aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Když chybí odvaha ptát se

(18. 09. 2012) Nebývá zvykem, aby Ochranné sdružení malých akcionářů reagovalo na diskuzi na www.kurzy.cz, nicméně zlovolné výmysly akcionáře Kaňovského (jakoby se rodily v myšlenkové dílně likvidátora Častorála) je nutno alespoň občas jednoznačně korigovat.
 

Jak to bylo s Aspenem

(17. 09. 2012) V posledních třech měsících se akcionáři snaží získat marně zprávy, jak pokračuje soudní řízení, které od konce letošního května vede HPH v New Yorku ve věci zajištění 22 miliónů dolarů - výnosu z  prodeje horské chaty Viktora Koženého v Aspenu. Bohužel likvidátor Častorál k tomu zatím akcionářům nesdělil jedinou informaci, přestože ve své zprávě na náhradní valné hromadě HPH v roce 2011 akcionářům slíbil, že je bude pravidelně informovat každého čtvrt roku.
 

Likvidátor je nedotknutelný. I jeho jméno je citlivým údajem.

(12. 07. 2012) Po prosincové mimořádné valné hromadě HPH likvidátor Častorál zveřejnil na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ seznam zúčastněných akcionářů s jejich jménem a příjmením, přesnou adresou i počtem vlastněných akcií a výší majetku, který ve formě akcií uvedení akcionáři vlastní. 
Není těžké pochopit, že právě zveřejnění tohoto zamítnutí a především samotného zdůvodnění, pokládá likvidátor za naprosto nepřijatelný únik velice osobní a mimořádně citlivé informace, neboť se to týká nedotknutelnosti jeho osoby. Jinak je zveřejňování skutečně citlivých osobních údajů jeho běžnou praxí, viz zmíněný seznam akcionářů na likvidátorově „osobní prezentaci“, nebo výpověď předsedy dozorčí rady J. Sedláčka před soudem, a to nejen se jménem a příjmením, datem narození i bydlištěm, ale dokonce i s číslem občanského průkazu. Nakonec likvidátor neváhal ani v případě zveřejnění zákonných odměn členů představenstva a dozorčí rady (které sám schvaloval), ovšem zveřejnění vlastní odměny a dokumentů souvisejících s nevydařeným pokusem o její mnohanásobné zvýšení pokládá samozřejmě za porušení povinností. 
Úřad pro ochranu osobních údajů likvidátorův podnět vyřídil za tři týdny, ani se nezdržoval projednáváním a hned podnět odložil, čímž jednoznačně sdělil, kam až likvidátor ve své zlovůli dospěl. „Úřad“ nemohl ani jinak, když všechny (podle likvidátora) „citlivé“ údaje, které byly zveřejněny, si kdokoliv může přečíst v obchodním rejstříku, případně v soudních spisech a k tomu všechny své akademické hodnosti zveřejňuje i v každém mailu, který podepíše. 
Pro informaci OSMA zveřejňuje vyrozumění Úřadu pro ochranu osobních údajů k podnětu likvidátora. Toto likvidátorovo úsilí se jistě nedá nazvat „kroky směřujícími k likvidaci“.
 
 

Prohlášení právníka HPH E. G. Baldwina ve věci Aspen

(27. 06. 2012) OSMA v minulých dnech získala také místopřísežné prohlášení amerického právníka pana E. G. Baldwina, který zastupuje HPH v žalobě, v níž jde o dosud zablokovaný zisk 21 miliónů dolarů z prodeje horské chaty v Aspenu, na který uplatňuje HPH svůj nárok. Jde o prohlášení, jež tento právník učinil pro Nejvyšší soud státu New York. Toto prohlášení OSMA zveřejňuje pro informaci harvardským akcionářům, a opět ve snaze o naprostou korektnost v originálním znění. Jistě zajímavé je tvrzení pana E. G. Baldwina v bodě 4, které prakticky opakuje rovněž v bodě 19.  
 

Čekání na valnou hromadu pokračuje

(27. 06. 2012) Nejpozději do posledního červnového dne tohoto roku se měla podle zákona konat řádná valná hromada HPH. Představenstvo společnosti valnou hromadu připravilo na dny 25. května 2012 (řádná VH) a na 21. června 2012 (náhradní VH) se všemi náležitostmi, ovšem nastala nikoliv nepředvídatelná překážka v podobě systematického odporu likvidátora společnosti Z. Častorála.
 

