aktuality

· Soud zastavil Častorálovy odměny

(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
 

· Proč chtěl být Kaňovský vedlejším účastníkem

(20. 08. 2019) Do právě skončeného soudního řízení o odvolání likvidátora Častorála se snažil vstoupit akcionář Kaňovský. Podáním ze dne 19. 7. 2019 soudu oznámil, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník, neboť má právní zájem na výsledku řízení. Pan Kaňovský kupodivu zřejmě velice váhal, zda má vskutku právní zájem na výsledku řízení, neboť své podání totiž soudu doručil 19. 7. 2019. Tedy přesně týden před tím, než soud vydal své usnesení o odvolání Častorála z funkce likvidátora HPH. Copak se asi stalo pojednou tak naléhavého? Přinejmenším by vstup P. Kaňovského jako vedlejšího účastníka nesporně řízení časově prodloužil. Přitom žaloba na Častorálovo odvolání byla podaná v roce 2013. V usnesení soud uvedl, že nepřipouští, aby se řízení jako vedlejší účastník zúčastnil P. Kaňovský. Soud shledal, že v daném případě se jedná o řízení nesporné, v němž je vedlejší účastenství pojmově vyloučeno a jehož účastníky jsou pouze navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Jak se zdá, tady RNDr. P. Kaňovský příliš velkou znalost práva nepředvedl. K čemuž soud ještě uvedl, že odvolání není přípustné.
 

· Častorál bez titulu i bez funkce

(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH. Usnesení zatím není pravomocné.
 

· Bude odvolán, nebo nebude?

(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu 24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou likvidátoři HPH jednat.
 

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

Co zaznělo na náhradní valné hromadě 2011

(14. 10. 2013) Nejzajímavější z průběhu náhradní valné hromady HPH 3. října 2013 byly, jako na každé valné hromadě, vznášené protesty, návrhy a pochopitelně odpovědi likvidátora i členů orgánů společnosti na otázky a žádosti o vysvětlení.
 

Častorálovo počítání let stojí HPH čtvrt miliónu

(10. 10. 2013) S velkým zájmem, až pohnutím, naslouchali akcionáři HPH, když jim likvidátor Častorál ve své zprávě líčil své významné úspěchy, kterých svým razantním, útočným a úderným vedením likvidace dosáhl v roce 2011.
 

Když se akcionář Kaňovský musí ztrapňoval za každou cenu

(21. 09. 2013) Nebývá zvykem, aby na stránkách OSMA byla věnována pozornost na výsost svobodomyslné a mimořádně inteligentní internetové „Diskuzi k HPH“, ve které projevují své názory údajní harvardští akcionáři. Někdy ovšem přičinlivá horlivost a posedlost prezentovat neomylnost i objemnost svého obdivuhodného analytického myšlení zavede některé diskutující přímo na scestí. Proto v tomto zcela konkrétním případě pokládá OSMA za nutné jemně a ohleduplně opravit mylné závěry, samozřejmě s příslušným respektem a taktem k mýlícímu se jedinci. Tedy nedělat z něj blbce.
 

Řádná valná hromada HPH nebyla usnášeníschopná

(18. 09. 2013) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci za rok 2011 se konala 18. září 2013 od 9.00 hod. v Zotavovně VS  ČR, Na Květnici v Praze 4.

 

Častorál už nerespektuje ani svá rozhodnutí

(16. 09. 2013) Zápis kooptace J. Sedláčka a K. Staňka do obchodního rejstříku přivedl likvidátora „profesora“ Častorála do skutečně náležitého varu. Přece představenstvo HPH a nějaký obchodní rejstřík nemohou dělat něco, s čím velký „profesor“ nesouhlasí. Tak podal odvolání, se kterým nemohl uspět, proto podal ve spravedlivém rozhořčení další odvolání k Vrchnímu soudu. A protože Vrchní soud ještě nerozhodl, tak zápis v Obchodním rejstříku je podle Častorálova sekretariátu neplatný a kooptace J. Sedláčka a K. Staňka „nenabyly své účinnosti“.
 

