímu soudu něco jiného a jedno podání nebyl schopen ani správně datovat.
 

Návrh na druhou vlnu rabování harvardského majetku

(16. 08. 2010) Ještě před očekávaným koncem předstíraného Ševčíkova a Vostrého návrhu k jednání na jakési konečné vyrovnání, které se mělo uskutečnit na Kypru, se cosi podobného začalo odehrávat i v Praze.

 

„Svatá trojka“ - Vostrý, Ševčík a Sarris to vždy myslí opravdu, ale opravdu upřímně

(01. 08. 2010) Od letošního února bylo na Kypru z iniciativy likvidátora HPH prof. Častorála přerušeno soudní řízení o zrušení trustů, neboť  protistrana, přesněji  Vostrý, Ševčík a Sarris, přišli s nabídkou na mimosoudní dohodu o konečném narovnání.

 

Deset let pro Koženého i Vostrého a nahradit šestnáct miliard i s úroky

(10. 07. 2010) Po čtyřiapadesáti měsících, po které trvalo trestní řízení proti Viktoru Koženému a Borisi Vostrému, obžalovaných z podvodu a porušování povinností při správě cizího majetku, vynesl v pátek 9. července 2010 trestní senát Městského soudu v Praze rozsudek.

 

Kdo bude čtvrtým vlastníkem dvaceti miliónů dolarů?

(24. 06. 2010) Blížící se vyhlášení rozsudku v trestní věci podvodu za 16,3 miliardy korun, z něhož jsou obviněni V. Kožený a B. Vostrý, zaktivizovalo českobudějovického advokáta Bayera v jeho snaze dosáhnout odblokování zhruba 20 miliónů dolarů, které se Vostrý spolu s dalšími údajnými členy bývalého vedení HPH, pokoušel ukrýt v roce 2001 na Bayerově svěřeneckém účtu před likvidátorem Z. Častorálem. Historie tohoto účtu je vskutku velice pozoruhodná, nakonec jde i v současném kurzu o sumu zhruba půl miliardy korun.
 

Rozsudek na V. Koženým a B. Vostrým 9. července

(17. 05. 2010) Před trestním senátem Městského soudu v Praze skončilo minulý pátek závěrečnými řečmi  projednávání žaloby na V. Koženého a B. Vostrého, obviněných z podvodů ve výši 16,3 miliardy korun.

 

V první instanci Kožený prohrál téměř 16 miliard

(14. 11. 2009) V minulých dnech došlo v kauze Harvard k několika událostem. Především Kožený se pokusil falešným započtením pohledávek zlikvidovat svou neproplacenou směnku na 9,8 miliardy korun. Oznámení o svém dalším stupidním pokusu o podvod, které poslal představenstvu HPH, je na stránkách OSMA.
 

Kožený v rozkrádání HPH stále pokračuje

(03. 09. 2009) V minulých dnech (19. 8. 2009) představenstvo HPH obdrželo od V. Koženého pozoruhodné sdělení – společnosti Daventree Ltd., Oily Rock Group Ltd. a HCM(W) uzavřely letos v červenci smlouvy o postoupení pohledávek.
 

Ozval se hlas zbabělosti a zloby

(08. 06. 2009) Jde o docela zajímavou shodu – prakticky se zahájením procesu v New Yorku, kde by před soudem měl stát i Viktor Kožený, se v internetové rubrice Kauza HPH na stránce „Názorů“ objeví výlev jakéhosi udatného anonymního zbabělce – kdo jím zřejmě je, není jistě zatěžko domyslet. Na povel svého podobně zbabělého šéfa bezostyšně nařkne likvidátora HPH prof. Častorála, že v letošním roce dorabuje v HPH pěkných pár miliónů a aby nebylo pochyb, připojil svůj jistě nanejvýš odborný odhad – bude to prý 15 miliónů.
 

Lukšíkovi nepomohl ani Pacovský

(07. 05. 2009) Ve středu 6. května 2009 projednával Vrchní soud v Praze odvolání akcionáře HPH Ing. Jiřího Lukšíka z Hradce Králové, proti usnesení, jímž první instance jeho žalobu na odvolání likvidátora HPH prof. Z. Častorála, zamítla.