aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Dokumenty k zamítnutí žádosti o zvýšení zálohy na odměnu likvidátora HPH

(10. 03. 2012) Připojujeme dokumenty týkající se čerstvého rozhodnutí Městského soudu v Praze o žádosti likvidátora prof. Častorála, kterou se domáhal zvýšení své měsíční zálohy na likvidátorskou odměnu, jak je popsáno ve výše uvedeném příspěvku.
 

Proč akcionář Kaňovský systematicky lže?

(07. 03. 2012) Již poněkolikáté zveřejnil akcionář Kaňovský na stránkách kurzy.cz (názory a diskuze) lživé informace, kterými se snaží dehonestovat představenstvo HPH.
 

Trochu příliš na jednoho likvidátora

(19. 02. 2012) V těchto dnech likvidátor Z. Častorál opět obohatil své internetové stránky „ Oficiální prezentace likvidátora HPH“ o další mimořádně zajímavý text, který obdařil titulkem „Jedná pan Staněk ve shodě s J. Sainerovou, B. Vostrým a kyperskými společnostmi pod kontrolou Vostrého?“
 

Trochu příliš na jednoho likvidátora

(19. 02. 2012) Pod tímto odkazem je uložen onen dodatek k nájemní smlouvě, vlastnoručně vypracovaný likvidátorem Častorálem na podporu jeho záměru, zabránit členům představenstva a dozorčí rady HPH využívat k jejich jednání kancelář pronajatou HPH.
 

Kdo je autorem „Stanoviska PHC Tsangarides LLC“?

(18. 02. 2012) Na internetových stránkách likvidátora HPH pana Častorála se objevila údajná reakce kyperské advokátní kanceláře PHC Tsangarides LLC („Stanovisko advokátní kanceláře PHC Tsangarides LLC k vyjádření p. Karla Staňka ze dne 3. 2. 2012 na stránkách OSMY“) na zveřejnění průkazného dokladu, že likvidátor obelhává české akcionáře neustále opakovanými prohlášeními, že dohodu, kterou 31. března 2011 přijal soud v Nikósii (na www.osma1997.cz z 3. 2. 2012) vůbec neuznává. Mimo jiné by bylo jistě zajímavé zjištění, čím může doložit advokátní kancelář Tsangarides, že autorem vyjádření na internetových stránkách OSMA je K. Staněk. Pokud tak pracují někteří advokáti na Kypru…
 

Vážení akcionáři HPH!

(03. 02. 2012) Toto je originál textu "Smlouvy, kterou se doplňuje a mění smlouva původní", jak byl zaslán advokátem Tsangaridisem na pokyn likvidátora Častorála panu P. Ioannidisovi, právnímu zástupci několika žalovaných stran ve věci 11217/2004, vedené u OS v Nikósii na Kypru.

 

Vážení akcionáři HPH!

(03. 02. 2012) OSMA Vám předkládá nepochybný důkaz o tom, jak máte brát tvrzení likvidátora, prof. Zdeňka Častorála, ohledně dohody o mimosoudním narovnání, předložené dne 31. 03. 2011 Okresnímu soudu v Nikósii ve věci označené č. 11217/2004. Posuďte sami!

 

Vyjádření předsedy představenstva HPH k „aktualizaci“ internetových stránek likvidátora HPH

(04. 01. 2012) Krátce po náhradní mimořádné valné hromadě Harvardského průmyslového holdingu,    a. s. – v likvidaci, která se konala dne 19. 12. 2011, byl na internetových stránkách, označených jako „Oficiální prezentace likvidátora HPH“, tedy Z. Častorála, zveřejněn jmenný seznam akcionářů HPH, kteří se této náhradní mimořádné valné hromady zúčastnili, a to s uvedením plného jména nebo názvu společnosti, adresy bydliště, nebo sídla společnosti a celkového počtu akcií HPH, které tito akcionáři vlastní.
 

Žalobu ohledně valné hromady konané 29. 4. 2004 Městský soud v Praze zamítl

(04. 01. 2012)Krátce před Štědrým dnem, dne 20. 12. 2011, Městský soud v Praze rozhodl o návrhu na neplatnost usnesení přijatých na valné hromadě HPH, konané 29. 4. 2004 (která byla svolána dozorčí radou HPH).
 

