aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Likvidátor Častorál Nejvyšší soud ničím nepřesvědčil

(16. 06. 2013) Je zřejmé, že by bylo zbytečné vyčkávat, až likvidátor Častorál potvrdí autentičnost důvodů, zveřejněných na stránkách OSMA, pro které paní Ellen Coin, soudkyně Nejvyššího soudu v New Yorku, zamítla žalobu likvidátora na uvolnění 22 milionů dolarů z prodeje chaty v Aspenu.

 

Častorál zasahuje, Kožený nic nevyhrál

(14. 06. 2013) V červnu loňského roku podal Z. Častorál, likvidátor Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci (HPH), žalobu v New Yorku, kterou se domáhal uvolnění zablokovaných 22 miliónů dolarů z prodeje luxusní chaty v americkém Aspenu. Marně akcionáři HPH čekali celý rok na jedinou relevantní informaci z průběhu tohoto řízení, až se konečně dočkali. Ovšem naprosto nečekaného výsledku – podle rozhodnutí Nejvyššího soudu státu New York likvidátor Častorál prohrál zcela jasné soudní řízení a tím přišlo čtvrt miliónu harvardských akcionářů o 440 milionů korun.

 

Zákopová válka likvidátora Častorála, aneb VH v nedohlednu

(11. 06. 2013) V posledních dnech se množí dotazy akcionářů HPH, kdy bude svolána valná hromada HPH, neboť do 30. června 2013 zbývá necelý měsíc, což je termín, do kterého je zákonnou povinností představenstva HPH valnou hromadu za rok 2012 svolat.

 

Likvidátor Častorál opět v zajetí svých představ

(04. 06. 2013) V nové roli se likvidátor Častorál předvedl o víkendu. Coby nedostižný likvidátor, který den za dnem doslova hrne ukradený majetek zpět do HPH především ze Slovenska, což vykládá už od poloviny roku 2011, je akcionářům už notoricky znám. Zároveň přímo proslul jako výstavní poctivec, jenž by si do harvardské kasy nikdy nesáhl pro jedinou korunu. A teď vystoupil i jako nekompromisní strážce harvardských pořádků, aby neprodleně oznámil, že K. Staňkovi a T. Cabalkovi definitivně skončilo v představenstvu jejich funkční období. A to dokonce ze zákona! Čímž se konečně splnil velký sen likvidátora Častorála a v jeho představách představenstvo HPH přestalo existovat.
 

Stačilo vyměnit likvidátora

(23. 05. 2013) OSMA zároveň akcionáře upozorňuje na informaci společnosti HC&C, týkající se vyplácení podílníků sedmnácti malých harvardských podílových fondů, které jsou všechny, podobně jako HPH, v likvidaci. Ovšem v HC&C byl v roce 2011 vyměněn likvidátor. Podrobné informace na http://www.hccis.cz.  Takže zřejmě stačilo vyměnit likvidátora a věci, přesněji řečeno likvidační podíly, se daly do pohybu. Ovšem pozor – nezaměňovat s Harvardským průmyslovým holdingem, a. s. - v likvidaci. V něm žádné finanční prostředky k vyplácení akcionářů stále nejsou.
 

Třetí dražba nemovitostí v Ohradní

(23. 05. 2013) Dražební firma Vaberg vyhlásila v pořadí již třetí dražbu nemovitostí v Ohradní, které byly soudním rozhodnutím určeny do vlastnictví HPH. Podle zveřejněné dražební vyhlášky se dražba bude konat 27. června 2013 od 11.00 hod. na adrese Bořivojova 108 v Praze 3. Vyvolávací cena je 80 miliónů korun, tedy o 10 miliónů nižší, než při prvních dvou neúspěšných dražbách, kdy se nedostavil jediný zájemce. Prohlídky dražených nemovitostí: 6. 6. 2013 v 15.00 hod a 18. 6. 2013 v 15.00 hod.
 

VH 2004: odročeno a rébus pro soud

(22. 05. 2013) Senát pražského Vrchního soudu ve středu 22. května 2013 projednával odvolání čtyř žalobců proti rozsudku Městského soudu, který rozhodl, že návrhy na vyslovení neplatnosti všech usnesení náhradní valné hromady HPH ze dne 29. 4. 2004 se zamítají.    
 

Likvidátor Častorál k likvidaci HPH přidal i likvidaci valných hromad

(11. 05. 2013) Za několik dnů, ve středu 22. 5. 2013, bude Vrchní soud projednávat odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba na zneplatnění všech usnesení valné hromady HPH, konané 29. 04. 2004. (Dokument ke stažení.)
 

Likvidátor Častorál k likvidaci HPH přidal i likvidaci valných hromad

(11. 05. 2013) Za několik dnů, ve středu 22. 5. 2013, bude Vrchní soud projednávat odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba na zneplatnění všech usnesení valné hromady HPH, konané 29. 04. 2004.
 

Taková je likvidátorova cesta k uspokojení akcionářů

(22. 04. 2013) Pražský Městský soud koncem února potvrdil další blokaci nejen 20 miliónů dolarů v Č. Budějovicích, ale také stejným způsobem rozhodl o 100 miliónech korun na účtu HC&C, když rovněž zamítl žádost o jejich uvolnění, a to prakticky stejným verdiktem, jako v případě sumy na „Bayerově účtu“.
 

Když se likvidátor Častorál začne ohlížet

(15. 04. 2013) Likvidátor Častorál se na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ rozhodl dne 13. 4. 2013 k „ohlédnutí“ za rozhodnutím Vrchního soudu, který v minulých dnech projednával žalobu na jeho odvolání. Tímto svým pozoruhodným „ohlédnutím“ opět potvrdil nejen svou zmatenost, ale také zřejmě trvalý sklon k nízkému osočování i bezbřehé dezorientaci v textu, na který se odvolává.
 

Likvidátor Častorál sklízí úspěch za úspěchem

(12. 04. 2013) Téměř ihned po vyhlášení rozsudku Vrchního soudu v Praze, jímž bylo zamítnuto odvolání Viktora Koženého a Borise Vostrého proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 46 T 17/2006 ze dne 9. 7. 2010, likvidátor Častorál rozhlašoval, že převzetí 20 miliónů dolarů ze zablokovaného účtu JUDr. Bayera v Českých Budějovicích je otázkou prakticky několika dnů.
 

Co všechno Častorál dokáže, jen ta likvidace mu jaksi nejde

(04. 04. 2013) Na internetových stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se pokusil likvidátor Častorál vylíčit průběh jednání Vrchního soudu ve věci jeho odvolání. V tomto případě pan Častorál opět obnažil svůj trapný stav, jenž mu stále více ztěžuje vnímání reality.
 

Častorál zůstává dál likvidátorem HPH

(03. 04. 2013) Po několika odročeních se ve středu 3. dubna 2013 uskutečnilo ústní jednání u pražského Vrchního soudu o odvolání Z. Častorála z funkce likvidátora HPH.
 

Žaloba na zmatečnost zamítnuta

(02. 04. 2013) Městský soud v Praze rozhodoval 2. dubna 2013 o žalobě na zmatečnost akcionáře Behra, kterou se domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu ve věci předběžného opatření.