aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Čekání na valnou hromadu pokračuje

(27. 06. 2012) Nejpozději do posledního červnového dne tohoto roku se měla podle zákona konat řádná valná hromada HPH. Představenstvo společnosti valnou hromadu připravilo na dny 25. května 2012 (řádná VH) a na 21. června 2012 (náhradní VH) se všemi náležitostmi, ovšem nastala nikoliv nepředvídatelná překážka v podobě systematického odporu likvidátora společnosti Z. Častorála.
 

Rozhodnutí vydané SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK

(20. 06. 2012) V kauze Aspen, v níž HPH uplatňuje svůj nárok na výtěžek z prodeje luxusní chaty Peak House (USD 21 miliónů) a k tomu na více než 8 miliard Kč náhrady škody, kterou by měl Kožený uhradit podle dosud nepravomocného rozsudku z 9. 7. 2010 v trestní věci Kožený + Vostrý, má OSMA k dispozici rozhodnutí SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK ze dne 4. června 2012. Rozhodnutí je určeno oběma stranám, tedy HPH jako straně žalující a Viktoru Koženému a společnosti Landlocked Shipping Company, jako stranám žalovaným. OSMA toto rozhodnutí zveřejňuje pro informaci akcionářům společnosti HPH v originálním znění, aby byla zachována maximální míra korektnosti.     

 

Není to nabídnutý dar, ale možnost vznést nárok

(18. 05. 2012) V posledních dnech se objevila řada zcela „zaručených“ informací kolem dosud americkými úřady zablokovaného výnosu z prodeje luxusní chaty v Aspenu (zhruba 21 miliónů dolarů). Tuto chatu před lety vlastnil Viktor Kožený a pak se její majitelkou stala jeho matka, paní Chvatíková, když na ní V. Kožený převedl svůj majetek. Dokonce se objevily náznaky snahy o přisvojení si zásluhy o to, že české straně americké úřady nabídly tuto sumu jako dar. Skutečnost je následující.
 

Ve věci odvolání likvidátora: senát není podjatý a nařízené jednání

(16. 05. 2012) Řada akcionářů HPH se obrátila v minulých týdnech na představenstvo společnosti s dotazem, proč senát Vrchního soudu v Praze zrušil jednání ve věci pod sp. zn. 14 Cmo 106/2011, tedy o odvolání Z. Častorála z funkce likvidátora HPH, nařízené na 11. 4. 2012.
 

Na co všechno likvidátor Častorál záměrně "zapomněl"

(09. 05. 2012) V minulých dnech likvidátor HPH Z. Častorál zveřejnil na svých internetových stránkách svůj přímo brilantní analytický rozbor, nazvaný „OSMA jako účelové nátlakové sdružení…“. Jak je u likvidátora v poslední době zcela obvyklé, jde o směs zcestných fabulací, záludného osočování a vylhaných tvrzení, nahrazujících naprostý nedostatek jakýchkoliv průkazných skutečností a prostých faktů.
 

Čekání na účetní závěrku a kárné řízení s auditorkou

(24. 04. 2012) S blížícím se 30. červnem 2012, zákonným termínem do kdy má být uspořádána řádná valná hromada HPH, se akcionáři obrací na představenstvo se žádostí o sdělení, kdy se VH uskuteční.
 

Dobrá výhra u soudu, ale plná skrytého rizika

(07. 04. 2012) Městský soud v Praze projednával 4. 4. 2012 odvolání HPH ve věci žaloby proti VSP o vlastnictví objektu Ohradní 65 v Praze 4.
 

K dopisům likvidátora publikovaným na jeho internetových stránkách dne 1. 3. 2012

(16. 03. 2012) Na stránkách HPH, označených „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ zveřejnil dne 1. března 2012 likvidátor Častorál své odpovědi na dopisy předsedy dozorčí rady HPHpana Sedláčka.
 

Dopisy předsedy DR zaslané likvidátorovi HPH

(16. 03. 2012) Pod tímto odkazem jsou dva dopisy, které zaslal předseda DR likvidátorovi HPH dne 14. 2. 2012. Podotýkáme, že předseda DR vzhledem k tomu, jak likvidátor nakládá s důvěrnými dokumenty a údaji, dal výjimečně souhlas, aby tyto písemnosti byly na stránkách OSMA publikovány
 

Takový byl rok 2011

(10. 03. 2012) V posledních dnech se akcionáři HPH obracejí na OSMA a žádají zprávu, v jakém stavu se naše společnost nachází a čeho bylo v roce 2011 dosaženo.
 

Dokumenty k zamítnutí žádosti o zvýšení zálohy na odměnu likvidátora HPH

(10. 03. 2012) Připojujeme dokumenty týkající se čerstvého rozhodnutí Městského soudu v Praze o žádosti likvidátora prof. Častorála, kterou se domáhal zvýšení své měsíční zálohy na likvidátorskou odměnu, jak je popsáno ve výše uvedeném příspěvku.
 

Proč akcionář Kaňovský systematicky lže?

(07. 03. 2012) Již poněkolikáté zveřejnil akcionář Kaňovský na stránkách kurzy.cz (názory a diskuze) lživé informace, kterými se snaží dehonestovat představenstvo HPH.
 

Trochu příliš na jednoho likvidátora

(19. 02. 2012) V těchto dnech likvidátor Z. Častorál opět obohatil své internetové stránky „ Oficiální prezentace likvidátora HPH“ o další mimořádně zajímavý text, který obdařil titulkem „Jedná pan Staněk ve shodě s J. Sainerovou, B. Vostrým a kyperskými společnostmi pod kontrolou Vostrého?“
 

Trochu příliš na jednoho likvidátora

(19. 02. 2012) Pod tímto odkazem je uložen onen dodatek k nájemní smlouvě, vlastnoručně vypracovaný likvidátorem Častorálem na podporu jeho záměru, zabránit členům představenstva a dozorčí rady HPH využívat k jejich jednání kancelář pronajatou HPH.