aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Stačilo vyměnit likvidátora

(23. 05. 2013) OSMA zároveň akcionáře upozorňuje na informaci společnosti HC&C, týkající se vyplácení podílníků sedmnácti malých harvardských podílových fondů, které jsou všechny, podobně jako HPH, v likvidaci. Ovšem v HC&C byl v roce 2011 vyměněn likvidátor. Podrobné informace na http://www.hccis.cz.  Takže zřejmě stačilo vyměnit likvidátora a věci, přesněji řečeno likvidační podíly, se daly do pohybu. Ovšem pozor – nezaměňovat s Harvardským průmyslovým holdingem, a. s. - v likvidaci. V něm žádné finanční prostředky k vyplácení akcionářů stále nejsou.
 

Třetí dražba nemovitostí v Ohradní

(23. 05. 2013) Dražební firma Vaberg vyhlásila v pořadí již třetí dražbu nemovitostí v Ohradní, které byly soudním rozhodnutím určeny do vlastnictví HPH. Podle zveřejněné dražební vyhlášky se dražba bude konat 27. června 2013 od 11.00 hod. na adrese Bořivojova 108 v Praze 3. Vyvolávací cena je 80 miliónů korun, tedy o 10 miliónů nižší, než při prvních dvou neúspěšných dražbách, kdy se nedostavil jediný zájemce. Prohlídky dražených nemovitostí: 6. 6. 2013 v 15.00 hod a 18. 6. 2013 v 15.00 hod.
 

VH 2004: odročeno a rébus pro soud

(22. 05. 2013) Senát pražského Vrchního soudu ve středu 22. května 2013 projednával odvolání čtyř žalobců proti rozsudku Městského soudu, který rozhodl, že návrhy na vyslovení neplatnosti všech usnesení náhradní valné hromady HPH ze dne 29. 4. 2004 se zamítají.    
 

Likvidátor Častorál k likvidaci HPH přidal i likvidaci valných hromad

(11. 05. 2013) Za několik dnů, ve středu 22. 5. 2013, bude Vrchní soud projednávat odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba na zneplatnění všech usnesení valné hromady HPH, konané 29. 04. 2004. (Dokument ke stažení.)
 

Likvidátor Častorál k likvidaci HPH přidal i likvidaci valných hromad

(11. 05. 2013) Za několik dnů, ve středu 22. 5. 2013, bude Vrchní soud projednávat odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba na zneplatnění všech usnesení valné hromady HPH, konané 29. 04. 2004.
 

Taková je likvidátorova cesta k uspokojení akcionářů

(22. 04. 2013) Pražský Městský soud koncem února potvrdil další blokaci nejen 20 miliónů dolarů v Č. Budějovicích, ale také stejným způsobem rozhodl o 100 miliónech korun na účtu HC&C, když rovněž zamítl žádost o jejich uvolnění, a to prakticky stejným verdiktem, jako v případě sumy na „Bayerově účtu“.
 

Když se likvidátor Častorál začne ohlížet

(15. 04. 2013) Likvidátor Častorál se na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ rozhodl dne 13. 4. 2013 k „ohlédnutí“ za rozhodnutím Vrchního soudu, který v minulých dnech projednával žalobu na jeho odvolání. Tímto svým pozoruhodným „ohlédnutím“ opět potvrdil nejen svou zmatenost, ale také zřejmě trvalý sklon k nízkému osočování i bezbřehé dezorientaci v textu, na který se odvolává.
 

Likvidátor Častorál sklízí úspěch za úspěchem

(12. 04. 2013) Téměř ihned po vyhlášení rozsudku Vrchního soudu v Praze, jímž bylo zamítnuto odvolání Viktora Koženého a Borise Vostrého proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 46 T 17/2006 ze dne 9. 7. 2010, likvidátor Častorál rozhlašoval, že převzetí 20 miliónů dolarů ze zablokovaného účtu JUDr. Bayera v Českých Budějovicích je otázkou prakticky několika dnů.
 

