aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Likvidátor v „kuluárech“ bludných představ

(19. 12. 2012) V nejčerstvějším projevu na svých stránkách Oficiální prezentace likvidátora HPH žaluje Z. Častorál světu, že ze strany K. Staňka je „zpochybňována profesní erudice likvidátora, jeho morální kredit a jeho činnost…“ Nemohl výstižněji předvést kvalitu své erudice, hlubinu svého morálního kreditu a především své osobité vnímání reality.
 

Jednání o odvolání likvidátora odloženo

(17. 12. 2012) Na pondělí 17. 12. 2012 bylo stanoveno jednání Vrchního soudu ve věci odvolání Z. Častorála z funkce likvidátora HPH. Jednání se nekonalo, neboť předseda senátu JUDr. Trojánek onemocněl a řízení bylo odloženo na únor, zatím bez stanovení jednacího dne. Novou skutečnost však toto odložené jednání přineslo – dostavil se kromě zástupců všech tří stran také státní zástupce, což znamená, že do tohoto soudního řízení vstoupilo Státní zastupitelství. Což se v projednávání žalob na odvolání likvidátora dosud nestalo.
 

Kdy bude valná hromada HPH?

(03. 12. 2012) S přicházejícím koncem roku se opět opakují dotazy akcionářů, kdy představenstvo svolá valnou hromadu HPH. Už jednou byly na těchto stránkách OSMA akcionářům sděleny problémy, které svolání valné hromady znemožnily a nadále znemožňují a které jsou mimo kompetenci a možnosti představenstva je odstranit.
 

Likvidátor Častorál byl na dovolené, a tak je HPH o 1,2 miliónu blíž k insolvenci

(20. 11. 2012) Stažení žaloby HPH na proplacení směnky na 5,4 miliardy korun proti HCMW a Husky, které v létě Častorál provedl, přivádí HPH zase blíž k insolvenci. Jediným výsledkem tohoto soudního sporu je, že HPH stahuje 21. 6. 2012 žalobu, Městský soud v Praze proto zastavuje řízení a ve výroku 2 nařizuje HPH zaplatit 1 197 576 Kč jako náhradu nákladů.
 

Kdo vlastně útočí na majetek HPH a proč likvidátor ztrácí smysl pro realitu

(20. 11. 2012) Likvidátor HPH Z. Častorál opět nedávno na svých internetových stránkách podal mimořádně vyčerpávající informace o tom, jak pokračuje likvidace společnosti sdělením, které nazval „Útoky na majetek HPH stále pokračují“. Jen ze samotného titulu této směsice naprosto nedoloženého osočování a lživých fabulací je zřejmé, že nepokládá vůbec za nutné sdělovat akcionářům sebemenší informace o záležitostech, které je mimořádně zajímají. Třeba o tom, proč bylo v New Yorku odloženo jednání ve věci Aspenu, co vše bylo v zámoří učiněno pro úspěšnost harvardské žaloby o 20 miliónů dolarů, případně proč byla v Praze stažena směnečná žaloba na 5,4 miliardy korun a jaké kroky likvidátor učinil, aby za toto stažení nemusel HPH zaplatit přes milión korun na náhradě soudních nákladů. Nebo proč se tak zatvrzele brání kontrole účetnictví a auditu.
 

Neodvolatelně potvrzená likvidátorova neschopnost

(12. 11. 2012) O žádosti likvidátora Častorála na zvýšení odměny za funkci likvidátora HPH na 102 000 Kč měsíčně, kterou pražský Městský soud zamítl, OSMA na svých stránkách před časem informovala. Pan likvidátor však nebyl s tímto verdiktem spokojen a odvolal se. Odvolacímu soudu zdůvodnil, že jím předložené listiny dokládají prokázané změny, které zvýšení odměny odůvodňují. Škoda, že přitom likvidátor soudu nesdělil, jak k navýšení odměny na 102 000 Kč měsíčně dospěl. Že by změny, přivádějící HPH na pokraj insolvence, zasloužily nějakou odměnu, o tom lze rozhodně pochybovat. K tomu likvidátor uvedl, že se mu podařilo pro HPH zajistit značné peněžní prostředky (kde ty peněžní prostředky jsou?), že dokonce spolupracoval s policií a k tomu zajišťuje finanční prostředky na Kajmanech i v Lucembursku. Zřejmě stejným způsobem jako dražební firma Vaberg, která podle likvidátora už tři roky zajišťuje a zpeněžuje majetek HPH na Slovensku, ovšem výsledek nikde není vidět. Vrchní soud zcela logicky potvrdil usnesení Městského soudu s odůvodněním, že i doklady, které soudu předložil sám likvidátor, nenasvědčují, že by Častorálova činnost vedla k nějakému významnému přínosu pro HPH. S tím, že dovolání není přípustné. Takže Častorál si nechal už podruhé soudně potvrdit svou nečinnost a neschopnost, teď už neodvolatelně. Usnesení VS Praha je možné otevřít pod tímto odkazem.
 

Odvolací soud potvrdil vinu V. Koženého i B. Vostrého a B. Vostrý "vydělal" pět miliard a jeden rok vězení

(17. 10. 2012) Ve středu 17. října 2012 skončilo více než dvanáctileté (od podání trestního oznámení) čekání harvardských akcionářů na důkaz, že i v naší zemi existuje alespoň elementární spravedlnost. Rozhodnutí Vrchního soudu, který projednával odvolání V. Koženého a B. Vostrého proti usnesení Městského soudu, potvrdilo, že jsou vinnými z podvodného jednání.