Proč likvidátor vytrvale neodpovídá?

(23. 11. 2011) Vzhledem k situaci, která v naší společnosti vznikla, se představenstvo HPH rozhodlo zveřejnit dopis s otázkami, které byly po společném jednání představenstva a dozorčí rady adresovány 29. července 2011 likvidátorovi Z. Častorálovi. Při osobním jednání na dotaz, kdy na ně odpoví, sdělil, že k tomu aby odpověděl, si musel nechat vypracovat expertní analýzu. A od té chvíle s oběma orgány společnosti přerušil veškerou komunikaci, s výjimkou kontroly účetnictví dozorčí radou s tím, že tuto kontrolu systematicky znemožňoval. Na položené otázky ani po čtyřech měsících neodpověděl, zato v osočování představenstva a dozorčí rady z porušování zákona byl a je mimořádně aktivní. Tak aktivní, že dokonce zapomíná uvést jedinou skutečnost, kterou se představenstvo nebo dozorčí rada dopouštějí protiprávního jednání.  
 

Text dohody o vyřízení žaloby číslo 11217/2004 („dohoda o vyrovnání“) z 31. března 2011

(22. 11. 2011) Toto je informace určená především těm akcionářům Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, kteří mají zájem o zaslání tzv. „dohody o vyrovnání“ uložené u Okresního soudu v Nikósii na Kypru dne 31. března 2011.
 

Návrh na odvolání likvidátora podaný představenstvem HPH dne 4. října 2011

(22. 11. 2011) Zde je k dispozici plný text návrhu na odvolání likvidátora, který podalo představenstvo HPH dne 4. 10. 2011.
 

Zpráva dozorčí rady společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. - v likvidaci přednesená na náhradní valné hromadě konané dne 4. listopadu 2011

(11. 11. 2011) Níže je uveden text Zprávy dozorčí rady, jak byla přednesena na náhradní valné hromadě společnosti HPH konané dne 4. listopadu 2011.

 

Zpráva představenstva HPH přednesená na NVH společnosti dne 4. 11. 2011

(09. 11. 2011) Níže je publikována Zpráva představenstva Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, jak byla přednesena na náhradní valné hromadě společnosti konané dne 4. listopadu 2011. Představenstvo HPH zveřejňuje svou zprávu z valné hromady, aby byla pro akcionáře inspirací k zamyšlení, na co všechno se mohli ptát, zvláště když byly uvedeny informace, které musí každého akcionáře zajímat natolik, že musí klást řadu otázek, zvláště když jde o jeho peníze. Jak se ale na valné hromadě ukázalo, zúčastněné akcionáře to prakticky vůbec nezajímalo, ani skutečnost, že likvidátor právě s jejich penězi nakládá, jak se mu zlíbí, takže milióny klidně mizí ze společnosti za naprosto lhostejné nevšímavosti těch, kterým právem náležejí. A ještě k tomu, když likvidátor dává k soudu své vyjádření, že od chvíle kdy se ujal funkce, zpochybňoval a nadále zpochybňuje platnost kupní smlouvy, čímž otevírá možnost pro Koženého, aby se znovu zmocnil harvardského majetku s tím, že by mu muselo být doplaceno půl miliardy korun. Jen pro zajímavost – představenstvo před valnou hromadou zveřejnilo mailovou adresu, na kterou akcionáři mohli posílat své dotazy, a ty by pak byly zodpovězeny na valné hromadě. S posláním otázky se obtěžoval jediný(!) akcionář. Není to přímo neuvěřitelná pasivita v době, kdy se otevírá jistá možnost, že by vyplácení akcionářů mohlo být reálné?
 

Protokol z výslechu likvidátora Častorála před soudem na Kypru dne 29. 03. 2011

(08. 11. 2011) Níže je uveden protokol z výslechu (pracovní překlad z anglického jazyka) likvidátora HPH Z. Častorála, který vystoupil jako hlavní svědek před Okresním soudem v Nikósii ve věci č. 11217/2004 (jím iniciovaná žaloba na neplatnost trustů 1 a 2) dne 29. 03. 2011.