Častorál platí za Vostrého a hledá Koženého majetek

(1. 9. 2013) S blížící se valnou hromadou nabývá zavilost likvidátora Častorála namířená proti představenstvu, které si dovolilo svolat VH bez jeho souhlasu, mimořádných rozměrů. V jeho zmatených představách o dění v HPH totiž může rozhodovat jen on sám a nikdo jiný. Protože však do platných zákonů se jeho bludy nemohou vtěsnat, tak prostě zákony neuznává a vytváří si zákony vlastní.  Samozřejmě neuznává ani představenstvo, třebaže je řádně zapsáno v obchodním rejstříku. Předsedu dozorčí rady dokonce „profesor“ Častorál suspendoval z funkce a zbavil jej členství v dozorčí radě. Podle vzoru soudce Roy Beana z dob Divokého západu vzal prostě zákon do svých rukou a nepustí a nepustí…

 

Proč ten panický strach z auditora a valné hromady

(30. 08. 2013) Na webové „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“ se objevilo pojednání likvidátorova sekretariátu „Vyjádření sekretariátu likvidátora ke svolání VH“ a aby bylo vše hned jasné, tak je připojen podtitul „(k snahám K. Staňka o opětovné zneužívání valné hromady k pokusům svévolně obcházet zákon)“.
 

Nicotnost je nutné hledat jinde, „profesore“ Častorále

(22. 08. 2013) Stává se to málokdy, aby likvidátor žaloval „svou“ likvidovanou společnost. Nebyl by to ovšem „profesor“ Častorál, aby stále nedokazoval, k čemu všemu je odhodlán. A tak koncem listopadu loňského roku (27. 11. 2012) se rozhodl podat za účasti HPH, a.s. – v likvidaci návrh na vyslovení nicotnosti usnesení náhradní valné hromady, konané 4. 11. 2011. Rok a tři týdny po konání napadené valné hromady.
 

OSMA potvrzuje profesorský atestát

(18. 08. 2013) V poslední době řada akcionářů, kteří se dotazovali, zda a kdy bude svolána valná hromada HPH, se také ptali, proč se objevují jisté pochybnosti kolem titulu „profesor“ likvidátora Častorála.
 

OSMA potvrzuje profesorský atestát - dokument

(18. 08. 2013) Zde k nahlédnutí příslušný dokument.

 

Proč Častorál skrývá účetnictví a brání svolání VH

(09. 08. 2013) Od poslední náhradní valné hromady HPH uplynulo více než půldruhého roku a představenstvo se pokoušelo o její svolání v roce 2012 a letos celkem čtyřikrát. Pro zásadní odpor likvidátora Častorála se však konání VH nemohlo uskutečnit. K tomu je nutné poznamenat, že při svém maření snahy představenstva neváhal likvidátor porušovat zákonná ustanovení.

 

Jaký likvidátor, taková účetní závěrka

(31. 07. 2013) S mimořádným napětím byla očekávána účetní závěrka HPH za rok 2012. Likvidátor Častorál opět nezklamal a odměnil akcionáře společnosti skvělou informací, že vlastní kapitál se v roce 2012 zvýšil o 3,7 miliardy korun na 24,5 miliardy, což představuje 1 470 Kč na akcii. Tedy likvidační zůstatek na akcii vzrostl se srovnáním s rokem 1999 (600 Kč/akcie) na ohromujících téměř 250 %.

 

Kolik zakopaných psů je v Častorálově účetnictví?

(26. 06. 2013) Od poslední náhradní valné hromady HPH uplynulo téměř půldruhého roku a bohužel svolání další valné hromady společnosti je stále v nedohlednu. Třebaže se představenstvo pokoušelo o její svolání od listopadu 2011 celkem čtyřikrát a v současné době tak činí popáté, pro zásadní odpor soudem jmenovaného likvidátora Častorála se svolání nemohlo uskutečnit. K tomu je nutné poznamenat, že ve svém maření snahy představenstva neváhal likvidátor porušovat i zákonná ustanovení.

 

Jak představenstvo muselo mírnit kolosální ostudu likvidátora Častorála

(18. 06. 2013) První červnový den likvidátor Častorál na svých „Oficiálních stránkách likvidátora HPH“ ukončil působení K. Staňka a T. Cabalky v představenstvu HPH oznámením: „K. Staňkovi a JUDr. T. Cabalkovi 31. 5. 2013 prokazatelně (ze zákona) plně zanikly funkce členů představenstva“.  K čemuž připojil, že se už nemohou „vydávat a jednat za členy představenstva HPH, ani vystupovat jménem společnosti“.  Dodal, že hned začal vyhodnocovat jejich minulou, zřejmě negativní, činnost (proč ne i tu současnou?) a vzniklá škoda je prý posuzována. Kolikrát už sděluje, že takové vyhodnocování zahajuje, aniž by se za půldruhého roku dobral k sebemenšímu zjištění.