Rozhodnutí vydané SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK

(20. 06. 2012) V kauze Aspen, v níž HPH uplatňuje svůj nárok na výtěžek z prodeje luxusní chaty Peak House (USD 21 miliónů) a k tomu na více než 8 miliard Kč náhrady škody, kterou by měl Kožený uhradit podle dosud nepravomocného rozsudku z 9. 7. 2010 v trestní věci Kožený + Vostrý, má OSMA k dispozici rozhodnutí SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK ze dne 4. června 2012. Rozhodnutí je určeno oběma stranám, tedy HPH jako straně žalující a Viktoru Koženému a společnosti Landlocked Shipping Company, jako stranám žalovaným. OSMA toto rozhodnutí zveřejňuje pro informaci akcionářům společnosti HPH v originálním znění, aby byla zachována maximální míra korektnosti.     

 

Není to nabídnutý dar, ale možnost vznést nárok

(18. 05. 2012) V posledních dnech se objevila řada zcela „zaručených“ informací kolem dosud americkými úřady zablokovaného výnosu z prodeje luxusní chaty v Aspenu (zhruba 21 miliónů dolarů). Tuto chatu před lety vlastnil Viktor Kožený a pak se její majitelkou stala jeho matka, paní Chvatíková, když na ní V. Kožený převedl svůj majetek. Dokonce se objevily náznaky snahy o přisvojení si zásluhy o to, že české straně americké úřady nabídly tuto sumu jako dar. Skutečnost je následující.
 

Ve věci odvolání likvidátora: senát není podjatý a nařízené jednání

(16. 05. 2012) Řada akcionářů HPH se obrátila v minulých týdnech na představenstvo společnosti s dotazem, proč senát Vrchního soudu v Praze zrušil jednání ve věci pod sp. zn. 14 Cmo 106/2011, tedy o odvolání Z. Častorála z funkce likvidátora HPH, nařízené na 11. 4. 2012.
 

Na co všechno likvidátor Častorál záměrně "zapomněl"

(09. 05. 2012) V minulých dnech likvidátor HPH Z. Častorál zveřejnil na svých internetových stránkách svůj přímo brilantní analytický rozbor, nazvaný „OSMA jako účelové nátlakové sdružení…“. Jak je u likvidátora v poslední době zcela obvyklé, jde o směs zcestných fabulací, záludného osočování a vylhaných tvrzení, nahrazujících naprostý nedostatek jakýchkoliv průkazných skutečností a prostých faktů.
 

Čekání na účetní závěrku a kárné řízení s auditorkou

(24. 04. 2012) S blížícím se 30. červnem 2012, zákonným termínem do kdy má být uspořádána řádná valná hromada HPH, se akcionáři obrací na představenstvo se žádostí o sdělení, kdy se VH uskuteční.
 

Dobrá výhra u soudu, ale plná skrytého rizika

(07. 04. 2012) Městský soud v Praze projednával 4. 4. 2012 odvolání HPH ve věci žaloby proti VSP o vlastnictví objektu Ohradní 65 v Praze 4.
 

K dopisům likvidátora publikovaným na jeho internetových stránkách dne 1. 3. 2012

(16. 03. 2012) Na stránkách HPH, označených „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ zveřejnil dne 1. března 2012 likvidátor Častorál své odpovědi na dopisy předsedy dozorčí rady HPHpana Sedláčka.
 

Dopisy předsedy DR zaslané likvidátorovi HPH

(16. 03. 2012) Pod tímto odkazem jsou dva dopisy, které zaslal předseda DR likvidátorovi HPH dne 14. 2. 2012. Podotýkáme, že předseda DR vzhledem k tomu, jak likvidátor nakládá s důvěrnými dokumenty a údaji, dal výjimečně souhlas, aby tyto písemnosti byly na stránkách OSMA publikovány
 

Takový byl rok 2011

(10. 03. 2012) V posledních dnech se akcionáři HPH obracejí na OSMA a žádají zprávu, v jakém stavu se naše společnost nachází a čeho bylo v roce 2011 dosaženo.