aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Ztratí akcionáři v trustech své peníze?

(29. 03. 2013) Harvardští akcionáři by nemuseli přijít o část finančních prostředků, které mají být v trustech. Vyplývá to z neoficiálních  informací, které se OSMA zatím podařilo získat. Obavy ze značné ztráty trustového majetku vyvolala kyperská finanční krize, kterou podle zpráv z Kypru chtějí kyperští vládní představitelé řešit vysokým zdaněním bankovních vkladů, převyšujících 100 000 €. Na trustových účtech by totiž neměly být tak vysoké sumy uloženy, neboť mají být na účtech mimo kyperské banky. Ovšem naprostou jistotu akcionáři HPH získají, až bude možné uskutečnit audit trustů, kterému ovšem podáváním žalob a stížností likvidátor Častorál všemožně brání; podobně, jako brání kontrole účetnictví a auditu v HPH. Neméně intenzívně brání auditu skupina společností, jež svého času ovládal V. Kožený, kterým trusty nevyplatily podíly, neboť byly a jsou v soudních řízeních a navíc dlužníky. Takovým podílníkům zakládající smlouva trustů vyplácení podílů zakazuje. Takže svým jednáním likvidátor Častorál napomáhá bývalým Koženého „kyperkám“ proti zájmům českých akcionářů. Jistě tak pan likvidátor činí nikoliv úmyslně, ale jen z čiré nedomyšlenosti a chybně vypracovaných analýz.
 

Soud ve věci odvolání likvidátora v dubnu

(23. 01. 2013) Podle informace, kterou OSMA získala, bylo odvolací řízení u pražského Vrchního soudu ve věci odvolání Z. Častorála z jeho funkce likvidátora HPH stanoveno na 3. dubna 2013 ve 13.00 hod. Do tohoto odvolacího řízení podalo představenstvo HPH své vyjádření za žalovaného č. 1 (Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci) s návrhem, aby likvidátor Častorál byl odvolán, neboť nenakládá s majetkem HPH a tedy akcionářů, s péčí řádného hospodáře. Na toto vyjádření reagovala kvalifikovaná minorita akcionářů HPH (3 %), zastupovaná akcionáři V. Jiříkem a J. Punarem. Jejich vyjádření naopak podporovalo setrvání Z. Častorála ve funkci, jako nejpovolanějšího odborníka na likvidaci HPH. K tomu zanedlouho akcionář Kaňovský podal k soudu obsahově obdobné prohlášení, a to jménem akcionářů HPH, které na valných hromadách zastupuje. Akcionářská minorita, zastupovaná V. Jiříkem a J. Punarem však nedávno dospěla k přesvědčení, že likvidátor Častorál nedosáhl při realizaci likvidace za několik let uspokojivých výsledků, proto své původní vyjádření stáhli a soudu doručili nové vyjádření, v němž podporují návrh žalobkyně J. Sainerové na odvolání likvidátora Častorála. Je nesporné, že toto odvolací řízení bude rozhodně zajímavé.
 

Kam až Z. Častorál ve své posedlosti dojde?

(21. 12. 2012) Likvidátor Častorál v předvánočním čase obdaroval akcionáře HPH opět vskutku mimořádnou dávkou monstrózních lží. Rozhodl se v textu „Jde o pokus o podvod a nebývalou manipulaci s auditem?“ objasnit, jak se předseda představenstva HPH K. Staněk snažil zmanipulovat audit účetní závěrky za rok 2011.
 

Likvidátor v „kuluárech“ bludných představ

(19. 12. 2012) V nejčerstvějším projevu na svých stránkách Oficiální prezentace likvidátora HPH žaluje Z. Častorál světu, že ze strany K. Staňka je „zpochybňována profesní erudice likvidátora, jeho morální kredit a jeho činnost…“ Nemohl výstižněji předvést kvalitu své erudice, hlubinu svého morálního kreditu a především své osobité vnímání reality.
 

Jednání o odvolání likvidátora odloženo

(17. 12. 2012) Na pondělí 17. 12. 2012 bylo stanoveno jednání Vrchního soudu ve věci odvolání Z. Častorála z funkce likvidátora HPH. Jednání se nekonalo, neboť předseda senátu JUDr. Trojánek onemocněl a řízení bylo odloženo na únor, zatím bez stanovení jednacího dne. Novou skutečnost však toto odložené jednání přineslo – dostavil se kromě zástupců všech tří stran také státní zástupce, což znamená, že do tohoto soudního řízení vstoupilo Státní zastupitelství. Což se v projednávání žalob na odvolání likvidátora dosud nestalo.
 

Kdy bude valná hromada HPH?

(03. 12. 2012) S přicházejícím koncem roku se opět opakují dotazy akcionářů, kdy představenstvo svolá valnou hromadu HPH. Už jednou byly na těchto stránkách OSMA akcionářům sděleny problémy, které svolání valné hromady znemožnily a nadále znemožňují a které jsou mimo kompetenci a možnosti představenstva je odstranit.
 

Likvidátor Častorál byl na dovolené, a tak je HPH o 1,2 miliónu blíž k insolvenci

(20. 11. 2012) Stažení žaloby HPH na proplacení směnky na 5,4 miliardy korun proti HCMW a Husky, které v létě Častorál provedl, přivádí HPH zase blíž k insolvenci. Jediným výsledkem tohoto soudního sporu je, že HPH stahuje 21. 6. 2012 žalobu, Městský soud v Praze proto zastavuje řízení a ve výroku 2 nařizuje HPH zaplatit 1 197 576 Kč jako náhradu nákladů.
 