 

Slyšení ve věci Aspen zřejmě odročeno

(16. 10. 2012) Přestože získávání zpráv z průběhu soudního jednání ve věci Aspen je přes Atlantik značně složité a svízelné, tak podle informací, které OSMA získala v posledních dnech, vše nasvědčuje tomu, že newyorský soud odročí, nebo již odročil další slyšení až na prosinec t. r. Pokud se podaří OSMA zjistit důvod tohoto případného odročení, bude harvardské akcionáře informovat.
 

Ve věci V. Koženého a B. Vostrého odvolací soud rozhodne ve středu

(16. 10. 2012) V pondělí 15. října 2012 začal senát Vrchního soudu v Praze projednávat odvolání V. Koženého a B. Vostrého proti rozsudku Městského soudu v Praze, který je shledal vinnými z podvodného jednání.
 

V pondělí začíná soud

(11. 10. 2012) Čtyřdenní jednání pražského Vrchního soudu ve věci odvolání V. Koženého a B. Vostrého proti usnesení Městského soudu v Praze, začíná v pondělí 15. října 2012 v soudní budově Na Pankráci od 9.00 hod. v jednací síni č. 58 v přízemí. Odvolací řízení bude probíhat denně do 18. října, vždy od 9.00 hod.
 

Zítra o Aspenu

(19. 09. 2012) Podle informací, které OSMA získala, bylo slyšení newyorského soudu ve věci Aspenu odloženo na zítřek 20. září 2012. Důvodem mohla být buď dohoda obou stran, nebo spíše šlo o rozhodnutí soudu pro získání dostatečného času k přezkoumání vyjádření či návrhu protistrany.
 

Když chybí odvaha ptát se

(18. 09. 2012) Nebývá zvykem, aby Ochranné sdružení malých akcionářů reagovalo na diskuzi na www.kurzy.cz, nicméně zlovolné výmysly akcionáře Kaňovského (jakoby se rodily v myšlenkové dílně likvidátora Častorála) je nutno alespoň občas jednoznačně korigovat.
 

Jak to bylo s Aspenem

(17. 09. 2012) V posledních třech měsících se akcionáři snaží získat marně zprávy, jak pokračuje soudní řízení, které od konce letošního května vede HPH v New Yorku ve věci zajištění 22 miliónů dolarů - výnosu z  prodeje horské chaty Viktora Koženého v Aspenu. Bohužel likvidátor Častorál k tomu zatím akcionářům nesdělil jedinou informaci, přestože ve své zprávě na náhradní valné hromadě HPH v roce 2011 akcionářům slíbil, že je bude pravidelně informovat každého čtvrt roku.
 

Likvidátor je nedotknutelný. I jeho jméno je citlivým údajem.

(12. 07. 2012) Po prosincové mimořádné valné hromadě HPH likvidátor Častorál zveřejnil na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ seznam zúčastněných akcionářů s jejich jménem a příjmením, přesnou adresou i počtem vlastněných akcií a výší majetku, který ve formě akcií uvedení akcionáři vlastní. 
Není těžké pochopit, že právě zveřejnění tohoto zamítnutí a především samotného zdůvodnění, pokládá likvidátor za naprosto nepřijatelný únik velice osobní a mimořádně citlivé informace, neboť se to týká nedotknutelnosti jeho osoby. Jinak je zveřejňování skutečně citlivých osobních údajů jeho běžnou praxí, viz zmíněný seznam akcionářů na likvidátorově „osobní prezentaci“, nebo výpověď předsedy dozorčí rady J. Sedláčka před soudem, a to nejen se jménem a příjmením, datem narození i bydlištěm, ale dokonce i s číslem občanského průkazu. Nakonec likvidátor neváhal ani v případě zveřejnění zákonných odměn členů představenstva a dozorčí rady (které sám schvaloval), ovšem zveřejnění vlastní odměny a dokumentů souvisejících s nevydařeným pokusem o její mnohanásobné zvýšení pokládá samozřejmě za porušení povinností. 
Úřad pro ochranu osobních údajů likvidátorův podnět vyřídil za tři týdny, ani se nezdržoval projednáváním a hned podnět odložil, čímž jednoznačně sdělil, kam až likvidátor ve své zlovůli dospěl. „Úřad“ nemohl ani jinak, když všechny (podle likvidátora) „citlivé“ údaje, které byly zveřejněny, si kdokoliv může přečíst v obchodním rejstříku, případně v soudních spisech a k tomu všechny své akademické hodnosti zveřejňuje i v každém mailu, který podepíše. 
Pro informaci OSMA zveřejňuje vyrozumění Úřadu pro ochranu osobních údajů k podnětu likvidátora. Toto likvidátorovo úsilí se jistě nedá nazvat „kroky směřujícími k likvidaci“.
 
 

Prohlášení právníka HPH E. G. Baldwina ve věci Aspen

(27. 06. 2012) OSMA v minulých dnech získala také místopřísežné prohlášení amerického právníka pana E. G. Baldwina, který zastupuje HPH v žalobě, v níž jde o dosud zablokovaný zisk 21 miliónů dolarů z prodeje horské chaty v Aspenu, na který uplatňuje HPH svůj nárok. Jde o prohlášení, jež tento právník učinil pro Nejvyšší soud státu New York. Toto prohlášení OSMA zveřejňuje pro informaci harvardským akcionářům, a opět ve snaze o naprostou korektnost v originálním znění. Jistě zajímavé je tvrzení pana E. G. Baldwina v bodě 4, které prakticky opakuje rovněž v bodě 19.