Co všechno Častorál dokáže, jen ta likvidace mu jaksi nejde

(04. 04. 2013) Na internetových stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ se pokusil likvidátor Častorál vylíčit průběh jednání Vrchního soudu ve věci jeho odvolání. V tomto případě pan Častorál opět obnažil svůj trapný stav, jenž mu stále více ztěžuje vnímání reality.
 

Častorál zůstává dál likvidátorem HPH

(03. 04. 2013) Po několika odročeních se ve středu 3. dubna 2013 uskutečnilo ústní jednání u pražského Vrchního soudu o odvolání Z. Častorála z funkce likvidátora HPH.
 

Žaloba na zmatečnost zamítnuta

(02. 04. 2013) Městský soud v Praze rozhodoval 2. dubna 2013 o žalobě na zmatečnost akcionáře Behra, kterou se domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu ve věci předběžného opatření. 
 

Ztratí akcionáři v trustech své peníze?

(29. 03. 2013) Harvardští akcionáři by nemuseli přijít o část finančních prostředků, které mají být v trustech. Vyplývá to z neoficiálních  informací, které se OSMA zatím podařilo získat. Obavy ze značné ztráty trustového majetku vyvolala kyperská finanční krize, kterou podle zpráv z Kypru chtějí kyperští vládní představitelé řešit vysokým zdaněním bankovních vkladů, převyšujících 100 000 €. Na trustových účtech by totiž neměly být tak vysoké sumy uloženy, neboť mají být na účtech mimo kyperské banky. Ovšem naprostou jistotu akcionáři HPH získají, až bude možné uskutečnit audit trustů, kterému ovšem podáváním žalob a stížností likvidátor Častorál všemožně brání; podobně, jako brání kontrole účetnictví a auditu v HPH. Neméně intenzívně brání auditu skupina společností, jež svého času ovládal V. Kožený, kterým trusty nevyplatily podíly, neboť byly a jsou v soudních řízeních a navíc dlužníky. Takovým podílníkům zakládající smlouva trustů vyplácení podílů zakazuje. Takže svým jednáním likvidátor Častorál napomáhá bývalým Koženého „kyperkám“ proti zájmům českých akcionářů. Jistě tak pan likvidátor činí nikoliv úmyslně, ale jen z čiré nedomyšlenosti a chybně vypracovaných analýz.
 

Soud ve věci odvolání likvidátora v dubnu

(23. 01. 2013) Podle informace, kterou OSMA získala, bylo odvolací řízení u pražského Vrchního soudu ve věci odvolání Z. Častorála z jeho funkce likvidátora HPH stanoveno na 3. dubna 2013 ve 13.00 hod. Do tohoto odvolacího řízení podalo představenstvo HPH své vyjádření za žalovaného č. 1 (Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci) s návrhem, aby likvidátor Častorál byl odvolán, neboť nenakládá s majetkem HPH a tedy akcionářů, s péčí řádného hospodáře. Na toto vyjádření reagovala kvalifikovaná minorita akcionářů HPH (3 %), zastupovaná akcionáři V. Jiříkem a J. Punarem. Jejich vyjádření naopak podporovalo setrvání Z. Častorála ve funkci, jako nejpovolanějšího odborníka na likvidaci HPH. K tomu zanedlouho akcionář Kaňovský podal k soudu obsahově obdobné prohlášení, a to jménem akcionářů HPH, které na valných hromadách zastupuje. Akcionářská minorita, zastupovaná V. Jiříkem a J. Punarem však nedávno dospěla k přesvědčení, že likvidátor Častorál nedosáhl při realizaci likvidace za několik let uspokojivých výsledků, proto své původní vyjádření stáhli a soudu doručili nové vyjádření, v němž podporují návrh žalobkyně J. Sainerové na odvolání likvidátora Častorála. Je nesporné, že toto odvolací řízení bude rozhodně zajímavé.
 

Kam až Z. Častorál ve své posedlosti dojde?

(21. 12. 2012) Likvidátor Častorál v předvánočním čase obdaroval akcionáře HPH opět vskutku mimořádnou dávkou monstrózních lží. Rozhodl se v textu „Jde o pokus o podvod a nebývalou manipulaci s auditem?“ objasnit, jak se předseda představenstva HPH K. Staněk snažil zmanipulovat audit účetní závěrky za rok 2011.