Kdo vlastně útočí na majetek HPH a proč likvidátor ztrácí smysl pro realitu

(20. 11. 2012) Likvidátor HPH Z. Častorál opět nedávno na svých internetových stránkách podal mimořádně vyčerpávající informace o tom, jak pokračuje likvidace společnosti sdělením, které nazval „Útoky na majetek HPH stále pokračují“. Jen ze samotného titulu této směsice naprosto nedoloženého osočování a lživých fabulací je zřejmé, že nepokládá vůbec za nutné sdělovat akcionářům sebemenší informace o záležitostech, které je mimořádně zajímají. Třeba o tom, proč bylo v New Yorku odloženo jednání ve věci Aspenu, co vše bylo v zámoří učiněno pro úspěšnost harvardské žaloby o 20 miliónů dolarů, případně proč byla v Praze stažena směnečná žaloba na 5,4 miliardy korun a jaké kroky likvidátor učinil, aby za toto stažení nemusel HPH zaplatit přes milión korun na náhradě soudních nákladů. Nebo proč se tak zatvrzele brání kontrole účetnictví a auditu.
 

Neodvolatelně potvrzená likvidátorova neschopnost

(12. 11. 2012) O žádosti likvidátora Častorála na zvýšení odměny za funkci likvidátora HPH na 102 000 Kč měsíčně, kterou pražský Městský soud zamítl, OSMA na svých stránkách před časem informovala. Pan likvidátor však nebyl s tímto verdiktem spokojen a odvolal se. Odvolacímu soudu zdůvodnil, že jím předložené listiny dokládají prokázané změny, které zvýšení odměny odůvodňují. Škoda, že přitom likvidátor soudu nesdělil, jak k navýšení odměny na 102 000 Kč měsíčně dospěl. Že by změny, přivádějící HPH na pokraj insolvence, zasloužily nějakou odměnu, o tom lze rozhodně pochybovat. K tomu likvidátor uvedl, že se mu podařilo pro HPH zajistit značné peněžní prostředky (kde ty peněžní prostředky jsou?), že dokonce spolupracoval s policií a k tomu zajišťuje finanční prostředky na Kajmanech i v Lucembursku. Zřejmě stejným způsobem jako dražební firma Vaberg, která podle likvidátora už tři roky zajišťuje a zpeněžuje majetek HPH na Slovensku, ovšem výsledek nikde není vidět. Vrchní soud zcela logicky potvrdil usnesení Městského soudu s odůvodněním, že i doklady, které soudu předložil sám likvidátor, nenasvědčují, že by Častorálova činnost vedla k nějakému významnému přínosu pro HPH. S tím, že dovolání není přípustné. Takže Častorál si nechal už podruhé soudně potvrdit svou nečinnost a neschopnost, teď už neodvolatelně. Usnesení VS Praha je možné otevřít pod tímto odkazem.
 

Odvolací soud potvrdil vinu V. Koženého i B. Vostrého a B. Vostrý "vydělal" pět miliard a jeden rok vězení

(17. 10. 2012) Ve středu 17. října 2012 skončilo více než dvanáctileté (od podání trestního oznámení) čekání harvardských akcionářů na důkaz, že i v naší zemi existuje alespoň elementární spravedlnost. Rozhodnutí Vrchního soudu, který projednával odvolání V. Koženého a B. Vostrého proti usnesení Městského soudu, potvrdilo, že jsou vinnými z podvodného jednání.

 

Slyšení ve věci Aspen zřejmě odročeno

(16. 10. 2012) Přestože získávání zpráv z průběhu soudního jednání ve věci Aspen je přes Atlantik značně složité a svízelné, tak podle informací, které OSMA získala v posledních dnech, vše nasvědčuje tomu, že newyorský soud odročí, nebo již odročil další slyšení až na prosinec t. r. Pokud se podaří OSMA zjistit důvod tohoto případného odročení, bude harvardské akcionáře informovat.
 

Ve věci V. Koženého a B. Vostrého odvolací soud rozhodne ve středu

(16. 10. 2012) V pondělí 15. října 2012 začal senát Vrchního soudu v Praze projednávat odvolání V. Koženého a B. Vostrého proti rozsudku Městského soudu v Praze, který je shledal vinnými z podvodného jednání.
 

V pondělí začíná soud

(11. 10. 2012) Čtyřdenní jednání pražského Vrchního soudu ve věci odvolání V. Koženého a B. Vostrého proti usnesení Městského soudu v Praze, začíná v pondělí 15. října 2012 v soudní budově Na Pankráci od 9.00 hod. v jednací síni č. 58 v přízemí. Odvolací řízení bude probíhat denně do 18. října, vždy od 9.00 hod.
 

Zítra o Aspenu

(19. 09. 2012) Podle informací, které OSMA získala, bylo slyšení newyorského soudu ve věci Aspenu odloženo na zítřek 20. září 2012. Důvodem mohla být buď dohoda obou stran, nebo spíše šlo o rozhodnutí soudu pro získání dostatečného času k přezkoumání vyjádření či návrhu protistrany.